onsdag, maj 28, 2008

Tallin - nära Ryssland

Försvarsberedningens resa fortsätter, från Kirkenes till Helsingfors till nu Tallin.
Mycket givande att lyssna till och resonera kring försvar och säkerhet i Norden och östersjöregionen.
Spännande att titta ut över Varangerfjorden och vidare ut i Barents hav och därute shokmanfältet med dess enorma fossila fyndigheter, som kanske ska transporteras till kontinenten via gasledning genom Ryssland och kanske östersjön.
Vad ger detta för resultat; avspänning och handel eller spänningar och misstänksamhet?
Signalspaning, kritikerna vill endera inte ha den alls eller med fler begränsingar inbyggda än de som nu byggts in. Kontrollstationen 2011, som centern drivit fram, blir viktig. Då ska erfarenheterna av den nya lagen utvärderas.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Tallinn!

Anonym sa...

Eftersom du trappar upp signalspaningen betyder detta att du endast kan tro att det betyder nya spänningar och misstänksamhet. Retorisk fråga som du redan klarligen besvarat genom ditt stöd till förnyad spaning på inte bara Ryssland utan svenska medborgare över lag.

Och inte minst visar att du inte litar på våra medmedlemmar inom EU.

Prata om att sända signaler internationellt.

Anonym sa...

Bäste Staffan "Mantrat" Danielsson. Du upprepar dig. Därför möts du också av samma invändningar hela tiden.

Menar du på fullt allvar att kontrollstationen 2011 kan leda till att kabelinhämtningen upphör?

Vi talar ju om ett gigantiskt ingrepp i infrastrukturen med investeringar på ett par hundra miljoner under de första åren.

FRA kommer enligt lagen få rätt att kräva kopior av ALL trafik i kablarna för vidare analys. När strukturen väl är på plats, så är det för sent att ångra sig. Ja, även av samhällsekonomiska skäl, eller hur?

Du lurar ingen med din löjeväckande "kontrollstation". Du borde skämmas.

/Fredrik

Anonym sa...

Konkreta frågor.

1. Är det riktigt att FRA har scannat och/eller (åtminstone tillfälligt) sparat större delen av mobiltelefontrafiken?

2. Om svaret på fråga 1 är är nej. I vilken utsträckning har det gjorts?

Anonym sa...

Borde sätta upp kameror i ditt hem i förebyggande syfte så att du inte misshandlar din fru, säljer knark, delar med dig av musik över internet, planerar terrordåd, osv

Eller övervakning kanske inte är bra när det gäller dig...

Kom ner till Tellus Saffan Danielsson, vi kommer att ta väl hand om dig ^^

Anonym sa...

Han har tappat allt vett och sans vad beträffar mänskliga rättigheter.

Anonym sa...

Så här skriver Håkan Holmberg i UNT:

"Övervakning leder inte med någon automatik till ökad trygghet. Tvärtom skapar övervakningen en otrygghet som i sig är tillräckligt skäl för att avvisa förslagen till riksdagsbeslut. Det är inte alls någon lugnande tanke att staten eller ett statligt organ kan lyssna på mina mobilsamtal till utlandet, mejlväxling med journalister, forskare eller politiker i andra länder eller sms jag kanske skickar till någon familjemedlem på utlandsresa. Tvärtom inger denna tanke en bestämd känsla av obehag."

Jens sa...

En annan skribent uttrycker sig så här i SvD:

"Vi kan göra denna jämförelse: En myndighet ges befogenhet att öppna alla brev, för att på automatiserad väg söka efter allt som kan klassas som yttre hot mot landet. Misstänkta meddelanden kopieras och skickas vidare för analys.

Myndigheten försluter sedan kuverten, men lagrar samtidigt alla adresser för framtida bruk. Ett kontrollorgan säkerställer i efterhand att inga olämpliga sökbegrepp använts och att alla inrikesbrev kastats."


Han fortsätter:

"Det är också anmärkningsvärt att signalspaningen aldrig har granskats från integritetssynpunkt. Som 11 septemberutredningen påpekat har dessutom tillsynen varit mycket bristfällig i alla år.

Mot den bakgrunden är det minst sagt märkligt hur någon kan vara beredd att ge FRA utökat mandat.

Det är hög tid att en medborgarkommission tillsätts så att FRA:s hittillsvarande spaning kan granskas."

Anonym sa...

Jag vill påminna om Centerpartiets integritetsmotion.

(2005/06:c002)

Staffan, läs den vettja! Svara sedan på frågan om integritet är något Centerpartiet endast värnar om när partiet befinner sig opposition eller under pågående valrörelse. Eller använder Centerpartiet motioner som ett medel att slå blå dunster i ögonen på väljarskaran?

Anonym sa...

Ytterligare en skribent, nämligen Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit så här:

“Frågan är om inte detta år borde användas till att aktivt lyssna på de personer som redan idag kan berätta vad som har pågått och pågår inom FRA. Jag har kontaktats av flera personer med insyn i denna verksamhet, alla indikerande att en sanningskommission borde inrättas innan någon lagstiftare ens överväger att sjösätta detta missfoster, vars viktigaste existensberättigande enligt FRA synes vara att kunna byta information med andra säkerhetstjänster.”

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7753

Anonym sa...

Staffan,

Kan Mikael Odenberg skriva kommentarer på din blogg, så ska inte jag vara sämre.

Som du vet anser vi att de integritetsskyddande aspekterna i FRA-förslaget inte är tillgodosedda. Vi uppställde därför förra året en kravlista i tio punkter.

Förhandlingarna gick emellertid i stöpet sedan den förre försvarsministern med osviklig arrogans totalt ignorerat flera av våra villkor.

Styvnackat har så regeringen vägrat att bjuda in till nya överläggningar i år, trots att dörren hela tiden stått öppen från vår sida.

Villkoren behöver vi inte dra igen i detalj, men som du vet handlar det bl.a. om tillståndsgivningen, efterhandskontrollen och upprättandet av olika kataloger för att minimera det godtycke som kännetecknar innehållet i FöU:s betänkande.

/Thomas Bodström, ordf. JuU

Mary X Jensen sa...

OK - nu har i alla fall politiker från flera håll börjat intressera sig för motståndet som finns i frågan om signalspaning.

Själv är jag inte imponerad av någon av sidorna i det här fallet.

Men det viktiga är att det inte blir någon lag på det sätt som det framställs. Ska man lyssna av allt och alla och spara infromationen i stora databaser som det är tänkt, så borde alla protestera. Vem som protesterar har ingen betydelse bara det blir ett stopp...

Bodström nog sjutton har du varit inblandad i det här från början så försök inte med några trick nu ;-). I det här fallet verkar alla var lika goda kålsupare.

Borgerliga regeringen är tyvärr inte bättre just i det här sammanhanget.

Handlar det här nu om prestige så känner jag att pulsen stiger och jag blir förbannad...

Anonym sa...

Trevligt att du skriver lite med Thomas Buggström. Men du har inte mycket för att leka snäll politiker nu när du inte är minister längre.

// Anya

Anonym sa...

Thomas, välkommen till debatten!

Varför vill inte Socialdemokraterna öppet redovisa hur de kommer rösta den 17e?

Det är obehagligt på mer än ett sätt.

Ett klargörande skulle åtminstone visa hur läget är.

Anonym sa...

Jag tycker det känns aningen tragikomiskt att Bodström nu står och motsätter sig ett förslag som han själv varit för då han inte var i oppositionsläge (eller åtminstone vill förändra så att det är mer efter sina egna preferenser för att försöka skapa folkligt stöd). Tala om att vända kappan efter vinden.

Nej, detta får absolut inte gå igenom. Det är helt enkelt vidrigt att en myndighet ska avläsa och ha möjligheten att spara ALL information som går att sända via kabel.

Politiker borde skämmas för sin översittarsyn och idioti att ens komma på detta förslag. Media borde skämmas för att vara så otroligt ignoranta för något som verkligen är relevant men istället väljer att rapportera om hur skadeskjutna kråkor sjunger i Eurovision. Det svenska folket som är för detta förslag enligt devisen "har man rent mjöl i påsen så har man inget att oroa sig för" borde också skämmas å det grövsta.

Större övergrepp på den personliga integriteten har inte skådats i Svensk historia och alla sitter och rullar tummarna förutom vi som bloggar? Folk tycker att Kina är hemskt med sin "Great Firewall of China" och dess integritet, men missar helt och hållet att vi redan har det så kallade "barnporrfiltret" som censurerar godtyckliga sidor utan någon som helst insyn i vad som finns i det samt våra politiker på egen mark kommer att genomföra ett mycket mer långtgående och omfattande förslag.

NEJ till FRA

Anonym sa...

Staffan. Nu är det dags för dig att börja svara på de frågor som ställs. Väldigt respektlöst att lägga locket på.

Anonym sa...

Staffan behöver lite mer tid på sig att svara.

Han måste läsa på vad som står i Centerpartiets integritetsmotion.

(obs ironi)

Jakob B sa...

Här får du en fråga till, Staffan. Och senaste nytt.

Idag avslöjades att FRA brutit mot lagen i många år. Det är en inspelning med FRA:s förre överdirektör, Anders Wik, som publicerats.

Är du likafullt beredd att ge myndigheten kraftigt utökat mandat och göra olagligheterna lagliga?

Jakob B sa...

Hanna Wigenius skriver mycket tänkvärt om två av dina centerkolleger idag. Det kan nog vara nyttigt att läsa även för dig.:

Det är närapå en skandal att dagspressen inte uppmärksammat det hela än, men en verklig skandal är det att riksdagen kommer att rösta igenom förslaget.

Dessutom är det en besvikelse att se hur två människor som jag upplever som oerhört rakryggade, Fredrick och Annie, inte står upp emot det. Fredrick förklarar att konsekvenserna blir för jobbiga, och Annie berättade redan förra gången att hon ansåg att tillräckligt många "kuddar [...] för den personliga integriteten" ingick i förslaget.

Jag misstänker att partipiskan svingats rätt ordentligt. Det är emellertid ingen ursäkt. Man riskerar inte svenska folkets integritet bara för att man inte vill behöva sitta själv på fikarasterna! Ja, det kan bli slutet för ert inflytande i riksdagen - men i sådant fall, vilket slut!

Egentligen finns nog bara en sak att säga, och det är vad Jonatan i Bröderna Lejonhjärta säger:


"Det finns saker som man måste göra, trots att det är farligt, för annars är man ingen människa... utan bara en liten lort".

Man har alltid chansen att välja vad man vill gå till historien som.

Anonym sa...

Rikard:

Socialdemokraterna kommer att rösta NEJ. Jag trodde att det redan framgått med all önskvärd tydlighet.

Här har du ett uttalande från Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson :

"Anders Karlsson hade förväntat sig en invit från alliansen.

- Men de har valt att lägga sina kort på bordet och förklara att det är det ursprungliga förslaget som gäller och inget annat, säger han.

Han hade mandat från partiledningen att diskutera och förhandla om de tio punkter där socialdemokraterna vill ha förändringar av förslaget.

- Nu är vi vid vägs ände. Vår reservation ligger fast och vi kommer att rösta nej till förslaget, säger han."


/Robert

Anonym sa...

Pinsamt att du som Riksdagledamot inte kan stava till den huvudstad som ligger närmast Riksdagshuset. Skäms!

Anonym sa...

Robert:

Jag (och minst en till för övrigt) ställde en direkt fråga till Socialdemokraterna via deras (S)var direkt-funktion på deras hemsida.

Svaret, vilket inte alls kom direkt för övrigt, innehöll varken ja eller nej som svar på den frågan utan endast en del repetition av Socialdemokraternas kritik av liggande proposition.

PS, Robert, vem är du? Företräder du S?

Anonym sa...

Rikard:

Nej, jag företräder inte S. Jag har förstått att de hållit dörren öppen för förhandlingar in i det längsta. Därför har de inte velat binda upp sig för ett JA eller NEJ.

Men genom Anders Karlssons uttalande behöver man inte längre tvivla om var de står. Det är ytterst han som har haft mandat att förhandla med alliansen. S kommer att rösta NEJ. Det är glasklart.

Satsa ingen mer energi på den frågan. Ägna dig i stället åt att bearbeta alliansen. Det är i alla fall vad jag sysslar med för fullt.

//Robert

Anonym sa...

Jag tycker att socialdemokraternas utgångsläge är lite småskumt, de har uppenbarligen ingenting emot principen att plocka in och titta på all kommunikation.
Det gäller bara att kohandla om ett fåtal punkter, alternativet att skrota hela iden är det ingen av sidorna som förespråkar.

Jag har en liten utmaning. Eftersom Staffan Danielsson, Thomas Bodström och Mikael Odenberg uppenbarligen tycker att det är en bra ide att övervaka svenska folket så kan det vara lämpligt att prova på det hela själv.
Utmaningen består alltså i att ni publicerar all er och era närmaste familjemedlemmars kommunikation på en publik websida, med dokumentation som visar att ni inte fuskar.
Nån av er som törs?

/Stefan

yeslove sa...

> Vad ger detta för resultat; avspänning och handel eller spänningar och misstänksamhet?

Det beror mycket på ens egen attityd. Du glömmer en regional spänningsfaktor av mer distinkt karaktär; det Amerikanska missilförsvaret i Polen och Tjeckien vars funktion beskrivs så här av två militäranalytiker i foreign affairs:

"The current and future U.S. nuclear force, in other words, seems designed to carry out a preemptive disarming strike against Russia or China."

"…the sort of missile defenses that the United States might plausibly deploy would be valuable primarily in an offensive context, not a defensive one — as an adjunct to a U.S. first-strike capability"

Det är ett offensivt vapen avsett att fånga upp de få missiler som överlever en preventiv kärnvapenattack riktad mot Rysslands strategiska kärnvapenstyrka. Utan den informationen går det inte att förstå Ryssland eller oss själva, gissa vem som bor alldeles i närheten av målen?

Kan det inte lätt bli en dålig vana att antagonisera sina energileverantörer? Smäller det i Hormuzsundet och Ryssland inte längre prioriterar energileveranser hit ligger vi illa till och får kanske börja exportera åkarbrasor. Eller så försvinner vi i en preventiv kärnvapenattack där man samtidigt och med nära 100% träffsäkerhet slår ut varenda Rysk silo, mobilramp och ubåt.

I det är signalspaning förstås av yttersta vikt för att garantera träffsäkerheten lika mycket som för kontroll av väljarna och dess ledare på varje nivå.

Men detta är inte ditt mandat.

Anonym sa...

Det är bra med FRA
Om dom samlar information på folks mejl, och skickar den till er så kanske NI FATTAR VAD FOLK TYCKER TILL SLUT!