söndag, maj 25, 2008

SvD før førsvar-lægg ned FRA...

Læser på resa i norge om den svenska førsvarsdebatten. PJ Anders Linder i SvD glæds åt en debatt inom (m), argumenterar før ett starkare førsvar samtidigt som han av integritetsskæl vill minska dess møjligheter att førekomma allvarliga yttre hot mot Sverige.

Bilden blir lite splittrad. Linder har ju rætt i att frågan om att med underrættelseverksamhet och signalspaning førebygga angrepp i olika avseenden på Sverige och svensk trupp har svåra integritetsaspekter. Detta plågar SvD och det plågar sjælvfallet mig och centerpartiet.

Regeringen liksom en bred riksdagsmajoritet accepterar liksom andra lænder ændå att verksamheten tyværr behøvs. Det behøver regleras strikt vilket gørs med en rad åtgærder av kontroll- och tillståndskaraktær.

Skulle Sverige lyssna på SvD och inte bedriva signalspaning kan vi drabbas av t ex terrorangrepp som annars hade kunnat førhindras. Terrorister skulle också kunna utnyttja Sverige som en lugn tillflyktsort dær man kan planera attentat i andra lænder. Andra lænder beslutar kanske inte lika øppet som Sverige om hur spaning får bedrivas, men bedriver den likvæl.

Stærk førsvaret istællet, kræver SvD. Men det handlar inte om antingen eller utan snarare om både och. Ett bra førsvar blir bættre om det får førbereda sig och søka førebygga allvarliga hot som planeras mot landet.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Gång på gång säger ni som förespråkar FRA:s massövervakning att

a) Informationen inte ska användas i brottsbekämpningen

b) Spaningen inte riktar sig mot personer inom landet

Likafullt använder du återigen argumentet "Terrorister skulle kunna utnyttja Sverige som en lugn tillflyktsort".

Är inte detta Säkerhetspolisens uppgift? En polis som dessutom har fått helt nya verktyg till sitt förfogande, bl.a. preventiv avlyssning och buggning. Man kan kritisera även detta, men där finns ändå vissa rättssäkerhetsgarantier inbyggda.

FRA:s spaning är inget annat än en storskalig form av hemlig preventiv avlyssning, som drabbar oss alla, vilket också flera remissinstanser påpekat. Ja, även landets främsta jurister i lagrådet har slagit fast att integritetsintrånget består i att FRA överhuvudtaget släpps in i fibernäten.

För övrigt har du fått en lång rad frågor i tidigare kommentarer, som du ännu inte har besvarat.

/Per

Anonym sa...

Som en tredje punkt i förespråkarnas argument ovan skulle man kunna lägga till:

c) Signalspaningen jagar inte individer (MOD häromkvällen)

Mary sa...

Det är nog så att just terrorister är klyftiga nog att undvika att bli signalspanade på - kvar blir Andersson, Pettersson och Lundström och jag. Vi som tror attvi har rent mjöl i påsen tills någon annan tycker annorlunda. Jag gillar inte tanken på att det ska finans en lag som i princip betyder att brevhemligheten inte längre gäller.

Medborgare sa...

Konkreta frågor.

1. Är det riktigt att FRA har scannat och/eller (åtminstone tillfälligt) sparat större delen av mobiltelefontrafiken?

2. Om svaret på fråga 1 är är nej. I vilken utsträckning har det gjorts?

Anonym sa...

Konkreta, precisa och inträngande frågor som kräver konkreta och precisa svar borde ställas till var och en av de riksdagsledamöter som har för avsikt att rösta igenom lagförslaget. Kan de inte ge ordentliga svar på frågor beträffande såväl vad som har varit som vad som komma ska eller kan, är det deras förbannade skyldighet att ta reda på svaren när det gäller en sådan här sak. Det kan inte vara rimligt att de ska kunna hänvisa till partilinjen eller till andra ”som förstår frågan bättre” och i framtiden kunna hävda att de inget visste eller kunde ana. ”Men, jag visste inget” är inte någon giltig ursäkt för den som har blivit uppmärksammad.
/Henrik

Anonym sa...

Staffan: Genom att uppställa alternativen som ja till Lex Orwell eller ingen signalspaning alls, gör du dig bara till åtlöje.

Naturligtvis kan man vara för viss signalspaning, men samtidigt bekämpa det aktuella lagförslaget. Märker du inte hur dina "argument" faller platt till marken?

Sen är jag lite nyfiken på hur svensk trupp utomlands skyddas genom att FRA filtrerar alla våra mejl och telefonsamtal?

/Jakob

Anonym sa...

Du hotar oss med terrorangrepp och med detta hot vill du begränsa vår frihet. Ja Integritet, rätten till ett privatliv, är ett finare ord för frihet. Linder har i sin ledare mycket rätt i detta. På vilket sätt skiljer sig dina hot rent taktiskt sett från terroristen eller maffians beskyddarverksamhet? Ja, det är du som hotar här, inte någon annan.

Du kokar ihop något hemskt som dina undersåtar inte vill upleva, och använder det som ursäkt för att de skall gå med på något de annars aldrig hade gått med på. Det är mycket likt: Betala oss för beskydd så att ditt hus inte råkar brinna ned. Fast det är långt mycket allvarligare när det kommer från en politiker än ett maffioso.

Hur långt är du beredd att gå med ditt tankesätt? - "Skulle vi inte tortera misstänkta kan vi drabbas av terrorangrepp som annars hade kunnat förhindras" - Det är så diktaturens kreatur resonerar, med imaginära hot om något ännu värre.

//steelneck

Nils2 sa...

På Centerpartiets hemsida (http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=44266) finns påståendet att FRA "kommer att söka efter vissa ord och inte läsa allt". DET GÅR INTE att söka efter "vissa ord" utan att läsa HELA dataströmmen.

Försöker Centerpartiet vilseleda sina väljare? Eller är det centerpolitikerna som själva har blivit vilseledda?

NineK sa...

Vilka är dessa terrorister du gång på gång vill skydda oss mot?

Eftersom du tar upp dessa och nästan endast dessa terrorister som primär anledning till denna våldtäkt på medborgarnas privatliv, måste du rimligtvis ha en liten aning vilka dessa är?

Att känna sig ständigt övervakad är inte mildare än en nationell fotboja, jag som du kommer tänka efter innan vi skriver eller yttrar oss.

Terrorangrepp på Sverige, ja kanske, men det kommer ändå, FRA eller inte, om det kommer, tills dess lever jag hellre ett kort FRITT liv än ett långt inskrängt inskränkt liv.

Rikard sa...

På tal om svensk trupp i utlandet så undrar jag om de aktionerna ökar eller minskar risken för terrordåd mot Sverige.

Till exempel svensk trupp i Afghanistan under amerikanskt befäl, på vilket sätt minskar det risken för terrordåd mot just Sverige?

Ponera att Sveriges närvaro under amerikanskt befäl retar upp terrorister i Afghanistan. Vad hjälper det då att läsa svenskarnas email och lyssna på svenskarnas telefonsamtal?

Rikard sa...

För nytillkomna läsare så kan vi påminna om Centerns syn på det här med integritet:

http://centerpartiet.se/templates2/Page.aspx?id=33692

“Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.”

oliver sa...

"Skulle Sverige lyssna på SvD och inte bedriva signalspaning kan vi drabbas av t ex terrorangrepp som annars hade kunnat førhindras."

Vi har klarat oss från terrorangrepp sedan ockupationen av västtyska ambassaden 1975, och den gången hade signalspaning varit till ingen hjälp. Så sluta måla upp bilden av att terroristerna står som på kö till att spränga sina dynamitbälten i Sverige och att det kan förhindras genom att införa en vidrig massavlysning.

Niklas sa...

Det är ju vackert att tala om terrorism i samband med massövervakning.

Dock är jag helt övertygad om att det inte är något annat än vackra ord.

I verkligheten kommer det hela att användas för att jaga skattesmitare, gömda flyktingar, torskar och filderlare.

Ovärdigt en demokrati - på så många plan ....

Philip sa...

Jag röstade på c som ett av få alternativ som åtmindstone i partiprogram och uttalanden inför valet vill påskina liberala tankar och motstånd mot att kränka individens fri- och rättighet. Nu kommer ALLA min brev öppnas och granskas (min mailserver står i danmark) och utan misstanke om brott eller att jag ens underättas om det. Något som inte bara strider mot all sans och vett utan också mot EU-lagar.

Terrorism är att genom hot och osäkerhet få sin vilja igenom. Något som inläggen på denna blog visar prov på. FRA är terror - inte skydd mot terror.