söndag, juni 10, 2007

kommentar DN-debatt idag

En kommentarar till de 8 moderaterna på DN-debatt idag.

Deras argumentation är felaktig och oerhört tillspetsad i följande citat: "Resonemang där äktenskapsbegreppet utgår från fortplantning utesluter inte bara sammanboende utan vigselringar. Det utesluter även gifta par som inte kan eller vill skaffa biologiska barn. Och det är dessutom ett direkt påhopp på ensamstående och/eller ogifta föräldrar".
Vårt enkla budskap är ju att begreppet äktenskap som hittills avser förhållandet mellan man och kvinna, (vilket är själva förutsättningen för underverket att "skapa nya människor"). Att tvingas "bevisa detta" för att få ingå äktenskap är en tanke som vi självfallet aldrig haft och det är trist att våra kollegor lånar sig till sådana debattmetoder.

Jag instämmer med "Grupp åtta" att det är bra att det nu sker en djupare debatt i denna fråga.

5 kommentarer:

Magnus sa...

Nej men då faller ju erat huvudargument också... om ni inte menar att det just är för att dom är homosexuella som dom inte ska få gifta sig... vilket är diskriminerande...

Staffan Danielsson sa...

Tillbaka på ruta ett hela tiden;

är äktenskap per definition ett begrepp som av jämlikhetsskäl ska vara öppet för alla som vill ingå det,
eller är det ett begrepp som per definition innebär ett förhållande mellan man och kvinna.

Du landar hela tiden i alt 1 och jag i alt 2, du menar att vi vill förvägra andra någonting, och jag menar självfallet inte utan tvärtom samma möjlighet och rätt att gifta sig genom att ingå partnerskap. Men lika lite som vi kan definera homosexuella som hererosexuella bör vi omdefiniera äktenskapsbegreppet.

Jag respekterar din vilja till - som jag ser det - omdefinition, medan jag tycker det är rimligare med två begrepp för två typer av förhållanden, och noterar att det tyvärr väcker sådana upprörda känslor.

Varför kan inte du vara lika stolt och glad att ingå partnerskap som de flesta är över att ingå äktenskap?

Magnus sa...

Ja det handlar ju om vems åsikt man värderar högst men det har ni (och vi) ju konsekvent undvikt att säga ofentliget. Jag tycker att homosexuellas rätt att slippa särbehandlas väger tyngre än de som vill behålla äktenskapet mellan man och kvinna för att det varit så en gång tidigare i tiden.

Men sedan tycker jag också det är viktigt att lyssna på personer som känner sig utsatta i samhället som tex många homosexuella gör. Det är inte alderles enkelt att leva i dagens sverige heller som homosexuell även om vi gått framåt med stormsteg. Så när det inte finns något annat än personer som vill en sak för att det var så tidigare och man har chansen att förändra nåot för personer som känner sig utsatta och särbehandlade är det för mig självklart att försöka driva frågan. Det skulle vara ett tydligt ställningstagande för att homosexuella är lika mycket värda. (vilket många inte tycker det vi har idag är...)

Andreas Holmberg sa...

Hej Staffan! Jag tycker nog att det ligger en del i att mycket av det ni skriver mot homoäktenskap kan te sej rätt sårande för infertila par. Däremot är ju en mening som följande rent nonsens:

"Det är dessutom ett direkt påhopp på ensamstående och/eller ogifta föräldrar." (8 moderater om det ni skrev 1 juni). Hur i hela fridens dar skulle artikeln kunna vara det? Menar "de 8" verkligen (konsekvent nog, i och för sej) att alla som inte inkluderas i begreppet äktenskap är diskriminerade och påhoppade? Och vad tänker de göra åt det? Låta ensamstående ingå äktenskap med sej själva? För att nu verkligen likställa alla typer av familjebildningar.

Andreas Holmberg sa...

Magnus - jag respekterar till fullo motiven bakom önskemålen om att kalla allt möjligt för "äktenskap". Man vill markera mot (verklig) diskriminering och elakhet.

Men därav följer inte att de som anser att ordet äktenskap inte bör inkludera t.ex. samkönade relationer eller månggifte eller alltför-nära-släkt-relationer därmed förespråkar (verklig) diskriminering eller elakhet mot sådana som ingått dylika relationer. Det är ett gravt felslut!

Ifall vi faktiskt - vilket jag tror - behöver en särskild benämning på den särskilda typ av juridiskt reglerade familjerelationer som är könsgränsöverskridande (när vi t.ex. diskuterar de särskilda problem och glädjeämnen som är förknippade med de juridiska förpliktelserna kring att ur ett könskampsperspektiv bilda familj och "sova med fienden"), så förefaller mej ordet äktenskap som både inarbetat och adekvat. Vi kan i o f sej byta så att man+kvinna-relationen i fortsättningen kallas "partnerskap" (som ju blir ledigt ifall förslaget går igenom), men nog tycker jag att det är att krångla till saken en hel del, rent språkligt alltså.

Istället för att samla allt under beteckningen "äktenskapsbalk" borde vi kanske skapa en "samlevnadsbalk" som Fi tydligen föreslagit?