måndag, juni 18, 2007

Bodström backar!

Debatten om signalspaning i kammaren i onsdags tyckte jag var belysande och avslöjande, kolla gärna i riksdagsprotokollet den 13 juni. Det blev uppenbart att orsaken till att (s) bröt förhandlingarna med oss i alliansen var att man inte ville göra upp trots att vi egentligen kommit överens. Och också att den som drivit detta var Thomas Bodström, som i ett känslo- och personbaserat anförande främst hänvisade till något tidningscitat av försvarsministern som motiv för att bryta förhandlingarna.
Bodström sågade liksom vid bordläggningsdebatten tidigare helt sin egen regerings beredning av den här frågan, den tillsatte aldrig en parlamentarisk utredning utan flera andra utredningar vilket Bodström nu tyckte var upprörande....

Och på min fråga, ställd tre gånger, varav två i direkta repliker, om varför han falskeligen när han bröt förhandlingarna sade att "regeringen har avbrutit dem och sa blankt nej till att utreda en domstolsprövning" när sanningen var precis den motsatte, hade Thomas Bodström inget svar.
Han svarade helt enkelt inte på min mycket grava anklagelse, vilket är ett mycket klargörande besked; det var tyvärr helt korrekt och förre justitieministern handskas alltså mycket vårdslöst med sanningen (snällt uttryckt) när han försökte hitta något motiv för att förklara varför (s) trots befintlig samsyn själva bröt förhandlingarna.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det intressanta under debatten var inte käbblet om förhandlingarna, utan de rena sakfelen som haglade från båda sidor. Jag tror ändå att din alliansbroder, Allan Widman, tog priset med detta uttalande:

Det är inte enskilda personer som pekas ut och som kommer att avlyssnas. Det handlar om sökbegrepp som fångar upp motsvarigheter ute i etern eller i kabel. Det handlar inte om någon verksamhet som är riktad mot några enskilda adressater eller abonnemangsinnehavare.

Det är häpnadsväckande hur väl Försvarsdepartementets desinformationskampanj fungerat.

FRA-chefen har för en gångs skull varit glasklar på den här punkten. Han har vid olika tillfällen förklarat att FRA visst kan och får punktmarkera enskilda telefoner och abonnemang då det föreligger synnerliga skäl. Självklart.

Bra att ni nu har gott om tid att sätta er in i vad signalspaning egentligen är.

Anonym sa...

Det finns ytterligare saker att baka in i förslaget till nästa år:

- Granska FRA:s verksamhet från 1995 och framåt från integritetssynpunkt. FRA begär vårt förtroende. Då vill vi vara säkra på att FRA är en trovärdig myndighet. Idag finns en lång rad obesvarade frågor, eftersom tillsynen varit så bristfällig. Granskningen kan också ge värdefull kunskap inför det fortsatta lagstiftningsarbetet.

- Sökbegrepp som avser spaning mot enskilda och som gäller brottsbekämpande myndigheters inriktningar bör prövas av domstol.

- Skapa särregler för användning av sökbegrepp som är hänförliga till enskilda som uppehåller sig i Sverige. Ett direkt förbud bör övervägas.

- Skapa oberoende kontrollorgan. (FUN är en del av försvarssfären och kommer i praktiken aldrig att vara opartisk, oavsett om enheterna leds av lagfarna domare eller ej)

- Detaljreglera FRA:s samarbete med andra länder.

- Förbjud FRA att lagra trafikdata som inte är kopplade till redan godkända spaningsobjekt. Nuvarande proposition medger inhämtning och lagring av "vanliga svenskars" trafikdata. Detta bekräftade också FRA-chefen förra veckan: FRA föreslås få lagra e-postkontakter

- Mandatet "yttre hot" är alltför vidsträckt. Här behövs en snävare avgränsning.

Anonym sa...

Ikväll beslutade tydligen riksdagen att utvidga FRA:s mandat i enlighet med propositionen, dvs "yttre hot" är det som gäller i fortsättningen.

Där försvann alltså ett av S-kraven all världens väg.

Jag tror att det var mycket obetänksamt att driva igenom denna förändring. Det är nu inte bara radioanstaltens mandat som vidgats, utan även klyftan mellan S och alliansen.

Detta bådar inte gott inför fortsättningen nästa år.

Staffan Danielsson sa...

Hej Mattias och Fredrik

jag förstår att ni är kunniga och intresserade i dessa frågor, och att ni kanske redan läst riksdagsdebatten onsdagen den 13 juni. Jag tyckte debatten var informativ och får hänvisa till den som svar på era frågor.
s och vi är egentligen överens, men s ville opponera.
Det är en svår avvägning mellan försvarets berättigade underrättelseintressen och de viktiga integritetsfrågorna. Vi har byggt in ett antal intergritetsskyddsförbättringar rel de kvarlämnade s-förslagen, och den nya lagen ska utvärderas vid en kontrollstation efter några år, då även integritetsskyddskommitténs betänkande kan vägas in.