lördag, juli 15, 2006

Mellersta Östern

Många miljoner människor mördades av nazisterna under fruktansvärda lidanden på 1930- och 1940-talet.
Staten Israel bildades 1948 genom FNs beslut.

Palestinier och arabländer har till dels aldrig accepterat detta, har inlett flera krig mot Israel, har inte integrerat palestinierna i kringliggande arabländer.
Palestinas regering - Hamas - erkänner inte Israels rätt till existens och hamasrörelsen har utfört många massmord - "självmordsbombare" - i Israel. Hizbollah i Libanon har stöd av Syrien och Iran och angriper Israel.

Israel är inringat och fruktar angrepp på sin befolkning, går därför till attack i Gaza och i Libanon. Man kan diskutera omfattningen av detta, det är en sak. Och givetvis begår Israel i sin trängda situation misstag, något annat vore svårtänkbart.

CUFs ordförande Federley skrev igår en debattartikel i Expressen där han gav sitt stöd till Israel omgivet av fientliga arabstater.

Jag har i grunden samma syn på situationen där nere. Palestinierna och arabländerna måste erkänna Israels rätt att existera och inte utsättas för krigs- och terrorangrepp. Arafat hade en historisk möjlighet att acceptera ett erbjudande från Israel som var rätt långtgående, men sade till slut nej. Nu har hamas fått makten och allt är tillbaka på ruta ett, känns det som.

Fruktansvärt tragiskt för alla inblandade, för israeler och palestinier.

Det urskiljningslösa sättet att mörda vanliga människor - civilbefolkning - genom urskiljningslösa blinda massmord kan aldrig försvaras, enligt min mening. Tyvärr har detta etablerats genom angrepp på israeler/judar, och det sprider sig nu genom olika muslimska fundamentaliströrelser. En framtida fredligare värld måste bl a bygga på ett gemensamt förfömande av alla terrorhandlingar som mördar vanliga civila människor. Bl a därför måste vi vara noga i beteckningen av dåden, vilket jag arbetar för genom att t ex ordet "självmordsbombare" - som nästan förhärligar självmordet - byts ut mot massmordsbombare. Även extrema kristna grupper har tidigare i historien hävdat att "ändamålet helgar medlen". Detta är ett oerhört farligt feltänkande som kan leda till fruktansvärda konsekvenser, och som alltså av all kraft måste bekämpas.

Inga kommentarer: