måndag, juli 10, 2006

KRAFTÖVERFÖRING - genialt eller tamt?

Efter några sköna dagar på Öland har jag sett många skyltar uppsatta på åkrarna, en stor opinionsbildande ansträngning - inför valet - från LRFs sida. Med tre budskap; Kraftstation, Kraftkälla och Kraftöverföring.

Genialt eller tamt?

Jag lutar åt det senare, möjligen är tanken att väcka myror i huvudet på folk.

Det syftar ju på att solkraften, jorden och fotosyntesen ger grön kraft och energi och föda förnybart varje år. Och att den förnybara drivmedeln är den stora nya efterfrågan som kommer att betyda oerhört mycket för de gröna näringarna.

Samtidigt minskar ju den svenska livsmedelproduktionen stadigt, och ska vi kunna vända den negativa spiralen krävs kraftansträngningar från näring, industri, myndigheter och politik.

Jag såg några andra skyltar från mjölkbönderna med det konkreta budskapet "Svensk mjölk ger jobb i Sverige". Underförstått; "och tvärtom".

Ett tydligt och kraft-fullt budskap.

Son inslag i valkampanjen torde LRFs kampanj glädja regeringen, den är en tydlig motpol till Dockereds "Ormkampanj" från valet 1991 och kan inte förarga någon. Ett tydligt utslag på LRFs nya police att gilla läget och se möjligheter och inte hot , och att inte "gnälla" som man menar att bönderna tydligen gjorde förr. (Mitt synsätt är att LRF och de gröna näringarna alltid slagits för att i varje tid hävda sina intressen, och motkrafterna har ofta varit så stora att kraven på bättre politiska beslut varit helt nödvändiga. Gångna decenniers kamp har också varit framgångsrik, utan den hade varken vårt öppna landskap eller vår livsmedelsproduktion bestått som den faktiskt ändå gjort tills nu, det kunde sett mycket värre ut).

Centerpartiet driver på för en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna, allt ifrån ett generellt bättre småföretagsklimat med lägre skatter, enklare regler och mindre byråkrati till att fullt ut utnyttja EU-ersättningarna och till att jämna vägen för kraft-fulla energisatsningar på bred front. Vi får väl se skyltkampanjen som ett stöd i den kampen, låt vara mycket allmänt hållet.

3 kommentarer:

Lars Andersson sa...

Genialt eller för tamt.

Du funderar över om budskapen ”Kraftstation, Kraftkälla och Kraftöverföring” är genialt eller om det är tamt?

Jag tycker att uttrycken betraktade som ankare för att föra ut kunskap om de gröna näringarnas betydelse på något sätt har passerat ett bäst före datum.

Om Sveriges bönder under 1970 – talet hade känt behov av att informera om fotosyntesen och om att vi måste lära oss at bruka utan att förbruka och att användande av de areella näringarnas möjligheter ger jobb i Sverige så hade en kunskapslucka kunnat täppas till. Det här framstår mera som dålig timing.

Att känna till vad hållbar, förnybar, kretslopp, fotosyntes och andra vackra ord med anstrykning till de gröna näringarna betyder verkar numera vara baskrav för att få bli minister hos Göran Persson. I det skenet framstår hela reklamkampanjen som lika vågad som påståendet att ”jorden är rund”.

Allt har sin tid, i historien kunde man mista huvudet om man hade fräckheten att påstå att jorden var rund och i dag framstår man som illa korkad om man inte vet hur det ligger till.

En tid har det förmodligen varit genialt att argumentera för behovet av hållbar utveckling. Det har kanske också varit nödvändigt att släpa med sig hela bakgrundskunskapen i argumenteringen för att motivera samhällsomställningen.

I dagsläget tycker jag att vi framstår som illa korkade om vi fortsätter argumentera för den här utvecklingen. Behovet av omställningen är nämligen självklar.

Det är i stället dags att koncentrera argumenteringen på hur omställningen skall genomföras och här finns det i högsta grad svängrum för en Centerpartistisk riksdagsman från Östergötland.

Ditt motto ”Svensk mjölk ger jobb i Sverige” är naturligtvis bra trots att det inte på något sätt är räcker till.

Staffan Danielsson sa...

Tänkvärd kommentar, i linje med mitt inlägg!

Centern är drivande i arbetet för maktskifte och en borgerlig regering, och vänner av landsbygden och lantbruket bör säkerställa ett starkt centerinflytande i den nya regeringen.

Och det handlar om hela greppet, från småföretagens villkor till LBU-medlen till kraftfull energisatsning till sänkta skatter till enklare regelverk osv.

Det finns svängrum i frågan, helt rätt, och centerpartiet bör ta ut svängarna rejält.

Vid den debatt i Skaraborg menade Leif Johansson, bonde och 2:a på riksdagslistan, att LRFs lägre profil ger utrymme för centern att ta för sig desto mer! Precis som Lars.

cardingexperten sa...

Anonymt bankkonto, Id-kort, Eu-körkort, Cardinghandboken m.m.

Maila för mer info!

cardingexperten@safe-mail.net