lördag, juli 15, 2006

Väljaropinionen...

Efter mitt djupt allvarliga mellersta Östern- inlägg ett allvarligt, fast på ett helt annat plan, inlägg om väljaropinionen.

För det är viktigt hur vi röstar i höst, och vilka som bildar regering efter valet.

Trots internationell högkonjunktur och en taktiskt skicklig socialdemokrati är jag som ni vet stark optimist att behovet av maktväxling är mycket stort och att den bildade Allians för Sverige kommer att vinna detta val. Avgjort är det dock förvisso inte, och kampen blir och är självfallet hård.

De många opinionsundersäkningarna duggar tätt, och spretar mycket över tid och mellan olika utförare. Enskilda resultat bör knappast ens kommenteras, däremot är de trender som mängder av opiionsundersökningar visar intressanta och bör tas på allvar; t ex att de borgerliga partierna efter alliansens bildande arbetade sig upp från ett betydande underläge till ett rejält försprång, som s och stödpartier sedan ett år utjämnat till ett jämviktsläge.

Demoskop gav centerpartiet under 4 procent för några månader sedan och samvarierar ofta inte med andra opinionsinstitut. Därför är deras nya mätning för några dagar sedan enligt ovan inte värd att kommentera, att allianspartierna leder med 6-7 procent över s plus stödpartier samt att c nästan dubblats till över 7 procent.

Så det gör jag naturligtvis inte.

Inga kommentarer: