lördag, juni 09, 2018

DN följer upp sin famösa Sandvikenartikel, efter 4 år. Bra! Äntligen!

Äntligen publicerar DN fyra år för sent ett reportage om en usel lobbyrapport som Sandviken beställde 2014 och som DN fullständigt okritiskt skrev om.

Jag har bloggat och twittrat flera gånger om den. Och här.

Artikeln visar den förtjänstfulla granskning och totalsågning som nationalekonomen Tino Sanandaji​ gjorde om den halva miljard som Sandviken påstods tjäna varje år på migrationen.

Artikeln visar också hur ingen, förutom någon på Sandvikens kommun, idag försvarar rapporten, inte DN, inte programmet medierna, inte dåvarande ministrar Ullenhag och Ohlsson som tillsammans med väldigt många på t ex twitter länkade till beviset för migrationens lönsamhet.

Men då, och fram till nu, har inte mycken journalistisk granskning gjorts av rapporten. Det är märkligt men förklaringen är ju enkel, varför ifrågasätta något som Åsiktskorridoren så gärna ville tro på och förmedla vidare.

Jag citeras i artikeln och min uppfattning är ju att mediernas välvilliga rapportering om migrationen i bl a folkuppfostrande  syfte är kontraproduktiv och orsak till att förtroende för media sviktar på detta område.

Jag har inte läst rapporten men väl Sanandajis granskning av den som är förödande.

Mikael Delin påtalar en del att många invandringskritiska män skriver kritiskt om rapporten, som ju är så uppenbart falsk och nämner sim sagt att några statsråd hyllat den, och säkert väldigt många mer.

Jag står för min uppfattning om rapporten oavsett vilka i övrigt som älskar eller hatar den, vilket ju naturligtvis också gäller det jag i många år drivit i migrationspolitiken. Jag bortser från vad t ex främlingsfientliga  eller vänner av fri invandring skriver men jag vet ju att det så många börjar i den änden.

Bra att DN och Delin äntligen följer upp sin o
kritiska artikel om en fake news rapport, det var på tiden!

Ett annat mycket allvarligare exempel på hur media medvetet, med all sannolikhet, försummat sitt granskande journalistiska ansvar, är den rättsskandal som jag slagit larm om och JO-anmält och KU-anmält mm, att migrationsverket under många år fram t o m 2015 inte kontrollerade asylsökandes ålder utan passivt valde att godta den ålder den asylsökande själv uppgav. Tiotusentals vuxna män mellan 20 och 30 har härigenom valt att söka sig till Sverige och här fått asyl och personnummer som barn, och placerats i skola och på HVB-hem som barn tillsammans med barn.

Inga media har egentligen grävt i detta, JO har omgående lagt ner anmälan och som kronan på verket säger KU helt nyligen i sin granskning inget negativt om det skedda, regering och myndigheter har handlat helt OK. Detta är skrämmande.

Här finns möjlighet till flera uppföljande granskningar kring medias passivitet under Åsiktskorridorens glansdagar.
11 kommentarer:

gruelse sa...

Sandvikenrapporten gjordes av revisionsfirman Pricewaterhousecoopers (PwC). Varför anlitar man en revisionsfirma för att göra en analys av migrationens konsekvenser på ett samhälle? PwC sysslar ju med skatteupplägg och revision. PwC har näppeligen erforderliga kunskaper för att göra samhällsanalyser.

Svaret är att, genom att anlita PwC i någon som helst fråga som berör ekonomi, så får man det resultat man önskar om man betalar tillräckligt väl. Uppenbarligen har firma ”Flüchtlinggesellschaft mit beschränkter Haftung” för fyra år sedan betalat PwC rundligt för Sandvikenrapporten.

Det är inte seriöst att ett revisionsföretag, dels ska granska årsberättelser och bokföring, dels ska kunna göra något som kan liknas vid skattesmitarupplägg till hugade. PwC har ju blivit en firma med ett högst diskutabelt renommé.

Kommer ni ihåg skattesmitarhistorian med den ukrainska barnflickan som skulle sköta avkomman till Carl Bildt och den etruskiska corazza-skräcködlan?

PwC anlitades av herrskapet Corazza-Bildt, med resultat, enligt utsaga i radion från herrskapet, att PwC rekommenderade herrskapet att betala arbetsgivaravgifter till Italien för den i Sverige bosatta och av corazzan anställda ukrainska barnflickan. Några svenska arbetsgivaravgifter betalades initialt inte in, vilket corazzan fick påbackning för från skattemyndigheterna. Både herrskapets barn och barnflickan fanns mesta tiden i Sverige. Huruvida den EU-vurmande, skattefifflande skräcködlan verkligen betalade in arbetsgivaravgifter till de italienska myndigheterna förtäljer inte skattesmitarhistorian.
https://www.svd.se/corazza-bildt-far-nobben-av-skatteverket

Anonym sa...

Ja, bra av DN. Att försöka bena ut ett och annat, det hedrar dem.

Men ärligt talat Staffan. Att ligga utanför ett sillstim eller en fårflock kostar, det har det alltid gjort. När det gäller Gallileo har ju Påven faktiskt bett om ursäkt.

1590 fick Galilei kännedom om Kopernicus bok "De revolutionibus orbium coelestium" som en Påve beställt för att få utrett varför den gudomliga kalender inte fungerade, (bönderna kune konstatera att nyåret, dvs när solen stod som lägst, hade kanat till Påsk, och då stämde ju inte riktigt verkligheten med överhetens bannbullor. Galileos egna observationer (med en kikare som var själva paradigmet) gjorde honom övertygad om att den heliocentriska världsbilden från försokraterna var korrekt.

Galilei gav ut boken "Dialog om de två världssystemen" 1632 och skapade kaos för överheten (Kopernikus alster var nämligen hemligstämplat och hotade inte kyrkans monopol på "faktum".

1633 ställdes GG inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig den ”felaktiga läran” - att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden). GG fick ett milt straff med husarrest under resten av sitt liv. GG fortsatte sitt vetenskapliga arbete och gav 1638 ut boken Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper, vilka Isaac Newton senare skulle ha stor framgång med. I dboken föreslår Galilei bl.a en metod att mäta ljusets hastighet.
Newton är först med integralkalkylen, som är grunden för att skjuta prick med artilleri. Newtons matematik tillsammans med John Harrisons Kronometer som löste Longitudproblemet (boken longitud av Dava Sobel rekommenderas) la grunden för engelsmännens herravälde på de sju haven, och la grunden för världshandeln på köl (och dess beskydd)

Nä, inte fan får man upprättelse för att man har rätt, bland syltryggar :-) och krängare av berättelser. Så har det aldrig varit.

Men visst fan är det ett lyckligt slut på en saga, några riksdagsmän, tex Finn och Staffan, fick rätt. Ni bestraffades hårt av kollektivet, eftersom vi människor av naturen är särskilt opportunistiska ynkliga kräk, dvs flockdjur. Men belöningen är ju att man går till hitorien som en ljusets apostel. I efterhand när vi bedömer DN och deras agenda, alltså mot vad som väntar i framtiden, så kommer domen, var så säker.
S.W

Anonym sa...

Man får vara glad över att DN ändå har tillräckligt mycket insikt för att försöka städa bland liken i garderoben. Den där Sandvikenrapporten behövde man inte läsa, simpel logik säger att det under inga omständigheter ka vara en vinst att importera människor som inte har möjlighet att i brådrasket få en fast anställning och betala skatt. Att jämföra kommunens totala produktion (like BNP) med kommunens kostnader, inkl bidrag från staten, är faktiskt inte alls relevant. Lite som att man säger att BNP ökar, fast bnp/capita gått ner stadigt sedan 2006. Det märkliga är inte att ett privat management-företag kan komma fram till vad som helst för rätt summa pengar. Det är alltså anmärkningsvärt att Sandvikens kommun beställer en sådan här uppenbart falsk rapport, och ännu värre är det att Erik Ullenhag heilar med på twitter och tar detta falsarium som intäkt för att fortsätta med bågeriet från högsta ort. Här tycker jag DN gör en bra sak, som går till botten med hur nyheter kom till. Det var helt enkelt bristande källkritik, av en rapport från PWC, (har någotn kollat vad den kostade kommunens skattebetalare, och vem som var uppdragsgivare/beställare, dvs styrde rapporten?) Dvs det var ett beställningsverk från politiken, som var avsett att bedra kommunmedborgarna med, och det gick väl inte heller så bra. SD går tämligen bra även i arbetarnästet Dalarna.

Tyvärr vittnar inte dagens ledare på DN om samma självinsikt från översta våningsplanet.
Artikeln om våld i samhället orkar man inte granska, trots att artikeln är granskad av Calmfors och Hartman. Tidsserierna på x-axeln omfattar inte samma perioder, och ska de göra en relevant jämförelse komparativt, ska våra nordiska grannländer vara med, med exakt samma statistik, så att man kan följa utvecklingen över tid. dessutom kommer DN fram till att det är våld mot män av män som är problemet, men, varför utelämnar DN då våldtäkter, detta är i ordets rätta bemärkelse våld mot kvinnor.

DN har en del att bevisa och är helt enkelt en del av problemet, inkvisitionen.
Det är i själva verket frånvaro religiösa dumheter och dolda patriarkala maktordningar som gav upphov till den vetenskapliga revolutionen på 1600, 1700 och 1800-talet i norra Europa. Faktum vinner alltid, när det är fält- eller sjöslag. Det är lätt att glömma när överheten sitter och tramsar som skrivbordsgeneraler.

Stort grattis till att vara i linje med fakta och förebåda problemen som Centern har framför sig, att hamna i DNs upprättelsereportage för synder under Reinfeldts tid är värd all beundran. All respekt och hatten av. Att simma mot strömmen gör bara hjältar.
Sagan slutar faktiskt gott. Att ha rätt är inte samma sak som att få rätt, men i detta fall, sent om sider, så fick du rätt, och mer rätt kommer det att bli. Låt nu centern få simma vidare i sin ankdamm, flyktingamnestin verkar tom sänka moderaterna :-) så vi som slutat bry oss, garvar mest åt Nyheterna i dag. Att C skadesköt inte bara alliansen, utan även moderaterna. De korkar säkert upp Champagnen, S avseende Mp, och M avseende C.
Vilka nötter alltså. Afgahnpopulism var viktigare än att formulera en allians inför valet. Det borde rimligen straffa sig. M kan inte gira mycket mer nu, utan att tappa ännu mer till SD. S.W

Anonym sa...

Demoskop juni verifierar ytterligare att Afgahn-amnestin var en game-changer :-)
Dels att det är opinionsmässig villervalla, dels att det sker flöde till SD.

Kd fick det andrum de behöver internt för att inte tappa sugen, där siffrorna för maj inte heller var helt genomusla, dvs före afghan-amenstin brisserade. När nu Kd landar rätt, dvs nära 4 % så är det inte så illa för moderaterna, trots allt. mMen för S...?

KD under maj:
IPSOS. 4,0
Novus. 3,5
SIFO.. 3,5
Yougov 3,0
Inizio 4,8
Sentio 2,1
Demosk.2,9

IPSOS i juni

Osäkra 11,0 ... (12,5) - 1,5 (bra, människor börjar kanske börja ta sällning?)

S .... 23,1 ... (26,3) - 3,2
Vp .... 8,3 .... (7,7) + 0,6 (gör inget strategiskt för S)
Mp .... 4,9 .... (4,4) + 0,5 (Mp jublar och knycker nog lite av C, tack tack)

SVMP . 36,2 ... (38,4) - 2,2

SD ... 21,0 ... (19,4) + 1,6

M .... 19,9 ... (22,3) - 2,4 (Afgahnbeslutet kostade internt för m, kortsiktigt)
C ..... 9,8 .... (9,1) + 0,7 (Sannolikt ingen nackdel för C, ännu)
Fp .... 5,1 .... (4,9) + 0,2 (Psykologiskt viktigt för JB)
Kd .... 3,8 .... (2,9) + 0,9 (Fundamentala siffror för Kd, rätt väg)

MCLK . 38,5 ....(39,1) - 0,6

Dvs totalt sett går alliansen paradoxalt fram, dvs tappar ej till SD lika mycket som S, samtidigt som Kd och Folkpartiklarna flyttar fram lite.
Dvs 1,8 % spiller över från M till de övriga och därmed tappar m endast 0,6 till SD, vilket sannolikt beror på moderater som inte riktigt tror att det går att regera med Centern.

FI ... 2,3 ... (1,5) + 0,8 (katastrof för S, som blöder till hoppetossorna)
Övr .. 1,9 ... (1,6) + 0,3 (säger ingenting)
Sum .. 4,2 ... 3,1 . + 1,1.

S.W

Anonym sa...

Ipsos senaste, som alltså inte har ett enda dugg att skaffa om verkligheten vid själva valet, utan mer ska ses som indikationer tillsammans med de övriga mätningarna, och framför allt, utgör en slags psykologisk förberedelse för alla, i spåren av förra valet, hur det gått i Europa, Brexit och Trumph, att det inte är helt enkelt att försöka förutsäga eller styra något dit man vill.

S .... 23,1 ... (26,3) - 3,2

VpMpFi 15,5 ... (13,6) + 1,9 (dvs -1,3 till.....SD, bra jobbat Mp)

Sum...38,6 .... (39.9) - 1,3 (dvs det kostade lite för S att gå Mp till mötes)

-----------
Borgarnas nettoflöde är - 0,6 och S nettoflöde är i praktiken dryga 1 procent.

MKd .. 23,7 ... (25,2) - 1,5 (visst m tappar, men sannolikt inte mer än 0,3 till SD)

CFp... 14,9 .... (14) + 0,9 Fp har + trend hos andra institut, så det blir inbördes kamp

-----

SD ... 21,0 ... (19,4) + 1,6 (SD skördar 1,3 hos S, och hugger runt 0,3 av m)

Detta fångarnas dilemma är synnerligen dystert för S+M, och mer dystert för S, eftersom Mp har planer att kasta sig över till borgarlägret, samtidigt som det är S som tappat mest till S och hela tiden blöder lite mer, i denna kamp mellan tre stora hundar, som det alltså ska bli intressant att följa, om de tre stora hundarna tillsammans håller småhundarna stången, och om någon av småhundarna slås ut. Dagens demoskop ger i vart fall Kd en del ganska gott hopp, och förbättrar radikalt läget för det borgerliga lägret balansera mot C, eftersom om det ser stabilt ut för M, och tveksamma väljare ser minst chans att UK kan bilda regering utan C, så kommer rösterna åter från SD, och detta är så klart inte alls så trevligt för moderaterna, som trots allt helst önskar sig en allians att regera med. problemet är bara att SD skyr detta, och att det helt klart är så att S chans att vinna regeringsmakten för 2018 helt ligger lite i Centerpartiets hållning. S.W

Anonym sa...

I just IPSOS undersökning, verkar alltså Afgahn-amnestin ha påverkat ytterligheterna positivt, och skapar ytterligare tydlighet åt de två stora renrasiga hundarnas belägenhet, att hålla två sidor av stamtavlan ren från bushunden från gata.
Centerns agahn-beslut gynnade alltså vänsterkanten mest, dvs Mp och Vp, men paradoxalt har Fp gått fram i andra undersökningar, och nu även Kd, vilket börjar ge ekvationen för väljarna lite mer kontor och skärpa, dvs taktikröster spelar stor roll och avgör lite valet.

De på den borgerliga sidan som har fått nog med konsekvenslös flyktingpolitik har ett val, M, Kd (möjligen Fp) ELLER SD. Man vill inte med nödvändighet ge rösten till SD, men vill signalera, eller så håller man tyst om sin verkliga intention, i synnerhet ungdomar)

På den andra sidan ser det mörkt ut, man får inte ihop S budskap, och ser samtidigt att S är beroende av Vp och Mp, inför regeringsbildningen. Så att rösta på S är ett alternativ, om man inte är för att upplösa nationalstaten och välfärden, och tror man inte på S i denna fråga är alternativet soffan, M eller SD, och då är nog SD lättare att fly till, i spåren av Ms öppna hjärtan, samt att M har C att släpa på.

Då har Sverige fyra partier på ytterkanterna i migrationsfrågan:

CFp... 14,9 .... (14,0) + 0,9

VpMpFi 15,5 .... (14,1) + 1,4

Sum: 30,4 ..... 28,1 + 2,3

Dvs sedvanligt över tid, småhundarna slåss om 30 % och stora hundarna slåss om sina 70 %. det var bara när AKB försökte dra offensivt, som M klappade igenom och fick C att känna vittringen på att få bli en mellanstor hund.

Afgahan-lagen verkar ha gett utdelning hos de små som inte:
- har två fronter och blöder till SD
- som inte ska ta ansvar över finansdepartementet
- som inte har en kandidat som regeringsbildningen, utan mer tillhör "stekt svan-gänget"

det är alltså lätt att göra sig lustig på S eller Ms bekostnad, men de har ett litet helvete, inte minst S med de egna leden, som sedan Monas dagar satsat stenhårt på identitetspolitik.

Kvar är de tre stora nästan jämnstora hundarna, där två kämpar om att få behålla sin stamtavla, utan att blanda in löss i pälsen, och så den tredje, före detta byrackan, som nu är uppgraderad i menighetens ögon till Lufsen, Tramp. Som hela tiden finner poäng hos väljarna, eftersom de andra två hundarna måste ta hänsyn till andra krafter.

SD ... 21,0 ... (19,4) + 1,6
M .... 19,9 ... (22,3) - 2,4
S .... 23,1 ... (26,3) - 3,2

Sum... 64,0 ... (68,0) - 4,0

Nettoförlusten för M + S är totalt - 5,6 det är alltså 4 % som fallit från om SD inte räknas in - alltså är det inte lika enkelt längre att triangulera, hur de än försöker, så spiller det åt någon flank, där SD hela tiden kammar hem vinster. I Demoskop ser vi alltså tydligt hur ett enda beslut, i den fråga, flyktingar, som håller Sverige i ett skruvstäd, kom att påverka/förskjuta opinionen i en riktning till småhundarnas fördel, till priset av att regeringsbilarpartierna förlorar till SD. Det är ett elakt spel, som förefaller leda till sämre och sämre förutsättningar att regera landet. Men visst firar småhundarna triumfer. S.W

Anonym sa...

Så fångarnas dilemma fortsätter. De stora två renrasiga kommer tappa hur de än gör. Men är man iskall och ser på saken, så är det ett mindre problem för S att tappa till Vp och ett mindre problem för M att tappa till C, om vi ska tro på vad statsminister-kandidaterna säger, för om S och går sina av DN godkända samarbetspartners till mötes, så gynnar det bara SD. Så all logik säger att S och M bara kan minimera förlusten, genom att konkurrera med SD, eftersom de andra är lite för fina och bekäma för att göra jobbet.

Och framför allt, egenintresset, vem vill betala det pris som Finn, Carl S, och Staffan får betala, att bli ufryst ur den bekväma bräkande flocken, eller bli utskåpad i social media för att vara en brunsåskokare. Ingen verkar vilja fundera på vad det var för pragmatism i Sverige under 30-talet, som förskonade oss från totalitära irrläror, Stalinismen och nationalsocialismen.

Här kan man se att de tre stora tappade lite, på de små hundarnas bekostnad, och huruvida C är en mellanstor hund eller inte återstår att se. C blev en mellanstor hund efter flyktingkrisen, där M som regeringsbildare blödde kraftigt och blev tvungen att ändra position, så att C går bra, beror inte bara på Annie. C låg och skvalpade på 6 % ända fram till flyktingkrisen, och började få fart först sommaren 2016, när regeringspartierna var tvungna att göra något åt saken. Det är bekvämt i opposition, samma bekväma ställning som Mp tidigare hade, att inte behöva ta regeringsansvar.

När Juni är över infaller juli :-) och alla är lediga, utom partigängarna, och däremellan Almedalen, och så en massa hysteriskt kringflängade land och rike runt.
Julimätningarna är inte så tillförlitliga, pga semestrar, så det kan nog slå lite hur som helst. En icke försumbar fråga som kan komma att avgöra valet är hur väl media lyckas beskriva detta med regeringsbildningen för väljarna. Hur partierna förklarar hur de tänkt sig kunna få majoritet för sin budget.

Hur alliansen ska försöka lura i alla att DÖ-tricket, dvs att ha olika budgetar, som var och en än mindre var för sig än S, budget, inte gäller efter valdagen, då de snabbt som attan ska synka ihop sina budgetar, beroende på valutslag, som också beror på om Kd kvalar eller inte. Och denna budget, på i bästa fall 140 mandat, som inkluderar C, kommer alltså SD att rösta nej på, vilket även S kommer att göra. Och detta, S + M ger sedan att en alliansregering inte blir möjlig, innebär att det kommer att utkristallisera sig en S budget och en M budget, med eller utan stöd av KD, som alltså SD ska välja mellan. Det kommer spela roll för valutgången, om väljarna får reda på detta på förhand, och eftersom de inte kommer att få det :-) alltså av Moderaterna, så sitter UK i en jävla rävsax, han vill verkligen genuint bilda regering med C och Folkisarna, och Kd, men detta kommer SD att sätta P för, eftersom C gör det hopplöst för M att jaga röster i SD-landet. Det är lite av en thriller, hur moderaterna ska klara av detta, att hålla god min i elakt spel, eftersom de måste försöka le och låtsas som det regnar, när C ligger och viggar röster från M, så fort de försöker göra något åt SDs segertåg. Nu väntar vi på en reklamkampanj från SD om medmänsklighet :-) Trots allt fiins ett moderat ljus i mörkret, det är att S har det ännu värre. S.W

Anonym sa...

Då var även MäMä uppdaterad efter SCB och de två senaste lite omtumlande mätningarna, detta blir svettigt för somliga, det det känns lite som att vindskiftet inte riktigt är klart.

S = 93
V = 32
Mp = 16
Sum = 141

M = 81
C= 33
Fp = 18
Kd = 0
Sum 132

Fp+C=51 Borgerliga öppna hjärtan
Vp+Mp = 48, vänster-öppna hjärtan.

Dvs två kvarnstenar runt halsen för S och M, som var för sig pressar väljarna mot SD som sista utväg att normalisera migrationen.

Sd = 76 (5 mandat från m och 14 från S)

S+M+SD = 250, ska vägas mot öppna hjärtan-partierna Vp, Mp, Fp, C på 99.

S+M = 174, hehe, och det kanske slutar på 170....

S+SD = 169 (6 mandat från att skicka alliansen till avbytarbänken fyra år till :-)

M+SD = 157, är trots allt betydligt större än M+C+Fp

C+Fp+Mp = 67 mandat, dvs betydligt mindre än SD, så denna konstellation behöver aktivt stöd från M för att vinna gehör, och det kan de glömma, vore moderat självmord. S.W

Anonym sa...

M+L+SD = 175, Bingo.

JB kan säga vad han vill, men matematiken går ihop, även om känslorna inte är varma.

med passivt stöd av SD skulle M+Fp kirra denna regering
Byter man nu ut Fp mot Kd, dvs om Kd kommer in, så minskar S+SD med ca 6 mandat, till 151, och adderas då 15 kd-mandat blir det 166, dvs 9 mandat från majoritet, men det krävs alltså inte så mycket mer dykning av S, eller att Mp inte kvalar, eller att SD går upp ännu mer, för att det ska bli möjligt med en m+Kd-regering, vars budget stöds av SD, Folkisarna och C, fast du med Fp och C utanför regeringen. Skulle utfallet bli så att denna konstellatoin skulle bli föremål för omröstning, blir det i så fall på den fjärde talsmanrundan, när alla andra alternativ är utdömda.

Det vanliga tänket:

S+Vp = 125
S+Vp+Mp = 141

M+C+Fp = 132
M+C+Fp+Kd = (132-5+15)=142
M+C+Fp+Kd+Mp 142 + 16 = 158,

Detta att jämviktsläget inkl Kd gungar på 140 förefaller hålla som utgångspunkt.

En blågrön röra som S enkelt knäcker med stöd av SD, dessutom, om moderater ens misstänkte denna konstellation, som Fp och C när, så kommer det att bli ny fanflykt till SD, så där har S trots allt en trumf, i den skenheliga debatten med Svarte Petter, SD, som inte längre är Svarte Petter, utan kanske det parti som avgör vilken regering det blir.

Bägge dessa konstellationer, dvs S med Mp och Vp att släpa på, eller M med Fp och C att släpa på, är i princip hopplösa, eftersom SD kommer att göra allt för att aktivt rösta ner en sådan regering. M går till val på egen budget, och direkt efter att de lurat i SD att rösta bort Löfven, så kommer alliansen att bolla fram en budget som de vet att Mp kommer att stödja, eftersom C och Fp stödjer detta. och detta sänker så klart moderaterna som bly, eller bombar dem tillbaka till Bo Lundgrens dagar :-) S.W

Anonym sa...

S måste å den andra sidan jämka sin budget med Vp och Mp, varpå SD inte direkt bifaller, utan röstar på en alliansbudget, trots allt, men eftersom S kommer att lägga fram en egen budget, så inträffar inte detta, Vp lägger ner på detta alternativ, för att motverka en nyliberal budget, trots allt. men om Kd kvalar, så minskar övriga partiers marginaler, varför Mp ligger mer risigt till, där de hänger på gärdesgården.

Alliansbudget utan Kd = 132
Rödgrön budget = 142

Alliansbudget med Kd = 142
Rödgrön budget = 136, om Mp kvalar
Rödgrön budget = 132, om Mp ej kvalar

Men detta utgår från DÖ-tänket, att största budget-konstellatgion ska regera, vilket är konstitutionellt suspekt. dessutom vet väljarna efter denna period vad som väntar med en regering som har stöd för sin budget av en majoritet, det blir helt enkelt inte bra. regeringen bakbunden och kan egentligen mest sköta utrikespolitik och avsätta dugliga generaldirektörer.

Det blir ett stenhårt sjöslag, där S och M som stormakter är dödligt sårade och blöder åt bägge kanter, där det nästa är nödvändigt för amiral Kristersson att få med sig Kristdemokraterna, samtidigt är detta det enda hoppet för marknadsräntorna, dvs en regering med Mp+Kd, som stöds av SD.

Detta är inget moraliskt ställningstagande, utan på pappret den enda möjliga konstellationen, som kan få stöd för sig budget, dvs som kan ta regeringsmakten, och sedan klara av att faktiskt regera.

Alla andra alternativ, utom S+M, är hopplösa att bilda regering på, hopplösa att få med SD på avseende budget, och framför allt hopplösa att sedan regera på, om man varken har majriteter i Riksdagen för sin budget (dvs DÖ tillämpas fast ingen säger detta) eller kan få ihop majoritet i Riksdagen för lagstiftning och reformer.

Ska bli intressant att se hur S ställer sig inför slutspurten, och ännu mer intressant hur UK och fru Lööf, ska förklara för väljarna hur de tänkt regera med en alliansbudget, som de på förhand vet att SD kommer att rata, dvs kommer att sänka tillsammans med S, eftersom S budget kommer att vara ett mindre dåligt alternativ för SD, än en moderat budget med C och Folkisarna. Så valet avgörs av hur det går för Kd och Mp, där det alltså inte ser omöjligt ut att endera S + SD kan få ihop något, eller M+Kd+SD.

Hehe, förbjuden frukt, men utan den frukten går det nog varken att kunna regeringsbilda eller att sedan faktiskt regera. Jo, vi väljare är lite skadeglada, detta är rekylen på att regera med Mp. Medborgarna uppfattar inte att det går i rätt riktning. S.W

Anonym sa...

Jo, det händer mycket nu bland våra journalister som fört oss ända hit, nog måste de begrunda vad som skett, är det spinndoktorer hos SD som skapat situationen, eller har etablissemanget spänt snubbeltråd för sig själva?

Tiden förespråkar nu en mittenregering som med MäMä skulle skramla ihop....
hela 67 mandat med fru Lööf som statsminister.

Även om det är taktik, så skulle en sådan farhåga för ännu fler att rösta på SD, så man får anta att det är ett listigt sätt att röka ut moderatväljare som skyr C som pest och kolera, att fly till SD, på det vis som nu sker med S. Mp+Fp+C med stöd av S, skulle för visso nog inte vara omöjligt att tänka i en tredje eller fjärde talmansrunda, eftersom denna konstellation samlar 160 mandat, och M+SD skulle få svårt att sänka en sådan regering med stöd av Vp.

Problemet är bara att en sådan regering inte kan bli av, S kan omöjligen stödja en sådan regering, som är fortsatt flyktingliberal, då landar partiet på 10 % 2022.

Så vi får anta att förslaget är ett inlägg i debatten. Dock intressant hur alla, pga flyktingfrågan, är beredda att trolla bort alla andra frågor som i grunden skiljer partierna åt, tänk bara utrikespolitik, för att S att stödja Fp + C, hu. Nä, det sätter fingret på att det är flyktingar som håller hela landet i ett järngrepp, och det är mycket besynnerligt.
S.W