måndag, mars 05, 2018

Märkliga domskäl i Solna Tingsrätt

Två nämndemän på Centermandat (Stockholmscentern tror jag) är med och friar en man åtalad för hustrumisshandel med, tycker jag, argument som känns märkliga.
Eller är det jag som tänker fel?
Vad jag förstår är artikeln färsk.

Det är, med all rätt, en stor uppståndelse om märkliga domskäl i en misshandelsdom i Solna Tingsrätt, där 2 nämndemän (C) står emot en nämndeman (M) och lagmannen. Vid lika röstetal ska de mildare domskälen gälla så maken som anmälts för misshandel frias medan hustrun misstänkliggörs.
CUF och Centerkvinnorna kräver åtgärder, liksom jag.
Att de som står bakom de domskälen inte längre kan vara nämndemän och utsedda av Centerpartiet är uppenbart.

Ska de också uteslutas eller uppmanas att lämna partiet p g av fel värdegrund?

Centerpartiet har inlett uteslutningsärende mot de två nämndemännen.

Jag vill problematisera. Om man invandrar till Sverige bär man med sig sin kultur och sina seder och bruk, dessa kan över tid påverkas.

Ska man kunna bli medlem i t ex politiska partier först när man har utvecklat en rätt värdegrund, eller är det ändå bra att man vill engagera sig och lyssna och påverkas? Jag ser gärna synpunkter!

Eptesam Aldebes make Mashmoud Aldebe tog 2014 avstånd från muslimska brödraskapet och dess inflytande i några olika organisationer. Det är modigt gjort.

Aftonbladet skriver en uppföljande artikel. 

Tillagt 5 mars: Centerpartiets styrelse har inom 24 timmar nu uteslutit både de nämndemän som står bakom den friande domen i Solna tingsrätt.
Skälet är de domskäl som anförs i den dom som lagmannen skrivit (tror jag) efter rättens diskussioner.

48 kommentarer:

Anonym sa...

Apropå det som händer i Sydafrika nu, vilket parti klarar snabbast att få Sverige islamistiskt och svensken i minoritet, Sossarna, Centern eller Miljöpartiet? Tippar Centern.

Anonym sa...

Jag har faktiskt aldrig sett någon förmodat muslimsk förälder ta upp sitt barn ur barnvagnen samtidigt med en cigg i munnen.Det har jag däremot sett många förmodat svenskar göra.Nu nämner du ju inte islam men mitt exempel var att självklart skall människor få delta i politiken och inte bara påverkas utan också påverka.Det är tydligen ett väldigt motstånd i riksdagen om en sådan enkel sak som att förbjuda rökning oå allmänna platser.Våra liberala värderingar har skadat vårt samhälle.Jag ser mycket gott i islam.Domen visar att politiskt tillsatta nämndemän utan krav på juridisk utbilding inte hör hemma i en riktig rättstat.

Anonym sa...

Är väl inte så problematiskt att inse att en islamist som förespråkar sharialagar borde ha svårt att vara med o ett feministiskt liberalt parti. Om Nu SD har nolltoletans mot rasism så borde ni kunna ha nolltolerans mot sharialagar.

Theresa williams sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mikael sa...

Centern är direkt samhällsfarligt liksom de flesta partier. Ni inför islam, förstör demokratin och ekonomin och gör att svenskar på lite sikt kommer att bli en minoritet i sitt eget land.
/Mikael Svensson

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Bra med andra nyanserade synsätt, det kan finnas många olika orsaker till att det blivit så fel. Visst är det i grunden en krock ifråga om demokratiskt synsätt, detta enkla att vi i vår grundlag reglerar likabehandlingsprincipen. Vi människor är till vår natur olika, men vi ska behandlas lika, tex inför lagen. Detta är nog det mest grundläggade i en demokrati, och hela grunnden för att medborgarna ska acceptera majoritetsstyre, man gillar inte alltid läget med den aktuella regimen, men trösten är att alla behandlas lika, av myndigheter, polis och domstolar. Nu finns det människor som inte accepterar demokratin. Det finns krafter som vill avskaffa nationsalstaten, dvs demokratin som vi känner den bygger på ett medborgarskap. Andra vill ta bort demokratin genom revolution eller väpnad kamp, det kan vara alla möjliga tossebollar, som anser att alla ska dansa efter en pipa, frågan är bara vems?

Att blanda ihop religion och politik är helt enkelt omöjligt. Tror gör man i kyrkan, inte i Riksdagen eller i en domstol. Lagen stiftas av Riksdagsmän, förtroendevalda företrädare för folket, dvs de som i grunden bär upp hela samhället. Riksdagsmän och politiker är ställföreträdare som alltid måste stå på tå, för annars blir de utbytta genom allmänna och fria val. Alla har vi en röst på valdagen, lika. S.W

Anonym sa...

Detta med Koranen är ett problem, det är politik, juridik och religion i samma ask. Det går under inga omständigheter att kombinera med svensk rätt. Tyvärr blir det nödvändigt för alla som har dubbla medborgarskap och kommer från muslimska länder.

Att komma och kräva att vissa grupper inte ska behandlas lika, är då dumt att klockorna stannar, men har accepterats av partierna eftersom man fått för sig att alla muslimer följer en patriarkal ordning, dvs alla röstar som sin klanledare befaller. Alltså har våra partier sett en affärsmöjlighet. MUF i Tensta är bara ett intressant exempel.

Nämndemannasystemet i hovrätter infördes 1977, och detta att nämndemännen har samma röstvikt som domaren, och inte fäller ett gemensamt utslag kollektivt är så klart ett problem. Grunden är att vi inte har likabehandlingsprincip i domstolar eftersom det är KF som utser nämndemännen. I tex Solna med borgerlig majoritet är det fler nämndemän från borgerligt håll, för att inte tala om tex Vellinge, än hur det tex ser ut i Botkyrka eller Södertälje. Det är helt olika sammansättningar, och det är lögn och förbannad dikt att nämndemännen inte tar politisk ställning. Ca 2 % av medborgarna är medlemmar i politiska partier, och det finns anledning att tro att "normalt folk" inte är partigängare, och därmed inte är nämndemän. Vilka har då anledning att vilja bli partimedlemmar och nämndemän? Personer som behöver sysselsättning i brist på annat, eller personer som vill förändra samhället, det är självklart.

Den aktuella nämndemannen har varit en pain in the ass på Solna tingsrätt och andra instanser rätt länge, det går nog inte att ana hur mycket arbetede och förtret det är för en domare att ha med ett general-pucko till kockobello att göra, som dessutom sitter på en hög häst och påstår sig vara "folkvald" att företräda det allmännas intresse, förmodligen måste man ha funderat åde en och två gånger hur man blir av med vederbörande, och domare brukar inte ta till gift, utan är dömda att agera "opartiskt" och får inte ta till andra giftigheter, som tex fri åsiktsbildning och säga som det är, detta är en person som hör hemma på dårhus eller i en annan parallell verklighet hos Allah. Att dels inte förstå, dels inte vilja förstå, det man trots allt förstår om det mest grundläggande i vårt rättssystem, och sedan mot lagmannens direkta rekommendationer, föra in Sharia är så urbota jubelidiotiskt, att lagmannen helt enkelt inte kunde låta bli att fälla både gärningsmannen och vederbörandes beskyddare, på fler än ett sätt.

Pålästa nämndemän är en sak, även om de är nominerade av sina partier och utsedda av KF, eftersom de flesta fattar att man inte ska gå emot domaren, (vilket tex var fallet i Palmemordet i första instans, domarna ville fria CP redan i tinget).

Men skruvade infiltratörer, som inte ens döljer sin agenda, och får hålla på med partiets goda minne, och driver sharia, som islamister plägar, har inte i domstolen att göra. Tror nu någon att det är en slump att islamister söker sig till domstolar?

Har några muslimska samfund eller intresseföreningar tagit avstånd från domen?
S.W

Anonym sa...

I aktuellt fall är det sannolikt, men inte helt säkert, en slump att det är två stycken centerpartister, eller så är det en lycklig slump, och sedan en moderat. Det är naturligtvis inte heller en ren slump att det är lagmannen själv som tagit målet, för att försöka styra upp upprorsmakarna (som alltså inte vill erkänna regelsystemet).
Så först har lagmannen med sin status och pondus försökt förmå knäppgökarna att besinna sig, och så blir det uppenbart, att alla tidigare klagomål från andra domare stämmer, det är alltså frågan om ren galenskap, personer "demokratiskt" utsedda att företräda folket.... Så när inte ens lagmannen lyckas övertala koko-gökarna från C, så vad göra :-)

Jo, det krävs en lagman för detta, man ber koko-gökarna att själva lista ner de bärande argumenten för frikännande, och sannolikt har detta skett genom ett skriftligt underlag lagmanen fått. Sedan skriver lagmannen domen, det gör alltid domaren, även om det inte finns något formellt förbud för någon annan att skriva. S.W

Anonym sa...

1. Först avgörs skuldfrågan, dvs domslutet. I detta fall fria eller fälla. Kokogänget från C vill fria, och i den mån det går fälla kvinnan, för förtal eller som det förstås, falsk tillvitelse (ett annat ord för mened, dvs att genom falska eller påhittade bevis föra domstlen bakom ljuset. Dvs man menar att kvinnan upprättat en falsk anmälan för att tillskansa sig en nyttighet.

Allt detta fattar lagmannen, som nu sannolikt tröttnat på centerpartiets "folkvalda" folkföreträdare, att medborgare ska behandlas lika och dömas av likar....

2. När rätten har skiljaktig uppfattning, dvs i skuldfrågan, så gäller fria och inte fälla. Så med det underlag som lagmannen får, så skriver hon sedan ett utkast till domskäl, dvs motiverar varför domstolen vill fria, detta mejlas nämnden, och så går så godkänner så klart Islamisttokan + den andra tokfransen domskälen, och är sannolikt väldigt nöjda. Hypotetiskt har de fått hjälp bakom planket, med sharia-expertis, vilket så klart lagmannen inser, och i detta fall inte försöker tvätta bort. det är detta som är det briljanta, så kan nog bara en mycket erfaren domaren, dvs en lagman göra. Vända på steken, ID-politikerna, dvs islamisterna, vill göra religion till först politik sedan juridik, och faller i fällan. Domen är helt enkelt genialisk, eftersom den framför nämndemännens sanna åsikt.

3. Sedan skriver lagmannen de domskäl som egentligen skulle ha fällt den anklagade gärningsmannen, och anför detta som skiljaktig mening jämte sin första nämndeman som är moderat.

Genialiskt, alltså domaren kunde inte agerat på så många andra sätt, men detta att det råkar vara lagmannen själv som sitter med två jubelidioter från C, som förmår dessa att sas självmant föra fram de viktigaste frågorna själva i domskälen, kärnfullt, sharia, och sedan inte försöka förmilda detta, och sedan visa var skåpet ska stå i den egna avvikande meningen, det är inte bara briljant, det är genialiskt. Sveriges genom tiderna sannolikt mest urspårade domskäl som backar upp frikännande av en hustrumisshandlare, kommer leva länge i mannaminnet :-) Det är alltså en föraning om vad som väntar i framtiden med nämndemannasystem, allt fler islamister som infiltrerar våra gamla folkrörelsepartier och med politiker och Riksdagsmän som talar om värderingar på en nivå som är Orwell värdig. Ridå. S.W

Anonym sa...

När man läser denna andra del av domen, efter att första ha tappat andan och sedan asgarvat och sedan täkt efter om vad det är för värderingar som C släppt fram, i akt ocj mening, så blir man faktiskt rädd, inte rädd för islamisterna, de är så urballade att de faller på eget grepp, nä, rädslan gäller "one of us" våra egna politiker, man lir inte stolt, för det är inte naivitet, utan kallt cynsikt beräknande, och en smula underskattande av alla som bär upp samhället och staten, genom att betala skatt, följa regelboken och rösta vart 4e år.

När man alltså hämtat sig från domskälen, så vänder man blad och läser lagmannens egen uppfattning, då framgår det väldigt tydligt att det är fråga om att domstolen skulle ha fällt, om det bara inte suttit två dårfinkar i nämnden. Det är ord och inga visor avseende skuldfrågan, misshandel, och det blir helt enkelt svårt att begripa för gemene man, att lagmannen själv har författat klockrent dårskap, på uppdrag av en islamist som är uppbackad av en partibroder, och sannolikt flera bland bröderna, när det gick upp för dem att de genom sina två koko-nämndemän kunde påerka hela domens utslag. och jubelknasarna tog chansen, de kunde inte låta bli, århundradets back-lash för profenten och hans profeter i Sverige. Tack gode gud för att religiösa fanatiker trots allt är så pantade. Ett sedan centerpartister låtit detta fortgå sedan i vart fall 2006, är om möjligt ännu mer jubelidiotiskt, eftersom partiledningen trots allt är fostrad i Svenska värderingar, som vår grundlag nog ändå måste utgöra, därtill att Centerpartiet, partiet, nominerar Riksdagsmän, som alltså är de som stiftar lagar efter beredning av regeringen. Nuvarande partiledare har dessutom läst juridik och varit politiker hela sitt liv, hur bara ända in i hela friden kunde man blunda, trots att man visste, och inte så risken, alltså inte för enskilda misshandlade kvinnor, de är ju röstboskap i ummas värdegemenskap, men hur kunde man missa den politiska risken för partiet? Det är bara att tacka och ta emot, i just detta fall. S.W

Här har inte de närodlade lantisarna i Stockholm fört genomtänktheten direkt framåt.
S.W

Anonym sa...

För att vara övertydlig.

Centerns omfamning av islamister är det bästa som hänt Sverige, inga partier, Fp undantaget har slagits för sekulära migranter inkl kvinnor, nä, man hyller mångfalden genom alla dessa skäggtomtar som är män och företräder en religiös riktning, eftersom man vet att det är ordning i ledet hos hedersfolken, kommer man överens med stormuftin, så får man med sig resten av klanen, och då räknas as inte vanliga sekulära invandrares röst (eller värde) lika mycket, och media har heilat med. Detta är inget nytt, alla har sett det pågå, och väntat på smällen, nu blev det en oförutsedd smäll, en dom som gick islamisternas väg...... :-) Lyckan är närmast oändlig, och då har jag ändå stämt av med både höger och vänsterfolk, glädjen är oskattbar.

Tack vare idéporgrammet, mångfalden, identitetspolitiken, Fores och chefstänkarna från Stockholm var det möjligt för två centerpartisktiska stjärnor i moderatmeckat Solna att äntligen få visa vad man har uppnått, tillämping av mörkrets krafter, Tolkiens Orcher tog över Solna tingsrätt under ledning av den väldigt förstående och tillmötesgående kvinliga lagmannen :-) en oförvitlig tjänsteman, dvs lagman är helt enkelt domstolens egen direktör, som gjorde slarvsylta av dumheten, alltså den svenska politiska, och sannolikt gjort Sverige känt utanför våra gränslösa gränser.

Det är ett under som C i Solna, med partiledningens goda minne, åstadkommit. Att skicka blommor och Champagne till Arthursson på partikansliet är det minsta vi kan göra. Hans PR-byrå Fores har ånyo satt Sverige på kartan.

- Brödraskapets första stora kollaps i mp var först ut
- moderaterna hade vissa problem 2006 och 2010 men verkar ha klarat sig hyfsat
- Nu äntligen Centern.
- Vänsterpartiet har en våldsam inre kamp i samma frågor.
- Fi är utslaget
- Sedan är det bara S kvar, men det kommer nog något mer därifrån, om nu bara bröderna fortsätter flytta fram fötterna med hjälp av förtryck mot bögar, kvinnor och de handikappade.

Hurra för dumheten, hurra för lagmannen som fick chans att smasha, game, set match. S.W

Anonym sa...

Är det då en slump att just detta mål, dvs en muslimsk man som tillhör klangemenskapen är anklagad för misshandel av sin fru, som gjort en polisanmälan, där förundersökningsledaren gått vidare till åtal, det görs inte om man inte tror på fällande dom. Är det nu helt enkelt bara en lycklig slump att det är lagmannen som tar målet, och att det är två stycken jubelidioter från centerpartiet i Solna som sitter i nämnden hm, det finns delar av slump, och delar som inte är det.

Tror inte lagmannen hade räknat med fullt stå stort genomslag. Vad hon har åstadkommit, vår hjältinna, är att denna dom kommer att påverka hela jävla valet, i parti och minut.

- Fi var rårökta före, nu lär partiet landa på ca 1 % (gynnar mp)

- Mps nämndeman ryckte ut till försvar, det var nästan ännu mer skadeglädjande, och efter allt som mp gjort bort sig med avseende islamister, så är partiet inte direkt främjat av denna dom heller. Jävlar vad det kommer att bli klappjakt på domar med mp-nämndemän.

- Den vanliga normala kvinnosaksrörelsen stärks, dvs detta märkliga att våra partier från höger till vänster tidigare agerat för islamisternas sak, dvs i rakt motsatt intresse för kvinnor i allmänhet och invandrarkvinnor i synnerhet.

- Normalt skulle flödet gå till centern :-) Men nu, äntligen, har vänstern insett vad C hållit på med också, och så rekylerar det, uteslutningen till trots. Vad som nu hnder med C är att de dels går miste om vissa brödraskapsröster :-) vilket i grunden är bra för partiet, men det är också en massa storstadsakademiska kvinnor, som börjat fundera lite mer på detta med vad feminism egentligen betyder, som kommer att fly, så Centerpartiet tappar runt 2 % i kommande mätningar, 1,5 - 2,5 %

- Vp får ännu svårare att hantera Amine-gänget, dvs alla starka sekulära invandrartjejer, som inte hukar för brödraskapet eller för Islamism eller för den delen för Islam.

- Kd är osäkra, det är i grunden något skumt med ett kristet parti, som för att motivera sina egna kristna värderingar även vill bjuda in alla andra i det demokratiska samhället. Politik och religion ska inte blandas samman. KDs familjepolitik gillas av alla religiösa grupper tex. Men visst, kanske kan KD vinna halvannan procent.

S.W

Anonym sa...

Vinnare?

- Rättssystemet

- alla på vänsterkanten som fortfarande är sekulära och tror på Marx och inte tomten.

- Moderaterna

- Folkpartiklarna, som faktiskt kommer att få ett flöde från C, det är på tiden.

- S, om det hanterar saken rätt internt, men det är inte enkelt, man har en rätt stor muslimsk hejarklack, och samtidigt måste nu S göra upp med detta arv, för annats kan de inte på allvar nalla röster från SD.

- SD, ja,v ad säger man, de behöver inte anstränga sig mycket dessa dagar, den andra klåparna lägger ut palmblad och strör ut kläder, rättfärdighetens furste :-)

Sammantaget mellan blocken blir det ändå intressant.
Det C förlorar på gungorna tar m och Fp tillbaka på karusellerna. kanske med lite flax, kan KD skrämmas upp mot 3,5 % Om 6 miljoner röstar, är 1 % 60 000 röster, så kommer de upp mot 210 000 röster saknas ca 30 000 röster, vilket broder 4 % då ordnar, dvs detta kan gynna alliansen, paradoxalt nog.

Mp kommer inte vinna på detta, dvs Mp kommer att få förnya granskaning avseende islamistisk infiltration, vilket alla redan vet, och riskerar alltså att komma närmare stupkanten, detta gynnar också alliasen.

Vp kommer inte att gynnas direkt, det blir fortsatta interna strider, om just identitetspolitik, och Amineh-falangen, dvs sekulära krafter inom vänstern som är old-dchool left, gynnas, dvs ID-pol går bakåt även inom vänstern. Enligt säkra källor p Åsön, har det börjas väckas en del ängsliga frågor inom just vänstereliten kommentarsfält, detta var alltså det som fick det kokta fläsket att bli stekt, och att man kan vara vänster utan att heila med det islamistiska partriarkatet, i synnerhet som det nu är glsklart att herrarna även infiltrerat nyliberala Centern.

S kan både gynnas och förlora, klarar de inte av att tvätta den egna byken, för nu kommer borgerliga opinionsbildare försöka vända ljudet mot S, så har rörelsen en liten uppförsbacke, bollen är där i vart fall rund.

SD gynnas givetvis, och kanske förlorar vänstra blocket 2/3 och högra 1/3 på den gratisvinst som nu ges. S.W

Anonym sa...

Det kommer garanterat att bli en ny utredning om nämndemän, eftersom SD numera är så så stora, och de övriga småpartierna knappt tillsätter några kockobellon och bengbulor längre, och så blir det räfst och rättarting med alla islamister i nämnder, partierna vågar inte ha dårfinkarna kvar. Eftersom SD ändå är för en ordning utan politiker i rättssystemet, så är inte det heller ett problem, när vinsten blir att bli av med centerpartister, miljömupparna och vissa egenarter inom Vp. Vinst det det, för medborgarna.

Timingen från Solna kunde inte varit bättre. SCB PSU pågår för fullt, mätperioden sträcker sig in i hela april, och detta kommer att ge utslag, garanterat, eftersom det nu blir en debatt om vårt rättssystem som kombineras med värderingar, som kombineras med klassiska svenska frågor som att alla är lika, i vart fall i en domstol och när vi röstar vart fjärde år. Faktum är att det inte är osannolikt att denna mycket kloka lagman faktiskt kan ha påverkat hela utgången av valet. Har vi tur kommer det ett domslut i Svea som gör räfst och rättarting, och visar var skåpet ska stå.

Fyra noll till kvinnorna i Sverige således, i princip samtliga politiska partier förlorar i trovärdighet, utam faktiskt Folkpartiklarna, hoppas att ärligheten varar längst och i någon mån belönas i detta fall. Gulan är klockren, kanske får till slut Pela och Fadime upprättelse. De har inte blivit svikna av Sverige en gång, utan flera, och alla andra kvinnor som fortsätter att förtryckas, under feminismens och jämställhetens banér, det har varit en skam att vara Svensk, men nu fan om inte vår politiska elit vaknat. Det är trots allt Rosenbad som står på spel :-) Då kan även alla hukande krälande falska (infödda) svenskar sannolikt för en gångs skull slå näven i det dukade bordet och faktiskt stå upp för någon som är rätt och riktigt, likabehandlingsprincipen. S.W

Anonym sa...

Fast mest glädje gäller ändå Centerpartiets lite stukade flagg, sedan idéprogrammets dagar, man börjar förstå varför C ville pröva tex detta med flera fruar och andra synsätt inom familjepolitiken, de som skrev en gång, såg helt enkelt en boskapsmarknad, men inte fan såg man de problem det innebär för vår demokrati. Man agerar försåtligt, man trodde att det gick att äta kakan och han den kvar. Man trodde att det gick att kombinera alla möjliga väjdejingar, men så kom värderingarna, som alla redan kände till, fram i ljuset i en domstol i en borgerlig kommun, styrd av moderater, och se,
det blev defacto ett paradigm. Det går att ta på vändningen, som egentligen tillhör ett vindskift som startades med Hitler-Turkens tal på Sergels torg.

Om Centern rasar lite, behövs det inte lika många kryss, och sannolikt finns det nu faktiskt chans att de centerväljare som kommer att finnas kvar, faktiskt stödjer en och annan helyllekille, som haft rätt hela tiden. Bara att hålla tummarna. S.W

Lena Egelin är dessutom med i advokatsamfundets nätverk Hilda, så hennes heroiska gärning slår även långt in även utanför skranket, dvs bland Sveriges advokater, där den kvinnliga delen inte alls är utan betydelse som spegel av elitens värderingar.

Domskälen är alltså för bra för att vara sanna, och avvikande meningen som lagmannen skriver är inte sämre, som en saga, man kan jämföra två olika värderingssystem,
- det islamska
- det svenska sekulära

Alla kvinnor (och alla andra) är så klart råblåsta av ett lite annat patriarkat, läs domen, detta är vad som väntar kvinnor, när ett manligt normsystem får råda, och ställ sedan frågan vilka personer, med vilka värderingar, som skapat förutsättningar i Sverige, världens mest sekulära och jämställda land, att släppa fram mörkrets furstar, men baklängesretorik, om allas lika rätt. Lika värda är vi i menigheten bara en gång vart fjärde år, men somliga, företrädesvis män, som är ledare för någon statligt avlönad tjänst som klanhövding, är visst mer värd än andra, i kraft av att vara överhuvud för en viss grupp som vill införa tomtar och troll i vårt rättssystem.

Det är faktiskt dags att fira. Lagmannen har träffat exakt rätt och använt identitetspolitikens egna vapen, mot dem själva, och inte bara sårat, utan dödat, därtill satt ordentlig fart på det fortgående vindskiftet om identitetspolitik, på bägge kanter. Tack Centerpartiet. Triumf. S.W

Anonym sa...

Rättelse, ordinarie domare var Lena KLintefall, inte Lena Egelin.
Så det ändrar lite slutsatsen om den osannolika set-up:en, detta
att nämndemännen normalt brukar vara "fördelade" så att dessa situationer inte ska kunna uppstå. Oftast blir det obalans under semestrar, där det är svårare att få tag på lämpliga nämndemän. Att det blev just två centerpartister av tre är i sig notablet, men att det blev två centerpartister som är utövande muslimer, är alltså bara för bra för att vara sant. Även om det nu inte var lagmannen som dömde, utan en helt "vanlig" domare, så är ändå så att dessa nämndemän har sin historia, och när det dessutom var fråga om ett misshandelsfall, så blev situationen prekär, bevisningen talade verkligen till den anklagades nackdel, och dessutom, risken/motståndet att polisanmäla sin familj är högt även i vanliga svenska familjer, att polisanmäla i andra kutlurer, hederskulturer, gör man inte osraffat. Även om detta inte är en bevisfråga, utan mer en värderingsfråga, så handlar domar av detta slag om trovärdighet. Enligt koranen har kvinnor inte samma trovärdighet som män. Bevisfrågorna var nog rätt klockrena, utgångsfrågan handlar om rätten ska fria eller fälla. Eftersom koko-nötterna ville fria, alltså man bestämmer sig för att fria före man tar hänsyn till bevisningen, mannen är oskyldig, efter som han är.....
och det faktiskta bevisfrågorna talar till hans nackdel, så hamnar rätten i beskymmer, dvs bevisfrågorna ingår bara delvis i domskälen. Så ska de då fria, så måste de stödja detta friande på något, och eftersom den ordinarie dommren inte såg några bevis som direkt talade för att fälla, så gick så klart koko-nötterna i uppgift att argumentera för vilka bärande grunder och bevis som talade mot åklagarens yrkanden.

När man då sas ser förbi bevisfrågorna, för att de inte passar in i resultatet, domslutet, så måste man prefabricera några slags argument (bevis) som stödjer slutsatsen, och detta var det bästa de kunde prestera. Sedan är det en annan fråga att skilja på domar med vävda domskäl eller vittnesberättelser. Vävda domskäl är mer resonerande, medan domskäl som mer strikt radar upp vittnesberättelser blir fråga om urval av bevisning. Aktuell dom är nog ingetdera, det är mer koko, dvs inte fråga om bevisfrågor utan rättsfrågor. Eftersom de som ville fria inte ville ta hänsyn till bevisningen, som talade för ett fällande, så blev det istället sharia-rätt :-)
Domaren blev ju tvungen att plita ner domskäl som stämde med "omständigheterna" dvs vad som har presenterats inne i domstolen av åklagaren. Så när pling-plong-nämndemännen från centern vill fria, genom att bortse från bevisningen, så avkrävde så klart domaren vederbörande en förklaring, som nogsamt noterats ner.

Det är däremot inte sannolikt att koko-nötterna fått se hela domen, innan den blev offentlig, dvs domarens och den moderata nämndemannens skiljaktiga meningen, den egentliga domen, fick så klart inte koko-gökarna från centern se. Det är självklart att domaren försökt argumentera för fällande dom, blivit nedröstad, och sedan inte haft något val, än att skydda rättssystemet, därmed blev domen en rättsfråga och inte i första hand en bevisfråga. Utgången i SHR är nog helt given, och vilka som sitter som ordinarie domare blir intressant. Det kommer i vart fall inte att bli vilka som helst.

I vart fall gjorde vår hjältinna, domaren, den ordinarie, en väldigt klok bedömning, och agerade efter givna förutsättningar, det var inte hon som nominerade nämndemännen, och inte heller utsåg dem till just detta ärende. Ska man fundera på den begravda hunden, eller Kenneln, är det just att det var dessa två dårfinkar från just Centern, som just i detta mål råkade tycka samma sak om rättsfrågor (och bevisfrågor_), redan innan målet hade inletts. Det kan vara en slump, eller så är det en lycklig slump :-)
S.W

Anonym sa...

Det är lätt att vara efterklok, dvs komma med efterhandsförklaringar, dvs när man sitter på resultatet. På samma sätt som att detta inlägg är en "efterhandskonstruktion". Eller att när det visat sig vad det innebär att utse nämndemän som driver islamska politiska frågor, som makarna Aldebe, och det framkommer i rätt tid i rätt ljus, vad det är för agenda de driver, när de får chansen, så måste så klart partiet med stort C dra rätt slutsats, om tidigare beslut. Tex detta att Ranstorp eller Norell, eller andra andra som varnat, inte hade varnat. Efterklokhetens kranka blekhet.

"Hela min familj har jobbat aktivt för integration och mänskliga rättigheter i jättemånga år. Jag är svensk medborgare och muslim. Jag är inte islamist och jag dömer enligt svensk lag."

Jo, integration av andra synsätt, inkl andra synsätt inom rättsväsendet :-)
MR, Jo, det är just MR, detta med "rättigheter" och inte så mycket om skyldigheter.

MR är en Europeisk uppfining med rötter i humanism, upplysning och de franska och amerikanska revolutionerna 1769 och 1789.

Artikel 16 slår fast att män och kvinnor äger lika rättigheter (vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskapets upplösning). Denna artikel går inte att förena med islamisk rätt som reglerar olika normsystem för kvinnor och män vad gäller äktenskap, skilsmässa och arv. men inte bara det, den som tolkar Islamsk norm, är inte oberoende, utan är en religiös ledare, och alltid män, och normsystemet är oföränderligt, eftersom det är Guds eget ord, nedskrivet på palmblad, stenar och människors hjärtan av Muhammeds ord, inte minst hans första fru, har uttolkat för för 1600 år sedan på ett språk som inte längre finns. (språket finns inte, källorna finns inte, och det som går att läsa är konsonanter, som utgör en slags minnesstöd, som någon ska översätta till moderna språk och moderna tider. Och detta förväntas vi tal på allvar. S.W

Anonym sa...

Enligt sharia får kvinnor:

- inte gifta sig med icke-muslimska män, (män får gifta sig med vilken kvinna som helst med abrahamitisk tro).

- Män kan enkelt skilja sig från kvinnor, men kvinnor måste underkasta sig domstol, dvs en sharia-domstol.

- Bröder ärver dubbelt så mycket som systrar, vilket är logiskt eftersom dessa är familjeförsörjare och familjebeskyddare. (fast med svenskt bidragssystem urholkas detta uppdrag)

Dessa olikheter inför i direkt strid med de mänskliga rättigheterna, och i många afrikanska och muslimska länder tolkar man om MR till kollektiva rättigheter för grupper och klaner, vilket är rätt tydligt när de är i Sverige. Det är en företrädare som talar om MR, för sin grupp, och deras kollektiva rättigheter, i förhållande till majoritetssamhällets, individuella rättigheter. S.W

Anonym sa...

Om detta, tex det bärande tänkandet som kommer till uttryck genom domskälen, sedan är ett uttryck för klantänkande eller sharia kan kvitta. Muhammed var i princip föräldralös, även om hans morbröder var kristen. Det intressanta är att Muhammed som 25 åring äktar änkan Khadidja, från en betydligt finare familj/klan. Henne håller han fast vid så länge hon lever och får flera barn med, varav ett (Fatima) i sin tur får arvingar. Detta med klan och religion, handlar om makt, vem som har rätt att tolka den enda makten. Det är väl lite det som sunni och shia krigar om....

Det kan bara finnas en (1) uttolkare av guds vilja, och här är Islam lite inkonsekventa, det finns uppenbarligen flera uttolkare även inom Islam, och eftersom Muhammed inte kunde läsa och skriva är det inte hans själv som skrivit ner gud ord.

Det finns en skillnad mellan de första uppenbarelserna, när Muhammed levde i Mecka med sin första fru från en ädel klan i det kosmopolitiska Mecka, med Krstina och Judar där man gjorde goda försök att uppfostra hedningar till rådande konventioner, och den mer totalitära uppfattning som kom efter flytten till Medina, när M inte långre stod under beskydd av sin första frus klans inflytande och där M istället bedrev krig mot Mecka.

Till att börja med lånade M vokabulär och riter från judarna och tenderade till att betrakta sin egen rörelse som etn variant av judendomen. Andra delar av Koranen anses ha ursprung i tidiga arameiska liturgisaskrifter som var kristna. Så förenklat så var Judendomen en religion för en klan, sedan kom Kristendomen, som gjorde att alla som inte tillhörde den klanen, möjliga att ansluta till samma gud, utan att vara inkluderade i en klan. I Mecka fanns en stor mäktig klan, som sannolikt blandade lite olika religioner, inkl kristendom och Judendom, men som inte var judar. I den där konkurrensen mellan klan och religion, så uppfinner man en tredje variant, Islam, som egentligen är samma sak, men en klankrav-märkt variant.

Muhammed hade politiska ambitioner i Mecka, men hade i kraft av att komma från en lågkastad klan inget att säga till om, eftersom systemet ungefär fungerar som ett adelskap, positionen kommer av din släkt och dess ställning. Så M flyttade med sina anhängare till Medina och skaffade sig en ställning. S.W

Anonym sa...

Att det sedan relativt snabbt går åt helvete inom Islam, dvs brytningen mellan shia och Sunni, är en annan femma, som har att göra med om den sanne uttolkaren av Guds ord efter Muhammed inte var helt självklar.... Gick det på blodsbandet efter Fatima och kusinen Alis barn, (Shia) eller var det fri tolkning från den största och mäktigaste klanens överhuvud (Sunni) som råkade befinna sig i Mecka?

Det är stor skillnad på de första delarna av Koranen, när det är Gud som talar genom profeten, och det sannolikt är hans fru som hjälper till att skriva ner stödanteckningar, medan den senare delen av Koranen från Median innehåller de delar där M dikterar grunderna för en teoraktisk stat, där reglerna inte längre dikterades av de arabiska stamsamhällenas klanhövdingar i Mecka, utan av av en från klanen oberoende uttolkare, Muhammed själv, som ledare med flera mössor;

- som profet som talat med ärkeängeln Gabriel (tidiga delen av Koranen)
- som teokratisk ledare, dvs Gud sändebud, (när M blir lagstiftare)
- som politisk ledare för de skaror som inte var från rätt klan
- som militär ledare, där M först allierade sig med judarna mot Mecka och sedan fördrev Judarna, och slutligen intog Mecka.

Same shit, det handlar om att monopolisera hävden, vem som är Herre, och vi kan faktiskt se samma rörelse inom Svenska kyrkan, att man har en lite annan uppfattning i dag om Gud och Jesus, där Gud kanske inte finns, och Jesus kanske var en "hen" samt att Svenska kyrkan nog ändå är en smula politisk, dvs super postmodern, allt och inget är rätt, om allt, utom den egna moraliska normativa uttolkningen av Bibeln, som uttolkas av särskilt utsedda, tex en biskop. Men sådan tur var är det religion, inte juridik och bara lite politik. Kyrkan är inte direkt vänster, medan tex Islam är ultraortodoxt och ultrapatriarkalt, hur man får ihop det där är outgrundligt, och förklaringen stavas sannolikt makt. S.W

Anonym sa...

Att sträva efter makt verkar vara en mänsklig naturlag, våra politiska partier är väl ett exempel, men de regleras av en grundlag och vi har oberoedne domstolar som kontrollerar, att man ska sekretessbelägga domstolsprotokoll är en inskränkning av medborgarnas möjlighet att kontrollera att de valda lagstiftarna (riksdagsmännen) inte för folket bakom ljuset. Så detta med YGL och TF, känns inte helt klockrent.

Vi får försöka,från medborgarnas sida, att samla in var enda dom i Sverige fram till våra politiker stänger grinden, lägga in det i e stor databas, och sedan se om detta kan få politiska konsekvenser :-) Vad man gör att första skanna in hela NJA
sedan alla hovrättsdomare 50 år bakåt, vilket är görligt, och sist får man ta itu med tingen och övriga domstolar, så kan man i vart fall sitta på en privat databas, som motvikt fram till att våra folkvalda censurerade utfallen av våra folkvaldas lagar.

Jävlar, det kommer att svida rejält 2022 :-) Politiskt alltså.
S.W

Anonym sa...

Detta att ha rätt att styra och ställa, som uttolkare av en norm, tex en lag, om hur det ska vara, endera i klanen Sverige före låt säga före 1970, sedan en övergångstid till runt 1994, och sedan den nya tiden med EU och öppna gränser.

Regler för den egna klanen en större gemenskap som brödraskapet eller inom en ännu större gemenskap för troende inom Islams båda huvudriktningar sunni och shia, med den turkiska varianten av turkfolks-sunni i spännande nytolkning.

Allt med stöd av källor som ingen kan kontrollera. Originalkällorna till koranen finns inte, och stöds av sju olika varianter av konsonantstomen (rasm) som fastställs först på 900-talet. Samtidigt nedtecknats KOranden ca 30 år efter profetens död efter mutlig tradering. De Koran som hittades i Ymens huvudstad Sana 1972 från senare delen av 600-talet har arkiverats och gömts undan på säker plats.

De källor som finns är inte deskriptiva, hur man faktiskt ska läsa originalmanuskriptet, utan normativa läsansvisningar från 900-talet.
Så alla som påstår att den läser Guds ord, har inte fattat detta med källkritik.
Det finns ingen levadnde person som kan läsa eller förstå de källor av konsonantskrift, utan att läsa parallella normativa läsansvisningar hur man ska tolka, från 900-talet.
S.W

Anonym sa...

Zettersténs översättning från 1917 håller än, och översättaren har vinnlagt sig om att översätta från ett religonshitoriskt perspektiv, dvs för att kunna förstå och översätta koranen till en modernt språk :-) Svenska 1917, så måste man förstå levnadsbetingelserna i mellanöstern för 1600 år sedan. Dvs Zetterstén fösöker anta vad den religiösa skriften skulle ha betytt i sin kontext, då, när den författades.

Att tolka en 1600 år gammal text från en modern nutida referensram är helt enkelt koko.
Dvs varje försök att tolka in ett språk (som är en referensram av sin omgivnig) för 1600 år sedan, och sedan översätta detta tilldagens betingelser, är helt enkelt mumbo-jumbo. Att sedan under religionsfrihetens namn, hävda att detta dessutom ska bli allmän norm, för en viss grupp människor under skyddet av MR, (alltså arabisk tolkning av MR) är så urbota ogenomtänkt att inte ens en stolle skulle köpa dealen, eller?
S.W

Anonym sa...

Saxat från mittnytt 9 mars

"Ebtisam Aldebe menar att rådmannen medvetet skrivit de skiljaktiga domskälen på olika sätt för smutskasta henne och den andra nämndemannen Hasan Fransson."

Hm, rådmannen har skrivit en korrekt dom i sin avvikande mening. I det som är domen har hon skrivit ner ett alternativtsynsätt, på det sätt som Abdele själv framfört. Skulle dommaren ha hittat på? Alternativet hade varit att klä in Abdeles egna magiska resonemang i en modern sekulär språkdräkt, och ja, fundera på ovan om Koranen, om det är möjligt.

"Ebtisam Aldebe menar att rådmannen medvetet skrivit de skiljaktiga domskälen på olika sätt för smutskasta henne och den andra nämndemannen Hasan Fransson."

:-) Jo, när man skriver så är detta medvetet, skiljaktig mening är skrivet som domaren ville, och domskälet som friade mannen är skrivet med de bärande argument som Abdele har anfört, eftersom om hon anfört någon kritik mot bevisningen från åklagaren, så skulle detta ha framgått. Mannens advokat, har uppenbarligen inte lyckats slå hål på åklagarens bevisning.

"– Du kan se att den (domskälen) är skriven på två olika sätt. Rådmannen har skrivit vår mening på lätt svenska, medan deras skiljaktiga mening är skriven på fackspråk."

Jepp, kokonötternas domskäl är skrivna på den svenska som nämndemännen, företrädesvis Abdele, själv framfört. Att Abdele sedan börjar kverulera om att det inte blivit en skandal, om bara domaren skrivit ner exakt samma sak, på domstolsvenska, ändrar inget i sak. Tvärt om framgår det tydligt genom domarens skrivning, från vilken källa som argumentationen kommer, Abele, det är ingen annan som fört fram dessa åsikter.
S.W

Anonym sa...

Att förklä Abdelse stolliga argument på domarsvenska, skulle om möjligt ha gjort domen ännu mer bisarr. Det är inte språket som avgör, utan vad orden representerar för betydelse, dvs vad som är referensen.

I detta fall representerar språket, i den avvikande meningen, vad som framkommer av bevisningen från åklagaren, som i stort även är domarens uppfattning, medan vad som framkommer i domen inte representerar bevismaterialet, utan kommer från andra håll och kanter :-)
- att det var fel att vända sig till polis, och inte familjen, som alltså tillämpar sharia, eftersom paret är gift enligt den sedvänjan, är på en och samma gång klantänande som sharia, eftersom denna klan är en klan, som tillämpar sharia, och slåss för att under de mänskliga rättigheterna, få tillämpa kollektiva hedenhöösregler i Sverige, och anser sig kränkt när detta blir föremål för debatt.

"Det är en del av en häxjakt på muslimer. De vill inte ha muslimer i det offentliga rummet."

Vad avses med "Muslimer" - Inte fan vill vi ha vare sig koko-nätter eller personer som inte vill vidkännas svenska lagar eller hur de tillämpas, inom vårt eget system för oberoende rättsskipning. Sedan att använda "häxjakt" är inte heller illa. När vi i Eurpa brände kvinnor på bål, för att de skulle ha stått i förbund med djävulen, jojo, vi har också haft vår primitiva hedendom.

Det bästa är ändå:
"Ebtisam Aldebe säger hon varken har yttrat de ord som står i domen eller står bakom domskälet som friade mannen."

"Men hon står fast vid att domen var riktig."

Ok, hon ville fria mannen, hon höll inte med ordinarie domare, det gick till omröstning, dvs nämndemännen kunde inte kompromissa. Abdele argumenterar för sin sak, som domaren vänligen noterat i domskälen. Om domen nu var riktig, skulle vän av ordning få veta vad det var av åklagarens bevisning som inte höll. Det är Abdele tyst om, och det kommer att framkomma i SHR, om något talar emot, med ny eller tidigare offentlig försvarare. Kanske kan Abdele komma med goda råd i bevisfrågorna. Gissa om försvaret kommer att hålla knäpptyst i SHR om i just karaktärsfrågor, som annars advokater brukar försöka sikta in sig på. I detta fall kommer det att bli strikt bevisvärdering. Dessutom med en sannolik fullsatt sal i Wrangelska palatset, med fler åhörare än mannens familj. Abdele har faktiskt gjort mer för svensk rättstillämpning än hon kunde tro, och nu ska hon ta strid för sin nämndemannautnämning, mer gratisreklam.

Abdeles kverulerande är typiskt, visserligen får domaren kritik från tex lagmannen i Nyköpings tingsrätt, som är f.d justitieråd, men det är lätt att sitta och säga som manlig lagman, att man som kvinnlig rådman ska hantera en nämndeman som Abdele, om man bekatar hur hon agerat efter att domen blev offentlig. Det hade inte gått att banka vett i henne, med klubban, eftersom de två nämndemännen kom från samma parti, var utövande muslimer, förde en tydlig agenda och inte ville följa rådmannens uppfattning, och då blir det ett hopplöst läge. Visst kan man säga att det hade varit bättre om domaren övertalat Abdele, men nu gick inte detta, och då blev det så här lyckosamt, faktum är att Abdelde gjort insatser även för vår grundlag TF och YGL (en främmande fågel som lagrådet inte alls gillade, när det dök upp början 90-tal, för att hantera den nya informationstekniken. Så Centern ska ha cred, utan cynisk identitetspolitik och korrekta MR-värderingar, vad de nu är, ingen Abdele.
S.W

PS Viss ironi, sarkasm och cynism i ovanstående kan inte uteslutas, men det går inte att låta bli, eftersom det trots allt är allvar, och verkligheten alltid överträffar dikten, hur obildbar mänskligheten är. DS.

Anonym sa...

För bildningens skull, läs Thelins klargörande om förslagen i Mediegrundlagskommittén

Ju Dir. 2014:97
Ju 2014:17 (Dir. 2016:11)
SOU 2016:58
Prop. 2017/18:49

http://www.svensktidskrift.se/tryckfrihet-for-utvalda/


S.W

Anonym sa...

Thelin skriver:

"Ändring föreslås i grundlagarna för
att framgent undanröja det skydd som nu innehavare av utgivningsbevis åtnjuter,
men skyddet skall alltjämt vara kvar för vissa såsom "godkända" ansedda aktörer,
bland annat för dem som sysslar med "traditionell journalistik".

S.W Definitionen är alltså - aktör (notera att detta inte är en individ eller en person,
utan något slags väsen, en aktör är något som agerar. Men aktören har i förarbetet två egenskaper, nämligen; "ansedd" OCH "godkänd"- så för att bli godkänd som aktör, av någon, men det är ingen annan än lagstiftaren som nu ger regeringen möjlighet att kringgå grundlagen, så ska alltså sannolikt regenten, varför inte en SD-regering :-)
2022 alltså licensiera vissa som godkända, genom det andra adjektivet "ansedd" och ansedd, det vet ju alla, det är skillnad på folk och fä, somliga familjer är finare än andra, och här kommer alltså anseendet in i svensk grundlag. Likabehandlingsprincipen som bortblåst, och vips sitter det någon, ingen vet dock vem, och värderar vilka medborgare som kan bli medlemmar eller anställda, hos aktörer, som är ansedda nog
att granska domar, som alltså ska stå oberoende från inverkan av just det, regering och Riksdag. Hu.

För att begripliggöra vad kommittén menar med denna lite normativt korridoraktiga definition, så dräper man till med "traditionell journalistik"

Jojo men, Detta innebär minst medlemskap i PK och att man sannolikt genomlidit någon journalistutbildning med påföljande anställning inom etablissemanget. Att sedan pressen kallar sig för den tredje statsmakten, fast de är den fjärde, som ska granska regering och riksdag, (och våra domstolar) innebär alltså att ingen kan granska media, som blir de enda som kan granska domstolarna. Det är klart att detta kommer att gå åt h-e. S.W

Anonym sa...

KT "De privilegierade aktörerna är enbart identifierade genom förarbetsuttalande.
Men det står klart att skillnad görs på "folk och folk". De som står bakom förslaget, numera sju av åtta riksdagspartier, anför att möjligheten till grundlagsskydd för bland annat sammanställningar av brottmålsdomar är ett "kryphål" som nu täpps till för att undvika att "privata belastningsregister" skapas."

S.W Det är det skäl som anges, men man är tyst om andra konsekvenser avseende offentlighetsprincipen och rätt att ta del av allmänna handlingar. varför inte ta nästa steg, och förbjuda medborgare rätt att ta del av alla offentliga handlingar, det är väl bättre om bara godkända journalister har denna rätt, och absolut inte löst folk som driver mediapartaler som Ledarsidorna eller Nyheter idag. Det blir en hopplös gränsdragning. Ett annat exempel man kan se från vissa tjänstemän, alltså partitjänstemän, är när en riksdagsledamot inte passar in i den normativa mallen, vips så ska denne inte få vara med på gruppmöten, och röstar man inte med kolletivet så blir man av med sin utskottsplats. Så visst finns det rätt hård styrning av våra folkvalda företrädare, av våra politiska partier, som är ekonomiska föreningar, som styrs av en snäv grupp i toppen, som har ett mycket nära intrikat samarbete och finansieringssätt för opinionsbildning av PR-industrin, en bransch som inte fanns på samma vis 1990 när YGL tillkom, som en främmande fågel parallellt med TF. Och YGL är betydligt mer på statsmaktens sida, än TF, om nu någon undrar, som inte råkar ha tröskat igenom våra grundlagar, och det har väl var enda riksdagsman och opinionsbildare :-) inkl förarbeten och utlåtanden från lagrådet? S.W

Anonym sa...

Massmedieutredningen tillsattes år 1970. I utredningsdirektiven (statsrådsprotokollet 1970-05-06) jämte SOU 1975:49 s. 45 f.) skrev departementschefen:

”Det ligger nära till hands att söka samla de grundlagsbestämmelser som behövs till skydd för yttrandefriheten i massmedier i en särskild massmedielag som får ersätta TF. Utredningen bör sträva efter att åstadkomma en sådan lösning.”

I betänkandet Massmediegrundlag (SOU 1975:49) föreslogs en samlad ny massmediegrundlag. Förslaget kritiserades häftigt, those were the days" från alla möjliga håll och kanter och ledde inte till lagstiftning. Dvs Regeringen Palme fick backa, och detta var tider med IB och Reineraffären, dvs den Polska underrättelsetjänstens horhus för att kompromentera svenska politiker.

En ny utredning tillsattes år 1977. I direktiven angavs att utredningen skulle ta vid där Massmedieutredningen hade slutat och lägga fram ett sådant grundlagsförslag att — helst — TF kunde avskaffas (Dir. 1977:71). Detta var alltså regeringen Fälldin.

Utredningen kallades sig Yttrandefrihetsutredningen och lade år 1983 (nu har Palme återtagit regeringsmakten från borgarna) fram ett förslag till yttrandefrihetsgrundlag, där avsikten var att TF skulle vara kvar (Värna yttrandefriheten, SOU 1983:70). Jo, nu var plötsligt TF bra igen, eftersom man från vänstern såg begynnande fara med kommersiella aktörer, som kunde utmana monopolet.

Efter omfattande bearbetning i Justitiedepartementet lade regeringen år 1990 fram en proposition med förslag till yttrandefrihetsgrundlag (prop. 1990/91:64). Den nya grundlagen trädde i kraft den 1 januari 1992. I grunden gillar allltså inte lagrådet
en uppdelning i TF och RF å ena sidan, och YGL å den andra, där YGL dessutom tillkom precis innan internet hade slagit igenom. S.W

Anonym sa...

Tillbaka till Thelins klargörande artikel:

KT "Men det går att anlägga ett annat synsätt:
Yttrandefrihet, informationsspridning och bearbetning
är ett skyddat grundlagsintresse."

"När det gäller brottmålsdomar tillkommer att dessa är och
bör vara offentliga (i den mån domstolen inte själv förordnat
om sekretess, vilket kan ske i bland annat sexualbrottmål i
visst hänseende)."

"Rättskipning i en rättsstat skall ske i offentlighetens ljus.
Var och en skall kunna kontrollera hur den sköts, bland annat
genom att ta del av domar och beslut."

"Två intressen sammanfaller här:

- demokratins behov av yttrandefrihet OCH rättsstatens krav på domstolsoffentlighet.

- Mot detta står det enskilda integritetsintresset."

S.W En gång till, yttrandefriheten är demokratins grundfundament, därefter kommer likabehandlingsprincipen, för att skydda medborgarna mot den verkställande makten,
tex genom oberoende domstolar, som tolkar och dömer de lagar som medborgarnas representanter stiftar. Att inte ge medborgarna rätt till handlingar från domstolar,
som dömer dem, om de inte följer lagarna, eller att det inte går att granska utfall
av mindre genomtänkt lagstiftning, öppnar upp för att avskilja medborgarna från den kontrollfunktion de har, och så lägger man denna rätt på en liten grupp " godkända ansedda aktörer". Det är att i grunden, genom grundlag, frångå likabehandlingsprincipen,
rätten att kunna ta del av vad det är statsmakten pysslar med, avseende sin normbildning. Det är anmärkningsvärt. Att förhandlingar och domar är offentliga, är således något av det mest fundamentala i en demokrati, släpper man på detta, kommer det en rekyl. SMACK, tillbaka, rätt i plytet. S.W

Anonym sa...

KT "5 kap brottsbalkens förtalsbestämmelser, som bryter mediernas grundlagskydd
till förmån för den enskilde, är förvisso ett svagare skydd än persondataskydds-bestämmelserna, men bör dessa jämställas med eller ta över grundlagen? Det är frågan."

"De som som står bakom förslaget svarar själva *nej*:
Det skall finnas en *ventil* men den kommer inte alla
till del utan alltså bara dem som bedriver *journalistisk
verksamhet*. Vad detta är överlåts åt bland annat DI att
avgöra. Någon definition finns inte."

SW Här antyds att det blir en statlig myndighet, tex
Datainsoektionen, som lyder under regeringen, varför inte
en SD-regering 2022 :-) som bla avgör detta.

Likabehandlingsprincipen gäller således inte längre.
Bara den medborgare som är licensierade genom att
att tillhöra "ansedda" medieaktörer som bedriver
"traditionell journalistik" kommer att kunna ta del
av domstolars handlingar.

Och vilka är då dessa? Detta lämnar man över till...
annan lagsiftning, man bryr sig inte om att antyda vem
som ska avgöra:

- vilka som är ansedda
- vem eller vilka medborgare som kvalificerar sig för att tillhöra
ansedda aktörer typ "traditionell journalistik"

Varför ska just bara journalister som yrkesgrupp
exemplifieras som en klass som kan karaktäriseras som ansedda?
med exklusiv rätt att ta del av allmänna
handllingar, varför inte andra grupper, tex anhöriga
till alla som drabbats av ett terrorattentat,
boende i ett område som drabbats av maffia-
liknande verksamhet.

Eller tex personer som bedriver
annan opinionsbildning, tex PR-folket.
Snart är det inga journalister kvar,
utom på PS, allt fler opinionsbildare
är lobbyister och PR-folk, och arbetar
nära de politiska partierna, ska dessas
anses vara ansedda? Fan trot, kanske om de har rätt partibok.

Har ingen som håller på med grundlagar om yttrandefrihet eller offentlighetsprincip lört sig någonting om vår historia, vad som hände under förenings och säkerhetsakten, eller för den delen aktuella frågor om normbildning i Sverige, den så kallade åsiktskorridoren, som innebär att alla lever i parallella världar. Den offentliga godkända åsikterna, som tutas ut av etablissemanget, dvs elitens taltrattar, medan hela internet, utanför maktbubblan, spelar i en helt annan liga, och detta är bara i sin linda. Etablissemanget har yrvaket börjat diskutera "fake-news" utan att inse att man är en del av problemet. Genom att spela för ensidigt på vad som är etablerad "ansedd" god nyhetsförmedling, så skapar man utrymme för alternativ, precis som under kommusnisttiden bakom järn-ridån, där det uppstår parallelle världar. S.W

Anonym sa...

KT "Personadataskyddsintresset bör inte tillåtas att ta över,
i vart fall inte vad avser offentliga domstolsavgöranden, och
nder inga förhållanden med undantag för en illa avgränsad
‘traditionelljournalistiskt verksamhet’."

"Är det vad SvD, DN, SR och SVT (denna kartell som nu inför valet
med stöd av statliga pengar skall bestämma vad som är *fake news*)
anser vara *traditionell verksamhet* som skall vara styrande vid bedömningen?"


S.W Här kan man ana att det inte finns något incitament för dessa aktörer att debattera det problematiska med grundlagsändringen, eftersom just dessa får anses komma i åtnjutande av lagen. Så det blir inte ens offentligt debatterat, en grundlagsändring om offentlighetsprincipen. S.W

Anonym sa...

KT "SD har sent och yrvaket mält sig ur den tidigare gemenskapen och
är nu emot vad man tidigare var för. Partiet har också flaggat för
att använda sig av den möjlighet som 8 kap 16 § regeringsformen ger,
att yrka på en beslutande folkomröstning i saken. För bifall till ett
yrkande, ett yrkande där SDs egna röster räcker, måste dock en tredjedel
av riksdagen ledamöter ställa sig bakom. Konstitutionsutskottet bereder
i mars och april propositionen och i maj sker debatt och omröstning i kammaren."

S.W hehe, 1/3 av 349 är 116, så det kommer inte att vinna bifall, men SD kommer så klart vinna mandat på detta, och några andra kommer att förlora. M och S har nog mer att förlora här :-) liksom kanske KD. Folkisarna och C har dock inte samma politiska risk. S.W

Anonym sa...

KT "Bortsett från att förslaget alltså på rättsliga grunder är olämpligt,
bjuder regeringen och alliansen inför stundande val SD på att ensamma svepa
sig i den folkliga manteln mot utmana *eliten*. Ytterligare ett gott skäl
att återkalla propositionen i berörda delar."

S.W Nej för Guds skull, varför det, låt SD få ensamhet även på grundläggande demokratiska frågor inför valet, det avgör ju dessutom hela regeringsfrågan
inför valet, så det verkar lika genomtänkt som DÖ :-) Snälla, kör på, så kan etablissemanget skjuta sig ännu mer i foten.

Man löser nog saken enklare, genom att helt enkelt se till att domstolar och andra myndigheter endast lämnar ut handlingar i pappersform, och att varje medborgare inte kan begära ut mer än ett begränsat antal handlingar per period, så löser man de flesta saker med stora kommersiella drakar som bygger egna databaser av offentliga handlingar.

FÖr detta problem kommer annats att grassera, med vad enda myndighetsregister. Har haft insy i spännande projekt, när man med en robot skördar av tex hela bolagsverket och andra offentliga register, så problemen är gigantiska, men löses inte med att ändra grundlagen, det kommer garanterat att inte gå precis tvärt om som de har tänkt sig. När eller om de får igenom den nya lagen och den ska tillämpas med vanlig lag, observera att uppenbarhetsrekvisitet är borttaget, så ska det alltså skapas prejudikat i domstol, dvs upp till HD. Vid den tidpunkten har världen ändrats, tekniken har skapat nya förutsättningar, precis som när YGL tillkom, när ingen då riktigt fattade vad internet var, även om så klart internet fanns på våra universitet tidigt 90-tal, så var det ingen som då kunde föreställa sig att www.protokollet skulle vara medium, för den nya tidens media, där precis vem som helst kan tuta i en lur med access till hela världen. Den föreslagna ändringen kommer dels sannolikt att vara obsolet när den ska tillämpas, och dessutom kommer lagen att påverka kommande val, bara det är intressant, nu när vissa borgerliga opinionsbildare börjar vakna, men kanske även några på vänsterkanten, eftersom detta med "ansedd" och "godkänd" för tankarna till allt möjligt dumt, och så då tanken, som inte är orimlig, att SD sitter i en regering 2022 :-) Så klart otänkbart för de som nu föreslår ändringar av grundlagen, men det är inte alls otänkbart från väljarna sida, dvs att det alltid uppstår rekyler på dumheter, gudskelov. S.W

gruelse sa...

I skuldfrågan skriver tingsrätten:

”Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att målsäganden inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”
http://www.dagensjuridik.se/2018/03/skandaldomen-kritiseras-hart-av-svenska-jurister-har-aldrig-sett-nagot-liknande-som-domare?page=1

Ärade församlingsbor, vi ser med ovanstående citat hur parallellsamhällena inom ramen för multikulti breder ut sig och hur den svenska rättsstaten är på reträtt i den fordomdags så stolta och trygga nationalstaten Sverige. Men varför har det blivit så här frågar sig mången nyvaken riksdagspolitiker?

Jo, denna utveckling är en direkt konsekvens av Sjuklöverns (alla riksdagspartierna utom SD) aggressiva, EU-vurmande, globalistiska, nationalstatseroderande politik. Sverige vill ju vara ”vara bäst i klassen” i EU!

Därför lyder Sjuklövern herrarna i Bryssel på alla viktigare områden, med undantag på det säkerhetspolitiska, där Sjuklövern har gjort Sverige till USA:s ”geopolitiska bitch”. Sjuklövern styrs via EU-direktiv. Sjuklöverns huvudsakliga (till ca 80 %) sysselsättning är att implementera EU-direktiv i vår nationella lagstiftning.

Då EU inte gillar nationalstater, därför att dessa är ett hinder för att uppnå EU:s mål – överstatlighet, har ledande svenska globalistiska 90-talspolitiker sett till att Sverige bedrivs som ett pilotprojekt. Dvs. hur man kan reducera en stark nationalstat inom EU till en ”framgångsrik” EU-region. (EU bedrivs i sin tur som ett pilotprojekt för The New World Order (NWO).)

Majoriteten av alla riksdagsledamöter vet, med en dogmatisk innerlighet och övertygelse i paritet med vad en nyfrälst på ett frikyrkligt väckelsemöte uppvisar, att en svensk nationalstat är axiomatiskt nazianstruken. Och nazister är dumma! Således har Sjuklövern och dess svans av nyttiga idioter applåderat den destruktiva massinvandringspolitiken, i syfte att sänka nationalstaten. Istället forceras införandet av multikulti eller det mångkulturella samhället samt blattefieringen av svensk demografi och kultur. Därmed gör Sjuklövern Brysselherrarna på gott humör.

Speciellt då Sjuklöverns högerfalang satt i regeringsställning så slog man i de sista spikarna i den svenska nationalstatskistan, genom att trumfa igenom den famösa grundlagsändringen 2010, som i korthet redovisas nedan, där svensk Main Stream Media (MSM) ånyo uppvisade ett journalistiskt lågvattenmärke genom att inte ta upp grundlagsändringen på ledarplats.

Regeringsformen, 1 kap. före 2010:
2 §. "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas."

* Regeringsformen, 1 kap. efter 2010:
2 §. "Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

10 §. ”Sverige är medlem i Europeiska unionen.”
http://www.notisum.se/KBVLag/20110109.pdf

Så alla Riksdagsledamöter som röstade bifall för Grundlagsändringen 2010 ska inte nu börja gråta krokodiltårar för att Shariavärderingar vinner terräng i svenska domstolar och att parallellsamhällen med Sharia som rättesnöre cementeras på nationalstatens bekostnad.

Anonym sa...

Det mest grundläggande om vår demokratis genombrott under frihetstiden:

Under ledning av prästen Anders Chydenius i Österbotten genomdrev mösspartiet vid riksdagen i Gävle den 2 december 1766 antagandet av en tryckfrihetsförordning som
- stoppade censur och
- införde offentlighetsprincipen för offentliga handlingar i svenska myndigheten, därmed även i Finland.

Undantagna var smädande av konungens majestät samt begränsningar i att ifrågasätta vissa religiösa spörsmål som stadgades av Svenska kyrkan.

TF innebar att man i efterhand kunde ställas till svars i domstol för vad parter eventuellt kom att uppfatta som oacceptabla publikationer. (dvs vad statsmakten inte ansåg vara lämpligt att det blev publikt. Rätten till åsiktsfrihet och att ifrågasätta statsmakten och kyrkans hegemoni hade sin grund i upplysningstiden och kunde först av allt förverkligas i Sverige. (det är alltså före den amerikanska och franska revolutionen) GIIIs statskupp 1772 innebar stärkt kungamakt med en revidering av skrif- och tryckfriheten 1774 där kritik mot grundlagarna och kungaförsäkran gick från böter till högmålsbrott, dvs dödsstraff. Offentlighetsprincipen och anonymitetsrätten begränsades kraftigt och skärptes ytterligare de följande åren, fram till han blev skjuten. När det blev ny giv med ny kung fick vi nya grundlagar med statsvälvningen 1809 blev det en gradvis uppmjukning och sedan skärpning igen med Bernadotte.

Förutom tryckfrihet innehåller TF regler om meddelarfrihet, meddelarskydd och om offentliga handlingar (offentlighetsprincipen). Sverige är ensamt om att ha dessa principer detaljerat reglerade i grundlag. (syftet är att regering och riksdag med enkel majoritet, inte ska kunna smita förbi grundlagen genom att stifta vanlig lag, därav vikten att i fundamamentala frågor i detalj reglera och definiera, vad grundlagen omfattar. Denna grad av detaljering som finns i TF, finns inte i YGL. S.W

Anonym sa...

TF har tre övergripande delar:

1. Positiv reglering vari tryckfriheten definieras och avgränsas (begränsas)
samt att syftet fastställs.
2. en katalog över tryckfrihetsbrott, dvs vad som vanlig lag inte kan inskärpa.

3. Bestämmelser om ansvarighet.

Tryckfrihetsbrotten är i princip de samma som yttrandefrihetsbrotten OCH
måste finnas i brottsbalken för att vara straffbara, och BB är vanlig lag.

I USA:s konstitutions första tillägg från 1791 är tryck- och yttrandefrihet reglerad i en enda mening. Resten regleras av praxis genom dess konstitutionsdomstol. Sverige var länge ensamt om att ha en offentlighetsprincip reglerad i grundlag.

Det finns inget reglerat i RF specifikt om offentlighetsprincipen:
2 kap 1 §, 2, 3 st.

"I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i
ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga
uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar
och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen."

"I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta
del av allmänna handlingar. Lag (2010:1408)."

Dvs offentlighetsprincipen hänvisas till TF och YGL.
S.W

Anonym sa...

Vad som är värt att beakta är dock integriteten, (och medborgarens behov av skydd (:avs staten) från brottslingar som utnyttjar offentliga handlingar, och här har man inte heller tänkt färdigt, detta behov är väldigt stort, och medborgarna ofta rätt oskyddade.

Före ändringen av RF (2010) fanns ett bättre skydd, RF föreskrev i 2 kap 3 §

"Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans sammtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

"Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling". (ADB)

Den nya RF föreskriver:

§ Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Lag (2010:1408).

S.W Här missar RF lite, medborgare antecknas i vilket offentlig register som helst, bara det inte gäller enbart politisk uppfattning. Hur gör då offentliga myndigheter med alla knasbollar, som är är terrorister, nazister och var går gränsen, och alla andra, läs IB och kommunisterna. Men det är inte längre den stora faran för medborgarna, utan istället detta att de offentliga registren, tex Transportstyrelsen läggs ut på privata aktörer, samt därtill möjligheten för privata aktörer, tex Lexbase, att hänga ut var enda jävel, inte bara människor på glid, utan även människor med viss inkomst, som ligger risigt till för brottslighet. Naturligtvis måste varje medborgare, som finns i allmänna register, vara skyddade från att bli upplagda i privata aktörers register. Offentliga handlingar är en sak, offentliga handlingar om enskilda individer en annan, och det är väl inte helt märkligt att medborgarna också vill vara skyddade från att bli upplagda i privata eller offentliga register, som kan utnyttjas i oegentligt syfte.
S.W

Anonym sa...

Påminner i sammanhanget om lagrådets yttrande i samband med YGLs tillkomst 1991, där statsmakten tillskapade en ny grundlag, parallell med TF, för nya etermedier.

https://data.riksdagen.se/dokument/GE0364

Sid 203. f.f

"Utgångspunkten är att RF genom första punkten i 2 kap. I § skyddar yttrandefriheten och definierar den som frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Beträffande tryckfriheten, som alltså är en del av yttrandefriheten, gäller enligt andra stycket vad som föreskrivs i tryckfri­hetsförordningen. Om detta mera ingående grundlagsskydd skall utvidgas föreligger i princip tre möjligheter.

- Det kan ske inom ramen för tryckfri­hetsförordningen eller
- genom att denna ersätts med en helt ny grundlag eller
- genom att en ny grundlag stiftas vid sidan av den.

....

Den lösning inom TF ram, som föreslogs i den förra remissen, godtogs då av lagrådet, som ansåg att starka skäl kunde anföras mot alternativet med två parallella grundlagar.

S.W kommentar, från början var det alltså tänkt att de nya förutsättningarna för media skulle inordnad i TF, eftersom det inte är helt enkelt att ha två parallella grundlagar, vid sidan av RF, som hanterar yttrandefrihet, samt därtill då OSL, offentlighets- och sekretesslagen, som är en vanlig lag, som är en mer konret tillämpning av TF, detta med sekretess och handlingsar offentlighet för medborgarna alltså, hm.

Anonym sa...

"Av yttrandet kan utläsas att lagrådet inte skulle ha motsatt sig en lösning med en ny, samlad gmndlag, om en sådan hade förordats i remissen."

S.W Diplomatiskt uttryckt, dvs så klart hade det bästa varit en (1) grundlag vid sidan av RF som reglerade yttrandefrihet, som sedan omsätts praktiskt med OSL.


"Det alternativet hade enligt lagrådet ett klart företräde från allmänna, systematiska synpunkter, men viktiga skäl hade också anförts i annan riktning."

S.W Detta var före internets genomslag.

"Efter den förra lagrådsbehandlingen har den lagtekniska frågan behand­lats av riksdagen, som har tagit ställning för det alteraativ som den nya remissen innehåller. Att således både riksdagen, som ensam har att stifta lag enligt regeringsformen, och regeringen har intagit en bestämd hållning fritar inte lagrådet från dess skyldighet att anföra sakskäl som talar för en annan ståndpunkt."

S.W Jo, grundlagar är till för att skydda medborgarna mot snabba nycker och kast hos regenten, (eller partipiskade knapptryckare i tjänst hos sin partiledning) så här framkommer att regeringen nu intagit en bestämd uppfattning, som var lite ny i förhållande till det tidigare förslaget med att samla all yttrandefrihet under en grundlag.

"Granskningen har i och för sig inte gett anledning att gå ifrån vad det förra lagrådet uttalade."

S.W Då måste man sätta sig in denna lagrådsremiss, vilket här förbises, men är värt att återkomma till.

"Den har emellertid inte heller gett bärande skäl för att motsätta sig det val mellan de tre vart för sig tänkbara alternativen, som riksdagen har uttalat sig för. Lagrådet tar också hänsyn till riksdagens klart markerade önskan att nu få fram ett positivt resultat av detta långva­riga reformarbete samt till den parlamentariska beredning som har före­kommit under tre års tid efter den föregående remissen."

S.W Man ville komma i mål, och kunde inte enas att ändra i TF, och då blev kompromissen en helt ny grundlag. Hade de väntat 3 - 4 år till hade de fått beakta internet och WWW som kom dir. 1994:104 (Bildt) och dir. 1995:14 (Carlsson) som strök frågan om fria etableringsrätt för nya media. Notera även att frågan handlade om offentlighetsprincipen, medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar.

Anonym sa...

Fråga för förändringar av YGL efter att regeringen Bildt förlorat valet 1994, och alla nu hade klart för sig vad internet var, handlade om:

- nytt grundlagsskydd för nya medier (tänk både privata aktörer samt ny teknik)

- om räckvidden i tiden av grundlagarnas förbud mot censur och hindrande
åtgärder när ny teknik används vid tillkomsten av framställningar som
omfattas av grundlagarnas skydd, notera framställningar, inte offentliga handlingar.

- om förhållandet mellan offentlighetsprincipen, å ena sidan, och reglerna om beslag och konfiskering i tryckfrihetsförordningen (TF) och YGL, å andra sidan.

- om en ändring av YGL i syfte att ge uttryck för en friare etableringsrätt för trådlösa radio- och TV-sändningar.

Det var ingen liten politisk fråga om makten över massmedia, och så fort S vann valet tog man bort det sista delen om friare etableringsrätt, men ändra YGL behövde man ändå, med anledning av den nya tekniken, där väl alla minns stackars Inez Uusams uttalande om flugan internet :-)

Tillbaka till lagrådets yttrande 1991:

"Lagrådet har gjort bedömningen, att den lagtekniska diskussionen inte behöver förlängas med upprepning av tidigare anförda argument för eller emot den ena eller andra lösningen. Remissens uppläggning bör alltså godtas."

S.W Det var just det, den lagtekniska diskussionen är inte oviktig, nu blev det två parallella lagar, före internets genombrott, och man borde så klart hållit sig till det ursprungliga förslaget, med en enda grundlag för all yttrandefrihet. Vad vi ser nu är att man ännu tydligare börjar dela upp rätten till yttrandefrihet och inte minst rätten till handlingars offentlighet, mellan folk och få, dvs degragerade folket till fän.

"I fråga om grundlagsregleringens avgränsning, alltså vilka medier som
bör täckas in, överensstämmer remissens förslag i princip med det som
lades fram i det förra ärendet. Sakligt sett betydelsefulla nyheter föreslås
dock som nämnts på radioområdet genom att skyddet för satellitsändningar utsträcks och tillståndskravet för trådsändningar ersätts med en princip om etableringsfrihet."

S.W Notera nu att de i förslaget till ny YGL hittar på detta med "ansedd" och "godkänd"
som alltså innebär att de som för tillfället anser sig tillhöra etablissemanget, avgör vilka som omfattas och inte, av medborgarnas grundlagsskyddade tryckfrihet och yttrandefrihet, vilket inbegriper tillgång till offentliga handlingar.

"Dessa förslag innebär enligt lagrådets mening värde­fulla förstärkningar av grundlagsregleringen. Någon tvekan kan däremot hysas beträffande den nya grundlagens förhållande till nya medier."

S.W Jepp, här ligger begravda hundar, för hör försöker man redan då införa begräsningar, dvs hålla dörren öppen för regerlingar som inte omfattas av grundlag.

...

Anonym sa...

Lagrådet 1991 fortsätter sin generelalla genomgång av den nya grundlagen:

"Lagtekniskt har väsentliga förbättringar åstadkommits under den fort­satta beredningen efter 1986 års remiss."

S.W 1986 års remiss var den som omfattande en sammanhållen grundlag för yttrandefrihet.

"Bl.a. har de önskemål rörande begreppsbildningen tillgodosetts som framfördes vid det förra lagrådsytt­randet. Grundlagsförslaget uppfyller nu enligt lagrådets bedömning klart de krav som kan ställas i fråga om lättillgänglighet."

"Lagrådet kan emellertid inte underlåta att påpeka, att lagens föreslagna rubrik är vilseledande. På en grundlag som betecknas yttrandefrihets­gmndlag borde kunna ställas kravet, att den ger skydd för det mest grund­läggande i sammanhanget, den enskildes yttrandefrihet i allmänhet och inte bara yttrandefriheten i massmedier."

S.W Hear hear. Det är lite Orwell här, de nya grundlagen vilseleder den som inte är insatt, till att tro att lagen omfattar medborgarna, och inte det som i det nya lagförslaget benäms "aktörer". Så nog är språk viktigt för att föra tanken rätt.

"Denna vidare frihet har dock — vilket lagrådet accepterar — lämnats utanför förslaget".

S.W Det var ett misstag, grundlagen borde ha fått namnet:
Grundlag för propaganda och aktörer inom statlig och privat massmedia i gränslandet mellan gammal tryckt media, etermedia och internet.

"Det måste också anmärkas att en motsättning som är främmande för regeringsformen uppkommer mellan "yttrandefrihet" och "tryckfrihet".

Tryckfriheten är en term som motsvarar den tekniska nivå som fanns när TF skrevs, dvs

En mera rättvisande benämning på den nya grundlagen skulle sannolikt bli omständligare genom att den skulle få mera exakt ange vad regleringen avser. Lagrådet lägger inte fram något eget förslag utan begränsar sig till det gjorda påpekandet.

"Vad som nu sagts i anslutning till grundlagens rubrik leder till att det blir särskilt viktigt för statsmakterna att uppmärksamma sådana frågor som har en direkt anknytning till de enskilda medborgarna."

S.W Värt att läsa lagrådet på denna punkt en gång till, och ha detta i åminnelse.

"Det är t. ex. angelä­get att inte släppa ur sikte de frågor om skydd för de enskildas integritet och privatlivets helgd som framhölls vid den förra lagrådsgranskningen."

S.W Tack lagrådet, man ska inte glömma detta, medborgarens rätt till integritet, från staten och alla andra, som genom TF och OSL kan skapa privata register av statlig myndighetsutövning. Här kommer så klart sekretessen in, att det måste råda sekretess i många frågor som gäller individen, vid sidan av individens eget insynsskydd om sig själv, (men inte nödvändigtvis sin familj, i vissa frågor)

Anonym sa...

"Dessa frågor får en särskild tyngd då grundlagsskyddet utsträcks till radio och television, genom att skadorna vid övertramp kan bli större samtidigt som remedierna blir bristfälligare än då det gäller tryckta skrifter."

S.W Jepp, tänk tex hur DN har djävlats med talmannen, eller genom alla andra forum, som lever på skvaller. Den som hängde ut Anders Borg efter helikoptern, var en person som hörde skvaller på Resumé eller vad det var, och så bröt fan lös, en privatsak, visserligen klanderlig, ska inte ut hur som helst.

"Lagrådet vill också erinra om den i 1986 års remiss-upptagna frågan om offentlighetsprincipens utsträckning till att gälla även inom viss offentlig verksamhet i andra former än de vanliga offentligrättsliga, exempelvis i bolags- eller stiftelseform."

S.W Jepp, även då. Framsynt var lagrådet.

"Lagrådet tillstyrkte då de framlagda förslagen och uttalade sig positivt om en sådan fortsatt utveckling som förutskickades i remissen. Någon fortsättning har emellertid ännu inte kommit till stånd."

S.W Här har statsmakten fullständigt grundlurat medborgarna, genom att offentlighetsprincipen inte alls gäller på samma sätt i privata bolag.
Ta skolor, ålderdomshem och allt annat som privatiseras, där gäller inte
grundlagarna längre. 10 noll till statsmakten.

"Lagrådet finner anledning att påminna om den viktiga frågan om ökad insyn i sådan statlig och kommunal verksamhet som nu är undandra­gen offentlighetsprincipen."

S.W Men sedan glömdes frågan bort. När myndigheter och kommuner lägger ut verksamheten på entreprenad är väl det ok, men är det medborgarnas skattepengar på entreprenad, så ska så klart TF och YGL gälla avseende offentlighet åt handlingar, men det gör det inte, varför man kan säga att bara detta är starkt motiv för staten att privatisera det offentliga. Det sker gradvis och ingen hänger med, vad som händer när staten privatisersr sig själv, för att slippa stå till svars för medborgare (och journalister och forskare eller konkurrenter till samma uppdrag)

"I fråga om de nya grundlagsreglernas utformning ansluter förslaget så nära som ansetts möjligt till tryckfrihetsförordningens principer om cen­surförbud, etableringsfrihet, rätt till anonymitet osv. Detta har varit en fömtsättning för reformarbetet, och de resonemang som förs i hithörande frågor är i stort sett realistiska och förtjänta av instämmande."

"Eftersom det tryckfrihetsrättsliga systemet inte utan vidare kan föras över till de nu aktuella medierna, uppkommer emellertid en del komplikationer."

"Med tanke på syftet att främja och skydda yttrandefriheten med grund­lag som instrument ser lagrådet det som en svaghet att grundlagstexten enligt remissens förslag i så stor utsträckning tillåter närmare reglering i vanlig lag."

S.W Detta r hela luringen, hur statsmakten försöker kringgå grundlagen genom vanlig lag,
genom att göra grundlagen vag och skapa luckor för vanlig lag. Det enda som biter här är att skrämma våra lagstiftare med tanken på folkuppror, dvs vad som händer om SD får ca 30 % av rösterna, vilket inte var otänkbart hösten 2015, och där SD sitter i regeringen, då är det inte lika putslustigt längre att sitta i opposition och se regeringen med lag, skruva åt tumskruvarna för yttrandefriheten, hene.

Anonym sa...

"På en rad punkter innebär förslaget att det först lägger fast en grundläggande princip i anslutning till tryckfrihetsförordningens regelsys­tem och därefter föreskriver att i lag får görs undantag, meddelas närmare bestämmelser etc."

S.W Alltså, den parallella lag som gäller etermediga och aktörer inom tex journalistik, så ska inte grundlagen vara precis, utan möjlig att reglera genom vanlig lag, dvs 175 knapptryckare, där hälften justerat ut sig för att slippa det personliga ansvaret att rösta, och går en ny lag som reglerar grundlag igenom för att en eller annan halvköpt partiledning anser att detta är bra, just nu, Hu. Offentlig insyn i PR-byråerna och deras koppling till de politiska partierna är tex helt stängd, den marknad där man med pengar köper sig inflytande över vad knapptryckarna ska trycka på för knapp.

"Även om det torde vara ofrånkomligt att denna lagstift­ningsteknik kommer till användning i viss utsträckning, måste det betonas att den med den nya grundlagens allmänna ambition är otillfredsställande."

S.W Jepp, nya YGL är inte i närheten av att vara rigid och svårmanövrerad för makthavaren som TF är, och det fungerar väl så länge som makthavaren och det som är
"ansedd" "godkänd" media fungerar, men i slutändan är det inte så bra, detta med att någon som kontrollerar 175 knapptryckare, har rätten att definiera vad som är "ansedd" där detta inte går att reglera individuellt, utan måste delegeras till någon instans, varför inte ordförande för PK eller ett medlemskap i journalistförbundet.

"Lagrådet har därför vid sin granskning fäst särskild uppmärksamhet vid möjligheteraa att begränsa undantagen eller åtminstone strama åt dem."

S.W Tyvärr så är lagrådets uppfattning inte alltid så bekväm, och lagstiftaren kan faktiskt förbise vad lagrådet anser, det är ju ändå regenten själv som lägger fram förslaget och låter sedan knapptryckarna godkänna. De stackars riksdagsledamöter som inte håller med gruppeledarens order, kan alltid justera ut sig. (det kan man inte i Finland)

"Allmänt bör framhållas att den nya grundlagen till följd av den här berörda lagstiftningstekniken kommer att ge ökad praktisk betydelse åt begränsningsreglerna i 2 kap. 12 och 13§§ regeringsformen."

S.W Här har de pillat på RF igen. I gamla RF var detta som sagt 12, 13 §§, där 12 är ersatt med § 22 och § 13 med § 23.

Anonym sa...

Kort om ändringen av RF 2 kap där vissa delar utgått, som råkar reglera eller begränsa regeringens möjlighet att via vanlig lag, kringgå grundlag.

I § 12 har våra lagstiftare helt strukit följande lydelse:

"De fri- och rättigheter som avses 1 § 1-5 och 8 §§ och i 11 § andra st får, i den utsträckning som 13 - 16 §§ medgiver, begränsas genom lag."

SW betyder att § 3 om ADB, rätten att få sin integritet skyddad från ADB, tex är borta.

Fortsättning på gamla 12 § i RF:

"Begränsning som avses i första stycket får gröas endast för att tillgodose ändmål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar".

S.W Jo det lilla stycket har de tagit bort, vilket så klart ger fritt fram för att skriva vanliga lagar som övertrumfar grundlag, tex i fråga om YGL och att genom denna begränsa offentlighetsprincipen. De små stegens tyranni, eller hur man kokar en groda långsamt :-) De som lägger fram förslagen åt folkets lagstiftare Riksdagsmännen, är minsann inte helt tappade bakom en vagn. Gustaf III går igen.

"Bestämmel­serna om att de medborgerliga fri- och rättigheterna får begränsas endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, om krav på särskilt viktiga skäl för begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten osv. måste tillmätas en reell betydelse av lagstiftaren."

S.W där alltså lagrådet för säkerhets skull citerar RF, för de fall att man inte har gamla RF hemma i bokhylla och kan följa statsmaktens gradvisa ändringar av vår demokratis begränsningar.

Anonym sa...

Ovan sammanfattning av lågrådets allmänna principiella invändningar när vi begåvades med en ny grundlag, en grundlag som inte alls var lika rigid till medborgarnas och den fria journalistikens sida. I bakgrunden spökade så klart detta med PS uppfattningen att PS i lite för hög grad vad Stasi-media. Men den principiella frågan handlade alltså om hur gränsdragning ska ske från grundlag. I länder utan konstitutionsdomstol, i Sverige har vi KU, som är de egna riksdagsmännens interna räfts- och rättarting, men alltså ingen som helst oberoende domstol. Har man ingen konsitutionsdomstol, så måste man skriva grundlagarna mer explicita, annars är det ingen mening med att ha en grundlag, eftersom den då ger en förment uppfattning om att vara något det inte är.

Sid 206 - 210 av lågrådets synpunkter (prop 1990/91:64)
utgör mer specifika synpunkter från lagrådet, där den vktigaste invändningen från lagrådet var att förslaget för YGL ville byta ut termen "allmänna handlingar" mot "framställningar" som inte har någon exakt definition, med allmän handling hade det. Naturligtvis försökte lagstiftaren smyga in och byta ut ordet allmän handling, mot framställning, hur det gick med den saken är en annan historia, men domar är exempel på allmänna handlingar. Allt som passerar, expedieras en myndighet, utgör allmänna handlingar, men när det då kommer till "framställning" så är det en annan femma, det kan alltså vara fråga om databaser, exempelvis.

på sid 216 framgår statsrådet Freivaldts bemötande under regeringssammanträdet, vad lagrådet anfört:

"Lagrådet har i detta sam­manhang fäst särskild uppmärksamhet
vid möjligheterna att begränsa eller åtminstone strama åt ut-
rymmet för reglering genom vanlig lag. Av mina kommentarer i
det följande framgår i vilken mån jag är beredd att gå lagråd-
ets synpunkter till mötes."

S.W Här anas redan att regeringen inte var intresserad av bli begränsade
av en alltför tydlig grundlag, som förhindrar att regeringen genom vanlig lag kan begränsa YGL i massmedia eller etermedia, eller för den delen internet. Varför skulle de?

Anonym sa...

Detta med adjektiv är problematiskt, värderingar som betyder precis vad som helst beroende på vems smak det är fråga om, smala på:
- ansedd
- godkänd
- traditionell.

Tänker nu att det är en regering som tillsattes 1939, det skulle ha passat Goebbels finfint, så frågan är om vi idag lärde oss någonting efter andra VK, när vi gjorde omfattande ändringar av TF som gjorde 1949?

Nog borde man inte överlåta till en regering att med vanlig lag, lägga ut på entreprenad, till någon organisation, att själv avgöra ovan, för att på denna väg begränsa medborgare rätt till tex offentliga handlingar. Att däremot begränsa privata aktörer att skaffa sig information för lömska syften eller att lägga upp privata databaser som innehåller offentlig information, är en helt annan femma, som begränsas med vanlig sekretess, samt andra regleringar att göra om, transkribera, eller migrera allmänna handlingar till framställningar eller upptagningar, dvs sökbara databaser.

Här har alltså borde allmänheten, liksom den egentliga 4e statsmakten, gemensamt intresse, att slå bakut. Bara för att SD har satt sig emot, som varandes antietablissemang, är detta inget skäl att inte ifrågasätta förslaget, tvärt om. Inte heller SvD, DN, Expressen och Aftonbladet borde vara nöjda, eller ens PK och journalistförbundet, eftersom det är fråga om begränsningar som kan slå tillbaka, dessutom är skälet att begränsa möjligheten att ta del av allmänna handlingar en annan fråga, och där frågan om ADB, databaser för kommersiellt bruk, dvs andra "aktörer" är en långt mycket större fråga, där allmänheten måste skyddas från brottslighet och andra löskra skumraskaffärsmän, där den svenska offentlighetsprincipen samt våra myndigheters osvikliga förmåga att inte klara av att hantera ADM själva, utan lägga ut detta privat, dvs privata aktörer hanterar alla offentliga register, innebär att statsmakten sakta men säkert, om inte redan, redan är privatiserad. S.W

PS texten ej korrekturläst och dessutom finns inte tid som vanlig gemen medborgare att gräva djupare i denna lite omfattningsrika materia, därtill är det hopplöst att se vad man skriver i den lilla redigeringsrutan hos blog-ägaren med skärmen i knät. Men det duger. Det finnas professionellt folk och aktörer som har tid och kunskap att förklara detta med demokratins grund, kanske rent av någon opinionsbildare? För någon debatt i Riksdagen om detta, har vi inte hört ännu. Det beror så klart på att man är överens, och det är väl det som är intesseväckande, eftersom det är lagstiftaren som begrändar medborgarnas yttrandefrihet och rätt till offentlig insyn. Hoppas M åker på en lagom fet smäll, de andra borgerliga partierna har intr liks mycket att förlora. (förutom då regeringsmakten :-Ä) Vänsterns opinionsbildare borde inte heller vara helt nöjda, i fråga om vanliga medborgares rätt till offentlig information.
Dessutom är stora delar av arbetet som genomförts ganska bra av kommittén, det är väl mest vissa delar som riskerar att bli en back-lash. Budkavle går. DS