söndag, mars 11, 2018

Lexbase - Konflikten mellan yttrandefrihet och personlig integritet

"Sammanställda uppgifter får publiceras för de med högst inkomster och förmögenhet i kommuner och i riket, men alltså inte sammanställningar av vilka som dömts för t ex grov brottslighet." 

Tillagt 25 mars: Expressens chefredaktör Thomas Mattson skriver på sin blogg: "


..........

Lexbase känner rätt många till. Företaget som sammanställer uppgifter om personer som dömts för brott i domstol och säljer den informationen till de som vill betala för den.

Dessa register, som bygger på offentliga domar, blir snart olagliga att föra om regeringens proposition om ändringar i Tryckfrihetsförordningen (TF) och i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) snart beslutas av riksdagen.

De register som då blir förbjudna att föra är:

"– Register med känsliga personuppgifter enligt en uttömmande uppräkning (etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter). Uppräkningen är hämtad från EU:s dataskyddsförordning.
– Register med uppgifter om enskildas lagöverträdelser med mera, alltså vad som i praktiken utgör privata belastningsregister."
Dock ska datainspektionen kunna medge att register får föras av typ "seriösa medier", inspektionens beslut kan överklagas till domstol.
Regeringens förslag bygger på mediagrundlagskommittens enhälliga förslag från 2016, med alla riksdagens partier representerade.
Dessa fakta har jag hämtat från denna artikel i Svensk Tidskrift av konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén och Moderaternas gruppledare Tobias Billström.
Förslaget har kritiserats i Svensk Tidskrift av förre statssekreteraren och domaren och med bakgrund i FNs kommitté för mänskliga rättigheter, Krister Thelin,  i två debattinlägg.
Han anser att offentliga domar alltjämt ska på sammanställas som Lexbase har gjort, och inte förbehållas "traditionella medier" efter beslut av datainspektionen. Han ställer sig bakom att övriga nämnda register inte ska få föras av andra än "traditionella medier" efter beslut av datainspektionen.
Detta har föranlett en rätt livlig debatt i sociala medier, och i medier. jag såg någon kommentar att sammanställda uppgifter får publiceras av de med högst inkomster och förmögenhet i kommuner och i riket, men alltså inte sammanställningar av ens vilka som dömts för t ex grov brottslighet...
Jag har ju försökt få fram uppgifter om vilka som dömts för grov brottslighet fördelade på nationalitet, men det hemlighåller BRÅ, endast forskare får tillgång men alltså inte, t ex riksdagsledamöter eller medborgare. Dett märkliga mörkande torde Sverige vara ensamt om i världen, skulle jag tro, och jag är starkt kritisk.
Detta torde väl ändå inte regleras av det nya registerförbudet, etnisk bakgrund är ju något annat än nationalitet.
Hur är dessa frågor reglerade i EUs övriga länder och USA? Någon som vet?
Den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson har på sin blogg sammanfattat sin uppfattning den 19 februari;
"Min ståndpunkt i frågan

För mig är det uppenbart att två mycket viktiga intressen står mot varandra i denna fråga. Den personliga integriteten och rätten att slippa bli kartlagd eller uthängd i databaser med känsliga personliga uppgifter på nätet, och den totala yttrandefriheten och rätten att publicera precis allt man vill om andra människor så länge det inte omfattas av reglerna om förtal. Två motstridiga intressen som svårligen kan hanteras så att alla blir nöjda. Och det finns som sagt remisskritik mot förslaget från två motsatta håll.

Tidigare under min tid som riksdagsledamot har debatten ofta gått i helt motsatt riktning. Jag minns debatten kring FRA-lagen. Då var den personliga integriteten överordnad allt annat, till och med rikets säkerhet. Då fick vi politiker extremt hård kritik för att vi "inte brydde oss om den personliga integriteten" (vilket vi dock gjorde). Nu får vi alltså i stället kritik för att vi föreslår stärkt skydd för den personliga integriteten mot övergrepp som de flesta medborgare nog trots allt inte skulle vilja råka ut för. Ibland är det svårt att förstå logiken.

Både jag själv och mitt parti strävar alltid efter att hitta en rimlig avvägning mellan skyddet för den personliga integriteten och andra viktiga intressen. Moderaterna som parti har landat i att den personliga integriteten i detta fall väger tyngst. Även för mig själv väger den personliga integriteten mycket tungt. Men med detta sagt tycker jag att lagförslaget kanske kunde varit tydligare.

Även om det högstämda tonläget i debatten stundtals känns väldigt verklighetsfrämmande är själva huvudfrågan svår. Jag skulle gärna se att den kunde diskuteras lugnt och balanserat med förståelse för båda sidor.


Kravet på folkomröstning känns märkligt

Sverigedemokraterna begär nu folkomröstning om saken, vilket blir lite konstigt eftersom svensk grundlag alltså redan föreskriver att grundlagsändringar ska göras i två olika riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan, just för att väljarna ska kunna reagera om man ogillar grundlagsändringen.

För SD:s del blir det dessutom extra konstigt eftersom man ställde sig bakom detta förslag i den föregående utredningen, samtidigt som man nu säger nej när utredningsförslaget blivit lagförslag. Den enda förklaring jag kan se är att SD vill utnyttja alla chanser politiskt att elda på något slags rädsla för "totalitärt system" och sprida rykten om "censur" och "angrepp på yttrandefriheten" för att försöka locka väljare. Det känns inte riktigt seriöst. Rimligare då att de argumenterar i sak och förklarar varför de plötsligt totalt bytt åsikt i frågan."

Lexbase argumenterar för likabehandling mellan professionella register och sitt eget i SvD.

Den moderate riksdagsledamoten Fredrik Schulte skriver på facebook: 

Angående förslaget till grundlagsändring.
Å ena sidan tycker jag förslaget är självklart: har man som Sverige en offentlighetsprincip, det vill säga att allt som registreras hos staten är tillgängligt för allmänheten (vilket mycket talar för att vi bör ha), måste det samtidigt finnas begränsningar kring hur samma information får hanteras.
Jag tycker inte det är rimligt att man med enkla knapptryckningar kan ta reda på var och med vilka människor bor; vilka bilar de äger; vad människor tjänar; vilka brott de begått; hur mycket lån man har och så vidare. Respekten för den enskildes integritet är svag i Sverige och borde om något stärkas.
Samma information måste hanteras varsamt där det finns en avvägning mellan att den tillgängliggörs men samtidigt inte sprids med vinden på nätet.
Ett positivt exempel på hur digitala tappningar av offentliga register kan hanteras är inkomstuppgifter. Tar man reda på vad människor tjänar via till exempel Ratsit notifieras de som kollats upp. Samtidigt kan man alltid ringa till skatteverket och få enskilda uppgifter per telefon. Där råder en bra balans mellan integritet och offentlighetsprincipen. Samma sak borde gälla fler register som folkbokföringen, bilregistret osv.
Att vissa yrkesgrupper samtidigt får tillgång till integritetskänslig information är inte heller i sig konstigt. Forskare får och bör även framgent få - givetvis under strikta regleringar - tillträde till integritetskänslig information. Vem som helst kan inte gå in och studera läkarjournaler (av förklarliga skäl), men att forskare överhuvudtaget inte skulle få göra det och till exempel forska på genetiska sjukdomar vore bisarrt. Likaså måste advokater få tillgång till domslut, för att nämna två exempel. Kritiken mot att ”vissa yrkesgrupper inte ska ges en särställning” är således inte seriös - var har i så fall samma kritiker mot denna ”yrkesgrupps-orättvisa” varit de senaste 100 åren?
Å andra sidan är det nästan lika tydligt att det finns legitim kritik mot regeringens förslag.
Som så ofta sitter ”djävulen i detaljerna”. Nästan samtliga remissinstanser har avstyrkt förslaget med anledning av att det ger ett för stort tolkningsutrymme kring vilka som ska ges tillträde till samma register. Det som framförallt och med rätta kritiserats är gränsdragningen för journalister, där endast ”professionella medieaktörer” och ”seriöst granskande journalistik” ska ges tillgång.
Att en statlig myndighet ska göra denna godtyckliga gränsdragning är inte rimligt. Att en sådan gränsdragning alls ska vara så otydligt formulerad i en grundlag är absolut inte rimligt. Särskilt orimligt är det mot bakgrund av den närmast demokratiskt existensiella debatten om ”fake news” där etablerade ”professionella medieaktörer” lider av synnerligen besvärande trovärdighetsproblem och lågt förtroende. Att då i praktiken begränsa etableringsfriheten för nyhetsgranskning genom att ha denna tröskel in på nyhetsmarknaden där en statlig myndighet ska godkänna hur seriös du är som nyhetsförmedlare blir orimligt.
Min slutsats är således: tillbaka till ritbordet! Den principiella ingången till förslaget är korrekt. Den praktiska tillämpningen är usel."
Lars Thalén, förre v ordf i journalisförbundet, är emot att offentliga domar inte får sammanställas i register.
Den självtänkande socialdemokraten Johan Westerholm med bloggen Ledarsidorna.se är starkt emot och hoppas att grundlagsändringen kan stoppas genom att 117 riksdagsledamöter kräver en folkomröstning.
Den intressanta liberala ledarskribenten Sakine Madon i VLT är emot.
Ledarskribenten Sofia Mirjamsdotter i Dalarnas tidning är emot.
Förre moderate partisekreteraren och arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin kan inte förstå hur någon moderat riksdagsledamot kan stödja förslaget i ett inlägg på facebook; "Sven Otto Littorin
Vad jag förstår har Moderaterna satt ner foten och kommer rösta för regeringens proposition om förändringar i YGL. Föresatserna är förment goda: integritetsskyddet skall stärkas i tider där ny teknik skapat nya förutsättningar.
Resultatet är dock allt annat än gott. Som Krister Thelin skriver görs nu skillnad på folk och folk. ”Traditionella journalister” ska få tillgång till information som vi andra inte kan kontrollera - utan att vi i förväg kan veta på vilka grunder de anses vara mer betrodda än oss övriga. Datainspektionen skall få vad som kan betraktas som en licensieringsmakt att avgöra vem som är ”traditionell journalist” och inte. Det stinker. Licensiering av journalister hör inte till ett demokratiskt samhällsskick: det är inte statens uppgift att avgöra vem som är journalist eller vem som har rätt till information som i övrigt undanhålls andra medborgare.
KU:s ordförande Andreas Norlén brukar, när jag skriver om detta, skriva omfattande inlägg till försvar för sin ståndpunkt. Det är hedersamt. Men han har likväl fel på tre avgörande punkter. Förslaget är alltför långtgående och ospecificerat, det ger staten makt att avgöra vem som ska ha tillgång till information över huvudet på medborgarna och det är i grunden ett av de allra största avstegen från den grundläggande yttrandefrihet vi har varit så stolta över i mer än 250 år.
Om stora förändringar i lagar som styr yttrandefriheten kräver långa detaljerade utläggningar så är sannolikheten överhängande att de är fel och farliga. Om en normalbegåvad person som jag dessutom inte förstår dem ljuder varningsklockorna än högre. YGL är komplicerad materia och just därför måste förändringar vidtas med största försiktighet.
Jag förstår de goda föresatserna. Integritet är än viktigare i den digitala eran. Men vi har rätt att förvänta oss ett bättre resultat än det regeringen presenterat och Moderaterna nu uppenbarligen säger sig stödja.
Med all respekt men detta förslag är betydligt allvarligare än Decemberöverenskommelsen. Det handlar om medborgarnas rättigheter i förhållande till två av de mäktigaste s k statsmakterna i samhället. Hur någon moderat riksdagsledamot kan överväga att rösta för är för mig en gåta."
Jag har googlat och detta är väl det jag fått fram, typ.
Min egen uppfattning, då?
Jag brottas med frågan, som framgår.  Allt pekar på en mycket bred riksdagsmajoritet som klubbar regeringens förslag om en del veckor.
Min moderate riksdagskollega Fredrik Schulte tycker jag har poänger när han för sin del summerar så här;
"Å andra sidan är det nästan lika tydligt att det finns legitim kritik mot regeringens förslag.
Som så ofta sitter ”djävulen i detaljerna”. Nästan samtliga remissinstanser har avstyrkt förslaget med anledning av att det ger ett för stort tolkningsutrymme kring vilka som ska ges tillträde till samma register. Det som framförallt och med rätta kritiserats är gränsdragningen för journalister, där endast ”professionella medieaktörer” och ”seriöst granskande journalistik” ska ges tillgång.
Att en statlig myndighet ska göra denna godtyckliga gränsdragning är inte rimligt. Att en sådan gränsdragning alls ska vara så otydligt formulerad i en grundlag är absolut inte rimligt. Särskilt orimligt är det mot bakgrund av den närmast demokratiskt existensiella debatten om ”fake news” där etablerade ”professionella medieaktörer” lider av synnerligen besvärande trovärdighetsproblem och lågt förtroende. Att då i praktiken begränsa etableringsfriheten för nyhetsgranskning genom att ha denna tröskel in på nyhetsmarknaden där en statlig myndighet ska godkänna hur seriös du är som nyhetsförmedlare blir orimligt.
Min slutsats är således: tillbaka till ritbordet! Den principiella ingången till förslaget är korrekt. Den praktiska tillämpningen är usel."

Johan Ingerö på Timbro (och tidigare medarbetare åt Göranb Hägglund) skriver så här på twitter; "
Mycket väl argumenterat av mot den föreslagna grundlagsändringen. Tänker de borgerliga verkligen medverka till detta?"

Petter Birgersson i Ystads Allehanda menar att regeringens proposition behöver typ återremitteras.

Hovrätten i Skåne tar totalt avstånd från propositionen i denna slutkläm på sitt remissvar;

"Sammanfattningsvis anser hovrätten att de föreslagna reglerna står i total konflikt med grundlagsskyddet enligt TF och YGL. De öppnar ett stort och oprecist hål i skyddet och går långt utöver det behov som kunnat påvisas. Hovrätten avstyrkerförslaget till regler om uppgiftssamlingar med vissa personuppgifter i 1 kap. 13 § TF och 1 kap. 20 § YGL".

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling vädjar till riksdagen att arbeta om regeringens förslag, och lyssna till kritiken.

Frågan om öppenhet contra skydd för den personliga integriteten varierar. Det är tillåtet att redovisa personers inkomst och förmögenhet, och Skogsstyrelsen får nu rätt i domstol att på nätet offentliggöra varje planerad skogsavverkning i Sverige.
Däremot föreslår regeringen nu att grundlagen ändras så att det blir förbjudet att sammanställa offentliga domar över grova våldsbrott, av integritetsskäl. Endast utvalda journalister (seriösa) ska kunna ta del av dessa).
Varför väger integriteten tyngre för de som begått grova våldsbrott än för de som ska avverka sin egen skog?
35 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för ett mycket klargörande och informativt inlägg.
Föreställningen har bara börjat. Det handlar om att förstå
helheten och detaljerna.

I grunden är det alltså rätt utgångspunkt att värna den
personliga integriteten, så våra lagstiftare och förståsigpåare
är rätt ute. Det kommer att gå åt helvete för alla möjliga vanliga
medborgare med databaser som är öppna för vem som helst, som berör
vem som helst. Målet är rätt, medlet, ändringar i grundlagen tvecksamt
och metoden definitivt fel.

Det är på tiden att våra lagstiftare, dvs Riksdagsmän, tar debatten och
står upp som folkvalda, representerar man folket ska man vara insatt
i frågor som berör ändringar av grundlagar, i synnerhet som det är
extra svårt när vi har två parallella lagar, TF och YGL, som hanterar
två olika parallella världar, den gamla, med tryckt media, övergången
med nya TF som tillkom 1949 och fram till skiftet 1991, då vi hade
brytpunkten med kommersiell media jämte då internet, samt då detta
att vi har en framtid där internet och media är samma sak, samtidigt
som databaser kan användas för både goda och onda avsikter. Den avvägningen förpliktigar. Nuvarande förslag ska i papperskorgen, det räcker med att
vara normalbegåvad, och läsa alla remissinstanser, som i sig borde
avhålla våra partier att trumfa igenom detta. Utöver en gryende offentlig debatt,
som är helt avgörande för opinionsbildningen, dvs valresultatet, det är därför
vi har demokrati och mellanliggande val, för att ändra grundlag, så är det
alltså dags att media tar debatten, liksom våra folkvalda.

Att SD ställer sig på andra sidan för att vinna poäng och väljare inför valet,
är en sak, det spelar ingen roll vad deras ärende eller syfte är, det viktiga
är att ett parti har motsatt uppfattning, så att det kommer svina ordentligt
för de partier som är ohämmat för. Då har man fatta vad demokrati går ut på,
att medborgarna bestämmer, genom fria och allmänna val, och där det sker fri
opinionsbildning. Som kan påverka valutgången :-) Föreställningen kan börja.

Med lite flax börjar en eller annan partiledare att svaja, inför valet, och kanske kommande extraval, så det är faktiskt en del i vågskålen.

ytterligare klargöranden om oklarheten med ygl ges av Lamberts i Svensk juristtidning 2010. Nuvarande förslag är bra som intention, men värdelöst som konkretion, för det kommer att gå fullständigt åt helvete, i den framtid den nya lagen ska reglera, ett politiskt landskap bortom 2022.

En god början vore att sammanfatta remissinstanserna sågningar, så att förslaget kommer till publiken, offentligt, när de som är insatta, säger sin mening. Våra riksdagsmän har här inte ett litet ansvar, som företrädare för, ja vem eller vilka?

S.W

http://goranlambertz.se/articles/en-modern-yttrandefrihetsgrundlag-2/

gruelse sa...

Ånyo visar den svenska demokraturen upp sitt fula tryne när moderaterna i armkrok med socialdemokraterna med sin gröna svans vill begränsa yttrandefriheten tillika ändra i Grundlagen, pga. att herrarna i Bryssel befaller så. En av deras bevekelsegrunder är troligen att de vill fortsätta att åka på statusinbringande tjänsteresor till Bryssel på skattebetalarnas bekostnad.

Alltså är socialdemokraterna och moderaterna den totalitära demokraturens kolportörer.

Den grundlagsändring vi i Sverige istället borde göra är att radera Regeringsformen 1 kap 10 §. Dvs radera det sedan 2010 års grundlagsändring svenska medlemskapet i Europeiska unionen, så att en folkförankrad "SWEXIT" kan komma till stånd.

Det svenska EU-medlemskapet kostar de svenska skattebetalarna mångmiljardbelopp. År 2015 kostade det 45,232 miljarder kronor. Mycket snart kommer Förenade kungadömet (UK) pga. BREXIT att upphöra med sina betalningar till EU:s gemensamma budget. Trots det så har EU kvar sina kostnadskrävande åtaganden, såsom en överdimensionerad byråkrati med välbetalda EU-politiker och EU-apparatjikar. I UK:s frånfälle och tack vare traditionsenligt svaga, föga bildade, svenska EU-vurmande företrädare vid budgetförhandlingsborden, kommer följaktligen kostnaden för det svenska EU-medlemskapet sannolikt att öka markant inom en snar framtid.

Som privatperson eller arbetsgivare vill man i vissa fall veta huruvida en person respektive arbetssökande har ett kriminellt föreflutet eller inte. Lexbase, och även tingrätter, är här behjälplig, eftersom Lexbase sammanställer offentliga domstolsbeslut. När nu socialdemokraterna och moderaterna vill förbjuda Lexbase verksamhet så vill de samtidigt skydda kriminella. Förmodligen har många tongivande socialdemokrater och moderater ett kriminellt förflutet varför de vill försvåra för allmänheten att få tillgång till dessa komprometterande uppgifter.

Anonym sa...

Mycket bra sammanställning av alla pros and cons, så vitt jag har läst tidigare.

Jag förstår det där med att alla statliga uppgifter ska vara öppna. Grejen är just att det är de ju inte. Som BRÅs statistik, otrevlig statistik som de i grunden har, sammanställs inte eftersom de inte blivit tillsagda att göra det. Alltså "finns inte" siffrorna. Skitlöjligt. Arbetsförmedlingen har motsvarande statistik, men då för arbetslösa och DET är helt ok....

Jag skulle gärna vilja se att privata data var mindre lättåtkomliga och det upp till hushållsnivå. Tjuvar ska inte kunna sitta och kolla var gamla bor eller var de mest värdefulla bilarna finns. Med eller utan stor hund i huset. Eller vad folk tjänar.

Att man blivit dömt i rättsinstans ... här är jag kluven. Å ena sidan, om konflikt funnits och dom finns, så är det ingen privatsak längre (är arbetsgivare och arbetstagares lönesättning då en privatsak?), men är rätt säker på att intresset för domar vore mindre om media vore mer öppenhjärtliga för vem som gjort vad och vem som är offret. Och för övrigt hela den infantila kulturen av att 'neutrala' offren (om de är svenskar) och förövare (om de är invandrare) som flitigt understötts av media och även politiker.

Jag skulle gärna vilja strama åt åtkomst av privat information, men jag är djupt tveksam till att detta att strama upp åtkomst av någon som helst icke-åtstramad information idag, kan läggas på politiker/media som så länge smitit undan varje form av ansvar för vart Sverige varit på väg i decennier. Kan man inte en strama åt bidrag till LSS-fuskare för gott eller till icke-demokratiska/kvinnofientliga organisationer eller har stått ovetande i hur hederskulturen växt, så tror jag dem inte om att kunna hantera en sådan här fråga som förändrar en grundlag.

Det har varit alldeles för många "vi har varit naiva" på kort tid för att jag skulle betro dem med någon form av grundlagsändring.

Multikulti-grundlagsändringen t.ex gick ju igenom utan just någon debatt. Och titta vart det förde oss ... Jag vill att in mer kompetent folk ska utreda, de ska lyssnas på och för HELVETE ... inför tjänstemannaansvaret!

Anonym sa...

Det borde vara ganska lugnt, alltså, det är nog en överhängande risk att de inte backar på det centrala:

Sid 399:
"Det kan dock diskuteras om alla typer av känsliga personuppgifter kan motivera ett undantag. De olika uppgiftstyperna är visserligen av olika karaktär och innebörd.
...
Det finns dessutom ett värde i att hålla fast vid den systematik som tillämpas i
det här avseendet i personuppgiftsregleringen enligt PUL och på
EU-nivå. Undantaget ska därför avse såväl uppgifter om lagöverträdelser m.m. som andra känsliga personuppgifter".

Man inte vill använda termen "register"
att det ska gå att upprätta "register" med namnet ”uppgiftssamling”
sid 400 i SOU 2016:58

En vanlig hemsida navigerar man normalt med att klicka på, och så krävs det för vissa tjänster lösen. Men hela internet är ju ett register, och detta med URL:
Uniform Resource Locator på svenska rätt oh slätt webbadress, den teckensträng som identifierar en viss destination på nätet, tex en webbsida, är helt enkelt register.
Många URLar är nycklar, naturliga nycklar, som går att både koda av, och att tanka av.
Så egentligen löser de inga stora frågor, rent tekniskt. Sätter man en robot att tanka av en myndighets register, så gäller det bara att göra det långsamt och med lite oregelbunden timing, så går det finfint. Jag har har sett de mest fantastiska resultat,
som man sedan matar in i en grafdatabas, och så ligger man lååångt före de flesta.
När de tappade av Panama-dokumenten, använde de Neo4j, och det snabbade på lite, när man kan ställa icke deklarativa frågor till databasen, registret eller upptagningen, eller vad det nu heter. Så något egentligt integritetsskydd löser de inte, alltså för hyggligt folk, det är mest allmänhetens tillgång till info om buset, som man försöker försvåra med särlagstiftning för licensierat mediafolk, genom något slags godkännande av DI, och så skjuter de lite brevid målet avseende alla andra frågor, som är viktiga för individer att skyddas mot, tex förmögenhet eller inkomst.

Kommittén har nog räknat med att det inte kommer att påverka valet nämnvärt, genom
att alla är med på tåget, nästan alla.

KU bereder frågan med start den 13 mars. Egentligen biter inga argument i sak, remissinstanserna har redan sagt sitt, och våra etablerade partier har inte riktigt fattat galoppen ännu som det verkar.

Det är inte dumskallar som tagit fram förslaget, Anders Eka är väl något av de mesta man kan plocka fram. Och ändå kunde de inte komma på något bättre än att delegera sig förbi grundlagen och by-passa rätten till offentliga handlingar till särskilt utvalda.

Det fina med att om de "trycker" igenom förslaget i första läsningen, nu före valet, så öppnar de upp för att frågan kommer att fälla utslag i valet. Dvs de binder ris åt egen rygg, skjuter sig i foten, skiter i det blå skåpet och drar undan mattan för sig själva, i den kommande politiska debatten om brott och straff, likabehandlingsprincipen,
demokratifrågor och om integritet, eftersom alla övriga frågor som kan vara känsliga, uppenbarligen inte omfattas av undantaget för privilegierade krav-märkta journalister.
S.W

Anonym sa...

Alla som är mot förslaget i dess nuvarande tappning kommer att lägga krut på:

- att skjuta moderaterna, förlåt, nya nymoderaterna i sank, leder till spill till SD,
- att lägga samma kraft på att skjuta Kd i sank, som redan är skadeskjutna.

Trots allt var det ett skadeskjutet KD som tog tag i DÖ, och frågan är om partiledningen inkl Adaktusson kommer att kunna klara av frågor i saken, inför valet, utan att börja stamma lite.

Många sköna potentiella broder 4 % k-röster kommer att inte överväga KD, dvs det gäller att skjuta på den svagaste punkten, och tvärt om, om tex Kd börjar fundera lite, på o de inte kan läsa på lite, så kanske i vart fall ett borgerligt parti kan reagera?

Om Kd inte klarar 4 % får borgarna svårare att ta över regeringsmakten :-) och det är ungefär det enda argument som biter, kallt stål.

Ett halvår kvar till valet, och frågan har börjat ta fart bland folk, förlåt fä och somliga insiktsfulla opinionsbildare. Det behövs inte mer än ca 50 000 röster på fel sida för att KD ska ramla ut, och det är nog det bästa argumentet för att sänka förslaget i den del som avser delegation för regeringen att via licens-dekret, kringå lagen, för att skapa undantag för vissa utvalda.

Att det dessutom kommer att gynna SDi valet gör inte saken sämre, så det är en ganska stor politisk risk våra folkvalda tar, eller snarare, våra politiska partier ta, att få vissa väljare mot sig, där förslaget dessutom har många tunga remissinstanser mot sig

"Allas lika värde" - jojo, plötsligt ska en statlig myndighet, som leds av en GD, som en regering tillsätter efter valet, avgöra vilka som äger rätt sorts egenskaper för ta del av domar,

Utöver SD, så ger man faktiskt det nya borgerliga partiet MED en gratisbiljett, som i sin tur kommer att stjäla röster från liberaler och Centerpartister, så det blir fint spill på marginalen. Det är nästan så att man hoppas att våra partier är så korkade så att de utmanar väljarna i denna fråga, så ska de få smaka på vad "fri media" innebär. Noterade Johan Westerholm och Helene Bergman initiativ, och det verkar ta sig lite över allt. Det tar sig sa mordbrännaren.

www.stoppagrundlagsandringen.com

https://twitter.com/stoppagrundlags

https://sv-se.facebook.com/stoppagrundlagsandringen/

Den 13 startar KU sin granskning av ändringarna

Den 27/4 justeras (kanske) protokollet, om nu något ska hinna ändras av propen,
eller om de, vilket vore mer förnuftigt, väntar lite och lägger fram ett reviderat förslag som är mer genomtänkt.

Den 16/5 sker votering i kammaren om 1a läsningen, dvs om de inte backar.

Den 9/9 är det val. Tjohoo.

Moderaterna och Kd behöver göra ganska små ändringar, för att desarmera frågan, och gör de inte detta, så får de dessutom vara beredda på sossetroll :-) som kritiserar högern från höger :-) Välkommen till det nya medielandskapet. Dessutom, Putte, lär inte i första hand vilja få en Nato-vänlig regim efter valet, så kampanjen kommer även få hjälp av rysstrollen :-) Gud vilken sagolik soppa de försatt sig i, våra förståsigpåare i Riksdagen. S.W

Anonym sa...

Belastningsregistret innehåller inte domar där straffet är rättspsykiatrisk vård,den infon har däremot Lexbase så ja,Lexbase fyller en lucka.Det är rimligt att tro att en arbetsgivare är intresserad av så mycket info som möjligt om en arbetssökande.

Anonym sa...

Noterade att KU:s ordförande Andreas Norlén nu engagerat sig i debatten genom dagens artikel i Corren. Bra att personer som är insatta och ansvariga nu förklarar lite mer publikt och offentligt, vad det är det är de håller på med. Nyckelståndpunkten är:

AN
"Offentlighetsprincipen inskränks inte. Domar kommer fortsatt att vara offentliga, men inte sammanställas i tiotusental till belastningsregister."

SW Här börjar det slira lite i debatten, om vad det är debatt om. Frågan handlar om att 7 av 8 etablerade partier vill göra ett undantag i en grundlag, YGL, så att en regering med enkel majoritet ska kunna kringgå en grundlag, som det krävs kvalificerad majoritet för. När politiker öppnar upp för detta, öppnas en oöverblickbar slussport inför framtiden, som vi inte vet någonting om, vilka mer regleringar av offentliga handlingar kommer det att inskränka för medborgarna i nästa steg? Ingen vet, och vad som inte regleraras genom grundlag, i det nya förslaget, är högst luddigt.

AN
"För att inte göra den nya regleringen mer omfattande än nödvändigt finns ett undantag som innebär att publicering av ett visst register är tillåten, om registret inte medför särskilda risker för otillbörliga integritetsintrång."

S.W Jo, de flesta andra register, tex fastighetsregistret på Lantmät, är tillåten, men borde kanske vara svårare för buset att enkelt få tillgång till av helt andra skäl i fråga om att söka i databaser. Ta bara detta med vilka osannolika möjligheter som öppnas när någon, strunt i hur, dammsuger tex fordonsregistret, fastighetsregistret, bolagsregistret, inkomstskatteregistret med adressregister, och lägger in i en graf-databas. Eller för den delen, även alla kommunala och statliga kontrakt och upphandlingar. Och alla organisationer och intresseföreningar. Så att man kan skapa noder mellan jur personer och vanliga personer, och se hur det rinner pengar hitan och ditan :-) Så riskerna är helt enkelt något ganska subjektivt, just nu ser de en risk för den enskilde avseende domar, men risken är nog på ett större plan. Detta att öppna upp för en enkelt majoritet, eller ännu värre sannolikt, en minoritetsregering, som tillsätter en GD för Datainspektionen, som för egen skön avgör rågången, när något inskränker den enskildes integritet, och skapar särregler. Hur slutar detta? Ju, att enbart lagstiftaren själv och dess myndigheter, får tillgång att sammanställa data, alltså inte ens journalister. Passar inte något en makthavare, så kommer det inte ut.

Anonym sa...

AN
"I bedömningen ska vägas in främst registrets
- innehåll,
- struktur,
- sökfunktioner och
- målgrupp.

S.W Alltså, bra med ökad integritet, att data om vanliga medborgare inte ska kunna kommas åt hur enkelt som helst, som med Transportstyrelsens register.... med all hemliga data för rikets säkerhet.... Men denna bedömning blir ju godtycklig, och rör offentlighetsprincipen, som skapar en irreversibel dam-lucka för framtiden, att göra alla möjliga ändringar som det kommer att passa, sittande regent och dennes tjänstemaän.

AN
"Det handlar inte, som Stegö Chilò hävdar, om att gradera offentlighetsprincipen".

S.W Jo, somliga medborgare är mer betrodda än andra, och i detta fall är det fråga om att licensiera en yrkesgrupp, journalister, som särskilt lämpliga att hantera information, som kan antas vara känslig både för den enskilde, och framför allt, för makthavaren. För om statsmakten inte sköter somliga uppdrag, som tex att hålla rent i den egna politiska partierna, så försvåras möjligheten för alla som inte har licens från staten, att kontrollera hur staten själv sköter uppdraget om medborgarnas förmåga att följa lag och ordning.

AN.
"Ingen ska ha tillgång till register som utifrån innehåll, sökfunktioner med mera i praktiken är heltäckande, privata belastningsregister. Där är integritetshoten för stora."

S.W Klokt som princip, men ett undantag i grundlag för domar, öppnar som sagt var upp för att en regent kan kringgå grundlag, och då behöver vi ingen grundlag. Att delegera sig förbi YGL, med de luddiga definitioner man antagit är helt enkelt riktigt dumt, vilket också remissinstanserna påtalat.

AN
"Undantaget tar sikte på att det kan finnas databaser som kan innehålla vissa integritetskänsliga uppgifter, men där det juridiska informationsinnehållet står i fokus och där syftet inte är att användarna ska undersöka enskildas brottslighet".

S.W Domar är allmän handling, punkt. Här får de använda sig av OSL i högre grad, dvs att domstolar själva beslutar om sekretess i enskilda fall (domar), tex i fråga om personer som blivit utsatta för brott. Lagstiftaren tog dessutom bort spårbarhet avseende utländsk härkomst i personnummer 1990, att maska personnumret som sökbar funktion i den publika delen är en annan möjlig lösning.

Källa:
http://www.corren.se/asikter/debatt/en-viktig-balansgang-om5034878.aspx

Anonym sa...

Bakgrunden är sannolikt ett EU-direktiv GDPR, som av en händelse börjar gälla i 25 maj i år.

Personuppgiftslagen (PUL) ersattes i maj med EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl)
Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna.
Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl) som finns i den första delen av förordningen. Man ska läsa på satserna från 166 och framåt, där EU med stöd av subisaritetsprincipen formulerar bestraffningar mot den som bryter mot reglerna, och märkligt nog gäller detta mikroföretag, små företag och tom medelstora företag, men alltså inte stora företag... Hm.

Nr 170
"Eftersom målet för denna förordning, att säkerställa en likvärdig nivå för skyddet av fysiska personer och det fria flödet av personuppgifter inom hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål".

Med andra ord, EU styr och ställer centralt över data om medborgarna i medlemsländerna,
där EU vill komma åt fritt flöde av personuppgifter, och inte litar på medlemsländerna, så ska detta skötas av EU-kommissionen, dvs av tjänstemän centralt, som å ena sidan vill åt uppgifterna, å andra sidan vill förhindra att informationen om andra, kommer ut till gemene man. Så det går att förstå varför Regeringen Reinfeldt tillsatte denna kommitté parlamentariskt, för att ändra i våra grundlagar, man måste åt den enkla majoriteten, så att man kan införa EU-regler von oben, där det uppenbart är grundlagarna, som skyddar individen mot överheten, som kommer till korta.

Källa:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/beaktandesatserna/

Anonym sa...

I ett svar till Krister Thelin i Svensk tidskrift skriver Billström och Norlén:

"Det nu omdebatterade lagförslaget syftar till att göra det möjligt att i vanlig lag förbjuda publicering av personregister av två slag":

S.W men i förarbetet vill lagstiftaren inte använda "register" utan det osannolikt luddiga begreppet "uppgiftssamling" Vad fan är det? De kommer att från en myndighet kunna klämma åt var enda jävel med en blogg som sammanställer eller redovisar uppgifter
som anses strida mot, ja tex den enskilde, men mer sannolikt, med hjälp av den enskildes rätt, kommer att strida mot Unionens intressen, eftersom detta med brott och straff är rätt känsliga saker, som anses kunna hota hela Unionens existens. Vi röstande för en EU-gemenskap, och när detta var gjort, så fick vi en union, som sakta med säkert är på väg att federaliseras, så är det. Om detta kan man tycka mycket, och det mesta med EU är bra, men när de ger sig på enskilda medlemsländers grundlagar så blir det sannolikt back-lash.

B & N
"– Register med känsliga personuppgifter enligt en uttömmande uppräkning (etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter). Uppräkningen är hämtad från EU:s dataskyddsförordning".

"– Register med uppgifter om enskildas lagöverträdelser med mera, alltså vad som i praktiken utgör privata belastningsregister.

S.W Här gör de en indirekt koppling mellan punkt 1 ovan och punkt 2 enskildas lagöverträdelser, men det är en annan femma. Data om lagöverträdelser är en enskild individ, sammanställs de generellt, erhålls statistik. Det verkar som att våra lagstiftare å ensa sidan anser att datat ska gå att få fram, men bara ges åtkomst av särskilt betrodda medborgare.

B & N
"Lagstiftaren i både Sverige och EU har länge ansett att register med känsliga personuppgifter och belastningsregister ska vara strängt reglerade."

S.W Så klart, men detta att försöka snöpa domstolar och domar, som är själva utslaget av vad regeringar och lagstiftare pysslar med, är en annan femma, man inskränker medborgarnas egen möjlighet att kontrollera sin överhet. Det är detta som i grunden inte känns bra, eftersom initiativet i grunden kommer från EU, som inte är nöjda med det gamla direktivet från 1994. Man vill ha mer central makt över enskilda länder, vilket leder till att man inskränker medborgarnas rätt till offentliga handlingar avseende specifikt brott.

B & N
"Enligt personuppgiftslagen (PUL), som i maj ersätts av EU:s dataskyddsförordning, får register med känsliga personuppgifter enbart föras under vissa förutsättningar, dels av offentliga myndigheter, dels av organisationer som har legitima skäl för det (t.ex. politiska partier som får föra medlemsregister eller vårdinrättningar som får ha journalsystem)".

S.W Här kom svaret, grundlagen ska inskränkas för att EU har beslutat detta.

B & N
"Belastningsregister får, enligt PUL, enbart föras av offentliga myndigheter samt för forskningsändamål".

Enligt PUL ja, men nu gäller ju inte PUL fom maj 2018.
S.W

Anonym sa...

B & N
"Undantaget tar sikte på att det kan finnas databaser som visserligen kan innehålla vissa integritetskänsliga uppgifter, men där det juridiska informationsinnehållet står i fokus, där målgruppen är yrkesmässiga användare och där syftet med databasen inte är att användarna ska undersöka enskilda personers brottslighet."

S.W Notera det juridiska innehållet i fokus, bra. Målgruppen för detta är "yrkesmässiga användare" som befinns vara lämpliga nog att bortse från enskilda personers brottslighet när de nyttjar databasen, registret, ähm, sammanställningen av information, där det är en myndighet som avgör vad gränsen går för vad som är tillåtet och inte avseende just "lämpligt juridiskt innehåll"

B & N
"Till detta kommer att media självklart även fortsättningsvis ska kunna granska frågor relaterade till kriminalitet och publicera listor över exempelvis gängkriminella eller kommunpolitiker som dömts för brott. Då måste media också i sitt förberedande arbete kunna hantera uppgifter om brott."

S.W Media är här en aktör, men alltså allvarligt, vilken media ska anses vara betrodda att hantera information om kriminalitet, DN är så klart självskrivna, liksom SR och SvT, men inser inte Herrarna att detta är en djup del av det etablissemang som ska granskas, vem och vilka granskar media, och hade den utveckling vi ser nu, 2002 - 2006 med ordf Persson med Mp i känt, sedan åtta år med hövdingen Reinfeldt och saklighetsminister Ullenhag och sedan tiden med Löfvén, fram till att AKB vände blad, varit möjlig utan en diskussion om det utanförskap som Reinfeldt påstod sig vilja lösa, men kraftigt kom att förvärra. Vissa partiers bortseende från extremism ska vi inte tala om. Så visst hänger fri rörlighet ihop med kriminalitet, och detta är ett problem för EU, som ska lösas vid källan, inte genom att försvåra för andra än licentiaterna, att få rätt till offentliga handlingar av "juridisk karaktär. Vänta bara tills att journalisterna själva på de stora husen, inser att rätten till access, inte tillkommer de själva, utan personalchefen som sätter lönen :-)

B & N
"Krister Thelin ifrågasätter undantaget och menar bland annat att det strider mot principen att stater inte ska auktorisera vissa journalister. Hans invändningar är dock felriktade."

S.W Nix, organisationer likt EU finns visserligen på pappret, men det är alltid en person som bestämmer ytterst, en individ och det är individer som ges behörighet att komma åt den information som inte alla andra ges tillträde till. Krister skriver bara som det är på riktigt, i praktiken, inte i det skrivna förslaget.

B & N
"Frågan handlar om register, inte om enskilda journalister."

S.W Frågan handlar inte om register, utan om "uppgiftssamling" som är mycket vidare än "register" och förslaget är kopplat till vissa certifierade mediehus, inte enskilda personer, men dessa särskilda granskare är likväl hierarkiska organisationer med personer högst upp, som anställer eller inte, de journalister som anses passa att hantera materialet, hu typ en chefredaktör eller Publisher.

B & N
"Prövningen av om ett register omfattas av undantaget eller inte måste göras på registernivå. Frågan blir då hur registret är utformat med mera (se ovan)."

S.W Jepp, fast det är informationssammanställning, och kan omfatta precis vad som helst som anses vara misshagligt från en viss ståndpunkt. Detta blir godtyckligt, och kan omfatta precis vad som helst, som inte följer den accepterade normen om var gränsen går,
hur kan vi vara säkra på att GD:n på DI kommer att låta journalister granska sin uppdragsgivare, politikerna? För detta har vi grundlagar, som de nu ska kringgå.

Anonym sa...

B & N
"En sådan prövning kan inte innefatta en värdering av om en enskild användare är seriös eller oseriös, om användaren kommer från ett äldre eller ett nyare medieföretag eller om användaren kommer från en välrenommerad eller en ifrågasatt juristbyrå."

S.W Likväl använder de termen "prövning" så något är det som ska prövas, och detta är
"aktörer" dvs de aktörer som kommer att använda offentliga handlingar på ett korrekt vis, och det blir alltså fråga om att ytterst bedöma ägaren till detta detta mediahus, är ägaren för eller mot att "federalisera" EU, till exempel. Självfallet låter lagstiftaren detta delegeras, dvs det blir personaldirektören som anställer journalisten, som avgör var gränsen går för grundlagens reglering. Väldigt demokratiskt?

B & N
"Staten ska inte dela ut lösenord till enskilda användare. Det avgörande är hur registerägaren bedriver sin registerverksamhet."


S.W Jepp, det är här det blir godtyckligt, dvs en statlig myndighet avgör hur vissa företag och organisationer förvaltar förtroende att använda information av juridisk karaktöär, snacka om tumskruv.

B & N
"Om en registerägare inte är nöjd med Datainspektionens bedömning kan den överprövas i domstol"

S.W och överklaga detta ända upp till EU-domstolen? och hur vet vi var gränsen går mot registerägare, när det är fråga om en person som sammanställer offentliga handlingar om tex brott på en viss ort, brottssyndikat eller extremister kommer att kunna dölja sig bakom sin rätt att inte bli diskriminerade, och så är granskaren ute ur matchen.

källa
http://www.svensktidskrift.se/konflikten-mellan-yttrandefrihet-och-personlig-integritet/?s=Billstr%C3%B6m

Anonym sa...

Repliken från Krister Thelin visar att man diskuterar äpplen och päron. Grunden i kritiken är att skapa ett hål, en lucka i YGL, som inte är definierad alls, som möjliggöra för framtida regeringar att fortsätta inskränka yttrandefriheten på nätet, och helt enkelt kringå grundlagarna, i praktiken nationell suveränitet och det skydd medborgarna har för att inte bli alltför toppstyrda, dvs kopplingen mellan demokratin, likbehandlingsprincipen, oberoende domstolar och rätten till yttrandefrihet, dvs fri information. Det är detta det handlar om, själva urgrunden. Billström och Norén hamnar i frågor som i praktiken ger bränsle åt elden, eftersom de kringgår frågan om konsekvenser för våra demokratier, och för vår yttrandefrihet och rätten till offentliga handlingar, som inte finns i andra EU-länder. Alla som kanske inte drömmer om en EU-federation, kanske värnar om demokratins grund, där detta med folk och fä, som urval för vem som får tillgång till information, inte riktigt landar rätt i magen.

Thelin avslutar sitt sista genmäle med:

"Min syn är mycket enkel. När det gäller offentliga domar bör grundlagsskyddet gälla utan inskränkning. Varför domar? Av det enkla skälet, att dessa förstärker yttrandefrihets-/offentlighetsintresset genom intresset av öppenhet på rättskipningens område, ett rättsstatligt signum."

S.W Yttrandefrihet och rättsstat hänger således samman med rättsskipningen, som hänger samman med vår demokratis grund. Om Politikernas tjänstgörande knapptryckare, de folkvalda, utser en regering, som utser en GD för ett verk, tex DI, som sedan sätter ribban för hygienen och sedan delar ut indirekta tillstånd till betrodda, så ligger det ganska nära att inte granska politiken, och vad händer när våra politiska partier infiltreras av andra krafter, som är missnöjda med vissa granskare, tex för att man inte gillar en sekulariseras ordning där alla är lika inför lagen? Hu. S.W

Anonym sa...

KT
"Det innebär att det inte bör ske något genombrott i grundlagsskyddet vad avser 10 § Dataskyddsförordningen som jämställer domar i brottmål med övriga känsliga personuppgifter. Lexbase kan då fortsätta med sin verksamhet."

SW Notera termen "genombrott" i grundlagen, och gör de ett dylikgt generellt hål eller brott i grundlagen, så öppnar det upp för allt möjligt vi inte kan förutsäga nu.

KT
"Ja, det är ett nytt synsätt i förhållande till hur saken hittills behandlats. Med denna justering kan förslaget, enligt min mening, få leva vidare för att i integritetsskyddets intresse förhindra uppkomsten av privata belastningsregister, förutsatt också att *ventilen* bestäms med lagprecision och inte som nu mer eller mindre diskretionärt överlämnas åt en förvaltningsmyndighet,

S.W Centralt, en förvaltningsmyndighet, som lyder under en regering, fattar beslut i fråga om det nya kryphålet, eller snarare dammluckan, i YGL.

KT
"att bestämma med ledning enbart av förarbetsuttalanden. Lagstiftning genom förarbeten är i sig en styggelse".

S.W Ännu mer centralt, förslaget definieras inte genom lag, såsom tex med TF, där lagen i sig preciseras. Nä, det nya kryphålet, ähm dammluckan, preciseras inte alls, förutom då genom hänvisningar till förarbeten och EU-direktivet, varpå man öppnar upp för vilken lagstiftning som helst, efter att grundlagen röjts undan. Hur fasiken kan våra politiker tro att detta görs ostraffat. Lagstiftning genom förarbeten med entreprenad till en förvaltningsmyndighet är inte en styggelse, det är rena rama Mordor.

KT
"Med en sådan avvägning på ett svårt område hade nog också Bohman varit nöjd."

Eller varför inte våra grundlagsfäder 1949 som reviderade TF, vår demokrati är skör och det verkar inte som att lagstiftaren bakom förslaget fullt ut insett att det handlar om större frågor än bara vem som har rätten att söka i vissa register, utan även vem som får upprätta sammanställningar med information av "juridisk karaktär" det är en sak, men detta är en vidare fråga som handlar om demokratins grund. Nog ska de kunna klara av hitta på en bättre väg för att skydda medborgarna från såväl buset som från överheten själv, för när allt kommer omkring är det inte alltid de snällaste poljarna och flickorna som vinner matchen, och eftersom det är så, så har vi skydd, hängslen och livrem, fria allmänna val är en del, oberoende domstolar en annan, och fri tillgång att sprida information liksom att ta del av offentliga handlingar en annan. För vad händer annars. Krister Thelin och stoppa grundlagsändringen gör ett gott jobb, och det vore fan om det inte bar frukt. Ska bli spännande att se om dessa frågor vinner gehör i valdebatten hos Tex DN, SR och SvT, om inte, så är det en vägvisare :-)
S.W

Bra allmänbildning att läsa igenom Kristers tre artiklar i en tidskrift som en gång återstartad av Bagge och Heckscher. Det borde i anständighetens namn kunna föras debatt i fler forum än moderata kretsar? S.W

Tryckfrihet för utvalda - 23 febr 2018

http://www.svensktidskrift.se/tryckfrihet-for-utvalda/?s=ThelinKonflikten mellan yttrandefrihet och personlig integritet - 2 mars 2018

http://www.svensktidskrift.se/konflikten-mellan-yttrandefrihet-och-personlig-integritet/?s=Thelin


Replik: Grundlagsskyddet bör gälla utan inskränkning - 9 mars 2018

http://www.svensktidskrift.se/replik-grundlagsskyddet-bor-galla-utan-inskrankning/?s=Thelin

Anonym sa...

Små tecken i skyn på att vissa Riksdagsledamöter som är insatta, har börjar vakna och föra en publik dialog. Det är utmärkt. Jan Ericsons är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad tillika jurist med fötterna på jorden. Ett gott tecken, någon diskussion i de andra politiska lägren förefaller inte förekomma, ännu.

http://www.ericsoniubbhult.se/

Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad

"Orsaken till min kritik är att lagförslaget kan uppfattas som att alla människor och alla media inte ska behandlas lika utan godtyckligt kan få olika rättigheter".

S.W Gott, det är detta "godtycke" som är centralt, att genomföra en ändring av en grundlag om yttrandefrihet på nätet, utan att precisera vad det är man i framtiden kommer att kunna genomföra mer tillämpningar av. Man öppnar en odefinierbar lucka för framtida politiker, som vi inte vet vilka det är eller vad det tycker.

"Jag avvaktar nu att konstitutionsutskottet hanterar detta på ett klokt sätt och gör tydliga skrivningar som gör att tillämpningen av grundlagsändringen blir förutsägbar och tydlig".

S.W Man kan kanske hysa en from förhoppning, men hur kommer det sig att alla dessa kloka personer i den parlamentariska kommittén inte kunde komma fram till något bättre? Att genom grundlag delegera bort rätten att genom lag eller förordning fastställa nästan vad som helst med stöd av vad man inte överhuvud har velat definiera i grundlagändringens förarbeten. Där det redan från början, när YGL infördes, fanns tveksamheter med parallell lagstiftning med två olika grundlagar för yttrandefrihet och åt handlingars offentlighet, offentlighetsprincipen.

Anonym sa...

"Men detta blogginlägg ska handla om något större. Jag blir nämligen alltmer bekymrad över att tilliten i samhället har minskat så tydligt bland stora grupper".

S.W Beror på att delar av samhället kanske inte fungerar lika bra i alla delar som det utlovats, ta tex pensioner, som är en slags försäkringspremie, pensionen går ner och tiden medborgaren kan utnyttja sina inbetalda medel minskar, påverkar så klart förtroendet för de som sätter regelverket. Utanförskapsområdena växte 2016 - 2014 osv.
Det är inga märkligheter. Tydligaste resultatet är SDs framfart, en förtroendefråga riktad till de etablerade partierna och i hög grad kopplad till frågan om volymen på migrationen i relation kulturkrockar.

"Överdrifterna i grundlagsdebatten är nämligen extrema".

SW Nja, det är en ganska tyst debatt, som just pga tystnaden kanske tagit lite för stort utrymme i vissa forum, och överdrifter förekommer alltid, hos vissa. Problemet är snarare avsaknad av saklig debatt i samband med remissinstansernas synpunkter. Om alla är tysta och ingen riktigt har kläm på vad frågan gäller, så riskerar det att bli en ketchup-effekt, som kommer lite sent, och då har man en sämre utgångspunkt som försvarare, och eftersom det är valår och frågan ska debatteras i KU nu, för att sedan klubbas i april, ger väl utrymme för just befogad oro. Våra journalister, tex på SvT och SR har inte direkt fört någon stor offentlig debatt. När det var fråga om FRA-lagen var det en helt annan femma.

"Allt från att syftet är att politikerna vill kunna kontrollera eller på sikt stänga ned (!) obekväma ”alternativa medier” till att vi vill censurera för regeringen eller politiken obekväma fakta, styra nyhetsflödet och dölja domar för allmänheten".

S.W Nä, ingen tror detta nu, men efter åtta års åsiktskorridor med M, och debatten om superstaten EU, och att det inte förts någon kritisk debatt om "worst case" från de goda, våra riksdagsmän som ska bevaka grundlagarna, så kanske våra etablerade partier öppnar upp för lite självmål.

Anonym sa...

"Samt såklart att vi vill skydda kriminella invandrare (huvudargumentet för många)".

S.W Suck, det är väl hos de förtappade :-) Nä, frågan handlar om att göra en "by-pass" av YGL, och delegera till en förvaltningsmyndighet att göra undantag från en grundlag, i en framtid som vi inte vet något om. Det handlar om att skydda medborgarna, dels integritet vilket är lagens utgångspunkt, men även från skydda medborgarna från staten själv. Dvs skydda demokratin. Vi kritiserar förändringar av domstolar i Polen, men förstår inte att domar som är publika är en hörnpelare för medborgare att kontrollera regeringen, och efter tiden med Ullenhag som informationsminister är faktiskt tilliten bruten. Där har politiken sig själv att skylla.

"Vissa skriver till och med att detta säkert bara är början mot ett totalitärt samhälle eller rent av vägen mot diktatur och drar paralleller med DDR, Sovjet och Nordkorea."

S.W Det antyder tom den försiktige generalen Thelin, detta med att lagstiftaren gör undantag för åtkomst av information, godkända "register" som kan nyttjas av de medborgare som råkar arbeta hos aktörer, som regeringens egen generaldirektör har godkänt. Det ger lite DDR-känsla.

"De som uttrycker allt detta är inga udda människor – de verkar vara förvånansvärt många och de känner verkligen att det är så här."

S.W Korrekt, många av oss anser inte att människan är en god skapelse, och med egenskaper som omnipotens och grandiositet kan nästan vad som helst hända. Inte för att någon tror det om nuvarande moderata ministär, men kanske kan man tycka att alla moderater har varit en smula kuvade tidigare under hövdingafögderiet. I Kina har vi fått en evig ledare, i Ryssland får vi dras med Putte tills han trillar av pin, och
med erfarenhet av hur alliansen hanterade information och politisk kommunikation med inte bara visionen om helt öppna gränser, dvs avskaffandet av medborgarskapet och därmed demokratin, så är man väl lite undrande.

Anonym sa...

"De är genuint oroliga eller rent av rädda".

S.W Om detta vittnar inte minst Thage G Petterson, om rädslan han möter inför valet.
Det är ingen bra utgångspunkt alls. Men varför?

"En del av dem är personer jag haft kontakt med länge i sociala medier och har förtroende för och som ofta brukar skriva nyanserade och kloka saker. Trots detta uttrycker de denna typ av oro".

S.W Kanske för att verkligheten medborgarna lever i, kanske på ett ganska nyanserat vis uppfattar adekvat oro, och då är det kanske inte fel på dessa, utan den som inte i tid förstår orsaken.

"Men det som påstås är såklart inte sant".

S.W Ingen vet vad som är sant om åtta år när det sitter en regent i Rosenbad 2022 eller 2028. Ingen kan veta vad som är sant, när man tar bort grundlagsskyddet, och sedan lämnar dessa frågor öppna för vanlig lag, eller ännu värre, vanliga beslut inom en vanlig förvaltningsmyndighet. Vad som är sant är att ingen vet, och då spekuleras det, så klart, inkluderat Orwell.

"Inget i det liggande grundlagsförslaget innebär något av detta. Det enda som förbjuds med den nya grundlagsparagrafen är att publicera sökbara register med känsliga personuppgifter på nätet i skydd av yttrandefrihetsgrundlagarna (det förbud som redan gäller för alla andra enligt PUL)".

S.W Bra, sökbara kommersiella register med offentliga uppgifter som stöd, är inte bra alls, och så klart viktiga att skydda integriteten från, nu gäller undantaget specifikt domar, där domstolar ska vara oberoende från statsmakten. Sedan får inte undantaget benämnas register, utan "uppgiftssamling", vilket också sätter myror i huvudet.

"Ingenting annat".

S.W Jo, precis allting annat, den nya grundlagen utgör ett generellt undantag från grundlag, där man definierar det man inte vet, genom vaga formuleringar i förarbetet.
Det är just detta saken gäller, att skaffa sig en friplåt för att ändra precis vad som helst, framgent, dvs låta vissa betrodda aktörer, få tillkomst till sammanställt offentliga information men inte andra. Varför ska de som exkluderas, känna att de som inkluderas, är bättre lämpade att hantera information som kan vara kränkande. Ingen vet, eftersom den/de som avgör detta, inte definieras. Det är helt enkelt godtyckligt.

"Vi kan såklart diskutera om detta är en nödvändig reglering eller inte,"

S.W Jo, det är väldigt bra att reglera offentliga register inför en rätt mörk framtid, med 10 miljarder människor, som alla driver sina egna intressen med stöd av MR, och där så klart alla är diskriminerade och där det allmänna skyddsnäten krackelerar, och kriminalitet grasserar. Klart som sjutton gubbar att detta måste lösas, att skydda medborgarna från kommersiella aktörer som öppnar upp för kriminella att ge sig på förtjänstfulla personer.

"om det är en acceptabel inskränkning av yttrandefriheten eller inte, och om lagförslaget med tillhörande förarbeten är väl utformat (vilket jag som sagt inte riktigt tycker)".

S.W Det viktiga är att det blir en debatt, och glöm att KU under mars och april ska kunna ändra på hela lagens utformning avseende grundfrågan, om att undanta domar från offentlighetsprincipen. Det enda vettiga är att göra halt och återremittera, och om inte, så får medborgarna i valet säga sitt, vilket gynnar SD, och detta drabbar visserligen vänstern värre än M, men det är ändå att bjuda på öppet mål. Kanske blir det inte samma fråga som under FRA, eftersom det nu är ett EU-direktiv. Vi får väl se.
Bra att m börjat kliat sig i huvudet.

Anonym sa...

Thelins artikel på "stoppa Grundlagsänringen" är också värd att citeras:
https://www.stoppagrundlagsandringen.com/krister-thelin-vaegen-till-helvetet

"Såväl TF som YGL är tekniskt komplicerade och inte omedelbart tillgängliga för dem som inte tillhör en expertkrets. Det kan antas att för riksdagens del är antalet ledamöter som behärskar materien högst begränsat".

S.W Det är nog tyvärr så, att de allra flesta ledamöter som ska knapptrycka igenom denna grundlag, i och för sig inte har tröskat sig igenom det nya lagförslaget på ca 500 sidor, eller förlagan från EU på 1000-tals sidor. men KT förklarar alltså att även om våra Riksdagsledamöter faktiskt satte sig in i frågan och läste på, eller varför inte låt sig få en kritisk föredragning av de som faktiskt behärskar materian, så skulle de ändå inte förstå, alla implikationer, eftersom det hela sedan går över från yttrandefrihet till teknik och IT, bland annat. I klartext, våra lagstiftare kan helt enkelt inte överblicka konsekvensen av vad de ska till att ändra, med mycket kort tid att föra debatt i sak, efter att lagförslaget och remissinstanserna blev offentliga, där sista anhalten för konstitutionell granskning är KU, med ca 6 veckor kvar innan protokollet justeras. Och om våra lagstiftare, enligt KT, inte hänger med, så är det kanske därför som det är lite tyst :-) Men är detta orsaken till att det är tyst i media? remissinstanserna tyder inte på det, tvärt om, så det är nog mer pga att det helt enkelt är en svåravvägd fråga, principen rätt, men förslagets utformning undermålig.

KT
"En grundprincip är att yttrandefriheten inte är förbehållen medierna eller professionella aktörer. Den tillkommer envar."

S.W En klok princip, och när detta kombineras med att vissa som har yttrandefrihet, hos vissa aktörer, är mer fria att yttra sig än andra, och har mer tillgång till offentliga handlingar än andra, så är det något som inte stämmer.

KT
"Som ledamot av FNs kommitté för mänskliga rättigheter var jag med om att ta fram allmänna råd (”General Comment 34”) om hur art. 19 i MR-konventionen bör tillämpas. Några saker däri värda att lyfta fram. Begreppet ”journalist” är inte definierat och varje tanke på ”licensiering” eller kvalificering av journalister avvisas av MR-kommittén."

S.W Detta kringgår lagförslaget genom att man i stället uppfinner det vaga begreppet "aktörer" alltså godkänd aktör. man licensierar vissa juridiska personer, som alla har ett intresse och ytterst en ägare som bestämmer vad som är rätt och riktigt, tex med en lokal "värdegrund"

Anonym sa...

KT
"I de förslag som nu finns i riksdagen inskränks yttrandefriheten till förmån för bl.a den personliga integriteten på ett sätt som jag för egen del finner alltför långtgående; det görs skillnad mellan allmänheten och ”seriösa” medier bl.a när det gäller att ta del av domar och andra rättsliga avgöranden i databaser."

S.W En sak att man faktiskt skiljer på folk och fä, men vem är det som gör denna distinktion, av vilka som förlänas denna rätt, och vilka är det som sedan avgör om någon som äger denna rätt, håller sig till de godkända ramarna, eller inte. Jo, en förvaltningsmyndighet, datainspektionen, vars beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol, och inte allmän domstol, där tryckfrihetsmål normalt avgörs.

KT
"Här kommer också en annan princip in som förstärker yttrandefriheten, värdet av domstolsoffentlighet, en i sig viktig rättsstatlig grundsats".

S.W Tillgången till allmänna handlingar avseende brott begränsas, men är man tillräckligt stor, ett större mediehus, så kan man sitta och bläddra fritt bland övriga medborgares brott. Men det går inte allt från medborgarnas sida kontrollera åt andra hållet, vare sig politiker som förlänar denna friherrliga rättighet, eller de medier som ska kontrollera våra makthavare. Det är klart att det kommer att börja lukta Björn av detta. Ska man tillåta databaser med domar, vilket de avser, så går det inte att skapa en gräddfil, för de som sitter på den yttersta makten, dvs tillsätter GD för DI, eller för de få utvalda som anses lämpliga att hantera informationen. Nä, de får hitta på en annan väg att begränsa tredje parts rätt att skörda bland allmänna handlingar, att bara vara dömd för ett brott, och detta är till din nackdel, är inte grund för att inskränka grundlagen. Så det verkar vara brott som man vill göra undantag för, och detta är en känslig fråga, inte minst politiskt i dessa dagar. D.S

Anonym sa...

Det tar sig sa mordbrännaren.
Det är lite långsam start i detta, eftersom det är en "konfliktfråga"
mellan offentlighetsprincipen och integritet, så det tar tid att vaska fram
rätt argumentation som är enkelt kommunicerbar. Det börjar i vart fall trenda lite,
och sprida sig, gräsrotsupproret, det finns ju två hållpunkter, dels 25 april, men tills dess kommer inte moderaterna att backa, de chansar. Så propen går för votering i första läsningen. Det är kanske lika bra, för det är sannolikt vad som behövs, för att gräsbranden ska sprida sig i steg 2, inför valet. Så även om det teoretiskt går att backa efter valet, så kommer valet att påverkas mycket mer av att de röstar igenom, och eftersom lagförslaget är upplagt så att de stora drakarna gynnas, så kommer inte så många vanliga journalister att göra något av det hela. Däremot landsortspressen.

Det där gynnar egentligen bara "alternativ media" :-) som kommer få hur mycket vatten påmsin kvarn som helst om div konspirationer, men bollen är rund. Det kan ju lika gärna passera, men jag skulle som sagt var inte chansa. Det verkar i vart fall som att det går lite framåt, delningen hos gräsrötterna, så det ska bli intressant att se, spridningstakten, och om/när frågan blir så kritisk att det blir allmän debatt. Än så länge ligger SD (och sannolikt MED) i en egen division. Det är faktiskt spännande, att studera fåren, hur och när de bräker, inte väljarna alltså. S.W

gruelse sa...

@S.W

Tack för dina insiktsfulla, viktiga kommentarer om hur demokratin i Sverige alltmer urholkas, och samtidigt, hur vi blir påminda om samma mörksens krafter som fick Weimarrepubliken på fall och vad den ersattes med.

Hur är relationen mellan ett EU-medlemslands (läs Sverige) grundlag och en EU-förordning (läs EU:s Dataskyddsförordning 2016/679)? Vad har högst rang?

Med bäring på Lexbase verksamhet och även på den sammanställning av våldtäktsdomar som en SD:are har gjort från ett stort antal tingsrättsdomar, så tror jag följande formulering i EU:s Dataskyddsförordning passar som hand i handske för den svenska demokraturen. Om man är konspiratoriskt lagd så anar man att den svenska demokraturens kreatur har skrivit Artikel 10.

"Artikel 10
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet."

Som jag förstår det, är sagda behandling, (t.ex. Lexbase verksamhet) tills vidare tillåten enligt EU-medlemstaten konungariket Sveriges nationella rätt (grundlag), men otillåten om grundlagsändringen 2018 går igenom.

Källa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Anonym sa...

Jo, man får läsa på de 173 beaktandesatserna, i synnerhet de mot slutet.

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/beaktandesatserna/

Den enda förklaringen till att alla våra partier mangrannt ställer upp på denna märkliga grundlagsändring är att de måste harmoniera med EU-rätten, och eftersom Södra och östra Europa lite skiter i EU-rätten, så är det inget stort problem, dvs södra EU går att federalisera eftersom de har skulder, Tyskland är för eftersom det är de som lånat ut degen, och Euron gynnar deras exportindustri. Östra Europa är beroende säkerhetspolitiskt, med den hyfsat välmående nord, inte går att federalisera frivilligt,
det måste ske gradvis genom juridifiering, därför är alltid Sverige bäst i klassen att genomföra Eu-lag. Så jag har inget bättre svar att ge, att EU rätt är svårsmält materia, som ingen av våra egna riksdagsmän eller politiker är insatta i, det är deras egna anställda jurister och förståsigpåare som är, och om excellensen Anders Eka har varit ordförande för detta, så kanske de inte sett någon annan utväg.

Det handlar alltså om större frågor, dvs fritt flöde av persondata över alla EUs gränser, och ska man ha fritt flöde inom hela EU, så blir det så klart ett integritetsproblem, och eftersom vi är på väg mot federation, folkviljan till trots, se på Folkpartiklarn som genom partistämma fattat beslut att avskaffa folkstyret, dvs den demokrati vi känner, och denna parlamentariska kommitté bankat igenom detta, och våra politiker ligger lågt, och all stor media är knäpptyst, eftersom mediehus och banker favoriseras, så är väl detta förklaringen till rätt mycket. Det är ingen ondska, men vägen till helvetet kan ändå vara kantad av goda föresatser.

Databaser baserade på allmänna handlingar, tex domar, är lite sprängstoff, och faktiskt politiskt känslig, för etablissemanget. Det fina i krågsängen är att de egentliga orsakerna, dvs förutsättningen att skicka persindata fritt inom EU måste pareras med integritet, och att detta i sin tur kräver utoparlamentarisk kontroll, som våra politker vill förläna till auktoriserade eller licensierade aktörer, dvs de som tillhör etablissemanget. Men ett tu tre, så går det som i Italien :-) och ett tu tre så har det rekylerat så att SD sitter i regeringen 2022 :-) och ett tu tre så har Macro kört i diket och nationella fronten, som nu byter namn, tagit över, och ett tu tre, så går det helt åt skogen inom Visegrad, tex Polen :-) och ett tu tre så har våra egna politiker dragit undan mattan för sig själva, och det är väl lika bra det... :-)

För övrigt går det att hacka ihop en databas som Lexbase ändå, som är fri, och tekniken kommer sedvanligt att ligga före lagstiftningen, och dessutom är det incitament att göra något jälvulstyg. Man får väl placera en fri databas i Ryssland :-) dit inte EU når, bara för att djävlas, så just detta problem löser de inte, men att skydda integriteten för medborgaren är viktigt, i synnerhet om dårfinkarna fortsätter ilmarschen mot federation, och det sedan blir en rekyl, så offentlighetsprincipen i Sverige är hotad på fler än ett sätt. Man får se det med humor, att SD får 3 - 5 extramandat i kommande vl, enkom pga detta, och att regeringsbildningen blir ännu svårare, och att Folkpartiklarna inte vinner poäng, att Kd få en ännu svårare matsch, att både S och M förlorar i trovärdighet, med vart vi är på väg, eftersom det är så tyst. Nog borde någon kunna ställa sig upp och säga att det i vart fall inte är enkelt, och att lagändringen defacto, utgör ett svart hål, för alla möjliga framtida förändringar, av regeringar vi inte vet något om. S.W

Anonym sa...

Noterade att twitterkontot

https://twitter.com/stoppagrundlags

Nu var uppe i 1 675 och hade fördubblats senaste veckan.

Ser ut som att MED, det nya borgerliga uppstickarpartiet fått draghjälp inför valet,
dvs de är emot. Så där bjuds det på valgodis. Även om grundlagsändringen inte kommer upp hos "etablerade mediaktörer" inför valet, dvs det blir ingen mätbar valfråga, så kan detta (tystnaden_) bli en så kallad growler, dvs en obehaglig överraskning.

SD har så klart rejäl fördel, men deras ställning hotar inte de små borgerliga partierna, utan endast moderaterna, som sannolikt anser att det inte är någon stor politisk risk. Om nu MED får oväntad draghjälp, dels genom att frågan sprids oberoende, dels att MED gör frågan till sin, så kommer detta att gynna det nya partiet, som antagningsvis kommer att kunna få 1 - 1,5 % röster eller uppemot 100.000 röster, som alltså inte tillfaller den borgerliga sidan. MEDs framfart tullar på potentiella röstande på C, Folkisarna och Kådisarna, och det är alltid fråga om fyrapoängsmatcher, dvs får MED 10 % fler röster, tex 10.000 st av denna fråga, så får småpartierna inom alliansen 10.000 röster mindre nominellt, och därmed ökar andra blockets fördel, dvs S, samtidigt som Kd ligger farligt nära gränsen. Mp som var så emot FRA-lagen är tysta, vilket implicerar att frågan i deras kretsar, de frihetliga, inte heller är kontroversiell, sannolikt pga kopplingen till EU-överstatlighetsprojektet, ingen vet.

Hur som helst är det sannolikt bra om partierna slår dövörat till nu i konstitutionsutskottet, frågan om grundlagsändringen har egentligen landat på banan publikt först denna vecka, och det är som sagt var ett halvår kvar till valet. Frågan hinner sätta sig, och kommer inte bli lätt att avfärda, samtidigt som tystnaden i etablerad media är gräsrotsbrandens bästa vän, så det kan inte helt utan osannolikhet bli lite fyr på brasan, och en politisk risk som kommer vara svår att desarmera efter att de har justerat protokollet i KU nu i april. Det kan faktiskt bli lite underhållande, och i någon mån påverka valutgången.

SD vinner alltså, missgynnar S och M, även om M tappar mer, missgynnas ändå S totalt.

MED gynnas i debatten, och få en fråga de är ensamma om, som helylleister.

Borgerliga partier förlorar mer än S, men avseende MP-röster, ska man inte vara säker. Såg en marianaodlare som anslutit sig till upproret, som verkade upprörd, så det finns nog underlag här och var. Hur IT-folkets gemenskap ställer sig, är nog inte heller oviktigt, ifråga om hur och vilken information som sprids.

Det är faktiskt lite spännande. S.W

Anonym sa...

I natt drömde jag, som en del i en vidare helt vardaglig dröm, att EU-kommisionen hade smugit sig in i min telefon. Eftersom jag normalt inte har en TV-telefon, utan en telefon somär gjort för att ringa med och har god batterikapacitet, så blev det märkligt. Hur kunde EU-kommissionen hitta in i den vanliga telefonens textruta, med reklam för Euron när telefonen inte var uppkopplad på nätet? och ännu märkligare, vadd var det som gjorde att det kom Euroreklam just i natt? Jo, drog jag mig till minne i drömmen, jag hade faktiskt vid en transaktion på nätet fått överfört, från Euro till SEK, så så ansåg någon algoritm att jag behövde en kampanj för Euro. Det kändes helt logiskt, men visst blev jag lite upprörd, och kände att min personliga integritet blev förnärmad, jag som röstade ja till Europeiska gemenskapen, men nej till Euron, eftersom det då framgick att det inte var en gemenskap, utan skulle bli en överstatlig organisation där ingen kommer bry sig om att rösta, eftersom det ändå inte spelar någon roll. Sedan vaknade jag, och det var inte ens nära en mardröm, det var en normaliserad ordning, att få informationen serverad av storebror, vad jag skulle tycka som "förval"
S.W

Anonym sa...

Igår var EBT intervjuad i Expressen, det är nog bra. Vad är kvintessensen:

"Ebba Busch Thor skarp kritik mot Google och Youtubes agerande kring att nazistiskt material tillåts ligga kvar på deras plattformar".

S.W Jo, var enda gång man gå in i en matvaruaffär och tittar i tidningshyllan, är det minst 2 av 3 magasin för historieintresserade, som har braskande rubriker om Adolf eller 3e rikets sista strid i Ardennerna, eller så är Adolfs fortsättning av fall gul, att invadera Sverige. Visserligen är det lite tröttsamt, att det verkar sälja, men inte fasiken blir något upprörd. Filmerna de refererar till är propagandafilmer som vi själva fick se delar av som propagandamaterial i skolan som utbildning. Men det var alltså före EBT och förfallet av skolan, så vi som varit med har i vart fall en referens att inte bli lika upprörda som EBT över historiska vansinnigheter, som skett på riktigt, och när man ser materialet från 30-talet och vet facit, så slås man över hur idiotisk människoläktet är, och hur lite som ändras över tid, sillstimsteorin gäller än i dag, och våra ledare har fortfarande storslagna drömmar :-) S.W

Anonym sa...

EBT är på barrikaderna oc strider för det fria ordet, den lille människans rätt att inte bli uppäte av det laglösa brutala internet :-) Spot on.

– "Jag är verkligen glad över att DN och Expressen har gjort de här granskningarna. Det visar på det stora problemet med att internet upplevs som, och de facto är, ett laglöst land"

S.W Välkommen till internet och www, oreglerat, det var en del av den liberala revolutionen, fri tillgång till information, där hela världen och alla som har en dator och IP-adress kan bli inte bara sökare, utan även avsändare av information. Så långt är det inga konstigheter, problemet är att människor och andra, drunknar i informationsflödet och att det är så stor konkurrens om uppmärksamheten, trots allt har vi begränsad tid att göra av med per dygn.

"jag tror att det finns väldigt lite intresse hos väljarna kring ett parti som bara pratar om sig själva. Sveriges största utmaningar är inte KD:s siffror, det är vårdkrisen, otryggheten och polisen".

S.W Ja, när hon får tillfälle, så ska hon promt tala om, inte enternet, infrastrukturen, eller protokollet www, utan om sökmotorn google och filmbibliotektet Youtube.

Anonym sa...

Som om inte EBTs inlägg om politiken och valet var nog....så lyckas de få med Göran H i samma artikel:

"Göran Hägglund kommenterar även han Expressens granskning av Google. Han menar att det är en svår avvägning som företaget måste göra när det kommer till att rensa i användarnas innehåll som läggs upp".

S.W Alltså, "rensa i vad NN lägger upp, alltså att Google skulle rensa, men hallå, det är ju det Googles sökmotor gör, styr informationsflödet i en viss riktning, men inte själv ansvarar för innehållet. Avvägningen mellan vad som relevant och sakligt är en sak, och den andra sidan är vad som är populärt och genererar trafik, dvs intäkter.
Något välformulerat och balanserat, ger ingen uppmärksamhet, men ett uttalande som:
"partiledare uttlalade nazistsympatier" fast vederbörande inte gjorde det, genererar mycket trafik. Välkommen till den korkade verkligheten.

Göran fortsätter:
"Å ena sidan har flera pratat om att det inte får förekomma censur, eller att företagen får använda sin enorma maktposition på ett otillbörligt sätt."

S.W Vilka flera då? Detta är baby-språk. Vem fan vill ha censur, och inser inte partiledarna att en sökmotor är en algoritm som prioriterar, dvs ger viss information företräde, framför annan, varvid tex filterbubblor uppstår. Men, är inte borgarna för fri företagsamhet, och är inte företagens makt, tex en bank, också stor. Att amerikanska företag so är globala, har mycket makt, är väl inget nytt, det är en del av den globala världsprdning, som bl.a internet är en del av. på gott och ont.

"Å andra sidan ska de inte erbjuda plats för det som ingen av oss vill se som hat, hot och förföljelser mot judar. Det är en otroligt svår avvägning för företagen att göra, men också för lagstiftningen om hur eller vad som ska ske eller hur det ska regleras".

Hm, google är inget direkt web-hotell, utan en sökmotor, varför vaknade just lille Göran till denna dag? och är upprörd över teknikutvecklingen, som människor använder sg av helt frivilligt. Är han upprörd över barnpornografi på nätet med, eller alla IT-brott mot äldre, eller alla andra bedrägerier på nätet, dvs brottslighet, speak out.
Epressen, DN och Svt vild galopp, men vad var ärendet? Att de har problem vet vi, och vi gillar i grunden fri press, inkl DN, DI, Expressen, SvD och Aftonbladet, men vi gillar också landsortsprpessen och så gillar vi faktiskt alla dissidenter som tex Chang Frick på Nyheter Idag och Westerholms "ledarsidorna". Faktum är att vi grunden även gillar Jimmys gäng, på något vis bidrar de till att bredda åsiktspluralismen. Det är bra med valmöjligheter, och frågan är mer marknadsekonomisk, vad händer när en aktör, på en fri marknad av sökmotorer, blir för stor och får en monopolliknande ställning,
jo, då uppstår ett annat problem, både för demokratin och för marknaden, eftersom en marknad är en slags demokratiskt köpslag om nyttomaximering för en köpare som ska träffa ett val. Ska jag rösta på KD för att de står upp för yttrandefriheten, eller ska jag inte använda Google, utan Duck Duck Go idag, för söka information om yttrandefrihet? Det är i princip samma sak, jag väljer vem som ska vara taltratt. S.W

Anonym sa...

Nu verkar faktiskt DN ha vaknat, alltså i fråga om att föra en nyanserad och balanserad debatt om internet, istället för att yla om nationalsocialistiska journalfilmer från 30-talet, och visst är det ett problem med "hatlistor" men det har alltid varit ett problem för yttrandefrihet, att folk och fä inte direkt högaktar samhällens eliter.
Det är ett problem, att människor sprider lögner och missaktning, men vad är alternativet till yttrandefrihet, det är den strängen Jan Scherman inte lyckades träffa helt klockrent igårkväll, där samma elit som är hotade av googles osannolika affärsidé, samtidigt inte förstår att Google är mer relevant än DN, för framtidens konsumenter av information.

DN
"I Dagens Industri påminner...Cervenka om att Google inte bara är en gigantisk global encyklopedi utan också
"ett gigantiskt annonsmaskineri"
Tillika digital sedelpress, skulle man kunna tillägga".

S.W Jojomen, huvudet på spiken, människors vanor på internet, hur de väljer att söka information, utan att vara insatta i:

- Mängdteoretiska modeller
- Algebraiska modeller
- Sannolikhetsbaserade modeller
- Sökvanebaserade modeller
- Köpslagsmodeller (sen som betalar bäst får mest utrymme vid sökning)

Sedan detta med booleska eller probabilistiska system.

På ggogle kan man enkelt använda "avancerad sökning" för att i någon mån runda algoritmen, den ormen, men det är förstås frivilligt:

- alla följande ord:.....Ange de viktigaste orden: grandios felkalkylerad globalisering

- exakt följande ord.....Det exakta ordet inom citationstecken "yttrandefrihet"
eller fras:............Den exakta frasen inom citationstecken: "global baksmälla"

- något av följande ord:.Skriv ELLER (disjunktion) mellan alla ord som du söker: .........................tidningsanka OR badanka

- inget av följande ord:.Sätt ett minustecken före ord som inte ska ingå i sökningen: ........................-DN, -"banjolandet"

siffror mellan:........och.............
...............Sätt två punkter mellan siffrorna och lägg till en måttenhet:
.............. 10..35 kg, 300..500 USD, 2010..2011

Du kan även ...
- Hitta sidor som liknar, eller länkar till, en webbadress
- Sök på sidor du har besökt
- Använd operatorer i sökrutan
- Anpassa sökinställningarna


Begränsa resultatet utifrån ...
- språk:
- region:
- Tid, senast uppdaterad eller inom angiven tidsperiod.
- webbplats
- domän:
- termplats, på hela sidan, i rubrik, i webbadress eller i länk.
- SafeSearch: filtrera bort innehåll av sexuell
- filtyp, tex bara söka efter xls--dokument (brukar innehålla siffror, dvs fakta)
- Hitta sidor i rätt format.
- användningsrättigheter:

Jo, men nu verkar väl inte detta med informationssökning vara högprioriterat bland våra folkvalda och politiker, vi ska lära oss källkritik...

äkthetskriteriet - källans tillkomst och avsikten med tillkomsten.

- Samtidighetskriteriet, närhet i tid och rum till källan, är det en förstahandsuppgift

- Beroendekriteriet, samstämmiga källors interna beroende av varandra.

- Tendenskriteriet, upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning.

- urvalskriteriet, avsändarens val av källor och inkl en bedömning av vilka källor som saknas som eventuellt skulle kunna förändra utsagan. Vem är ägaren (intressenten) till källan eller den som företräder en tolkning av en viss källa.

Avseende yttrandefrihetsfrågan så är det ännu värre, det är helt tyst, och där kmmer också urvalskriteriet in, varför är de källor och aktörer som normalt står på barrikaderna knäpptysta, och varför börjar de tjöta just nu om Google?
S.W

Anonym sa...

Angående monopol på något, förr hade staten monopol på pengar, nu är det en saga all, det är banken som har monopol på skuldförbindelser, som de tillverkar påhittade pengar av och kartlägger varje steg vi tar, dvs våra konsumtionsmönster kartläggs i detalj, i parti och minut, och uppgifterna säljs vidare, och när dessa turas samman med vårt sökbeteende, så blir vi kartlagda in på skinnet. De kommersiella jättarna vet mycket mer om dig själv, än du själv vet, och detta är bara början på en resa ingen vet var den slutar, men den är frivillig, man kan fortfarande handla med kontanter, och när dessa försvinner så kommer den kriminella världen, som bara ökar, att hitta på alternativa pengar, vilket i praktiken redan är här med blockkedjepengarna.

Våra köp med kreditkort, vår Geo-position med mobilen var du befinner dig, innebär att algorimen med minst 75 % sannolikhet vet var du är nästa lördagförmiddag, och är man inte på plats A är man med 24 % sannolikhet på plats B. Vi handlar och surfar som vanedjur. Turas detta med vårt sökmönster, (eftersom vi som vanedjur måste använda Google, eftersom vi inte ens vill pröva andra söktjänster, ja då är det klart att det blir lite monopol, och så börjar DNs ägare ruttna, eftersom man är avhängd av det dumma sillstimmet, (Som har rätt i kraft av mängd, men alltså samtidigt är rätt borttrollade, avs sin egen okunnighet, men å andra sidan är folkbildningsfrågor om internet eller bildning i allmänhet något som stått högt på dagordningen, nä, sätt våra barn med en pekeplatta i ett ru och låt dem upptäcka världen själva. Fan, när man själv var liten grabb, kunde man hitta en Lektyr i ett tidningsgarage med en naken donna som posserade i en hiss, det var väldigt ekivokt, men p 90--talet började människor med sjuk humor skicka bilder på någon som satte på en get, per mejl, eller män som gjorde konstiga saker iförda gasmask, och efter några chocker, som inkluderade gummigrisar, insåg man att det fanns en värld man sluppit fram till slutet av 90-talet. Våra ungdomar i dag, växer upp med väldigt mycket mer konstiga saker, och det är kanske bra, eller inte, och sätter frågan på spets om detta med internet.

Å andra sidan dmissar agens unga som matas med internet och ett liv på sociala media allt tragglande med fakta och kunskap. Så att förstå hur informationssökning och lagring fungerar, när man söker, är jämt källkritik, ingen dum idé. Källkritik var förr ett ämne på universitetet, nu är det nere hos Bamse, det är bra, men detta med hur information lagras och sammanställs, eller ens förstå hur en relationsdatabas fungerar eller vad deklarativa frågor är, kanske man ska fundera på själv, om man nu ska ha en åsikt i frågan och börjar lacka på Google. S.W

Anonym sa...

Så man får skilja lite på:
- kommersiell information, som vi frivilligt lämnar från oss med våra kreditkort, våra sökmotorer med google, våra nya liv på twitter och Facobook, som är data om människor unikt och kollekivt, som är på en nivå ingen tidigare haft, Good bye Stasi,

- Den information vi faktiskt söker, dvs fakta, som börjar smälta samman med det kommersiella.

- Den information som handlar om allmänt tyckande, är det rätt eller fel att ändra i grundlagen om yttrandefrihet eller är det rätt eller fel att gå med i Euron, för att underlätta kommande bankunion? Det smälter också samman med kommersiell data, eftersom även detta går att knyta samman till kommersiell information och kartläggning.

Google befinner sig på en nivå ovan EU, så det är riktigt spännande, vem som äger rätt att formulera problemen.

Informationen som samlas in sammanställs, förpackas och säljs i vart fall vidare, och ger säljkanaler för reklam, där varje konsument får unika erbjudanden. Detta är givetvis kopplat till att man inte måste läsa DN för att få ett erbjudande. Johan Westerholms annonser har fallit radikalt, eftersom han blev "brännmärkt" dvs det går att skjuta andras kanaler i sank, genom olika metoder, så att det pågår ett krig om annonsintäkterna är inte heller nytt, men det har å andra sidan inte pågått länge, så då måste man sätta sig in i hur olika plattformar fungerar, och hur man kan skydda sig från påhopp, någon slags säkerhet mot aktörer som vill strypa endera dina intäkter eller ditt fria ord, eller bägge. Det är i sin linda. Reklam, dvs vilken reklam du får betalt för, kommer att vara styrt mot innehåll, så källkritik måste alltid kopplas ytterst till vem som betalar för innehållet, och som bekant finns det inga gratisluncher. Köpte DN i morse för 38 kr, och läste ledaren. Värt var enda penny.

Våra etablissemangsetablerade tidningar går inte bara miste om vanliga reklamintäkter i pappersblaskan, utan även intäkter från annonsörer på nätet. Annonsörerna kan välja bort och ställa krav. Det är så klart ett gigantiskt problem för fri press, eller agendadriven, så där är det inga konstigheter. Man kan förstå DNs oroade ledning och ägare, vart är vi på väg. S.W

Anonym sa...

DN fortsätter:

"men det fins en orm i historien. PÅ nätet kallas han algoritm"

"Monopolister som omöjliggör fri konkurrens, gör mänskligheten beroende av nätkickar och låter filterbubblor och hatkampanjer förstöra demokratin."

S.W Delvis sant, 60-talisterna, möjligen även 70-talisterna, är de sista so växt upp i en värld fri från internet, där världsbilden under den formativa tiden upp till ca 20 år formades av bibliotek och böcker, och där mobil tfn var exotiskt. Dvs alla kunskap som fanns, fanns tillägnad utan internet, det gick det med, och kanske blev internet ett tillgång, till en bra plattform. I vart fall verkar inte skolresultaten öka och kraven för högskolestudier sänks ständigt och kunskapsojämlikheterna ökar. Kunskap om världen i verkligheten är en sak, och extra kunskap om världen via internet en annan, men framtidens människor har bara kunskap via internet, och kommer nog inte ha läst en bok, och behärskar inte longitudinell fakta, tex förändring över tid. Ingen kan längre säga vad som hände på nyheterna för två dagar sedan. Utstörda av trams, när människan själv får välja :-)

DN
"Google är, för att tala klartext, inte bara en sökmotor utan också ett publicisiskt företag som med hjälp av algoritmer sorterar och prioriterar information och åsikter; i hög grad efter kommersiella kriterier"

S.W Ja, och? Det är ingen nyhet. Ändå är tekniken bara i sin linda, internet var bra så länge Kina och Ryssland var emot, men nu verkar fler ha insett detta med tillgång till helt fri, men samtidigt omförpackad information. men vän av ordning, man måste inte använda Google? Problemet är mer att företag som vill kränga, anser att google är bäst på att rikta eller styra informationsflödet till varje enskilt får. Så kan det vara, men då är det ett problem för globalism och marknadsekonomin, varför alla just ska använda google, har de prövat andra sökmotorer? Vad har DN själv för policy, eller KDs kansli, varför inte testa en företagspolicy som: alla på vårt företag som arbetar här, rekommenderas att inte läsa DN eller SvD eftersom dessa två mediehus har närmast monopol i Sverige :-)

DN
"men det är inte något argument mot konstaterandet att den som driver en publicistisk plattform (tex YouTube) inte ka frånsäga sig det moraliska ansvaret för vad som görs och sägs där"

S.W Hm, moraliskt ansvar, vems moral, och är inte detta självförvållat, dvs den fria gränslösa världen som DN alltid förespråkat, går inte att kontrollera utan gränser och lagstiftning inom dessa. Det finns för- och nackdelar med den fria världen, och det är inte säkert att just DN går vinnande ut från matchen i den fria globaliserade världen.
Att tala om att just google ska ha ett moraliskt ansvar bli lite underhållande, och varför just obehaglig information från nationalsocialister, tänk nu åsiktsfrihet och yttrandefrihet, med undantagen hets mot folkgrupp. Fasiken, all information om Stalin, om Polpot, om Mau och kulturrevolutionen, eller slaktaren Jingis Khan. Jo, där sitter de med sin rentvättade hals, DN, och känner själva av svetten från den nya globaliserade världsordningen, som ingen vet ett dugg om, annat än att det aldrig går som man tror.

DN
"Men själva Google, sökmotorn?
kan G rå för at man hittar obehagligheter när man googlar? Det är knappast google som sett till att man genast hittar rubriken Google är hatets hantlangare när man skriver frasen "Google är" i sökrutan".

"Låt oss hjälpa G att etablera en alternativ självbild, en alternativ metafor: Det globala biblioteket (ähm, bibliotekstanten) Också lögnaktiga och hatiska böcker magasineras och görs sökbara här. Men ingen kräver av bibliotekarierna att de i yttrandefrihetens namn ska exponera skitböckerna på bästa hyllplats"?

S.W Korrekt, hur görs urval, hur förhindras barn att växa upp ett helt liv med en pekeplatta och skitskolor utan välutbildade lärare, där nästan vad som helst kan predikas från skolplattformen, ingen har ändå tid att kontrollera. S.W

Anonym sa...

Frågorna handlar om:
IR - informationssökning och är inget direkt nytt det heller, däremot att en sökmotor konkurrerar ut andra, är lite märkligt. Hur man klassificerar information eller vetande hölls Aristoteles på med också, och brukar sluta med om man accepterar generiska relatoiner eller inte som grund för att skriva en definition för en klass, tex
- klassen av alla politiska tjänstemän
- klassen av alla sakkunniga
- klassen av alla lobyister
- klassen av politiker
- klassen av alla knapptryckare vid dagen D, som inte är det samma som Riksdagsmän.

Täckning är andelen relevanta dokument i dokumentsamlingen som hittas
Man kan uppnå 100 % täckning genom att returnera samtliga dokument i samlingen oavsett söksträng.

Precision är andelen funna dokument som är relevanta.

F-värdet är det harmoniska medelvärdet mellan precision och täckning.

Avdragen kumulativ nytta, tar hänsyn till rankningen av sökresultat.

Det är rankingen som är det kluriga, hur Google rankar informationen och tar bra betalt för detta, dels skapar varje individ sin egen ranking baserat på sökstatistik, dels går det för den som betalar, att köpa sig till högre relevans, och så är det framför allt fråga om sillstimsteorin, många som söker sig till en viss portal, ger hög rankning, även om innehållet är fullständigt värdelöst.

Relevans som målbegrepp
Antagandet att dokument är antingen relevanta eller irrelevanta går dels att ifrågasätta för varje enskilt dokument: vissa är mer innehållsdigra än andra, men också för en dokumentsamaling, där varje dokument besitter en egen unik relvans, som ska summeras, tex var i den nya propen om grundlagar på 500 sidor hittar man eufemismerna om förhandscensur :-). S.W

Anonym sa...

Sammantaget innebär Expressens och DN Google-drev att alla blev förvirrade, eftersom man inte gick in i frågan först, med sans och balans, utan skapade ett slags drev, och så fick man några stackars politiker med sig, och så slutade det med att det kanske blev en utgångspunkt för en diskussion om sanning, relevans, balanseras återgivning och neutralt språk, det lyckades TV-nytt knappt med i går, med Jan Scherman som respondent,
det föreföll inte finnas intresse att diskutera de egentliga problemen. De är bara i sin linda och kanske är varken trad-media eller deras uppdragsgivare ännu insatta i vart vi är på väg, det är nämligen ytterst få, utom möjligen de som befinner sig i tech-företagen, de stora. Om DN får undantag i den nya grundlagen, så kommer flera drakar att få undantag, och det är en sak att kunna söka information, en annan att lägga upp information.

Kapaciteten på varje dataenhet, RAM, kommer att vända upp och ner på det mesta, vad som är ett register eller informationssamling kommer sätta myror i huvudet på alla. Och så AI, som alla tror är robotar, bara, Jo, AI kommer att sammanställa ny kunskap av gammal, avs sig själv, och den nya robotiserade kunskapen kommer sedan bygga metakunskap, och det verkar som att mängden information på internet fördubblas varje år.

Välkommen till en fri värld. Bra att några små hundar, börjar agera som mellanstora hundar, och inte fel att sätta in detta i ett perspektiv om att ändra grundlagen, och skapa ett svart hål. Måhända kanske någon tror att det gynnar den för tillfället godkända kunskapen (åsikten), men som Google visat, är så inte fallet.
SÅ det är rörande, tystnaden från etablerad media, om grundlagen, men full attack på Google, som trots allt är ett teknikföretag som skapat ett paradigm, det är vad paradigm egentligen är, instrument som ändrar på en maktordning.

Frågan är: Hur kommer krängare och andra, tex lobbyister, åt massorna, kanalerna, och vem är bäst på detta, och hur går det att ta betalt för att vara en kanal som kan påverka massorna. Är man liberal så ska människor skälva avgöra detta, dvs vill de inte använda andra sökmotorer än Google, så är det deras eget ansvar, eller så får DN, EU-kommissionären och Statsmakten i Sverige (avseende uppfattningen om medborgarnas yttrandefrihet) fundera på att utsätta Google för konkurrens? Om det nu är Google, deras sökmotorteknik, eller den information som medborgarna söker efter, och sedan blir kartlagda om, är problemet, eller om problemet mer är problemformuleringsinitiativet.
Det är ändå en helt ny värld om 10 år, som inte går att föreställa sig, avseende teknikutveckling, så visst gäller det att hänga med. Exit, Voice, and Loyalty ELLER
Exit, Voice, or Loyalty.

Våra drakar har fått gränslös konkurrens, kan ej tillämpa exit, då blir det voice, och så skjuter drakarna på Google, och alla som är mindre än drakarna, skjuter på yttrandefriheten och grundlagen, eftersom om det kommer att gynna drakarna som får en särställning, dvs gooogle, banker och vissa mediahus, så det är bra att debatten har startat, intresset ljuger inte. S.W

Anonym sa...

Marknaden har väl alltid rätt, och att reglera den, är inte det intrång i den liberala världsordningen? kanske är det därför man är tyst om att stänga databaser från domstolar för allmänheten, men behålla informationsövertaget själva. De nationella parlamenten ska ändå avskaffas, och personlig information flöda fritt mellan medlemsländerna, och eftersom gränsen mot övriga världen inte går att dra, och internet är gränslöst, så blir det logiskt att anpassa våra grundlagar om allas lika rätt, men kom sedan inte och börja böla när någon större hund äter upp de mindre, för det är faktiskt lite vad det nya EU-direktivet går ut på. Bankerna är inte små, och den information de sitter på, med våra köpbeteenden, och var vi är när vi handlar, är kanske också en fråga DN ska fundera på, om vi talar om annonsintäkter alltså.

Nu har media inför KU-granskningen so startade i tisdags dragit på fullt uppställ om google, om premsiser som varit på tapeten i säkert 10 år. Just nu, när vi borde diskutera grundlagsändringen, så kommer då internetdrakarnas fråga högst upp, inser DN att man gjort alla plebejer en tjänst, dvs kanske kan DN, i ljuset av ggogle, se ändra aktörers dilemma i fråga om undantagen för de stora "etablerade" drakarna, från andra, och att man i framtiden inte säkert kan veta, vem som är stor nog att passa den som är grindvakt. Bra kverulerat DN och Expressen, men några grindvakter är ni inte. Peka finger åt andra en sak, men att inte ens skriva om frågan som avser grundlagsändringen, är för bedrövligt, och säger lite om bakomliggande frågor. Det är skillnad p folk och fä. Det är nästan ett halvår kvar till valet, och KD-ledaren lyckades inte denna gång heller :-) Fånga den relevanta vindskiftet, och var kanske inte helt nära sanningen heller. Att det är helt utan balans, ifråga om grundlagsändringen är glasklart, skäms PS, och vad avser balanserat språk, så kanske det är lite för mycket värderande adjektiv, och fullständigt befriat från adekvata tekniska termer, som beskriver den faktiska föreliggande verkligheten, om information, rätten att uturycka sin egen mening, och rätten att ta del av andras, även om det är statliga offentliga handlingar som beskriver brott och övergrepp på medborgare.

Sådan tur var är detta med google, och det fria ordet, och den särställning Google har i kraft av sitt tekniska försprång förknippat med grundlagsändringen, med den skillnaden att Google klarar sig ändå, medan förändringar för yttrandefriheten, drabbar medborgarna och små aktörer, men gynnnar de stora, och frågan är om de stora drakarna behöver gynnas? Det borde vara lika för alla, i vart fall om det är fråga om liberala grundvärden. Vi får väl se, detta med grundlagen kom i vart fall i nytt ännu bättre ljus, efter insatser från KD, Dn och Expressen. Det är väl inte så dumt? Avseende Ebbas stab och rådgivare, så behöver hon Bert, för här i stan verkar man helt enkelt befinna sig i en bubbla. En rätt filtrerad bubbla, det är kanske lika bra det. S.W