onsdag, november 08, 2017

Krav och eko vill bestämma över jordbruket

Inte nog med att KRAV och Ekologiska Lantbrukarna, som arbetar mycket nära LRF, anser att den egna odlingsformen är överlägsen det svenska jordbruket i övrigt och att alla lantbrukare snarast borde bli Kravgodkända. 
Man driver också av all kraft opinion för hur regeringen ska förhandla i EU, och bestämma i Sverige, vilka bekämpningsmedel som ska få användas i det jordbruk som man vänder sig från.
Jag anser att Sverige har två goda miljökoncept i sitt jordbruk, med lite olika för-och nackdelar, det vanliga miljövänliga jordbruket och det organiskt/biologiska som kallar sig ekologiskt.
Jag respekterar dem båda och alla svenska bönder! 
Och detta trots att ekojordbruket genom dispenser och undantag använder en hel del utsäde, stallgödsel, köttmjöl och halm mm från det jordbruk som man tar så avstånd från.


http://www.gp.se/nyheter/debatt/unik-chans-att-fasa-ut-gifterna-i-jordbruket-1.4807736d

3 kommentarer:

gruelse sa...

En levande svensk landsbygd inbegriper, och detta är viktigt att komma ihåg, svenskt jordbruk, som producerar livsmedel åt främst svenska matkonsumenter. Men svenskt jordbruk har varit på tillbakagång de senaste årtiondena tack vare oikofobiska politiker som hyllar det överstatiga EU. Tillbakagången har accentuerats tack vare EU-medlemskapet.

I en aktuell EU-jämförelse har således det bördiga Sverige en självförsörjningsgrad på livsmedel, som tillsammans med det karga Malta, är lägst i hela den kontinentaleuropeiska jordbrukskolchosen (=EU). Det är tack vare EU som vår landsbygd håller på att dö. Inse det!

Alliansen, som riksdagsledamot Staffan Danielsson så innerligt hörsammar till förmodligen främst av pekuniära skäl, har verkligen förstört grundvalarna för svenskt jordbruk på sista tiden. För det är ju Alliansen, som under de föga fosterlandskära, ehuru globalistvurmande, medietränade politikerna Fredrik Reinfeldt och Birgitta Ohlsson, vid förhandlingsbordet om EU:s långtidsprognos 2014-2020, har förhandlat fram en sjuttonprocentig minskning av jordbruksbidraget för konungariket Sverige. Minskningen för EU i genomsnitt landade endast på en tioprocentig minskning.

Anonym sa...

Det är nog på det sättet att när staten minskar sitt grepp om samhället så tar andra aktörer över.Jag har märkt hur företag och organusationer uppträder likt myndigheter för att skapa opinion.Glöm inte hur ett visst företag agerade för att få bort Bintjepotatisen från marknaden.Jag glömmer inte när Bert Karlsson gjorde en tv-serie om skolmaten.I ett avsnitt besökte han Livsmedelsverket och undrade över hur stickprovskontroller utfördes och fick till svar att företagen gör egenkontroller och skickar in.Till och med Bert blev mållös.Det duger inte att släppa allt fritt för marknaden.Staten måste stärka sitt grepp i samhället.Det är naivt att marknaden tar samhällsansvar.De skall de inte göra heller.Där har vi sådana som du till det,eller borde ha.

gruelse sa...

@Anonym
Det ingår i EU-medlemskapet att det är livsmedelsproducenterna, inte statliga myndigheter, som svarar för stickprovskontrollerna på livsmedel. Om du tycker att rådande ordning är förkastlig, borde du arbeta och propagera för SWEXIT, dvs. att SE går ur EU. EU-medlemsavgiften kostade svenska skattebetalare 45,232 miljarder kronor 2015.

Livsmedelskvaliteten för de svenska matkonsumenterna har blivit klart sämre sedan EU-inträdet.

Försämringen består bl.a. i:
* högsubventionerade jordbruk i EU konkurrerar ut svenska dito
* antalet salmonellafall har ökat i SE
* kött baserat på antibiotikabehandlat foder har ökat risken för antibiotikaresistens
* kött baserat på kadaverfoder är tillåtet i EU med undantag för SE, därav galna kosjukan
* nötköttsmärkt hästkött har drabbat särskilt UK och SE hårt
* tidigare förbjudna AZO-färgämnen blev tillåtna i livsmedel i SE genom EU-inträdet

SWEXIT är således för svenska matkonsumenter och svenska skattebetalare en klockren vinn-vinn-situation. För svenska, egoistiska, globalistvurmande politiker och svenska EU-apparatjikar är SWEXIT förmodligen ett rött skynke.