torsdag, juli 20, 2017

Varsågod Uppdrag Granskning - om ekomatshypen.

4 erkända professorer på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har skrivit boken "Den ekologiska drömmen".

Professor emeritus i ekologi på SLU Torbjörn Fagerström har skrivit mycket om hållbart jordbruk, bl a på DN Debatt med mig med kritik mot rödgrön ekomatspopulism.

Jag själv som agronom och bonde kämpar alltid för det svenska jordbruket och har respekt för det i sin helhet, och försvarar det mot ensidig smutskastning.

För detta har vi alla blivit hudflängda och utskällda av många ekomatsentusiaster i ekoforskning och ekoaffärer, i miljöorganisationer, i  journalistik, av politiker, av konsumentföreträdare, av kommuner och av handel mm (se länkar längts ner). Känsloargumenten haglar, sakargumenten tryter, hur kan någon ifrågasätta ekojordbrukets överlägsenhet?

Nu uttalar sig, i en artikelblogg i UNT och på Facebook, två agronomer och mycket respekterade vetenskapsjournalister, Jan-Olov Johansson och Peter Sylwan. Jag kommenterar här på FB och länkar till Jan-Olovs artikelblogg och Peters FB-kommentar, och Jan-Olovs glasklart skarpa slutblogg på UNT.

Här är Peter Sylwans klarspråk på Facebook:

"Peter Sylwan
Igår kl. 08:16

Läs och begrunda en synnerligen tänkvärd text. Fundera särskilt över vad de som köper eller odlar eko egentligen vill ha sagt. Jag tror att de som köper eko vill markera att de bryr sig och att de som odlar gärna vill klara sig själva. Att ingendera får som de vill är en annan sak. Och det är väl vad en kritisk journalistik borde göra - gräva tillräckligt djupt så att man förstår att t.ex eko inte är hållbart av framför allt ett skäl - det går åt 20 - 50% mer mark för att få fram samma mängd mat. Jorden har inte mer jord att odla upp - och 2050 är vi 9 miljarder och då måste det finna 50 - 100% mer mat till priser som människor har råd att betala. Annars vet vi hur det går. Det blir kaos och förlust av allt vad hållbarhet heter. Det finns inget hållbart jordbruk i dag oavsett vad vi kallar det. Ett jordbruk som både producerar rekordskördar, skonar klimatet och är bra för miljön. Men det går att fixa om man tar det bästa från det mesta och verkligen anstränger sig att komma just dit - till det hållbara jordbruket."

Och här är en del av Jan-Olov Johanssons andra blogginlägg, klarspråk också det:

"Att välja ekologisk är del av byggandet av ens identitet och handlar inte så mycket om sakliga val mellan en rad kända fakta. Det känns helt enkelt rätt.
Om man vill kan man också tolka det som en slags religiös övertygelse i vårt sekulariserad land. Först med den tolkningen vare om jag minns rätt professor Nils Uddenberg.
Att välja KRAV märkta produkter blir då till en livsstilsfråga, som hur man klär sig eller vilken bil man köper. En symbolhandling eller ett avlatsbrev.
Att angripa sådana val med fakta räcker inte så långt. Ett citat som ofta tillskrivs Groucho Marx sammanfattar situationen bra. Det lyder ungefär:
”Kom inte släpande på en massa fakta, jag har redans bestämt mig. ”
Personligen är jag övertygad om att vi alla beslutar oss på det viset, känslan kommer först, stödjande fakta senare.
 Må så vara. Men när dessa känslor blir till regeringspolitik är det fara på färde.
Och under en lång rad år har den ”alternativa odling” erhållit rejäla summor av skattepengar i stöd. Många kommuner och landsting har också sett sig tingade att ta av sina redan ansträngda budgetar för att köpa ”ekologiskt”.
Ja, i den senaste Livsmedelspolitiska utredningen skrivs det om att trettio (30) procent av svensk areal bör odlas ekologiskt!
 Skälet är förstås partipolitiska. Stackars MP måste få någonting efter alla smällar och raset i opinionsmätningar.
( Jag är egentligen för allt MP vill, men emot nästan alla deras vägar dit.)
 Så det är när dessa ”alternativa fakta” blir till politik med miljonrullning som följd som det gröna önsketänkandet har passerat en gräns, åtminstone för mig.
Dessa pengar kan användas på ett betydligt bättre sätt. Rent sakligt och vetenskapligt är detta vansinne. Det är Trumppolitik på svensk botten."

Om detta - ekomatshypen - finns det hur mycket som helst att granska, ungefär som på migrationsområdet för några år sedan (inga paralleller i övrigt). Men "ingen" gjorde det, nu görs en del.
Det är bara en tidsfråga innan det svenska ekojordbruket kommer att granskas lika skarpt som den vanliga miljövänliga svenska ("konventionella") jordbruket granskats sedan länge.
Vem/vilka kommer att börja?

(Jag vill betona att det även ligger i ekojordbrukets och ekomatens intresse att granskning sker, ju längre den dröjer ökar risken för en då betydande sättning i efterfrågan).

Här länkar till artiklar och mediainslag som lidelsefullt försvarar och lyfter fram ekomatens förträfflighet och överlägsenhet, främst med känsloargument och ofta svaga sakargument. Endast ett urval, här finns ett närmast obegränsat material att ösa ur:
Här Naturskyddsföreningen, och Här, och Här, och Här, och Här, och Här, och Här.
Här Krav, och Här, och Här, och Här.
Här andra artiklar, och Här, och Här,
Ska ge fler länkar när jag hinner..

Agronomen och vetenskapsjournalisten Jan-Olov Johansson skriver här ett tredje blogginlägg i UNT. Han åskådliggör i det väl varför jag själv ofta försvarar det vanliga miljövänliga svenska jordbruket när det attackeras eller smädas av övertygade "ekofantaster",
"Ett annat problem med den svart-vita ekodebatten är den reducerar alla icke KRAV-märkta bönder till "miljöbovar"".
"Men, som sagt, kom inte här och släpa in en massa besvärliga fakta i min svart-vita verklighet! Jag är eko som ICA brukar sammanfatta det."


4 kommentarer:

ingela lundborg sa...

Tack Staffan ,Olle och jag följer med stort intresse dina och andras inlägg i ekodebatten. Vi är mycket glada över att du och andra har tagit över stafettpinnarna och för de konventionella odlarnas talan!

Unknown sa...

Ni konventionella odlare är lika lurade som rökarna var en gång i tiden.. Att låta rök dras ned i lungorna, nej det svor industrin på att det var ofarligt.. nu vet vi bättre.
Gifter som dödar levande väsen, växter/svampar,/insekter, ofarliga bedyrar industrin.. dem kan vi spruta på vår mat; har Ni glömt kvicksilverbetningen, fenoxisyrorna m.fl?? Om det dödar andra levande väsen, tror Ni de kan vara nyttiga för oss? Vad händer på lång tid med våra jordar, våra sjöar, våra insekter... När uppdagas nästa sanning? För att inte tala om synnergieffekterna olika medel kan ha tillsammans som vi inte har en susning om!!
Självklart skall inte den konventionella odlingen fördömas, de har ju gjort som de blev tillsagda - ett mönster som upprepar sig, tyvärr!

Konsumenterna vill i allt större utsträckning äta mat som odlats utan gifter, även i andra länder! Marknaden från ett giftfritt, rent, djurvänligt jordbruk i norr kan bli enorm, men danskarna är väl redan etta på den bollen, som vanligt!

Anonym sa...

På vilka grunder kan man kalla det svenska jordbruket för miljövänligt? Att sprida en massa gifter på våra åkrar kan väl ändå aldrig kallas miljövänligt? Av lekmän och av politiker utan ansvar förstås...

gruelse sa...

@Staffan Danielsson
Hur kan du säga att du stödjer svenskt jordbruk då du är för EU, vars medlemsavgift kostar svenska skattebetalare ca 45 miljarder kronor per år? Det svenska EU-medlemskapet blev tack vare dig genom grundlagsändringen 2010 grundlagsskyddat. Sverige och svensk jordbrukspolitik har blivit underställd EU, som förstör svenskt jordbruk. Efter Brexit kommer medlemsavgiften för Sverige sannolikt öka med många miljarder kronor med tanke på hur EU-kåta svenska politiker är.

För medlemsavgiften får Sverige tillbaka en relativt liten andel av EU:s jordbruksstöd. Och det blev än värre när din regeringschef, Fredrik Reinfeldt, förhandlade till sig en 17 %-ig minskning av det svenska jordbruksstödet vid långtidsbudgeten 2014-20. Den genomsnittliga minskningen av jordbruksstödet bland EU:s medlemsländer blev endast 10 %.

Svenskt jordbruk har på grund av EU:s jordbrukspolitik i det närmaste förintats, jämfört med hur det var i Sverige före EU-inträdet, då inhemsk livsmedelsproduktion ansågs som en del av vår krisberedskap. Sverige var då självförsörjande på många baslivsmedel.

Numera har vi tillsammans med Malta EU:s lägsta självförsörjningsgrad på livsmedel. Sveriges mjölkbönder drabbas särskilt hårt av USA:s/EU:s sanktioner mot Ryssland. Många av dem tvingas i konkurs. Mjölk från främst Tyskland och Danmark tar marknadsandelar i svenska livsmedelsbutiker.

Svenskt jordbruk, svensk djurhållning och svensk jordbrukspolitik hade före EU-inträdet en högre moral och hygien jämfört med övriga Europa. Nu EU-anpassar vi oss och sjunker ned i den kontinentaleuropeiska jordbrukskiten, på grund av EU-vänner som dig, Staffan.

Exempel på skillnader i svensk och kontinentaleuropeisk hållning vid livsmedelsproduktion:

* Det var tillåtet i EU, men otillåtet i Sverige, att mata nötkreatur med kreaturskadaver. Kossorna i EU tvingades att bli kannibaler, vilket resulterade i Creutzfeldt-Jakobs syndrom.
* Hästköttsskandalen (dvs. nötköttsmärkt hästkött) drabbade särskilt Sverige hårt då vi har tvingats bli stor importör av EU:s lågkvalitativa jordbruksöverskott, som har slussats runt i Europa i så kallade livsmedelssnurror i syfte att mygla med ursprungslandsmärkningen.
* Salmonella är utbrett i europeiska djurbesättningar, vars produkter nu i högre utsträckning pådyvlas svenska konsumenter tack vare EU:s jordbrukspolitik.
* Då europeiska djurbesättningar har i genomsnitt sämre hygien och livskvalitet så har EU godkänt att antibiotika får användas vanemässigt i djurfoder i sjukdomsförebyggande och tillväxtsyfte. Därmed drabbas mänskligheten sannolikt av antibiotikaresistens, eftersom dessa djur ingår i vår föda.
*Det förekommer utbredd användning av det livsfarliga giftet Fipronil i kontinentaleuropeisk ägg- och fjäderfäproduktion.
* Europeiska industriproducerade grönsaker som tvingas på de svenska konsumenterna har generellt sett mycket låga nivåer av viktiga näringsämnen.


Jag som är genuint för svenska jordbruk, levande landsbygd och inhemsk livsmedelsproduktion, vill naturligtvis går ur EU. Men du Staffan, du talar med kluven tunga!