tisdag, juli 18, 2017

Slöja för barn - Centerkvinnorna eller Sara Mohammad?

Jag är mycket tveksam till att barn ska bära slöja, vilket ibland sker från riktigt unga år.

Det innebär ett sexualiserade och att de ständigt sprider ett religiöst budskap. Det hämmar rimligen berörda flickors möjligheter att t ex springa och röra sig.

Ifråga om seden att omskära mycket unga flickor och pojkar råder stor konsensus i Sverige och i växande grad även i länder där så fortfarande sker, hoppas jag, att detta är fullständigt oacceptabelt och ett plågsamt övergepp som måste fås att försvinna. Ändå sker det fortfarande att flickor i Sverige omskärs vilket är förfärligt.

Principiellt anser jag det fel att föräldrar har rätt att för sina barns räkning beordra att pojkars förhud  opereras bort från deras könsorgan. Jag anser inte att föräldrar äger sina barns kroppar. Ska omskärelse ske ska det beslutas av personen själv när han blir myndig, är min principiella uppfattning. Sedan är jag naturligtvis medveten om hur djupt kulturellt och religiöst rotad denna tradition är i olika kulturer.

Sara Mohammad, ursprungligen från kurdistan, kämpar i Sverige mot hedersförtryck mm. Hon skriver i denna färska debattartikel att det borde vara förbjudet att bära slöja före 18 års ålder.

Här är hennes motivering: "Enligt Sara Mohammad är slöjan en symbol för hela problematiken.
- Flickor trakasseras, kontrolleras och spottas på om de inte har slöja. Den ska signalera att man är ren och kysk – de som inte bär den är smutsiga o
vilken man som helst kan ta dem.
Därför vill hon förbjuda slöja för barn under 18.
- Låt barnen vara barn, låt dem vara fria från religiösa dogmer, låt dem tänka som fria individer. När de blir 18 år får de bära vad de vill. Jag är inte för att man ska förbjuda vuxna kvinnor att bära slöja – men staten måste ta ansvar för barnen."
Centerkvinnorna tycker tvärtemot Sara Mohammad att föräldrar ska kunna beordra sina barn att bära slöja.
Och de motiverar detta med denna, som jag tycker, naiva och aningslösa analys:
"I barnkonventionen slås fast att ett barn har rätt till religionsfrihet. Med detta blir det för oss tydligt att barn som vill bära slöja och andra religiösa symboler skall få göra det, i den mån som barnen samtidigt kan ta till sig och delta i obligatorisk undervisning. Vid tillfällen då klädsel, t.ex. heltäckande slöja, hindrar en elev från att delta i ett utbildningsmoment så väger utbildningen tyngst och klädesplagget bör kunna förbjudas vid de enskilda momenten."
Inser inte Centerkvinnorna att barns rätt till religionsfrihet enligt centerkvinnornas analys lätt kan tolkas som deras föräldrars rätt att övertyga dem om t ex att de ska bära slöja likt sin mor redan från unga år?

Och ett klockrent blogginlägg från Helena Lind Trotzenfelts (M) blogg.
Jag har respekt för att Centerkvinnorna har denna uppfattning, även om jag anser att den är fel. Därför lyfter jag frågan och redovisar min uppfattning i detta blogginlägg, för att söka påverka både Centerkvinnorna och Centerpartiet i min riktning.
Det kallas demokrati, som bekant!

(Några undrar varför jag har synpunkter i olika frågor. Det har jag alltid haft. Och nätet och sommaren är en bra kombination för att läsa ifatt och diskutera..)
Docent Devin Rexvid är mycket kritisk till centerkvinnornas analys och ståndpunkt.

Liberala Jenny Sonesson är också kritisk, kan tyvärr inte hålla sig från några onödiga slängar från ideprogramsdebatten.
Imam Kasih Virk ger dock Centerkvinnorna sitt stöd.

Devin Rexvid återkommer med sin syn i dessa frågor, mycket tänkvärt tycker jag.


5 kommentarer:

KR sa...

Instämmer helt med att man ska införa slöjförbud för omyndiga flickor. Samhället måste ställa upp för dem och garantera deras frihet från hedersförtryck och låta dem leva som alla andra svenska ungdomar.

gruelse sa...


När Gina Dirawi, Veronica Palm (S), Åsa Romson (MP) och Gudrun Schyman (FI) tog på sig en slöja som stöd för slöjuppropet för några år sedan, så bekräftade de också de facto den starkt patriarkala strukturens maktutbredning i Sverige. De bekräftade, dels att kvinnan är reducerat till ett sexobjekt, dels den binära kvinnosynen härrörande från det muslimska Mellanöstern. En kvinna i det offentliga rummet som döljer hudpartier och hår är ärbar, medan en kvinna kan betraktas som en hora om hon visar mycket hud och sitt hår, enligt denna kvinnosyn.

Det kan inte uteslutas att när svenska flickor, klädda enligt svenska ideal och varm väderlek, konfronteras med muslimska invandrarkillar med sagda kvinnosyn, så gör det avtryck i den ökända våldtäktsstatistiken, som numera ingår i Sverigebilden.

Så tvärtemot vad FI säger sig arbeta för, så har Gina Dirawi, Veronica Palm, Åsa Romson och Gudrun Schyman med sitt oansvariga, intelligensbefriade slöjpåsättande sannolikt bidraget till våldtäktsökningen i Sverige. Gina Dirawi, Veronica Palm, Åsa Romson och Gudrun Schyman har i så fall också bidragit till den ökande otryggheten som kvinnor i Sverige känner.

Jag som svensk man blir djävligt provocerad när jag ser beslöjade kvinnor i den svenska gatubilden, för jag vet att nu kommer ytterligare svenska flickors liv bli förstörda av muslimska våldtäktsmän!

Att oförblommerat beskriva Ginas, Veronicas, Åsas och Gudruns omdöme och analytiska förmåga i samband med slöjuppropet låter sig inte göras här på grund av kommentarsregler!”

Bengt Hansves sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bengt Hansves sa...

När jag på sta'n - Göteborg ( Backaplan, Nordstan, Brunnsparken etc) - ser små , riktigt små flickor som åker i sittvagn / sulky och knappt kan vara mer än 5 år gamla och som har "full mundering" med slöja och i övrigt heltäckande klädsel så kan jag inte annat göra än må illa och konstatera att utvecklingen INTE alltid går framåt !

HUR skall dessa föräldrar i allmänhet och deras barn i synnerhet kunna bli integrerade i det svenska samhället när detta tillåts ?

Och VARFÖR ser jag fler slöjor på stan i Göteborg än vad jag senast för en vecka sedan gjorde i Tyskland / Berlin ?

Lars Åhlin sa...

Du skriver att det råder konsensus i Sverige om att små flickor inte ska könsstympas. Kanske är det så bland debattörer och politiker. Men bland de som saken främst berör, föräldrar och andra vuxna släktingar till flickor från klan- och hederskulturer, är jag inte så säker på att det finns någon konsensus. Snarare är det nog en ganska stor minoritet, kanske till och med en majoritet, som vill värna om könsstympningen.

Om nu svenska staten verkligen vill förhindra könsstympning, vilket är långt ifrån självklart, så tror jag två viktiga åtgärder skulle vara att 1. försvåra äktenskap via anhöriginvandring, exempelvis genom att införa danskarnas krav på ålder mm vid uppehållstillstånd till "kärleksinvanddring", och 2. att dra in uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande om vederbörande skulle resa tillbaks till sitt hemland på besök.