fredag, juli 07, 2017

Aktuella länkar i svensk migrationsdebatt - juli 2017

Thomas Gur är en intressant debattör, aktiv i bl a sociala medier, bördig från Izmir (bibelns Smyrna), tidigare aktiv i moderaterna.

Han ordnade med ett dygns varsel en "happening" vid Visby Domkyrka som samlade 80-100-talet intresserade, där han lade fram sitt program för hur Sveriges framtida politik för "invandringen" bör se ut.

Gotlands tidningar refererar väl Gurs budskap tyvärr betalvägg), och det finns oxå en youtubeinspelning.

Det kommer oxå en debattartikel i juli.

I korthet anser han att man måste inse att ca 750.000 långtidsarbetslösa invandrare med låg utbildning och dåliga språkkunskaper som finns i Sverige år 2025 (?) inte kommer att vare sig få enkla jobb eller kommer att kunna utbildas till jobb. Hur detta ska hanteras måste ges högsta prioritet. För att inte antalet människor i detta utanförskap ska öka ännu mer genom asyl- och ekonomisk migrationsinvandring måste Sverige minska denna mycket kraftigt. Samtidigt är det av yttersta vikt att Sveriges ekonomi genom en politik för konkurrenskraft och fler i arbete går bra och ger pengar för att finansiera det stora utanförskapet.

Expressen skriver på ledarplats att EU måste växla sin idag oreglerade migration över Medelhavet och istället införa ett kvotsystem där de mest behövande väljs ut.

Jag har inte hört några starka reaktioner mot Expressens budskap, som tvivelsutan för några år sedan hade fördömts som främlingsfientligt och rasistiskt.

Förre GD för Migrationsverket Thord Palmlund skriver i SvD att Sverige bör prioritera hjälp till flyktingar i närområdet före en stor asylmottagning. Även detta budskap hade totalsågats för några år sedan.

Johan Hakelius i Fokus skriver en lång och lite krånglig text, men intressant, om åsiktsklyftor och åsiktskorridor och hur folkstyret fungerar.

Jag har några favoriter bland ledarskribenter, t ex Anna Dahlberg, Widar Andersson och Alice Teodorescu. Det finns naturligtvis även andra, t ex i SvD och DN.  Centerpressen har många läsvärda och kunniga ledarskribenter, t ex Patrik OksanenLars J ErikssonReidar CarlssonOlof JonmyrenMarcus PerssonTomas KarlssonPetter BergnerMaria Haldesten , Eva Bofride mfl. Flera av dem ger spridning åt sina tänkvärda ledare i Facebooksforumet Politisk Centerdebatt!

Expressens Anna Dahlberg skriver kritiskt om Alliansen kopplat även till t ex vilken migrationspolitik som gäller. Jag menar att Alliansen behöver enas i de viktiga frågor där skillnader råder så långt före valet som möjligt.

I Almedalen höll centerpartiets ledare Annie Lööf ett starkt tal med vrede över terror och terror-rörelser och rasism, som kommenteras bl a i Borås tidning.

Många har framhållit Kanadas migrationspolitik som ett föredöme. Jag visar i detta blogginlägg att Kanada prioriterar arbetskraftsinvandring långt före flyktingmottagande.

Henrik Emilsson, doktor i internationell migration, skriver i denna debattartikel i Dagens Samhälle att högkvalificerad arbetskraft lättare bör ges arbetstillstånd, medan de från andra världsdelar som vill ha enkla jobb i Sverige ska få det svårare.

Bloggaren mm Torbjörn Jerlerup, numera S och tidigare t ex EAP.., skriver ett intressant blogginlägg med kritik mot de politiker och media som i debatten söker ge intryck av att flyktinginvandrana till Sverige domineras av högutbildade, typ. Stefan Löfven har t ex många gånger påstått detta och brukar t o m samtidigt säga att delågutbildade är "några stycken". Detta är ren desinformation och faktiskt en stor osanning.

Mot ovanstående länkar ska ställas att Sverige nu har asylregler som skärpts till praxis i andra EU-länder. Detta motsatte sig i delar i riksdagen Vänsterpartiet, Centerpartiet och på några punkter även Liberalerna och Kristdemokraterna.
Nuvarande regler är tillfälliga och gäller endast till 2018.

Svenska Kyrkan är en drivande kraft för mer generösa asylregler än idag och ger på sin hemsida intressanta svar på hur man resonerar i en rad aktuella frågor.

Inga kommentarer: