måndag, maj 22, 2017

DN - Självklart ska brottslighet redovisas och analyseras!

Jag skrev i augusti 2016 på SvD Debatt om vikten av att föra relevant statististik också på brottsområdet och att analysera utvecklingen, även vad gäller brottslingars bakgrund.

I januari tog Rapport, Aktuellt och Agenda upp frågan och jag skrev en debattartikel i Expressen.

Både BRÅ och justitieministern/regeringen avvisade mina förslag blankt. Det räcker med statistik och analyser från förra seklet, typ.

Det är tjänstefel av både myndighet och regeringen, anser jag.

Dagens Nyheter skriver nu åter (förra gången var tidigt 2016) en bra och balanserad ledare om detta som går helt i linje med min uppfattning.

Det börjar bli dags att interpellera Morgan Johansson.

Ur DNs ledare:

"Men att fördomar finns mot vissa grupper är förstås inget skäl att inte försöka utröna fakta. Snarare är det tvärtom – ju mer man vet desto mindre blir projektionsytan för fördomarna. Därför är det märkligt att så många ännu protesterar mot tanken på att utreda invandrares representation i brottsstatistiken.
Det finns en undersökning från 2005, och bland andra kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki har ansett att det räcker så. "Vi vet redan att socialt utsatta är överrepresenterade", löd argumentet när frågan var på tapeten i början av året. Men det är en konstig motivering i ett land där vi annars för statistik över precis allting, relevant och aktuellt eller ej – vart sjätte år undersöker till exempel Jordbruksverket hur många hästar som finns i Sverige. "Vi vet redan" är ett svagt argument."

"Vi har varit för dåliga på att väga viljan att ta emot flyktingar mot förmågan, vilket stod som tydligast hösten 2015. Vi har låtit utanförskapsområden växa fram där polisen och hela samhället slagit till reträtt, vilket blivit en självförstärkande grogrund för kriminella gäng. Vi har misslyckats med att skapa en arbetsmarknad som är öppen även för nyanlända, liksom en skola som ger dem de kunskaper de behöver.Det går att ta hårdare tag mot kriminaliteten samtidigt som man bekämpar dess orsaker. I den dubbla kampen behövs mer kunskap, inte mindre. Vi får aldrig vara rädda för fakta."

1 kommentar:

ulven sa...

jag skickade detta svar till DN efter att denna ledare publicerats:

"Vi får aldrig vara rädda för fakta" är slutvinjetten i dagens ledartext ang grova brottslingars bakgrund. Detta kan man läsa i en tidning som jag valt bort pga av dess faktaresistens i viktiga samhällsfrågor som invandringspolitik. "Vi har varit för dåliga på att väga viljan att ta emot fler flyktingar mot förmågan.." skriver ledarskribenten, eller som statsministern uttryckte det; "vi har varit naiva". Det är kanske dags att konstatera att detta "vi" omfattar högst halva befolkningen. Vi andra har insett sedan decennier att om ett samhälle inte kan ge jobb år immigranter och låter dem bo i segregerade områden så blir det en grogrund för kriminalitet och utanförskap, precis som DN nu har upptäckt. Tänk om DN nu också kan fundera på vad det betyder att det går 125 pojkar på 100 flickor bland 17-18-åringar i landet. Tänk om DN kunde beskriva vad det skulle ha kunnat betyda för UNHCR och de 100000-tals flyktingarna i dess läger om Sverige inte hade dragit ned på bidraget dit utan i stället radikalt ökat detta, gärna med reportage om olika familjer i dessa läger på samma sätt som man nu (med all rätt) ständigt skriver om utsatta immigrantfamiljer här hemma. Med tal om universella rättigheter och flyktingkonventioner påstod man i decennier att Sverige inte hade något val - fram till dess att det blev riktigt besvärligt att leva upp till dessa konventioner - då gick det plötsligt. Idag har vi i stället skapat en situation där man varje dag och varje timma bryter mot sociallagstiftningen pga att resurserna inte räcker till för alla barn (många, många med invandrarbakgrund) med behov.
Tänk fr a på hur det skulle vara om det politiska och massmediala etablissemanget kommit till insikt något decennium tidigare - hur mycket mindre problem hade vi då inte haft i landet och hur många fler människor hade vi då inte kunnat hjälpa internationellt, mång många fler än de som fått ett bra liv här tack vare vår politik.
"Globalisering där invandring är en komponent bidrar till ökat välstånd och en bättre värld" - jovisst men i en orättvis värld måste vi skydda vårt land från en ohämmad invandring som vi inte klarar av och som gör oss mindre förmögna att bidra till en bättre värld (där människor kan röra sig fritt mellan länder).
Mvh/Ulf Djupedal