söndag, maj 28, 2017

Av 50 asylsökande barn från Marocko var 48 vuxna män...

Jag summerade mitt arbete med att avslöja den rättsskandal som jag anser att Migrationsverkets underlåtenhet att i ett antal år knappats kontrollera ålder på ensamkommande asylsökande som uppgivit sig vara under 18 år, i denna bloggpost för några månader sedan.

Redan i april 2012 skrev jag på DN Debatt om att Sverige måste kontrollera ålder.

Nu rapporterar gränspolisen i Sverige om 50 "ensamkommande unga" från Marocko som sökt asyl i Sverige och uppgivit sig vara under 18 år. Polisen lyckades via fingeravtryck få fram deras ålder från Marocko.

Endast två var barn under 18 år, resten var vuxna män över 18 år...

Detta belägger och förstärker mina bedömningar att 30 %, eller mer, av de som Sverige de senaste åren givit asyl som barn, personnummer som barn och placerat på boenden med barn, har varut vuxna män.

Detta är en rättsskandal.

Tillagt 30 maj; SvD rapporterar om resultaten av de första nu gjorda åldersbedömningarna. De bekräftar entydigt det som jag, och många andra, har hävdat, en betydande del av de som söker, och har givits asyl som barn, är och har varit vuxna män mellan 20 och 30.

K-G Bergström skriver i Expressen.

Ivar Arpi skriver i SvD.

Caroline Dahlman skriver i Kristianstadsbladet.
9 kommentarer:

Anonym sa...

Är man barn fram till 18-årsdagen? Och därefter vuxen man? En förvandling över en dag. Begreppet "ungdom", "tonåring", var får det plats? Är det möjligen så att processen att bli en vuxen man pågår under tonåren för att avslutas någon gång i 20-årsåldern?

Anonym sa...

Jag instämmer helt med Staffan D om att det är en stor Rättsskandal.
Om det var någon ordning med det svenska rättssamhället skulle det tillsättas en utredning om hur Migrationsverket och deras chefer har misskött sitt uppdrag från staten när det gäller åldersbedömningen.
Det är verkligen märkligt att man har godtagit asylsökandes uppgifter om ålder utan att kontrollera riktigheten, när de asylsökande inte kan visa upp giltiga id-handlingar.
Asylsökande som inte kan visa upp giltiga id-handlingar ska inte beviljas PUT utan endast TUT och om dem efter ett antal år i landet ansöker om medborgarskap. Vidare ska medborgarskap som beviljas på felaktiga grunder t.ex. falska id-handlingar el. liknande kunna återkallas.

Anonym sa...

Det tas nu krafttag mot tidigare missförhållanden inom migverket.En korrupt regering som alliansen kan bevisligen inte styra.
"Inte nog med det. Under valrörelsen 2010 disponerade Annie Lööf och Centerpartiet en gasbil från Volkswagen. Gratis."

K_R sa...

Dessutom kom en rapport i dag om att 78% av dem undersökta "flyktingbarnen" är över 18 år.
Det visar bara ännu mer om hur vansinnigt misskött Migrationsverket är, ledningen måste bytas ut med det snaraste och in med kompetent personal.

K_R sa...

Dessutom har dem som fått PUT på felaktigt uppgiven ålder även svindlat till sig Efterlevandepension i många fall. Det måste även beivras.

gruelse sa...

Den godtrogenhet svenska invandrarmyndigheter, det journalistiska och politiska etablissemanget uppvisar gentemot uppenbart ljugande så kallade ensamkommande flyktingbarn, och även gentemot övriga invandrare, följer en sedan början på 1990-talet utarbetad praxis i enlighet med Flyktinggeschäftet.

Ett ytterligare exempel på denna godtrogenhet är narrativet om de så kallade apatiska flyktingbarnen, som enligt sjukvårdspersonal nattetid sprang uppe och var allt annat än apatiska på de sjukhus de var inlagda på. Gellert Tamas gjorde genom sitt gullande med de apatiska flyktingbarnen sig skyldig till ett journalistiskt lågvattenmärke, men som duperade godtrogna politiker.

En bland det journalistiska och politiska etablissemanget svårutrotad vanföreställning är att det skulle finnas goda praktiserande muslimer och onda muslimer bland Sveriges invandrare. Någon sådan tudelning finns inte. Alla muslimer på svensk botten är onda från svensk synvinkel! T.ex. kränker de individens rättigheter och individens rätt att själv bestämma över sin kropp, genom att tillämpa medicinsk omotiverad omskärelse på spädbarn inom svensk skattefinansierad sjukvård.

Sverige planterar också en draksådd genom det stora inflödet av muslimer till Sverige! Sverige begår ett nationellt självmord då svenskarna och svenskheten trängs ut av muslimerna och av islam, som föraktar otrogna och Occidenten! Kanske om tio år så börjar politikerna förstå även detta? Men då är det för länge sedan för sent!

Anonym sa...

Naja,jag vet en annan etnisk minoritet som är betydligt ondare.Inte en enda muslim har gjort mig något ont men däremor en annan liten,aggresiv och inflytelserik gruppering har satt många samhällskritiska svenskar på bar backe och i ekonomisk ruiin.

gruelse sa...

@Anonym, maj 31.

Tala klartext vilken minoritet du skriver om!

Uppenbarligen har du inte insett, eller ger sken av att inte inse, vad som händer med Sverige i kölvattnet efter den stora muslimska invandringen.

Läs t.ex. följande länk som instudering i ämnet.
https://ledarsidorna.se/2017/05/rasism-i-vard-och-omsorg-ar-sjalvforvallad/

gruelse sa...

@Anonym, maj 31.

Med en stor muslimsk grupp i Sverige följer en stor rekryteringsbas för muslimsk radikalisering på svensk botten, vilket går ut över det goda samhället. Detta är fakta, som bekräftas av den misslyckade julruschbombarens terrorattentat 2010-12-11 i Stockholm city.

Om du hade blivit påkörd av en lastbil på Drottninggatan i Stockholm 7 april 2017 så hade det nog blivit tyst på dig och dina hyllningssånger till muslimerna.