söndag, januari 22, 2017

Regeringsalternativ 2018, 11 stycken, varav 7 tänkbara...

Jag har varit och är bekymrad över hur Sverige ska regeras efter valet 2018.

Trots högkonjunkturen, som i hög grad beror på 8 års framgångsrik allianspolitik vad gäller ekonomi och jobb, är det min uppfattning att Sverige lever med små marginaler. Vårt välstånd beror av ett konkurrenskraftigt näringsliv som expanderar och inte flyttar ut.

Nuvarande rödgröna politik ökar skatterna för företag och personer, vilket försämrar konkurrenskraft och viljan att jobba i Sverige. Tillsammans med växande kostnader på flera områden; migration, sjukförsäkring, LSS, bostäder/byggande, skola, försvar, sjukvård mm kan statsbudgeten bli ansträngd samtidigt som kommunerna bedöms behöva höja kommunalskatten med 2 kr de närmaste åren, vilket är väldigt mycket.

Sverige behöver inte en mandatperiod till med en svag minoritetsregering, Sverige behöver en stark alliansregering.

Det vill alla partier i alliansen ha.

Vilka är de huvudsakliga regeringsalternativen nästa mandatperiod? Detta är en mycket viktig fråga, vilket kan motivera de spekulationer som jag nu går in på. Jag ser 9 huvudalternativ, varav 6 rimligt sannolika.

Regeringsalternativ 1 är en alliansregering som har majoritet i riksdagen, som var fallet 2006-2010.
Tyvärr är detta mindre sannolikt.

Regeringsalternativ 2 är en rödgrön regering med majoritet i riksdagen. Det är som väl är ännu mindre sannolikt.

Regeringsalternativ 3 och 4 är en alliansregering i minoritet med stöd av S/MP eller SD,  och nr 5 och 6 är en rödgrön regering i minoritet med stöd av allianspartier eller SD. Alliansen regerade 2010-2014 med passivt stöd av SD, som inte motsatte sig Reinfeldt som statsminister eller röstade på S. Löfven regerar nu med hjälp av decemberöverenskommelsen som i praktiken fortfarande gäller så länge som allianspartierna inte lägger en gemensam budget. Så lär dock inte bli fallet efter 2018. Därför kommer då sannolikt både allians och rödgröna vara beroende av att antingen partier ur det andra blocket eller SD aktivt eller passivt godtar lagda regeringsförslag.

Regeringsalternativ 7 kan vara en minoritets- eller majoritetsregering med S, C och L.

Regeringsalternativ 8 kan vara en minoritetsregering med M och KD som söker stöd i riksdagen från främst C och L, och även SD.

Regeringsalternativ 9 kan vara en minoritetsregering med C och L som söker stöd i riksdagen från M, KD, MP och S, alla partierna eller enstaka av dem.

Regeringsalternativ 10 kan vara en bred "samlingsregering" över blockgränserna med S/MP/M/C/L/KD. Jag kan i ett svårt läge för Sverige tänka mig detta, men ser risker med att det skulle kunna gagna V och SD.

Regeringsalternativ 11 kan vara en minoritets- eller majoritsregering S och M.

Anna Kinberg Batras omsvängning till att samtala med alla partier i riksdagens utskott, inklusive SD, öppnar för regeringsalternativet 5.

C och L avvisar detta vilket innebär att de möjliga regeringsalternativen att ingå i eller stödja för dessa partier är nummer 3 och 5, nummer 7, 9 samt nummer 10. Alla dessa alternativ innebär samverkan med S förutom nummer 9 som skulle kunna bli möjlig utan S.

Kommentarer?!


46 kommentarer:

Martin sa...

Regering och regering, snarare parasiter som åker stat.

Stefan sa...

Trots allt. Alliansen och SD kan fälla regeringen i nästa vecka om de vill.
Går det igenom har SL en vecka på sig att besluta om nyval.
Väcker M misstroende, SD och KD röstar för kommer C och L att tydligare beskrivas som stödpartier till S.
Man skall därför inte utesluta en minoritet eller majoritetsregering bestående av M + SD + KD.
Särskilt om utvecklingen då fortsatt går mot tre tydliga block i SE.
V+S
MP+C+L
M+KD+SD

Fredrik B sa...

Alternativ 7, dvs S+C+L, är en framkomlig väg, men givetvis med förbehållet att en viss Staffan D. definitivt lämnar riksdagen.

Unknown sa...

Min förhoppning vore L C och S

Anonym sa...

Jaha, då har Björklund givit oss svaret, indirekt. Det är en miss helt enkelt, en kommunikationsmiss, i hur man närmar sig ett hett hett grötfat.

Björklund:
"Utspelet betyder inte slutet för Alliansen.
Målet ska vara att i nästa val få fler mandat
än de röd-gröna partierna. Att ta över regeringsmakten,
är ett mål som (allians)partierna fortfarande delar."

Betyder i klartext, att DÖ lever, fast detta har inte C och Fp kommunicerat,
dvs man har helt enkelt kvar överenskommelsen att största konstellation ska regera
och räknar kallt med att Löfven ska släppa tronen frivilligt, om alliansen blir större. Vilket Löfven sagt att inte alls kommer att göra (med säkerhet), vilket partiledarna vet, varför man får anta att spelet når en högre nivå, dvs C och L har listat ut att de kan fortsätta som om det regnar, spela på en förmodad dold DÖ och hoppas att statsministern inte lever upp till vad han sagt, dvs sitter kvar även om alliansen blir större. För S kan ju räkna ut med lilltån att alliansen behöver SD för att fälla regeringen, och detta vill ju inte L och C, varför planen måste vara att man endera inte vet, eller vill ta över makten, eller att man visst är beredd att fälla regeringen med SD, om Löfven inte avgår enl DÖ. S.W

Anonym sa...

Hm, kan man ha kakan och äta upp den?

Björklund igen:
"Man får uppfatta hennes uttalande som att hon redogör för M:s
andrahandsalternativ — om Alliansen inte blir större än de rödgröna."

"Då har de en uppfattning om hur Sverige ska styras.
Vi har en annan uppfattning. I ett läge där vi inte
blir större än de rödgröna menar jag att Alliansen
ska vara beredd att samverka över blockgränsen."

Här menar alltså JB att det är bättre att Löfven sitter kvar med stöd
av Alliansen....(han menar tidigare utspel av l, och nu framgår alltså
att l och C av internpolitiska orsaker hellre gör upp med S än med M, om
detta innebär att man gör sig beroende av SD (och detta är fullt logiskt, givet
L, (men inte fullt lika logiskt med C)
S.W

Anonym sa...

Nu ska vi gemena väljare ändå vara lite snälla, vi vet ju faktiskt inte hur det har det våra politiker, i sin lilla bubbla, så man måste väl ändå utgå från att det finns ett rationellt skäl till utspelet, som har:

en historia - Var var vi? DÖ + flyktingkris + SD hausse)
ett nuläge - Var är vi? smyg-DÖ + flyktingoenighet + SD-noja + parlamentarisk röra)
en kurs fram- Vart är vi på väg? och här är det så att det inte finns några smitvägar, det går inte att regera med en majoritetsbudget utan SD såvitt inte parterna gör upp över blocket, och det kan bara finnas en (1) statsminister. Så Akb är rökt om hon inte får en större koallition än regeringen och Löfven stryker flagg frivilligt utan batalj. Så vad ska AKB göra, hovniga och se glad ut?

För det har sina poänger, att försöka förstå och sätta sig in i andras situation,
hur skulle det annars gå bedriva ett meningsfullt politiskt samtal (alternativet är alltså Trumism, att säga att man ska ena landet och sedan köra allt åt helvete)

Nog inser man att JB inte talar ur hela skägget, han vet så klart att M under inga omständigheter släpper fram S som regent, eftersom den partiledare som gör det, kan kasta in handduken redan nu vid blotta tanken, vilket innebär att L och C inte ser samma problem, eftersom man får en minsterpost ändå genom att förhandlar, eftersom S klarar sig (som det ser ut just nu), med vp, mp, C + L. Men vänta nu, vad var det som hände?

SCB ger (nu kommer det något märkliga, hur tänker politikerna):

S+V+vp+C+L
-14----15--------------------------16
q4.....q1.....q2.....q3.....q4.....q1.....q2.....q3.....q4
56,4 - 55,3 - 54,1 - 52,6 - 51,0 - 51,8 - 52,5 - 53,0 - 53,5

(men inte kan M rösta för en budget som stöds av V, det säger sig själv,
att det finns gränser för vad en moderatledare kan gå med på, även om
det verkar som att JB och AL kan argumentera för detta..Nä, det kan de inte heller,
så det är därför det ligger en hund begraven. S.W

Anonym sa...

men om man tar bort V då?
Kan Björklunds och Lööfs mittenkupp lyckas då?


-14----15--------------------------16
q4.....q1.....q2.....q3.....q4.....q1.....q2.....q3.....q4
50,7 - 49,3 - 47,9 - 46,7 - 45,5 - 45,6 - 45,7 - 45,8 - 45,8

Tjena mossning, trenden går stadigt åt fel håll, om nu inte C lyckas vända detta,
med S, och visst kan den nå 50% men fan trot, tre mindre partier + S, ser inte ut att enkelt få ihop 175 mandat, så det ser ut som en osäker plan det med.

Då behöver man alltså gissningsvis få med broder 4 % och det ser nog inte väldigt ljust ut det heller, även om KF får över 4 % (vilket de får, det är som Amen i Kyrkan)
S.W

Anonym sa...

Just nu räknar alla med att Kådisarna är uträknade, SCBs statistik ger:

SCB
-14----15--------------------------16
q4.....q1.....q2.....q3.....q4.....q1.....q2.....q3.....q4
3,7 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,7 - 3,4 - 3,1 - 3,1 - 3,1

I skolan lär man sig att % betyder 100-del, man får anta att om SD börjar närma sig 20 % (dvs när det var flyktingkris q4 -15 med väckelsmötet i Brygghuset, så innebär detta att det helt enkelt saknas 20 hundradelar, av totalen som helt enkelt kan kallas fanflykt, dvs det som är DÖ är 80 % och 20 % är helt enkelt något som inte finns, man låtsas bort runt 80 mandat. (i praktiken är 20 % mer än 20 % av mandaten i Riksdagen.

Så KD har liksom övriga partiet en mindre kaka att dela på, och där var femte väljare tagit parti för SD och frågan är om det stoppar där, om det kommer fler kriser, i vart fall är det med säkerhet så, att om C + Fp + mp bildar regering med S 2018 och ökar migrationen igen, så kommer SD att gå som en raket igen, och det är väl ingen förlist för Åkesson, att bida sin tid, och 2022 är ändå best föredatum för både Annie och Jan, så dessa behöver inte ta konselvensen av en uppgörelse med mp och S.

Det är klart att detta slår hårt på ett litet parti, där mätosäkerheten är som störst, av tex 1000 intervjuer handlar det alltså om att få tag på runt 30 - 40 KD-människor, utan att inte bara ringa runt i Småland.


SD
-14----15--------------------------16
q4.....q1.....q2.....q3.....q4.....q1.....q2.....q3.....q4
12,4 - 13,4 - 14,4 - 17,2 - 19,9 - 18,6 - 17,3 - 17,4 - 17,5 (SD)
------------------------------------------------------------
3,7 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,7 - 3,4 - 3,1 - 3,1 - 3,1 (KD)
------------------------------------------------------------
7,2 - 6,9 - 6,6 - 6,3 - 5,9 - 5,3 - 4,7 - 4,6 - 4,5 (mp)
------------------------------------------------------------
23,3 - 24,1 - 24,8 - 27,2 - 29,5 - 27,3 - 25,1 - 25,1 - 25,1 SUM
------------------------------------------------------------
5,7 - 6,0 - 6,2 - 5,9 - 5,5 - 6,2 - 6,8 - 7,3 - 7,7 (vp)
-----------------------------------------------------------
29,0 - 30,0 - 31,0 - 33,0 - 35,0 - 33,5 - 31,9 - 32,4 - 32,8 (SUM


Jo, KD korrelerar som alla andra partier (utom C ocy l) att när SD går upp, så går de andra ner, dvs någonstans måst det vara något som formerar SDs framgångar som faktiskt vinner mark, dvs innebär tappade sympatisörer hos andra partier, alla kan inte tro på samma ordning, eftersom det inte är någon ordning alls, att en från övriga världens helt världsfrånvänd flyktingpolitik, ska hålla hela pol systemet i gisslan, man kan tycka vad man vill moraliskt, men det kommer inte att fungera, och väljarns signal har varit tydlig, men kanske vill man försöka dra det hela ett steg till.....

möjligen vinner C lite nu, rent taktiskt, eftersom väljarna inte hänger med i kattrakandet, men till vilket pris, det ska bli intressant.

SD gick/går framåt och vinner mark, av en orsak. Studera kvartal 4, vilket opinion som helst,och vad som hände därefter, när regeringen normaliserade situationen (fortfarande kommer det att komma rekord med flyktingar, sett historiskt och sedan kommer anhöriga, så vi har inte sett vägens ände ännu, inför kommande påfrestningar.
S.W

Anonym sa...

Slutsats, moderaterna är så klart inte helt glada över att C + L hellre bildar regering med S än med M, om inte alliansen blir störst, och AKB kan nog kanske inte övervintra fyra år till som ledare, varför L och Cs position tvingar henne att dra.
Detta läge som alltså till slut blev slutposition, givet naturligtvis KDs dåliga siffror gav så klart skrämselhicka.

Vad är det som är så konstigt med att en moderat agerar som en moderat?
Vad har akb för handlingsalternativ? och det luriga är att C och L fortfarande kommer undan med hur i hela friden de tänkt sig ta över regeringsmakten, utan att s släpper den, vilket innebär att det endera finns en hemlig DÖ, som inte längre köper eller att C + L helt enkelt inte talar sanning. Tids nog får vi reda på detta med. Hur svårt ska det vara, och egentligen är ingenting nytt, mer än att alltså alliansen (naturligtvis) vill bli största konstellation, och tänker att de ska ta makten frivilligt, utan SD. Om Alliansen inte blir störst, bildar L och C hellre regering med mp och S..... men ska de få med Kd eller Vp? Ja det är det som är frågan.
S.W

Anonym sa...

Mer siffertrender avs SCB över tid

--------q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

Alli 39,2 40,0 40,7 40,0 39,2 39,3 39,3 38,7 38,0

På två år har alliansen tappat 1 % i opposition, detta efter Mona-affären, Mehemet- affären, Kommunal-affären, och att regeringen har svårt att regera, eftersom man helt enkelt inte har majoritet, så nog har inte alliansen varit framgångsrika inte.


--------q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4
C+L+Kd 15,0 15,1 15,1 15,4 15,7 15,2 14,6 14,9 15,2

Bärvåg, småborgarna har inte lyckats med någonting alls, trots politiskt guldläge i mitten, som man ger bort till SD.... logiken säger att det parti som försöker vara tydliga, tex L och Kd, bestraffas av väljarna, självfallet. Det är alltså inte så att det gått direkt bra för något borgerligt parti. 15 % vad fan r det, det är mindre än SD. S.W

Anonym sa...

De mest flyktingvänliga då? (enl SCB)

--------q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4
mp+c+l 18,5 18,2 17,9 17,9 17,9 17,1 16,2 16,4 16,6
-----------------------------------------------------------------------------
mp+c+l+v 24,2 24,2 24,1 23,8 23,4 23,2 23,0 23,7 24,3

Jo, adderas vp, så att alla migrationsobegränsade partier är ett och samma, så är det väldigt stabilt, dvs den enes bröd den andres död, så att mp går/mår dåligt, innebär bara att andra partier i samma härordning mår bättre. S.W

Anonym sa...

Enligt SCB har alltså de tre partier som är för oreglerad invandring (utesluter här vp, som är ett ytterkantsparti och aldrig behöver ta ansvar för en budget) gått från 18,5 till 16,6 % dvs den politiska mitten har blivit mindre och mp är inte längre våg, inte ens C+L kommer vara våg, dvs raska ihop 175 mandat med S. och adderas alltså VP till den illustra gruppen så har blocket allt åt alla faktiskt inte minskat utan ligger konstant. Det är bara att hoppas att C tar på sig ledartröjan och nyper finansdepartementet. När C ska sänka kommunalskatten och klara skivan i alla kommuner, vilken våt dröm, finansministern :-) S.W

Anonym sa...

L ligger konstant, C smygökar i takt med att Kd pyspunkar.
En massa livsstilsmänniskor som bor i storstäder, akademikser, företrädesvis kvinnor, byter fot från mp till sannolikt C och några vp, efter Mehmet-affären.

Men tappet är ändå 2 % (alltså mp+C+l, från nov 2014 och - 2 % är + två % i andra vågskålen, skillnaden således 4. Så inte går det bra inte, för globalisterna.
Det som är C uppgång, inom blocket, är Kds nedsida, och det som är mps nedgång är delvis vps vinstlott.

q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4
11,3 11,3 11,3 11,7 12,0 11,8 11,5 11,8 12,1 (C+L)
15,0 15,1 15,1 15,4 15,7 15,2 14,6 14,9 15,2 (C+L+KD)
S.W

Anonym sa...

Nervositeten, nuets primat, påverkar partiledningarna, de är ju också människor, som herr Uggla tjena Moss menar, så alla dessa polls, som de själva i mångt och mycket själva har sig själva att skylla, skapar alltså hypernervösa partiledningar, som låter sig tas över av en tillfällig verklighet, speglad av en viss opinionsmätning, som bygger på ett urval människor som meddelar sympati, för en hypotetisk situation, suck. Det är som att både journalister, politiker och experter på fullt allvar tror att dessa polls har med verkligheten att göra, trots allt alla vet att det inte är skarpt läge, och att den situation som väljarna fattar beslut på, är den som råder efter sommaruppehållet 2018, när det är valfeber. Det är som om det är val hela tiden, och man missar lite sakfrågorna, och politiken blir alltså skotträdd, lite så har det varit med akb, och även med KD. S.W

Anonym sa...

Det finns ett enkelt råd, höj blicken och ge fasiken i att tro att det spelar någon roll nu, vad som kommer ut av en poll före en vecka sedan eller om ytterligare en vecka, man ser inte skogen för alla träd. dessutom, om det nu fanns någon gnutta substans i variationerna, så drar man ändå fel slutsatser. Dvs ett förslag eller en vändning, som den akb nu gjort, tar minst tre månader innan den börjar verka i människors beslutsmekanismer, och om tre månader när utslaget kommer, så kommer en poll, som leder till att opinionsbildarna blir intervjuade om det senaste utspelet, och så tror alla att det är nuets primat som skapat den senaste variationen, när det lika gärna kan vara ett mätfel eller något som hände för tre månader sedan. S.W

Anonym sa...

Alltså, underförstått, de olika regeringsalternativen som presenteras, ska för att det ska bli nyttig exercis, bygga på mandat, och sedan relatera dessa mandat till en budget, och vad det ser ut som, är att alliansen nu öppet talar om att DÖ är kvar, vilket den var, eftersom SD var isolerade, och våg, och då måste DÖ gälla, som alltså alliansen brutit upp, och S inte anser sig bundna att följa. Spelreoretiskt är det heller ingen i alliansen som funderat på att om SD får udda antal mandat, så är det guldläge för en match som slutar lika :-) Dagens SD har 49 mandat, och det lutar alltså åt runt 89 - 89 mandat.... Om Riksdagen har 349 mandat och SD kammar hem storslam med 89 mandat så blir det kvar 260 mandat och blir det dött lobb 140 mandat per block. (s hade 144 i valet 2002)
Om då s och m kniper 90 mandat var av de 140, så blir det 50 mandat över till stödtrupperna, vilket är en rätt skral marginal att bygga politik på, runt 18 - 25 mandat. Hur gör de då? Om bägge blocken blir lika :-) Man undrar hur de tänker i sina tänktankar, eller så känner de sig fram bara. S.W

Mikael sa...

I framtiden hoppas jag att din partiledare och några f.d inklusive många framträdande Centerpartister kommer att ställas inför rätta och straffas för deras "helhjärtade" insatser för att förstöra Sverige.

Du kommer dock att gå fri då du är en av de ytterst få som har protesterat mot en del vansinnigheter.

Dock är det ännu bortom all förståelse hur du fortfarande kan kalla dig Centerpartist och vara en del av detta kriminella gäng.

Tyvärr så är det det betydligt troligare att Sverige går totalt åt helvete och att svenskarna kommer att bli en förtryckt minoritet i framtiden, än att de ansvariga ställs till svars.

Men man kan ju ändå hoppas.

/Mikael Svensson

Anonym sa...

Håll sinnet kallt, man ska inte anklaga politiker för att vara opportunistiska eller korkade, de gör så klart så gott de kan, och är fångade av hopplösa villkor och sin egen förträfflighet (och att vara fångade i sin egen bubbla, utanför den verklighet väljarna befinner sig i. Våra politiker saknar lösningar som de kan driva på ett trovärdigt vis, och driver man inte lösningar/sakpolitik, så blir inget löst. S.W

Anonym sa...

SD är betydligt större än de var i valet 2014 och att DÖ inte var någon bra idé, givet att våra ledare hade någon slags idé att komma tull rätta med sakfrågorna, om hur de ska vinna väljarnas gunst,, nä då börjar man joxa med trasan (jonglera) med illusioner, som om någon trodde att man löser sakpolitiska frågor, genom att blunda och dra en vals, om värderingar. För jösse namn, det är små problem därute, med sjukvård, skola (resultat), trygghet/säkerhet samt rättsväsen och polis(utöver säkerhetspolitik) S.W

Anonym sa...

Om man nu har en hemlig DÖ, spelar det ingen roll, att släppa fram största konstellation, och sedan tro att det går att regera i minoritet, är som att hälla bensin på elden eller att springa i luften, eller att låtsas att det regnar när det är sommarsol. Det går inte att fortsätta att vara ett etablerat seriöst parti, och ta regeringsmakten, utan att kunna få igenom sin politik, man har sas inte väljarnas mandat, om man är i minoritet, utan aktivt stöd av en majoritet.
Dessutom, vad värre är, väljarna röstar på hur det är i deras egen verklighet, och hur de tror att någon som få deras röst, kommer att kunna ändra denna självupplevda verklighet närmaste fyra åren. S.W

Anonym sa...

´Minns någon när valvinden vände för nymoderaterna, det var 2012, runt december, när det bland annat var en enveten reporter på SvD som grillade GDn på arbetsförmedlingen, det visade sig att moderaterna politiserat hela myndigheten, och försökte privatisera allt genom jobb-lotsar, som arrangerde videotittning och virkkurser, för att lösa arbetsmarknadsproblem, hos dem som saknade arbete. GDn, tandläkaren hade visst inte ordning på torpet, och hade en del problem med redovisningen, dvs man använde skattepengar till en massa osannolika konsultuppdrag, som mer eller mindre var propaganda, det gick åt helveten, för moderaterna som började sjunka som en sten,
Eftersom det visade sig att man inte riktigt hade någon bra lösning på ”utfanförskapet” och det straffade sig, bland annat. S.W

Anonym sa...

Antag nu, hypotetiskt, lite som ett tankeexperiment, eller filosofiskt tidsfördriv, att våra politiska staber, inte längre anställer personer som vet hur man reparerar eller konstruerar något, eller ens vet vad en verktygslåda är, utan enbart anlitar policyprofessionella staber och press-syltor. Då kan det bli en del löst kackel, och anta sedan att de som är satt att vara problemlösare, dvs våra statliga verk och verksledningar, är av samma skrot och korn, där politiken via utnämningspolitik, (det är alltså inget nytt, själva utnämningspolitiken) slutar agera i sak, och fokuserar på att gör det som är mest opoportunt, samt ser till att kommunicera trams, dvs bortförklaringar. Då blir det inte några bullar bakade, och inga barn gjorda heller.
S.W

Anonym sa...

Antag nu, att den förra GDn för det verk som omsätter näst med deg, av alla verk, och som ska lösa detta med "integrationsutmaningarna" eftersom det helt enkelt är en tickande bomb, som kanske redan briserat, antag att GD rekryterade en massa odugliga chefer i ledningen, som alltså sitter kvar, då spelar det ingen stor roll att det nu sitter en sosse som GD och en sosse som minister, strukturellt blev AF politiserat av Sven-Ottos drömrekrytering, en person utan verkserfarenhet och som var helt tondöv avs realiteter, men desto mer lyhörd att säga god dag yxskaft, policyprofessionell mumbo jumbo. reportrar på SvT grillade GN, som helt enkelt blev ett plakat för nymoderat arbetsmarknadspolitik, och det blev ridå. S.W

Anonym sa...

Antag nu, att samma problem dyker upp igen, alltså att Sven-Ottos ande, eller snarare andes ombuds ande, hemsöker AF ånyo, allt de kända problemen med att AF inte fått någon nystart (ännu) där en budget på väldigt väldigt många miljarder, sas står på tomgång, pga inkompetent beställare (politiken) eftersom de gamla cheferna, som skulle exekvera alliansens jobb jobb jobb-politik aldrig hade en susning om vad man ska ha AF till, utom som propagandaministerium och att kommunicera ut rätt värdegrund.

Antag, hypotetiskt, att man har enorma problem internt med personalen, pga oduglig ledning, som alltså är ett litet arv, som nu leds av en sosse-GD som helt enkelt är ett rö för vinden, genom inkompetent ledning från förr, och där det är svårt att byta ut alla, eftersom det helt enkelt tar tid och kostar pengar, att ersätta tjänstemannapolitruker med andra dito, som dessutom ska kunna skafrågorna, (alltså om det ska bli någon märbar effekt. S.W

Anonym sa...

MUF skriver på DI och agerar budbärare, för att sas försöka förklara
vad som hänt, (vilket också förklarar AKBs tidigare valhänthet och otydlighet. Hon har varit bakbunden av:
1. alliansfördraget, som författades i en annan tid av andra ledare
2. DÖ, som var reinfeldts signum
3. DÖ 2.0, dvs DÖ levde, fram till i veckan.

Fom idag kan alltså m lägga egna skarpa förslag i Riksdagen, utan att de andra partierna har veto, (alliansfördraget) och därmed kan moderaterna marchen mot att lösa Sveriges utmaninar inledas. och den som inte tror att det våras för sakpolitik och skarpa egna förslag, kan få tro det :-) S.W

Anonym sa...

och hur har det gått sedan 2010?
landet går inte att regera, eftersom man dels inte kan lägga fram den politik an tror på, eftersom detta gynnar SD, och etersom SD går som ett oljat skott, så finns ingen riksdagsmajoritet, utan SD, och därför ska man fortsätta att isolera SD. AKB har varit stoisk, och många väljare kommer att förlåta partiet, när de får reda på att hennes hubotande, varit en funktion av att hon inte får föra fram en egen politik, om den inte är samordnad med övriga ledare, och därmed inses att det varit noll diskussion inom riksdagsgrupperna, och strikt partifurer-diktat, hur bra fungerar detta, kan man undra? Jo det innebar att ett nytt parti är på väg att bli landets största, innan man fattade galoppen. S.W

Anonym sa...

MUF
"Jag som, i likhet med C och L, också vill se ett krympande SD
är helt övertygad om att deras ställningstagande tvärtom gynnar Jimmie Åkesson."

:-) om inte annat går detta att utläsa av SCBs mätningar, nära 20 % i november 2014 efter väckelsemötet i Brygghuset, då insåg S att de var körda. (s+vp=33,5 %) där m+sd hade 43,4 och med kd var på väg mot 50, då vände regeringen :-) det var alltså valstatistik, väljarna såg marschen mot Sverige genom Europa och uppförande av tältläger. sedan dess har S+vp ökat till 36,9 och sedan maj 2015 har m backat 3 % medan celikri-partiet (c+l+kd) tillsammans lyckats gå från hela 15,1 (maj -15) till 15,2 %(nov-16) bra jobbat, i opposition, med alla regeringens klavertramp, och en historiskt svag parlamentarisk ministär. 15 % för zusammen, för c+l+kd, med kd på väg mot avgrunden. S.W

Anonym sa...

hallå i hela lingonskogen, sitter det idioter i partiledningarna som är verklighetsfrånvarande. JA, och inte har de kontakt med väljarnas ombud, riksdagens folkvalda ledamöter heller, allt har blivit en fars av dilettanter och politiska amatörer, som inte ens verkar vilja se till sina partiers bästa, utan enkom till den egna positionen i partiet, och vad värre är, tankefelet hade drabbat hela alliansen, utom då Finn. arvet efter hövdingen tog tid att avprogrammera sig från. Jo, erkänsla ska ges till Hr Danielsson, som en fyrbåk i oupplysningen, men det var visst en andre vice ordf som ville utesluta en viss riksdagsman från riksdagsgruppen, för att vederbörande intog rollen som barnet i Kejsarens nya kläder, inte fan får man påtala att alliansen var på väg mot stupkanten inte, det är sas illojalt :-) Samme vice ordf som nu gick ut och skulle brännmärka akb, genom ultimatum, hon som faktiskt varit med från början vid bildandet av alliansbygget, dristade sig att anföra offentligt, efter ett år och 3 månaders försök att få fram budskapet, vilket Alf W inte hade, (reinfeldts anpassning till mps politik, är även en anpassning till fp, ja fp, fp hette partiet som var med vid alliansbygget, och fp var partiet som ersatte en Sabuni med Ullenhob, och som gjorde sig av med Rojas. Jo visst fick m plikta med. S.W

Anonym sa...

Inte ens verkligheten hjälpte. Kartan styrde, dvs kartan inne i bubblan,
resten kommer att bli politisk historia.
Alliansen, hövdingens allians, är väck, man kan tala om partier igen, som för egen politik, en ädel tävlan om beslut och handlingsalternativ för att vinna väljarnas gunst.

Tärningen är kastad, det parti som har bäst förslag att lösa framtida utmaningar, kommer att vinna valet 2018. Så enkelt är det, väljarna tillämpar sunt förnuft och common sense, och den som klarar av att hantera sunt förnuft, den vinner. akb kommer att bilda ett nytt block, en ny allians, baserad på uppdaterad verklighet, och har l+c+kd som förstaval. Tom Stjärnkvist ger beröm, (vilket innebär att de som kan tänka och sitter på ekvationen) har fattat vad som är på färde. Det kommer att brinna ordentligt i huvudet på parti-strategerna på Sveavägen, för nu är förtrollningen bruten, och handsken kasta. S.W

Anonym sa...

Just nu diskuterar somliga likgiltighet med vissa förtäckta paralleller till SD,
men det är som vanligt, man blandar ihop orsak och verkan, symptomet blir fokus, och inte vilka faktorer som orsakade sjukdomen, och just likgiltiga, var det ingen som var i Tyskland efter 1918, det var politik, bland annat, på fullt allvar. Visst kan man börja 1919, men det är tydligare att bara fokusera åren före och efter 1929, och möjligen även åren kring 1924.

Valet i Weimar 1928 till 1930.
Det kan vara lärorikt i tider av hela havet stormar, att försöka sätta sig in i hur det var i Tyskland (och Sverige) vid tiden, och vad det var som förde oss till så olika resultat, och mycket kan vi tacka sossarna för, trots allt.

Vi är inte i närheten nu, av hur det var då, dessutom utan ekonomiskt elände.
Men vi har vissa likheter, vi är belånade till tänderna.

Mandat för vänstra blocket i Tysklands Riksdag vid tiden.

-----------------------------------------------28---30

SPD Tysklands socialdemokratiska parti....153...143
KPD Kommunistische Partei Deutschlands.....54....77

SUM-------------------------------------------207...220 mandat
..............................................42%...45%

Vänsterblocket går framåt med 13 mandat, dca 20 mandat går från s till kommunisterna.
där kommunisterna lockar 100 mandat valet efter, så det var inte så att Tyskland bestod av en massa nazister, vid tiden, definitivt inte partimedlemmar. S.W

Anonym sa...

Vid krigsslutetn 1918 och den orättvisa freden 1919
berodde på att politiken i Tyskland var rädd för
samma revolution i Berlin efter att USA gått med i kriget
för att rädda sina lån, som var i fara eftersom Östfronten stängdes
pga revolutionen året innan som inträffade i Moskva, pga nöd och missnöjde,
pga kriget på Östfronten och blockad, dvs man hade ingen försörjning och värst
var det i Moskva.

dvs om männen är döda eller i skyttegravarna =>
frånvaro av ordningsmakt
Krigsekonomi, på lån
svältande befolkning som slår på kvinnorna
och dåliga utsikter pga blockad)

så blir det lätt oordning, dvs revolution.

---------------------------------------------1928--1930---1932
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.12...107...230
...............................................2%...22%...37 %

..............................................491 tot mandat

Vad hände?
Främst mittenpartierna tappade
det var sakernas tillstånd som förändrades,
som politiken hanterade fel.
S.W

Anonym sa...

DNVP Deutschnationale Volkspartei....73 41 konservativa
Zentrum Katolska centerpartiet..........62 68 HeimatCentern
DVP Deutsche Volkspartei............45 30 nationalliberala
DDP Deutsche Demokratische Partei...25 20 liberala
SUM------------------------------------205 159

oj, missade
RPDM Reichspartei des deutschen Mittelstandes som hade 23 mandat 1928

Det är alltså så att vänstern går framåt efter börskrachen, medan de konservativa
och liberala mitten går bakåt, (utom HeimatCentern) och eftersom medelklassens liberala partier fick en genomklapppning (eftersom de inte triangulerade) så blev den enes död den andres bröd, och det var Adolf som sydde ihop konservativa nationella sympatier, med socialism, populismen i ett nötskal.S.W

Anonym sa...

Det är ett grymt och ödestiget misstag att brunmåla centerpartiets eller Socialdemokraternas politik på 30-talet, när det i själva verket handlar
om något så enkelt som triangulering, tänk på vad somskulle ha kunnat hända om det inte gjort detta, och tänk på vad som hände i Tyskland, när mitten inte klarade av att matcha nazisternas flört med både socialism och och konservatism, det är här misstaget ligger. SD är ett symptom, inte en orsak, av att de övriga partierna helt slått tanken på den positiva nationalismen, detta att tex identifiera sig som Värmlänningen eller Jämte eller Skåning (identitet) och behov av gemens alp och trygghet, och solidaritet, som endera kan utmynna i socialism eller i nationalism/konservatism.

Våra politiska förfäder i Sverige på 20 och 30-talet såg med fasa på vad som hände i Tyskland, rädsla för revolution under hela 20-talet och sedan explosionen av röster till nazisterna 1930, jämte det politiska kaoset med många småpartier som söndrar, jmfr Knesset), så Sverige hade kloka politiker som agerade rätt, i tid, och såg till att Sverige i princip aldrig fick någon nationalsocialism, utöver ett tal på Hötorget som samlade runt 6000 åhörare. Det var främst C och S som fattade galoppen, vilket vi ska vara tacksamma för idag. Dessvärre är det lite si och så med kunskaperna om partiernas agerande från förr, inom partierna själva, och det kan ha att göra med kombinationen postmodernism och svensk flumskola, dvs nedmonteringen av ämnesstudier och kunskap, som sammanfaller med pekeplatteparadigmet, dvs att verkligheten flyttats från verkligheten till filterbubblorna. S.W

Anonym sa...

Centerpartiets övergivande av heimat och hembygdspolitik, till förmån för Stureplan och Bryssel och global nyliberalism är det märkligaste som hänt i Sverige, och som inleddes under Carlgren, som en varsam modernisering av partiet. Men det har inneburit, att ringhörnan som blev ledig, efter att M blev nya M att en lucka saknades (ideologiskt) smtidigt som detta ledde till ett övergivande av sakpolitiken, i fundamentala frågor, alliansfördraget och beroende av mp gjorde att SD fick luft, eftersom ingen konkurrerade, gav Jimmy monopol, samtidigt som samma visa som på 20 - 30talet i Tyskland upprepar sig, dvs vänstern håller emot rätt bra, men blir till slut för svaga, och kan inte hålla mot, varpå arbetarna går högerut.

När inte Tyskland kunde betala sin skuld till Frankrike och Storbritannien
kunde inte dessa betala sina lån till USA, som ställt ut krediter och
engagerat sig i kriget efter oktoberrevolutionen 1917. S.W

Anonym sa...

1.en alliansregering med egen majoritet i riksdagen.
dvs alliansen ska rådda ihop 175 mandat, från nuvarande
141 till 175 innebär ytterligare 34 mandat, tips endera går
alliansen åt vänster, och försöker nalla mandaten från svamp
som har
Repetion
----(alli)CLKd SD

1998 159...77

2002 158...103

2006 178...81----------Egen majoritet, och SD utanför.

2010 173...66...20----Av med majoritet -> allians med mp, in med Ullenhag

2014 141...57...49---småborgarna nere i brygga och vips SD vågmästare

2018. alltså detta att skratta hela vägen till banken, Jimmy och gossarna
skrattar redan nu hela vägen till valurnorna, och det enda som kan stoppa
vansinnet är att fp, C och mp läser en historiebok om 20-talet och Weimar,
men eftersom detta inte kommer att ske :-) (man får vara elak när man sparkar
uppåt) så kommer brunsåstricket eskalera, sakpolitiken skjutas i sank, pga
idealism, och sedan kommer valet 2018 att bli historia, lite som 1930.


* 2010 kom SD in, och alliansen hade inte majoritet (eftersom SD kom in)
- > in kommer Ullenhag och mp - > och vad hände nästa val.... ->
mp inte väg, utan SD, och vad gjorde hövdingen då? -> hoppade av och formulerade DÖ, och vad hände då..... Jo SD gick som en raket, nog har Reinfeldt för alltid förändrat Sverige, både till form och innehåll, vad det leder till vet ingen.

Anonym sa...

Så det var ett jämrans elände i början på 20-talet och värst var det nog i tyskland, som skulle skapa ett nytt demokratiskt statsskick efter spillrorna av Kejsar-riket som upplösts, och samtidigt skulle Tyskarna bygga upp landet och betala krigsskadestånd, de kunde de inte.

Ockupation av Ruhr 1923 ->
Generalstrejk -> (tyska arbetare vill inte arbeta åt en fransk ockupationsarmé)
Industriproduktionen slogs ut ->
Ingen fick lön och hela industrin lamslogs. ->
Lönegaranti av Weimar (för att förhindra revolution) ->
Hyperinflationen 1923–1924 ->
Allt gick åt helvete och alla besparingar gick upp i rök ->
Dawesplanen 1924 (eftersom USA hade lån till England och Frankrike)
Ockupation av Ruhr och Rhen upphör 1924 ->
Ekonomin börjar komma igång.

Hyperinflationen innebar att all ekonomi upphörde att fungera
Weimarrepubliken prioriterade att ge arbetarna lön, så att de kunde
försörja sina familjer. Generalstrejeken och utebliven export i det krigshärjade Europa innebar att det inte gick att betala krigsskadestånd alls, utöver tryckta pengar som tappade i värde. Den ekonopmiska kollpasen innebar en enorm omfördelning av förmögenheter och en utarmning av alla som inte ägde realt kapital, dvs
arbetarklassen men även medelklassen.

När även medelklassens förtroende för statsskicket i allmänhet och det politiska etablissemanget i synnerhet vacklade, så gick det inte så bra.S.W

Anonym sa...

Dawesplanen grundade ett visst välstånd 1924 för att försöka få ordning på handel och ekonomi, missnöjespartierna förlorade den luft som närde dem. (nazisterna gick från 6 % 1924 till 2 % 1928. Välståndet och framtidstron började sprira i det krigshärjade Tyskland, som fick sina låna nedskrivna, men allt vilade på vag grund eftersom ekonomin i stor utsträckning byggde på nya refinansierade lån från USA, genom inteckningar i Tysk industri.

Vad hände i Tyskland 1929? som förklarar nazisternas raska uppgång och maktövertagande(militärkupp)

Svarta torsdagen (Black Thursday 24/10 1929, inledde Wall Street-kraschen.
Fallande aktiekurser utlöste säljpanik och ytterligare fortsatt kursfall.

Kraschen började förvisso redan 1927, men moderata nedgångar till trots var tilltron till börsen stark, människor sparade sitt kapital för en hoppfull framtid. Kraschen kom som en chock skapar förutsättningar för de kommande depressionsåren i USA och Europa på 1930-talet. 30-talet inleds samtidigt med Rysk tvångsindustrialisering och 5-årsplaner. Under 1930-talet tvångskollektiviserades jordbruket där 40 miljoner människor drabbades varav minst 7 miljoner dog svältdöden. Ukraina drabbades hårdast och sågs som ett sovjetiskt folkmord mot det ukrainska broderfolket. De första uppgifterna om svälten dök upp i Völkische Beobachter 1934, som förvisso var propaganda, men trots allt var sakligt grundade uppgifter om kommunismens nidingsdåd, och ansågs förbereda tyskarna på hotet om en intern tysk revolution, och faran med Sovjetiskt maktövertagande.

Relevansen är väl möjligen att detta med Ukraina och vitryssland inte är oviktigt,
detta med befolkninsgrupper och deras hävd, till ett visst område, och att det då som nu handlar om makt, kontroll av handel och skatter. Hur som helst, när det börjar gå dåligt, så går det snabbt dåligt, och ingen kan kontrollera utvecklingen, som blir självuppfyllande. (när tilliten går upp i rök) S.W

Anonym sa...

Så på något vis föll krediterna, eller snarare tron på att krediterna hade täckning samman, och då lånar man inte ut något, utan hämtar hem det som räddas kan.

- börsen på Wall Street börjar går alltså dire straits.
->
- all handel upphör jämte investeringar
->
Den stora depressionen är ett faktum
(det är detta som är det stora spöket, någon likgiltighet fanns inte,
den amerikanska vänstern går starkt framåt under 30-talet,
alltså kommunisterna, alla var rädda för kommunisterna med Stalin som ledare
som inte blev bättre av av den galne mannen i vingklippt mustasch. Men det var
likväl ekonomi och handel som var grunden för armodet.

Aktiekrasch i Österrike i maj 1931
Aktiekrasch i Tyskland sommaren 1931
Aktiekrasch i Storbritannien i september 1931.

Depressionen / nedgången kom i omgångar under tre år och nådde sin absoluta botten i mars 1933, vilket sammanfaller med det politiska kaoset i Tyskland och intrigerna i Riksdagen för att försöka förhindra nazisternas framstötar, (nazisterna hade 33 % och gjorde en kupp, med Göring som talman.

1930 var krediterna omfattande men folk var rädda för framtiden och ville inte låna. Vredens druvor av Steinbeck beskriver tillståndet i USA verklighetsnära, och genom den romanen förstår man mycket tydligare den vantro som fanns hos utblottade arbetare mot de finansiella systemen. Kapitlet om vad en bank är (ett slags rovdjur utan själ eller ansikte är på prick för att förstå hur människor tänkte)

Omständigheterna var värst inom jordbruk, gruv- och skogsindustrin, där arbetslöshet och armod var enormt. (även om det knappast kunde jämföras med Ukraina och delar av Sovjet) Nedgången i den amerikanska industrin, som var motorn som drog världsekonomin, eller snarare Europas ekonomi, blev förödande. Dvs det blev elände överallt, värst blev det i Tyskland, som var sargat av 1a VK och inflationsbrasan 1923 och 24. Nu är det omvänt, Tyskland har lånat ut krediter, och vill inte att dessa krediter ska gå upp i rök, varför man gör allt man kan för att hålla EU samman.
S.W

Anonym sa...

De amerikanska utlandsinvesteringarna upphörde närmast totalt varpå
USA började kräva tillbaka de lån som Tyskland var skyldiga i krigsskadestånd (som USA genom Dawsonplanen tagit över).

Det stora Tysklandslånet hade konstruerats av Ivar Kreuger i samarbete med de svenska och amerikanska regeringarna 1928, (för att mildra fattigdomen i slutet av 1920-talet) Lånet till Tyskland blev klart och utbetalades 2 dagar efter börskraschen. Tyskland kom, Tysklandslånet och Young-lånet till trots, att drabbas hårdare än något annat europeiskt land av depressionen i början av 1930-talet.

Sex miljoner människor blev arbetslösa. Medelklassen, som började återhämta sig från inflationen på 1920-talet, fick se sin tillvaro slagen i spillror en tredje gång, först var det första VK, sedan hyperinflationen, sedan börskraschen.

Adolf var en galning som kunde exploatera yttre omständigheter, och parallellt utnyttjades hotet från kommunismen samt att det mesta var judarnas fel, med hänvisning till både kommunister och kapitalister i USA och Tyskland) Under alla omständigheter var de rätt lika Josef och Adolf, Josef konfiskerade de självägande böndernas egendomar och lät dem svälta ihjäl, med Adolf konfiskerade judarnas egendomar, för att kunna få råd med rustningen, och hade till på köpet ihjäl 8 miljoner människor i onödan, som stred på Tysklands sida i 1a VK, så det var något som var rätt vajkalle, (krigsekonomi är ingen ekonomi, utan en säker väg till helvetet, eftersom allt är lån eller stöld) och lite nyfiken är man hur Ryssland ska har råd med sin rustning utan fungerande ekonomi, utom då råvaruexport? I vart fall duger det inte att låna, vilket 70-talet lärde Sverige. S.W

Anonym sa...

Den tyska ekonomin (och naturligtvis demokratin), eller tvärt om, försattes i en djup kris där landet inte kunde styras pga av får stora utmaningar och för många partier som speldribblade och inte löste problem för vardagens utblottade tyskar, till slut fick regeringen styra med en undantagsparagraf som gav presidenten rätt att sätta sig över demokratiska beslut. (jämför inte DÖ, men bra nära)

-> förebådade att man kunde göra undantag, ändamålet helger medlen, lite som att Centerpartiets vurm för extremt nyliberal marknadsekonomi inte är starkare än att S hellre får styra mot statlig ekonomi i samråd med mp och vp, som gav DÖ.

-> Det parlamentariska kaoset i Weimarrepubliken var alltså grunden för att riket inte gick styra, och genom börskraschen blev det fullständig katastrof.

-> sympatier för extrema partier.

Kommunisterna fördubblade sina mandat till 100 1932 och bäst gick det för nationalsocialisterna.

Depressionen ansågs vara ett tecken på det kapitalistiska systemets undergång. Kommunisterna försökte vinna väljare inom arbetarrörelsen inför den stundande revolutionen. Arbetarrörelsen var emellertid djupt splittrad då som nu, eftersom det utöver en revolutionär och en reformert gren, även fanns starka nationella krafter i motrörelse, jmfr Republikanerna 2017.

Mest extrem var Heimatsocialisterna Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, som alltså var ett hopkok av det gamla arbetarpartiet socialistiska tyska arbetarpartiet
och en stark nationell rörelse som bävade för kommunisterna och som hade revanch efter första världskrigets ensidiga bestraffning av just Tyskland, (som stred mot Ryssland)

1928-1932 gick NSDAP från 12 till 230 mandat....
vilket bara kan förklas med att de övriga partierna inte hade något att erbjuda väljarna utöver käbbel, dvs den kommunistiska sidan var obeveklig, socialdemokraterna försökte, mittenpartierna hade svårt med de konservativa och det blev helt enkelt ingen driven sakpolitik, väljarna var desperata.

HÄPP, så blev Adolf ledare för det största partiet i Tyskland, och snabbt gick det. Skiftet skedde inte pga arbetarna, som var splittrade, utan när medelklassen, som skydde kommunismen, valde mellan pest och kolera och valde nazisterna som lovade krafttag för att komma ur depressionen.

När halva arbetarrörelsen, (ca 10 % av rösterna) de lottlösa och desperata arbetslösa (ca 10 % av rösterna) och en icke ringa del av medelklassen (ca 10 % av rösterna) lockades av Hitlers löften om kamp mot omvärlden för en bättre framtid, så fanns det alltså rimliga orsaker i grunden, armod och desperation.

Guldmyntfoten övergavs. Sovjetunionen var ett av de få länder som klarade sig undan depressionen, i propagandan som anförde en högkonjunktur i början av 1930-talet, men i själva verket hade Josef kickat igång ekonomin genom diktat och att stjäla jordegendomar från miljontals människor, som svalt, och inte fan blev det någon hållbar ekonomi av det heller, all tillit i Sovjet försvann, och därmed tror på kommunismen (i Sovjekt) Detta gjorde västmakterna livrädda under 30-talet, marknadsekonomi i gungning, depression, missnöjda väljare och kommunistspöket, händelseutvecklingen i Spanien 1936, när vänstern plötsligt enades, blev ett järtecken, även om Adolf med 1/3 av väljarna i ryggen genomförde en slags militärkupp. Demokratin och lagarna upplöstes, in kom godtycket. S.W

Mikael sa...

Jag vidhåller att du är en bra och rättskännande hedersperson, men att du fortfarande är
partikamrat med Annie Löv, Anders W Jonsson, Johanna Jönsson och F.Federley
förtar mycket av detta erkännande.

Hur tusan resonerar du och hur står du ut??

Om du går segrande ut ur detta vansinne (vilket inte ens är din ambition) och de tidigare nämnda lämnar C med svansen mellan benen, så skulle mycket vara vunnet.
Men jag inbillar mig att du hyser det största förtroendet för dessa charlataner så länge de tillåter dig att glädjas som en liten hund bakom de stora jyckarna.
Att i dagens läge vara högre företrädare för Centerpartiet, torde i historiens ljus bli bedömt som landsförräderi. Det samma gäller naturligtvis alla övriga partiföreträdare inom sjuklövern.
Gällande SD återstår att se.
Sverige är hur som helst kört.
Sverige inom fem år kommer att vara ett mindre helvete. Sverige om femtio år kommer inte ens att påminna om det som en gång var.
Ni politiker är ansvariga.
/Mikael Svensson

Anonym sa...

Det mest förnuftiga är en S+M.Stark majoriet och mycket gemensamt i grunden.Det måste ju vara befriande även för C och L som inte vill regera.Ni kan ju leka decembröverenskommelse långt in på 2020 talet.

Unknown sa...

Tack till alla där ute som har gett mitt företag en god trovärdighetsrekord form för av finansiering. Ons Doel är ett av de bästa spelen i 3-årsserien. Jag vill använda detta medium för att informera alla som behöver lånefonder av något slag, tveka inte att kontakta mig genom detaljerna nedan.

Telefon: +1 (201) 372-4499
E-post: raymondhillsfinance@gmail.com
Webbplats: http://www.raymondhills12345.wixsite.com/loan
Facebook-sida: https://web.facebook.com/Raymond-Hills-Finance-Company-535156153210264/

Kelvin Wood sa...

Behöver du ett brådskande lån för att starta företag, skuldlån? köpa en bil eller ett hus? Om ja, oroa dig inte mer, För vi erbjuder alla typer av lån till en låg och överkomlig ränta på 2,5% utan säkerhet och utan kreditkontroll. Kom tillbaka till oss om du behöver ett lån, vänligen maila mig nu via: (kw007042@gmail.com)

Unknown sa...

Hej jag är Ricardo Leo, jag bor i Sweden och jag är en enda pappa, jag hade ekonomiskt problem och det var väldigt dåligt men tack för gud för den här privata långivaren Carlos Ellison som hjälpte mig med ett lån på $ 50,000USD och nu är vi Bra tack till Carlos Ellison.

Om du vet att du behöver ett brådskande lån skulle jag råda dig att kontakta Carlos Ellison på Email: carlosellisonfinance@outlook.com

Tack och Gud välsigne.