tisdag, oktober 11, 2016

Mina drygt 30 riksdagsmotioner i höst

En riksdagsledamot har olika instrument för att lägga förslag och för att granska regeringen och för att påverka lagar; bl a genom riksdagsmotioner, genom frågor till statsråd (som måste svara inom några veckor skriftligen) och genom interpellationer till statsråd (som måste komma och debattera i riksdagen inom 2-3 veckor).

I onsdags avslutades riksdagens allmänna motionstid. 349 riksdagsledamöter har lagt ca 3.418 motioner, nästan 10 per ledamot.

En del ringaktar motionsinstrumentet. Inte jag. Jag tar det på allvar och försöker lyfta frågor där jag vill se förändring, små och stora. Frågor som jag drivit under året, som medborgare tagit upp med mig och som jag själv uppmärksammat. Varje motion stämplas in i riksdagens diarium, typ, den skickas till berört riksdagsutskott som måste behandla den och kommentera den och ta ett beslut. Oftast avslag, javisst, men med hänvisning till vad som pågår i regeringskansli och myndigheter och kanske visst stöd för att regeringen borde agera på något sätt.

Och motionen och dess behandling följs av regering och myndigheter och av alla intresserade medborgare som vill. Ibland motionerar många i samma riktning osv.

Jag har i år lagt ett ett trettiotal motioner som jag själv initierat, och är med på ytterligare några som någon riksdagskollega initierat. Ofta är vi två som undertecknar motioner, bl a eftersom det ger mer tyngd och räknas som var sin enskilda motion (är man tre undertecknare och fler är det mer en kollektiv motion).

Här ser ni vilka frågor jag vill påverka i detta riksdagsår, jag ger rubrik och någon förklarande mening och en länk.

1. Mildra de hårda kraven på synfält (sidoseende) för körkort.
Sverige har orimligt hårda och fyrkantiga krav, strängast i världen,

2. Gör några syntest under livsresan med körkort, och mildra de alltför hårda kraven på synfält.

3. Sänk dansbandsmomsen. En klassiker. popkonserter har lägre moms (6 %), som höjs om man också dansar (25 %).

4. Pensionshöjning för en del. Garantipensionen har höjts och är med bostadstillägg netto nära de som jobbat sig till pension. Gränsen för när kapitalinnehav (som man t ex sparat ihop) ska reducera bostadstillskottet bör höjas kraftigt.

5. Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut. Rätten för miljöorganisationer, t ex små i Stockholm, att överklaga beslut om vargjakt långt bort bör begränsas.

6. Enklare regler för att slakta vildsvin och sälja köttet.

7. Trygghetsboenden för äldre. Kommuner ska inte kunna förvägra äldre kring 80-85 att på ålderns höst få bo tryggt tillsmmans med andra äldre.

8. Ökad användning av ren vedeldning. Skärp kraven på nya braskaminer mm så att fler kan sättas in i hus för trivsel, förnybar energi och säkerhet vid strömavbrott och ofärd.

9. Utjämna skillnaden i fasta elnätskostnader.

10. Ett rättssamhälle måste vid behov ( t ex asylansökan) kontrollera ålder.

11. Rovdjurens dödande av renar. Rovdjuren bör kraftigt minskas i renområden och deras utbredning möjligen minskas.

12. Avhysning av markockupanter. Markägare måste snabbt kunna få polishjälp för snabb avhysning.

13. Höj lönebidraget för funktionshindrade. Det har legat still länge och skillnaden mot andra lönebidrag är för liten.

14. Inget lagkrav på bete för frigående kor i modern lösdrift.

15. Riksväg 35 och Tjustbanan mellan Linköping och Västervik. 2+1-väg och upprustning av spår.

16. Mer biståndsfokus på Afrikas jordbruk. Bedrövligt lite SIDA-pengar för att utveckla jordbruket i Afrika, ökar fokus och mkt mer pengar måste till.

17. Låt försäkringsläkare snabbt ta över sjukskrivningsansvaret. Fel att läkare bedömer olika och en del för generöst och andra för lite generöst.

18. Se över avgiften vid kriminaltvångsvård och psykiatrisk tvångsvård. Idag gratis i den ena och inte i den andra.

19. Låt BRÅ åter analysera brottslighetens utveckling. Idag är brottsstatistiken för bristfällig och analyser över brottslighetens utveckling vid tex stark migration borde åter göras.

20. Utvärdera sjöfyllerilagen. Anpassa alltför stränga promillegränser i nordisk riktning.

21. Brott mot blåljuspersonal och - fordon. Skärp straffen och värna polis och personal.

22. Enklare körkortsprov. Enklare svenska, mindre detaljkineseri och möjlighet till muntliga prov.

23. Krafttag för bättre arbetsmiljö i skolan för elever och lärare.

24. Planeringen för Ostlänken måste ges resurser.

25. Kalla jordbruket för livsnödvändig verksamhet istället för miljöfarlig. Eller i andra hand miljöpåverkande.

26. Forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

27. Skärp straffen för grova våldsbrott i övre tonåren.

28. Krafttag för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

29. Utred möjligheten att uppgradera Norrköpings skolmuseum till riksmuseum. Flerpartimotion med Mathias Sundin, FP, som första namn.

30. Kemikalieinspektionen måste beakta omvärlden vid bekämpningsmedel i t ex lök och vårraps mm. Anders Åkesson första namn.

31. Myndigheter ska inte kunna förbjuda skogsägare att avverka utan att lämna rimlig ersättning. Daniel Bäckström första namn.

32. Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Per-Ingvar Johnsson första namn.

33. Länsstyrelserna ska inte planera för en fast vargstam i södra Sverige. Per-Ingvar Johnsson första namn.

34. Rösträtt under året man fyller 18 år. Peter Helander första namn.


4 kommentarer:

Stefan Lundström sa...

Jag skickade via e-post ett förslag om att låta utreda s.k. SMS-lån med syftet att kräva skriftlighet när företag erbjuder detta i en kommersiell verksamhet. Jag förstår att du haft mycket att göra med de motioner som tills slut kommit till stånd. Mitt förslag liknar emellertid din motion om skriftlighet vid telefonförsäljning väldigt mycket. Personligen är jag övertygad om att det skulle leda till något bättre än dagens modell.

Skulle uppskatta feed back på mitt förslag som är lite av en hjärtefråga för mig. Det går även bra att ringa, så klarar man av detta på 3-4 minuter. Mitt telefonnummer finns i mejlet.

Bästa hälsningar

Stefan Lundström, Uppsala

Anonym sa...

Något otäckt är på väg att hända enorm upprustning på bägge sidor just nu, USA/Ryssland. Har ni Svenska politiker koll på läget? Varför är ryssarna skräckslagna för Hillary? Svaret finns i alternativmedia i USA, men har ni politiker här i Sverige koll?

gruelse sa...

Eftersom du sitter i försvarsutskottet, vill jag ge dig min bild av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Svenskt försvar ska vara krigsavhållande, kom ihåg det! Krig ska undvikas inte uppsökas eller uppmuntras!

Alltför länge har det rått antipatriotiska, Natovurmande, krigshetsande stämningar bland svenska försvars- och säkerhetspolitiska beslutsfattare. Dessa har kunnat förstöra det svenska försvaret, till förmån för en liten, globalt verkande expeditionskår under Natoflagg – IO-2014.

Det bilaterala säkerhetsavtalet med USA med sina hemliga tilläggsprotokoll är inte bra ur säkerhetssynpunkt, då det kommer knyta Sverige närmare till USA:s aggressiva geopolitik. Det hat som USA väcker i vissa delar av världen kommer då sannolikt spilla över på svensk botten.

Ett fullvärdigt Natomedlemskap är inte Sverige betjänt av, trots långtgående smyganpassning till Nato. Nato är inte någon utpräglad försvarsorganisation, bl.a. med tanke på det folkrättsvidriga Kosovokriget 1998-99 som Nato startade utan FN-mandat. Risken för krig är större för Sverige med ett Natomedlemskap än utan.

Dessutom verkar den tyske utrikesministern Frans-Walter Steinmeier tycka, att det i första hand är Nato, inte Ryssland, som krigshetsar i Europa, då han den här sommaren har kritiserat Natos militärövningar ”Saber Strike” i Baltikum och ”Anakonda” i Polen, som:
* "Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt".
* ”Was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen”

Ökad försvarsförmåga möjliggörs om konungariket Sverige slutar upp med att delta i Natos/USA:s kostsamma, globala härjningar, såsom i Afghanistan, Libyen et cetera, och istället koncentrerar sina militära ansträngningar till försvaret av fosterlandet.

Militär alliansfrihet och eget starkt försvar är bäst för Sverige! Ersätt också yrkesförsvaret med den kostnadseffektiva Värnplikten. Kort sagt! Lär av totalförsvarspärmarna från Kalla kriget, då Sverige hade ett kostnadseffektivt, respektingivande försvar, eller lär av Finland!

http://www.spiegel.de/politik/ausland/frank-walter-steinmeier-kritisiert-nato-manoever-in-osteuropa-a-1098360.html

gruelse sa...

Rättelse:
Utrikesministern heter Frank-Walter Steinmeier.

Tillägg:
För er som inte kan tyska kan jag ge en nöjaktig översättning på det Frank-Walter Steinmeier sa om sommarens säkerhetsläge i Östeuropa och om Natos militärövningar.

* Den som tror, att man med symboliska stridsvagnsparader vid Natos östgräns får mer säkerhet, han yrar.

* Det vi nu inte ska göra, är att ytterligare hetta upp läget genom högljutt svärdsfäktande och krigsvrål.