onsdag, oktober 05, 2016

Även tiggare måste följa ordningsregler

Jag är människa, och har förtroendeuppdrag som politiker. I min värld ska politiker arbeta för att förbättra samhället och förebygga och lösa problem. Gör man inte det riskerar man att bli utbytt.

Sedan 3-4 år, är det väl, har människor som tigger brett ut sig över hela Sverige. Fattiga människor från Rumänien och Bulgarien utnyttjar EUs tremånadersperiod att kunna uppehålla sig i andra länder till att göra det i flera år, utan resurser för att kunna bo i ordnade former.

Jag stöder helt åtgärder för att pressa och hjälpa de länder de kommer ifrån att förbättra för de extremt fattiga där.

Däremot ser jag inte att lösningen är att ännu fler reser till Sverige.

Jag bloggade om detta redan 2015.

Och i Sverige anser jag att lagar och regler måste respekteras. Det är ingen lösning att de utan resurser för att bo bara flyttar till nya gator, lekplatser eller vildcampingar och överträder reglerna där.

Jag är mycket tveksam till att lösningen är att man som i
Malmö ger bostad och socialbidrag och kanske uppehållstillstånd, eftersom det rimligen skulle öka antalet som vill komma till just Sverige.

Och ja, utöver att politiker ska säkerställa att ordningsregler upprätthålls och gäller lika för alla, t ex att man bara ska uppehålla sig tre månader i Sverige givet att man har resurser för sitt uppehälle, så tycker jag nog att kommuner som vill förbjuda tiggeri skulle kunna göra det.

Politikernas oförmåga att lösa de problem som tiggeriet för med sig, och de är fler än jag redovisat här, kan göra att folkopinionen påverkas.

Därför vill jag se åtgärder för att åtgärda de problem som Per Gudmundsson i SvD skriver om, utifrån sin egen vardag i välbärgade Stockholmsområden.

Tänker jag så fel? Vad är alternativet?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Lagar och regler skall väl även gälla för de personer som upplåter husvagnar och bilar till dessa tiggare. Inte meningen att skattebetalarna skall betala för sanering som nu i Sundsvall.

gruelse sa...

Vad är lösningen till att få bort zi… f’låt ”den kontinentaleuropeiska allmoseindustrin” från våra gator?

Lösningen är att utnyttja Lissabonfördragets utträdesparagraf och säga upp det svenska medlemskapet i EU och samtidigt avbryta Schengensamarbetet.

Ett avsagt EU-medlemskap är också en solklar win-win-situation för konungariket Sverige och dess skattebetalare, ty då behöver vi inte betala medlemsavgiften på ca 45 GSEK / år. Dessutom får vi då bättre möjligheter att behålla svenskt jordbruk och en levande landsbygd.

Som förtroendevald för svenska skattebetalare borde du se till att man årligen inte kastar bort 10-tals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar på ett och samma dysfunktionella prestigeprojekt – EU.

Jag hoppas att du har tillräcklig moralisk resning gentemot Lööfskan och analytisk klarsynthet, för att inse detta uppenbara, Staffan!

Anton Nilsson sa...

Låt kommunerna förbjuda tiggeri lokalt. Då kan ordningsvakter med förordnande flytta på dem, och sker det ofta stör det deras "business". Polisen kan i sin tur riva deras läger, som inte går under allemansrätten utan är olagliga redan i dag. SL kan kräva tillstånd för att sälja saker i stationer och på tåg, samt förbjuda tiggeriet där - ordningsvakter får beivra.

Gör det obekvämt och jobbigt, helt enkelt. Och ligg på deras hemländer om att ta mer ansvar.

Det handlar inte om att "förbjuda fattigdom", som vänstern älskar att säga. Det handlar om att förbjuda ordningsstörningar i form av tiggeri, samt se till att existerande lagar om bosättningar efterlevs. Annars kan man lika gärna legalisera stöld och rån också, eftersom man "inte kan förbjuda fattigdom".

K_R sa...

Det är som du skriver viktigt att vi upprätthåller de lagar och regler som samhället har beslutat om, då kan myndigheterna plötsligt inte bryta mot sina egna regler och stödja tiggarna genom att upplåta boenden och även ge ekonomiskt stöd till dem eller organisationer som verkar bland dem här i landet.
Man måste även ge polisen direktiv om att man måste ta itu med problemet och kontrollera att tre månaders regeln följs.
Dessutom måste kommunerna kunna få möjlighet att förbjuda tiggeri på offentlig plats.
Dessutom förekommer det som vi har sett ett utnyttjande av tiggarna /(människohandel)från kriminella kretsar som man bl.a. visade på i går på UG och det följer mycket kriminalitet och misär med tiggeriet.