måndag, augusti 29, 2016

Ofullständig brottsstatistik ger Sarnecki övertag.

Jag skrev på SvD Brännpunkt för lite sedan att Sverige bättre och öppnare borde redovisa brottslingars bakgrund, t ex nationalitet och födelseland.

Nu skriver experten Jerzy Sarnecki att, enligt rubriken (som kanske DN satt), "Ökad invandring leder inte till fler brott"...

Han menar att det är fattigdom och utanförskap och arbetslöshet som orsakar att fler begår brott, inte det faktum att man invandrar till Sverige.

Visst finns det sådana starka kopplingar.

Men rubriken är ändå provocerande, tillspetsad och delvis osann.

Jag replikerar Sarnecki på DN Debatt.

Och bloggaren mm Leo Kramar smular sönder Sarneckis ytligheter än mer.

Statsvetaren Anders Sundell beskriver det balanserat och bra i detta inlägg på forskarbloggen Politologerna. 

Per Gudmundson i SvD skrev i juni 2011 om invandrades överrepresentation i brott, i förhållande till sin andel av befolkningen, i Norge och Sverige. Artikeln  är 5 år gammal men torde ha relevans även idag, och den belägger att Sarnecki gör det alltför enkelt för sig i sin analys.

Tyvärr finns det inte många artiklar eller analyser på detta område, mycket beroende på att Sverige sedan 1994 inte i sin brottsstatistik för någon reguljär statistik över brottslingars nationalitet eller födelseland. Inte heller får Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) längre några uppdrag från regeringen att göra sådana analyser som man gjorde 1996 och 2005 om brottsligheten bland svenskar och invandrare.

Statistiken finns sannolikt om man gör djupbearbetningar som t ex forskare som Sarnecki kan göra, men den är inte tillgänglig i den offentliga debatten, t ex har jag som riksdagsledamot inte kunnat få fram detta genom riksdagens utredningstjänst, RUT.

Jag finner detta djupt otillfredsställande i en öppet och demokratiskt och liberalt samhälle som Sverige, att relevant statistik fördöljs eller undanhålls för medborgarna.

Det leder till att professor Sarnecki kan göra felaktiga påståenden på mediasveriges främsta debattplats utan att någon kan replikera honom utifrån faktiskt brottsstatistik. På sådana villkor sker ofta den politiska och mediala debatten i mer slutna och odemokratiska samhällen.

Det är faktisk beklämmande att detta sker även i Sverige.

Den svenska brottsstatistiken borde snarast föras som den gjordes tidigare, och som den förs i sannolikt alla övriga EU-länder. Och naturligtvis borde BRÅ på eget initiativ, och på uppdrag av regeringen snarast göra en tredje rapport om brottsligheten som de som gjordes 1996 och 2005.
1 kommentar:

Unknown sa...

Här ser vi ännu ett exempel på att politiker och massmedia _vill_ vara okunniga. För det vore ack så lätt att kolla upp.

1) Lista samtliga som fått personnummer annat än vid födseln sedan 1970.
2) Kör listan i 1 mot kriminalvårdens register över intagna på fängelser sedan 1970.

Jag tror faktiskt att ovanstående skulle kunna göras av ett tillräckligt seriöst icke-offentligt forskningsprojekt. Så länge personernas integritet skyddas (vilket enkelt sker genom att en extern statistiker är den ende som ser namn och personnummer) borde det inte vara några problem.