måndag, augusti 29, 2016

Jag replikerar Jerzy Sarnecki på DN Debatt

Professor Jerzy Sarnecki skrev på DN Debatt nyligen att "Ökad invandring leder inte till fler brott".

Jag anser detta vara provocerande, tillspetsat och delvis osant.

Och jag anser det beklämmande att Sarnecki kan påstå detta med tillgång till brottsstatistik som medborgare och riksdagsledamöter inte har tillgång till.

Den svenska brottsstatistiken borde bl a därför snarast föras mera som den gjordes tidigare, och som den förs i sannolikt alla övriga EU-länder. Och naturligtvis borde Brå på eget initiativ, eller på uppdrag av regeringen, snarast göra en tredje rapport om brottsligheten som de som gjordes 1996 och 2005.

Jag replikerar här Sarnecki på DN Debatt.

Skicka en kommentar