fredag, mars 04, 2016

Min analys om Centerpartiets väg framåt!

På 1970-talet stod Centerpartiet på topp, 20-25 %, det stora borgerliga partiet. En bred och bra politik för hela Sverige. Sedan, hur rätt vi än hade, uppfattades vi som ett känslosamt enfrågeparti, vi fastnade i kärnkraften medan moderaterna blåste förbi och tog över rollen som det stora borgerliga partiet. Vi gick spikrakt ner till 4,8 % 1998, innan Maud Olofsson åter breddade oss och sedan hade modet att göra upp om energipolitiken med alliansen.
Idag har vi en mycket bra politisk plattform med våra tunga frågor allt starkare och tydligare. Och en lysande bra partiledare som åtnjuter ett stort förtroende. Och rader av goda och nödvändiga förslag för en bättre integration och fler jobb.
Samtidigt har moderaterna krisat.
Vi var på väg upp mot 8-9 % och borde kunnat nå 10-15 %, enligt min mening.

I dagens demoskop når vi 6 % och snittar 6,7 % i summerade opinionsundersökningar. Och M och L stiger i opinionen medan vi faktiskt inte gör det.

Jag vet, jag sa vid partistämman att jag inte längre på ett bra tag ska tjata om asylpolitiken i centerrörelsen. Nu har det gått ett halvår, det kom 100.000 asylsökande under hösten till Sverige och Centerpartiet ingick en migrationsöverenskommelse med 5 partier om ungefär de att-satser som östgötadistriktet ville men som massivt, vid stämman, avslogs. Läget har förändrats, och jag för åter fram min analys och uppfattning.

Vid riksdagsbeslutet om ID-krav avstod jag med följande röstförklaring. Min uppfattning är att även en alliansregering hade varit tvungen att vidta åtgärder för att bromsa när det kom 10.000 asylsökande per vecka till Sverige. Centerpartiet har alltid haft visioner och mål men vi har också alltid tagit ansvar för att kunna regera både landet och regioner och kommuner genom en realistisk politik med en stark ekonomi.

Nu, i opposition, verkar vi i just denna fråga, Sveriges asylregler, ha bytt plats med Miljöpartiet. Vi motsätter oss tillsammans med Vänsterpartiet egentligen alla åtgärder för att bromsa inflödet av asylsökande till Sverige trots att vi i regeringsställning, enligt min mening, hade varit tvungna att ta ansvar för något liknande.

Vår regeringsduglighet kan nu ifrågasättas. Centerpartiet nämns alltmer som den svaga länken i en ev kommande alliansregering. Om flyktingsituationen består 2018 kommer C att kunna gå med i en regering som för den politik som vi starkt kritiserat som "skamlig" och "omänsklig", typ? Och om vi gör det så kommer vi rimligen att drabbas av samma förödande kritik som nu drabbar Miljöpartiet.

Jag känner en djup oro för att Centerpartiet åter är på väg att fastna i en känslosam enfråga som riskerar att ta över och smalna in partiet som mellan 1980 och 2000.

Opinionsmässigt har vi uppenbarligen minskat från den uppgång som fanns till över 8 %. Jag tror att vi säkert har fått en del besvikna MP-väljare och en del väljare i storstäder och bland ungdom, som ju tror att Sverige klarar vad som helst, typ. Men dessa väljare är lättflyktiga. Och jag befarar att vi lever farligt i våra kärnområden med risk för betydande tapp.

Jag är som sagt egentligen tillfreds med Centerpartiets politik i allt utom vad gäller Sveriges asylregler, där jag anser den välmenande men naiv och orealistisk. Men just detta är nu den helt dominerande politiska frågan i Sverige och EU. Och sannolikt kommer den att vara fortsatt högaktuell under året med risk för nya smärtsamma, men kanske ofrånkomliga, beslut i Sveriges riksdag.

Centerpartiet kommer då sannolikt att rösta emot, tillsammans med Vänsterpartiet och kanske med Miljöpartiet sedan de eventuellt lämnat regeringen. Jag är mycket obekväm med sällskapet. Vänsterpartiet har alltid haft en fullständigt orealistisk ekonomisk politik med statlig utgiftsexplosion kombinerad med stora skattehöjningar för företagare och löntagare. Och Miljöpartiet rör sig i samma riktning kombinerat med åtgärder för att i praktiken driva industri och jordbruk ut ur Sverige.

Jag befarar alltså en ökenvandring för Centerpartiet (särskilt om vi försvårar för eller inte ingår i en ny alliansregering) med vikande opinionssiffror eller i vart fall små utsikter till att kunna växa. Det vore tragiskt eftersom vår samlade politik och vår partiledare tillsammans vore förtjänat av ett åtminstone fördubblat väljarstöd.

Jag inser att jag säkert kommer att få stark kritik, dels för att jag har den analys som jag här redovisat och dels för att jag har fräckheten att ge uttryck för den offentligt, eftersom det anses skada partiet och skicka dubbla budskap till väljarna eftersom en enda riksdagsledamot inte tycker lika som partilinjen i en enskild fråga.

Centerpartiet är dock inget centralstyrt vänsterparti. Vi är, som jag ser det, ett socialliberalt parti med högt i tak för olika åsikter och öppen debatt. Jag är djupt ärlig i min analys och känner ett ansvar för att ge uttryck för den och förhoppningsvis kunna påverka mitt parti i den riktning som jag tror är helt nödvändig.

Och, sammanfattningsvis, det innebär egentligen bara att vi inte återigen fastnar en en känslosam enfråga utan håller fast vid en bred och samlad och utmärkt politik för hela Sverige med företagande, miljö, grundtrygghet, utveckling i hela Sverige och frihet i centrum.

Vad gäller så migrationspolitiken är ju vår nuvarande linje att helst behålla Sveriges mer generösa asylregler och inte vidta några åtgärder för att begränsa asylinvandringen utan att istället driva fram radikala förbättringar för bättre integration och fler i arbete genom våra hundratals stora och små förslag.

Jag står helt bakom att Sverige ska ha en en fortsatt progressiv migrationspolitik i EU-tät och vara ledande i utvecklings- och humanitärt bistånd i världen, i varje fall per capita. Samt att Sverige av all kraft driver på för att de fruktansvärda inbördeskrigen upphör och att EUs länder tillsammans tar ett stort ansvar för flyktingarna, både i flyktinglägren och för de som tar sig till EU. Och likaså står jag bakom Centerpartiets många goda förslag för bättre integration och fler i arbete.

Det enda jag har ifrågasatt, och ifrågasätter, är om Sverige med växande flyktingströmmar till EU kan hålla fast vid mer generösa asylregler än övriga EU-länder. Där har nu 5 riksdagspartier gått mycket längre än vad jag någonsin föreslagit. Därtill tror jag inte att Sverige ensamt av EUs länder kan avstå att bromsa antalet asylsökande, om övriga EU-länder vidtar åtgärder och Sverige då skulle få en kraftigt ökad flyktingström utöver den redan höga andel till EU som vi i många år har tagit emot.

Centerpartiet menar att våra 100-tals förslag för bättre integration och fler i arbete skulle, om de genomfördes.., innebära att Sverige uthålligt skulle kunna ta emot 10.000-tals asylsökande i veckan eller fler. Nej, där håller jag inte med. Jag delar 5 riksdagspartiers uppfattning att Sveriges mottagningssystem är mycket hårt ansträngda och inte klarar fortsatt mycket stora och ökande antal asylsökande, ens om C-förslagen skulle genomföras i sin helhet.

Det här är alltså min politiska analys, och min uppfattning. Jag vill föra fram den och söka påverka diskussionerna i Centerpartiet, i syfte att få en förändring i den riktning jag anser vara helt nödvändig. Att ha denna analys och inte föra fram den, det vore att svika, tycker jag. Jag måste kunna se mig själv i ögonen. Jag får naturligtvis leva med om den faller platt till marken och samstämdheten i partistämma, partistyrelse och riksdagsgrupp består. Men jag kan inte avstå från att använda min demokratiska rätt, och skyldighet, till att föra fram min uppfattning.

Jag väljer att göra det genom detta blogginlägg och i debattforum i sociala medier, främst Politisk Centerdebatt och Centervänner PolCV på Facebook. Kanske ger det några ringar i vattnen. Och kanske skriver jag några debattartiklar på detta tema vartefter. Sedan avgör naturligtvis väljare, medlemmar och förtroendevalda om något av det jag för fram beaktas, eller ej.

Ge gärna stöd eller kritik här på bloggen, men framförallt i debattforumen, som modereras väl och är utmärkta för att kunna bryta åsikter med varandra.

Tillagt 19 mars: Jag har inte skrivit någon debattartikel i rikspress, utan i några centertidningar (Skånska Dagbladet och Länstidningen Östergötland (på ledarplats C) samt i Östgöta Corren.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Mod och civilkurage!
Tack för detta! Stå på Dig!
Jag hoppas att vi medrötterna djupt i den svenska myllan skall kunna påverka.
Civilingenjör Bo Adolfsson, son till en odalbonde

Anonym sa...

Det här är ju inte direkt raketforskning.
Korrelationen mellan att följa agendan, och vad
som händer när man inte gör det.

Partier (liksom människor) är härmande djur.Ofta är det mest
framgångsrikt att härma, i vart fall till lägst risk, men man
får finna sig i att harva med fåren i flocken, och slåss i samma
"dödens" grupp. Det är väl ingen direkt gissning, att SD tävlar i
en egen klass, eftersom alla andra partier bestämde sig för att
tävla i samma klass, och får man acceptera att det blir lite trång
i startfältet.

Efter genomklappningen 2002 med Lundgren, fick hövdingen sin chans
och han med kumpaner kom på detta med "nymoderater" som i grunden
är hämtat från fifflaren Blair, new labour. Och det gick ju bra,
genom att helt vända avseende flyktingfrågor, så slapp moderaterna
den där motvinden, att vara för de rika och inte ens ha råd att
vurma för de fattiga.

Flyktingfrågan har sedan dess varit helt central fom 2002, eftersom journalisterna sas haft detta fokus för att "nita" högern :-) Sedan följer fåren efter, Bo "det här är min bank" Lundgren, torskade stort varpå Lejonkungen
och KD gick som raketer. 22,6 för Fp+KD och 6,2 % för Centern...och 15,3 för m, lika dåligt (Eller bra) som valet 1976. Notera alltså att KD+Fp fick 22,6, att jämföra med hur det gick för dessa partier 2014 = 10 % Det är monumental felorientering, 3 val på raken, det måste ha brunnit i fler än en (krets) både här och där.

Oaktat, alliansen var inte hövdingens idé, det var Bildt, det var
bara det att Maud och Co, till skillnad från föregångarna, tog språnget,
och bestämde sig för att haka på Reinfeldts kontrakt. Reinfeldt gick mot mitten,
varpå alla mittenborgerliga partier föll pladask, (fram till valet 2002 ser man att det sker översträömningar. S.W

Anonym sa...

låg = medel av Skop Sifo Demo IPSOS
hög = medel av Yougov Inizio Sentio Novus

låg = de institut som mäter SD lägst
hög = de institut som mäter SD högst
Detta ger vissa insikter i hur det strömmar och var det är strömt.

pop = SD + NyD

___________M_____m+pop___C+Fp+Kd___C+Fp+Kd+pop

hög-16q1---22,5----45,5----15,8----38,8
låg-16q1---25,2----42,6----16,9----34,3
hög-15-----22,7----42,3----15,3----34,9
låg-15-----24,1----39,3----15,9----21,1
SCB-15-----24,6----41,7----15,4----32,6 <-- ACHTUNG (15,4)

RÖTT
2014-------23,3----36,2----16,1----29,0 <-- ACHTUNG (16,1)

BLÅTT
2010-------30,1----35,8----19,2----24,9 <-- ACHTUNG (19,2)
2006-------26,2----29,2----22,0----24,9 <-- ACHTUNG (22)

RÖTT
2002-------15,3----17,1----28,7----30,6 PLING PLING PLING (valstugereportget)
1998-------22,9----23,9----21,6----22,6 <-- ACHTUNG (21,6)
1994-------22,4----23,6----18,9----20,2 <-- ACHTUNG (18,9)

BLÅTT (Bildt hade aldrig blivit statsminister utan Bert och Ian.
1991-------21,9----28,7----24,8----31,5 PLING PLING PLING

RÖTT
1988-------18,3------------26,4 mp entré. (pop fanns inte före 1991)
1985-------21,3------------26,7 valteknisk samverkan C+Kd
1982-------23,6------------23,3 Centern kickade Torbjörn (smart?)

BLÅTT
1979-------20,3------------30,1 PLING PLING PLING
1976-------15,6------------36,5 PLING PLING PLING
1973-------14,3------------36,3 PLING PLING PLING
1970-------11,5------------37,9 PLING PLING PLING

Sedan kan man väl dra vilka slutsatser man vill, men hur det kan komma sig att
C+Fp+KD tillsammans. S.W

Anonym sa...

låg SCB hög
________-15_____-15_____-15
M---------24,1-----24,6---22,7
C----------6,7------6,5----6,8 Notera C spikrakt lika låg=SCB=hög
L----------5,5------5,2----4,6 Notera L korrelerar låg=SCB=hög
KD---------3,8------3,8----3,9 Notera Kd spikrakt lika låg=SCB=hög

Alli------40,0-----40,0---38,0
M+SD------39,3-----41,8---42,3 :-) eller :-=

SD--------15,2-----17,2---19,6
C+L+Kd+SD 31,1-----32,6---34,9

C+L+Kd----15,9-----15,4---15,3 (suck) 3 val i rad sedan 2002, journalisterna glada
------------------------------------------------------------väljarna borta?
------------------------------------------------------------kan 3 mittpartier ha
-----------------------------------------------------------fel/otur 3 val rad? Näe

SD-------15,2-----17,2---19,6
MP--------7,2------6,3----6,0
Sum------22,3-----23,4---25,6

Den som inte ser korrelationen mellan mp och SD har inte tänkte färdigt,
mp kommer in i Riksdagen 88, 91 kommer NyD in, och mp åker ut, och 1994
åker Nyd ut och mp in, och ingen lärde sig något då heller :-) NyD var
ett misstag, Sverige varförskonat mot pop, och om bara hela Sveriges
samlade journalistkår tillsammans, vred debatten, så att allt som luktade
migrationspolitik tiden före Bengt Westerberg, kan ju fundera lite och
sitta med sin tvättade hals. Det som ändrat kalkylen sedan 1994 är EU+
att S blivit identitetsvänster som alla andra. Tänka sig.

S---------28,3-------28,8----26,5
V----------6,4--------5,9-----6,5

Sum-------34,7-------34,7----33,0 (påfallande jämn serie är med)
Röd-grön--41,8-------40,9----39,0
+ Gudrun--43,9-------42,7----41,3

SD----------15,2----17,2----19,6 Notera 19,6 - 15,2 = 4,4 % mellan hög och låg
s+v+m++F+SD-59,1----59,9----60,8 (påfallande jämn serie är med)

Fi---------2,1------1,8---2,3
övr--------0,9------0,4---1,2
Sum--------2,9------2,2---3,4

Konklussion, moderaterna la rabarber på mps politik i försvar + migration, och mps hållning var väl en efterapning av Fp, i vart fall under Westerberg, för 1991 - 1994 hade Sverige en väldigt generöst flyktingpolitik. Carlsson tog revansch 1994 och sedan fick Persson börja hantera mp som vägmästare, i och med valet 1998, och då har alla svärmat för mp, som givits oproportionellt mycket makt, och detta leder till två effekter:

1. politikens resultat, ger påverkan på samhället (utanförskap)
2. man lämnar fältet öppet för pop.

Förändringen av det Svenska samhället har gått mycket fort, vi har gått med i EU, och börjat betala våldsamt höga avgifter. Det är ettan, vad politiken faktiskt lyckas åstadkomma, i förhållande till vad man faktiskt säger, och sedan lovar, som är grejen. S.W

Anonym sa...
_______2014__________2015________________________________________2016
-------q4------nov----q1-----q2-------maj----q3----q4-----nov-----q1
-------låg-----SCB---låg----låg------SCB----låg---låg-----SCB-----låg

m------25,2---24,2---24,0---25,4----25,6---23,9---23,1---23,5---25,2
C ------6,1----6,0----6,0----6,7-----6,4----7,0----7,4----6,5----6,9
L ------5,5----5,3----5,3----5,3-----4,9----5,2----5,9----5,5----6,4
Kd------3,9----3,7----4,0----3,7-----3,8----3,7----3,6----3,7----3,5

SUM-----40,8---39,2----39,3--41,0----40,7---39,7---40,0---39,2---42,1


C+L+Kd--15,6----15,0---15,3--15,6----15,1---15,8---16,9---15,7---16,9
41,5 41,3 43,6 44,6 44,4 46,1

Notera att det är spikrakt mellan qvartalen på denna serie (låg)
och att höjningen q1 2016 innehåller 2/3 färdig statistik och mars
är predikation, så det är alltså fullständigt opålitligt. Men det är
ingen högoddsare, att det börja stiga, eftersom m lagt om rodret :-)

_______2014__________2015_________________________________________2016
--------q4------nov----q1-----q2-------maj----q3----q4------nov-----q1
--------låg-----SCB----låg----låg------SCB----låg---låg-----SCB-----låg

SD-----12,4----12,4----13,3---14,5----14,4----17,1---17,7---19,9----17,4
mp------7,6-----7,2-----7,0----7,2-----6,6-----7,1----6,6----5,9-----5,9
SUM----20,1----19,6----20,3---21,7----21,0----24,3---24,3---25,8----23,3

_______2014__________2015_____________________________________________2016
--------q4------nov------q1-----q2-------maj----q3------q4------nov-----q1
--------låg-----SCB------låg----låg------SCB----låg-----låg-----SCB-----låg

s-------29,6----32,2-----30,9---27,9----30,0----26,9----26,2----27,6----24,7
vp-------6,3-----5,7------6,3----6,4----6,2------6,4-----6,8-----5,5-----7,3

SUM-----35,9----37,9-----37,2---34,3---36,2-----33,2----33,0----33,1----32,0

s+v+mp--43,5----45,1-----44,2---41,5---42,8-----40,4----39,6----39,0----37,9
+Gudrun-45,9----47,7-----46,3---43,6---44,6-----42,4----41,6----40,6----39,8

Enligt kvartalsserie låg, har vänstern samlat gått ner med 6%
och adderas SD så ser man väl ungefär hur det strömmat över tid

ovan+SD-58,3----60,1------59,7---58,1---59,0----59,5-----59,3----60,7---57,2

Det ser väldigt snyggt ut, nästan perfekt, och att man tappar q1 2016 beror
ju på att Alliansen samlat (utom C) går framåt, framför allt går m framåt, och så Fp går bra, ioch med att hela F kniper tyst, inte ett enda knyst för högsvansarna BO och EU, så är det, politik har inget att göra med något annat än opportunism :-)

_______2014__________2015_________________________________________2016
--------q4------nov----q1-----q2-------maj----q3----q4------nov-----q1
--------låg-----SCB----låg----låg------SCB----låg---låg-----SCB-----låg

Fi------2,3----2,6----2,1-----2,1------1,8----2,0----2,0----1,8----1,8
Övf-----1,0----0,7----1,0-----0,9------0,5----0,8----0,7----0,3----0,7
Sum-----3,3----3,3----3,1-----3,0------2,3----2,9----2,6----2,1----2,6

Fi dyker, och det är nog ett tidens tecken, Gudrun är helt tyst, för bara
ett år sedan, trumpetade Fi, Gudrun och Soraya Post i högan sky, om en
mer generöst flyktingpolitik, med nu är Fi lika tysta om Svenska kyrkan,
Antje och hela vänstergängetär knäpptyst, och har börjat intresserad sig
för samerna istället. Det är inte dumma, den där välfärdsindustrun, tom
Rambergskan är tyst. Det är magiskt. orkarn inte sammanställa mätserie
hög. Lycka till. S.W

Anonym sa...

låg = medel av Skop - Sifo - Demo - IPSOS = de institut som mäter SD lägst
hög = medel av Yougov Inizio Sentio Novus = de institut som mäter SD högst

------------2014--2015---------------------------------------------2016
------------hög---SCB----hög----hög----SCB----hög---hög-----SCB----hög
____________q4____nov____q1_____q2_____maj____q3_____q4_____nov____q1

M--------------24,4---24,2---23,3---24,3---25,6---21,8---21,1---23,5----22,5
C---------------6,1----6,0----6,2----6,9----6,4----7,2----7,4----6,5-----6,9
L---------------5,1----5,3----4,4----4,5----4,9----4,5----4,9----5,5-----5,3
KD--------------3,9----3,7----4,4----3,4----3,8----3,6----3,8----3,7-----3,6

m+c+L+Kd-------39,5---39,2---38,2---39,1---40,7---37,1---37,1---39,2----38,3

Alliansen ser att att ha tappat mycket marginellt, i princip spiktakt

Alli+sd--------43,0---40,3----44,0---46,1---43,8---47,8---48,4---47,1---49,1
c+L+Kd+sd------29,9---27,4----31,2---33,3---29,5---37,6---39,6---35,6---38,8
v+mp+fi+sd-----29,8---27,9----30,8---33,5---29,0---37,2---37,9---33,1---37,4

Snygg linje, vilka olika barn leka bäst? Jo:
C+L+Kd---------15,2----15,0---14,9---14,9---15,1---15,3---16,1---15,7---15,8
v+mp+fi--------15,1----15,5---14,5---15,2---14,6---14,8---14,4---13,2---14,4
SUM------------30,3----30,5---29,4---30,0----29,7--30,1---30,5---28,9---30,2

Mycket mer spikrakt blir det inte, det är en slags skönhet med siffror, även om de bara speglar statistiska samband, är det likväl riktigt vackert..sug på den :-)

Men, vad händer nedan - Oj
Alliansen + SD snart är över 50 % enligt mätmetod hög = stifta lag
och s+m kan det sorgrligt nog inte längre :-)

s+m------------54,1---56,4----53,3---50,3---55,6---46,4---44,9---51,1---45,7
m+sd-----------39,1---36,6----39,6---42,7---40,0---44,2---44,6---43,4---45,5
s+sd-----------44,4---44,6----46,3---44,4---44,4---46,9---47,3---47,5---46,2

s+m går inte så bra tappat nära 9 %
m+sd mår alldelses utmärkt upp 6,5 %
s+sd ser spikrakt ut, fram till q3 (Brygghusmötet med Christina från Duvemåla :-)
men från att s vaknade upp ur svampröken, och Magdalena satte näven i det dukade bordet, så ser ut att arta sig

Men här :-) vilka kombinationen rör sig inte en mm, utan är liknöjda?
kanske tror man att det löse sig med en ny kommunikationsplattform?
C+L+Kd---------15,2----15,0---14,9---14,9---15,1---15,3---16,1---15,7---15,8
c+fp+v+mp+fi---26,3----26,8---25,0---26,6---25,9---26,5---26,7---25,2---26,6

Tips, C verkar inte ta oro på allvar, och oron finns där, och det kommer att bli värre, så hur vore det om C började krypa ut ur garderoben avseende försvar+polis?
Men det är tyst...och om det inte finns resirser, så kanske C ska börja förklara vilka budgetposter man istället priroterar, öppen gräns = mer Migrationsverk :-)
S.W

Anonym sa...

De marginalisreade då? alltså marginalväljarna, vilka har följande egenskaper:
1. man kan byta mellan blocken, switcha.
2. om vederbörande är kvinna byter hon med mp och annars nymoderaterna
3. om vederbörande är man (de som betalar mest skatt (arbetar mest, och
är minst sjukskrivna, utnyttjar transfererignssystemen minst, dvs det är
denna grupp som betalar relativt sett mest, så strömmar dessa till SD och
se, nymoderaterna, det behövs ingen forskare eller statsvetare för att se
det sambandet, det täcker att kunna addera talserier över tid, longitudinell
förändring.

SD-------------14,7----12,4---16,3---18,4---14,4---22,4---23,5---19,9---23,0
MP--------------7,0-----7,2----6,1----6,0----6,6----6,0----5,5----5,9----5,0
Marginalen-----21,7----19,6---22,5---24,4---21,0---28,3---29,1---25,8---28,0

Jo, mamrginalblocket går som en raket och mp kunde ha tappat mer, bara 2% :-)

S--------------29,7----32,2---30,0---26,0---30,0---24,6---23,8---27,6---23,2
V---------------5,7-----5,7----6,0----6,8----6,2----6,6----6,7----5,5----7,1

Sum------------35,4----37,9---36,0---32,8---36,2---31,2---30,5---33,1---30,3
Röd-grön-------42,4----45,1---42,2---38,8---42,8---37,2---36,1---39,0---35,2
+ Gudrun-------44,8----47,7---44,4---41,2---44,6---39,4---38,2---40,8---37,5

Hur man än vrider och vänder, ser det mörkt ut på Kameruns avbytarbänk - 7 %

v+mp+fi--------15,1---15,5----14,5---15,2---14,6---14,8---14,4---13,2---14,4

stadigt som en klippa, mps+fis fallande trend kompenseras av vps:s uppgående
vänserpartiet mår bra av att slippa hbtq-högern och dårfinkarna från ung vänster
från Ohlys tid, och kan nu fokusra på klasskamp + kvinnor (kvinnolöner, och om
bara Sjöstedt slutar använda feminism, utan klär den i ord, kronor och ören för
kvinnor med låga löner som visst fått skatten höjd, så går det bra :-)
Matcha det Centerpartiet, pengar till de som arbetar och betalar Lööfs kalas...

Slasken är inte mcyket att kommentera - den är stabil
Fi--------------2,4----2,6-----2,3----2,4----1,8----2,2----2,1----1,8----2,3
övr-------------0,9----0,7----1,0----1,3-----0,5----1,2----1,2----0,3----1,2
ÖVR-------------3,3----3,3----3,3----3,6----2,3----3,4----3,3-----2,1----3,5

m+c+L+Kd-------39,5---39,2---38,2---39,1---40,7---37,1---37,1---39,2----38,3

s+vp+mp--------42,4----45,1---42,2---38,8---42,8---37,2---36,1---39,0---35,2
s+vp+mp+fi-----44,8----47,7---44,4---41,2---44,6---39,4---38,2---40,8---37,5
SUM------------84,3----86,9---82,7---80,3---85,3---76,5---75,3---80,0---75,8
Faller fritt som i en dröm

s+vp+mp+fi-----44,8----47,7---44,4---41,2---44,6---39,4---38,2---40,8---37,5
Alli+sd--------43,0----40,3---44,0---46,1---43,8---47,8---48,4---47,1---49,1

summerar man de där två sista raderna och lägger till övriga
övr-------------0,9----0,7----1,0-----1,3----0,5----1,2 1,2------0,3-----1,2

så blir det itne käpprätt, utan spikrakt, dvs SUM = 100, och så är det om
man räknat 100-delarna rätt. Summan av kardemumman = noll eller 100.
Det där måste man inte vara räknenisse för att förstå, enkel addition klarar
även vi vanliga medelmåttiga killar av, liksom barn och ensamkommande av,
det är inte svårare än så, för att använda provokationen som ironisk blinkning.
Om ett år vill man ställa frågan till centern, hur tänkte ni :-) alltså alla utom
Starke Staffan? S.W

Anonym sa...

Sammanfattning: studera vilka kombinationer som är raka respektive ändras över tid, plotta in vad som händer i omvärlden med den serier som ändras, och sedan kommer svaret ut, med ganska stor sannolikhet :-)Lycka till med Stureplansbönderna, vi som bott/bor i trakterna kring Stureplan, men aldrig satt sin fot i eländet sedan Zetreus och bröderna Kränkt, vi trodde att Stureplanscentern var en ond dröm, men det var det inte, och då våra Riksdagsmän och Riksdagskvinnor sällskap med Åkesson och Co, och ärligt talat, det är faktiskt rätt åt eländet, det måste ha varit en kombination av känslor, pengar och värdegrunder, och siffrorna, (de som speglar väljarnas agerande relaterat till verkligheten, inte media - de kan man väl bortse från....när man har en policy. Suck. Nu gäller det att hjälpa Borgerlig Framtid på traven :-)
Det kan komma att hända intressanta ting, 2,5 år kvar och faktiskt en tårtbit som inte är ianspråktagen, EU-federativt kritisk, tror inte p Svenska Freds lösning att värna freden, inser att grunden för allt är trygghet, land ska med lag byggas, och till detta en pålitlig länsman, och så lite klassiska frågor om löner för kvinnodominerade yrken + lägre skatter, hur svårt kan det va?

Nä, nu dags att springa och arbeta, har debiterat 0 kr per timme sedan 2010, dvs 0 % skatt, och försöker konsumera så lite som möjligt, att rösta med blånboken är det enda som biter, för hur var det med Zappas album, were only in it for the Money, handlade inte det om medelklassungdomar som ville vara hippies, och "revolterade" mot "systemet, eller hur var det nu? S.W
S.W

Anonym sa...

Idag 29 mars Dagens Industri

" På fredag kommer Annie Lööf tillbaka till jobbet efter att ha varit föräldraledig sedan september. Hennes skrivbord står på samma ställe som när hon gick, liksom opinionssiffrorna."

S.W Jo - det har varit tyst från C, har man inte haft någon annan med mål i munnen? Det har varit så tyst, är det bara får kvar i partiet (metafår:-) för
medlöpare/opportunister)

"Men det politiska landskapet har förändrats i rekordfart under just den tid hon har varit borta och i centrum står migrationspolitiken."

S.W Jo, det ändrades redan i valet genom att SD blev vågmästare och Mp framstod dom de genuina världsfrånvända fårskallar de varit, sedan....Tyvärr har den gröna färgen smittat av sig, genom att man förefaller använda samma PR-byrå, med samma finansiärer....Centerpartiets partikassa till trots. Sedan blev det lite ångest och primalskik, dvs DÖ, och sedan ett nytt normalläge efter KDs ting och Moderaterna stämma, där akb snabbt som attan la om rodret, till den nya vinden.
men vinden vände ju långt tidigare, det var först genom Sanna Raymans försynta påpekande om varför ingen redovisade vissa kostnader, varpå hon skrev en ledare, som tre dagar senare besvarades med det bisarra talet "öppna hjärtan" - men som sagt, felnavigeringen sköt fart lååååångt tidigare, och hur det kan komma sig att våra politiker unisont, glömde bort att redovisa kostnader, samtidigt som BNP per capita sjönk med den borgerliga ministären är en gåta, trodde det att det skulle gå att fortsätta leva i en utopisk bubbla, som om att resten av världen och dess problem inte fanns?

"De flesta partier har svarat på förändringen."

Bäst är ändå mp..... :-)
Fp håller tyst, KD nära nog lika tysta, detta med islam och religionsfrihet kommer att bli vissa problem, i synnerhet som C fått en släng av vansinnet med, detta med värde- och kulturrelativism, som utmynnar i ngn slags bisarr idé om att allt kan förlåtas i religionens tecken, då är det väl snart bara dags för extremvänstern och fascisterna att öppna egna kyrkor med, trossamfund....
Bokstavstolkar man Koranen är den i klass med Mein Kampf, (eller värre)
Men nycentern har nog inte läst Koranen :-)


"Socialdemokraterna och Miljöpartiet har visat att de kan ta ansvar när det gäller."

S.W Hm, utan mp hade sossarna vänt tidigare, mp fick välja, visitkort och fortsatta lån på sina bostadsrätter på Söder, eller sina ideal, sådan tur var går alla att köpa. S.W

Anonym sa...

"Regeringen har radikalt minskat asylinvandringen. Moderaterna är måna om att hänga med och helst ligga steget före. Liberalerna och KD bejakar stramare asylregler."

S.W Bha, man har inte ändrat nämnvärt i regelverk och förmåner, så dragkraften finns kvar, det skjuter sanrt fart med nya rutter, lösningen ligger i att ta bort alla välfärdssystem, lockelsen, det vet C, men ingen vågar säga det högt, så man pratar om sina fria ideal istället.

"Centerpartiet står dock kvar som om inget har hänt."

Jo - med samma partiledning, vi är många som hoppas att ska fortsätta sin frihetliga linje, fram till valet 2018, så att väljarna kan utvärdera C-utopismen, med lite flax åker Centerpartiet ut :-) och då kan det bli ordning med lite mer jordnära folk, som bryr sig om väljarnas vardag. Som det ser ut nu, blir det trångt i mitten, och klarar inte C av att vända, blir upplagt för Borgerlig Framtid, som förefallet kunna ta vid, där den gamla centern upphörde.

"Partiet motsätter sig regeringens förändringar och vill uttalat fortsätta den politik som gällde under hösten."

hear hear- bara hålla tummarna för Lööf :-)

"Enligt C bör Sverige svara med reformer på arbets- och bostadsmarknad, samt mer eller mindre släppa asylsökande vind för våg."

S.W Jo - så har man också inte förstått någonting om ekonomi, skattesystem eller vad ökade klyftor innebär, kansle har centerpartiet även en plan för försvaret, polisen, skolan, fri sjukvård.......¨pensioner, åldrevård, arbetslösa = utbildning, eller tror man på bärplockning som mp?

"Det är viktigare med skydd än med en viss standard, som man uttrycker det."

S.W Jo, Centern har bliit socialister, har de glömt bort vems skattekronor som de delar ut, det låter ju värre än KPLM(r) fattar inte partiledningen vilka det är som betalar kalasen, välfärd für alle?

"Centerpartister i Annie Lööfs närhet berömmer sig gärna av att tillhöra ett parti med visionära idéer."

S.W Adolf var också visionär, fullständigt livsfarliga dessa drömmare.
Arbete, kapital och naturresurser, det är allt man behöver kunna,
+ att människan är ett rätt obehagligt manipulativt djur.

"När andra partier tänker smått och svenskt tänker Centerpartiet stort och globalt."

Verkligheten (djävulen) bor i detaljerna, det stora bygger på det lilla, partitiva relationer, delarna bygger helgheten, utan enskilda mjölkbönder ingen mjölk, mjölken är real, mjölpriset eller ekomjölkspolicyn en abstraktion.
EU fungerar om ingående delar fungerar, fungerar inte Grekland, fungerar inte EU.
Centerpartiet med flera partiledningar har visat att dagens politiker inte är mogna uppgiften, man lever i en bubbla, de policyprofessionella, arbetskygga, odugliga lallare har tagit över, och det gäller i högsta grad sossarna, Liberala ungdomsförbundet, Stureplanscentern, halva MUF, KD vet man inte var man har, de enda som verkar ha nyktrat till är vänsterpartiet sedan gamla Ung vänster fick lite mindre att säga till om.

"Man kan också beskriva dragningen till det storslagna som ett slags galenskap."

S.W Jepp

Anonym sa...

"När Centerpartiet senast satte sig ner och närodlade sina idéer blev resultatet förslag som slopad skolplikt, slopad arvsrätt, rätt till månggifte och helt fri invandring."

S.W Jepp, samma nyliberala galningar som finansierade andra, dvs vägen mot federation i EU låg via upplösandet av nationalstaten, dvs att upplösa demokratins grund, gå till val på det ni :-) Nu när väljarna börjat fatta vad det var på värde.

"Partiledningen tvingades att ta avstånd från sin idégrupp, men den ultraliberala idévärlden dröjer sig kvar, särskilt i migrationsfrågan."

S.W en gång grandios, alltid grandios.

"Den typen av samhälle som blir resultatet av Centerpartiets migrations- och integrationspolitik skulle bli ett radikalt annat samhälle och mycket sämre för flertalet av medborgarna."

S.W Ja för fem finns C - för sig själva?

"Framförallt skulle klassklyftorna och segregationen skena med svåra följder för säkerhet och skola."

S.W Jo - C finns, liksom mp, för att få klassfrågorna att skena (jämte utanförskapet :-) DI skräder sas inte orden. och vad är C svar på detta?
att det kommer att bli bättre sedan? Lite som att efter krig kommer fred,
det var det hövdingen lovade, men vågar man tro på någon som först utlovar
komet, nedgång som nödvändighet för att få det bättre, låter lite som Jihad så där, spränger du dig, så får du 53 vindruvor.

"Att sänka löner är ingen generallösning. Svensk ekonomi är högproduktiv och sofistikerad och därför svår att komma in i utan utbildning."

S.W Jo men nu vill ju C sänka Svensk ekonomi till u-landsnivå :-) alla ska med, alla ska ha det lika dåligt, lite som socialsiterna,

"När alliansregeringen försökte minska arbetslösheten för unga utan gymnasieutbildning genom att sänka arbetsgivaravgifterna för alla unga hände ingenting. Reformen var orimligt dyr i förhållande till utfallet, men framför allt löste den inte huvudproblemet."

Nä, och det var företrädesvis Svenska ungdomar.

"Att ha stor invandring av personer utan utbildning innebär därför ett långtgående socialt ansvar."

S.W för vems pengar då? Centerpartiets kassa?


"Några kommer att kunna utbilda sig, men tyvärr talar den nuvarande statistiken för att det är svårt för många."

S.W Jepp- staten betalar - höjda skatter eller försämrad statlig förmåga

"Här måste Centerpartiet fundera igenom trovärdigheten i sin egen politik och hur den uppfattas av folkflertalet."

S.W nej för fan, håll tyst, låt utopisterna fortsätta, hand i hand med mp, det är mer rättvist, ett galenpanneparti för varje bliock, mumma för SD, så snälla Staffan, lova att inte mullra mer. låt barnen leka i fred, då kan det bli bättre snabbare :-)

"Att ta migrationen som ursäkt för att återgå till 1980-talets systemskiftesretorik är knappast en valvinnare"

S.W Nä just det, se till att sänk hela alliansen - när C ändå är i farten, med att sänka hela EU, alla ska med. Centerns kärnväljare betalar priset, hipp hip hurra för fårens vän, Fåres. S.W

PS det kan förekomma spår av uppgiven ironi mella raderna DS