onsdag, februari 24, 2016

Dödshjälp - en viktig riksdagsdebatt!

Jag har i något decennium drivit frågan om rätt till dödshjälp genom motioner, interpellationer och debattartiklar mm.

Sent igår kväll, efter tio, diskuterade statsrådet Gabriel Wikström, Johan Hultberg och jag frågan om dödshjälp i Sveriges Riksdag.
Det var en djup (enligt statsrådet) och sansad och respektfylld dialog.
Visst återkom Wikström till att många läkare är emot och att han inte "i dagsläget" vill tillsätta någon utredning och att samhället måste fundera noga osv. Det måste han egentligen lyfta fram, så laddad och tabubelagd som denna mycket viktiga fråga är.

Men!
Han bejakade ändå individens frihet att själv kunna lyssnas till och respekteras, och han lyfte fram Statens medicinskt-Etiska råd (SMER) som bättre än en politisk utredning på att analysera och lägga förslag i frågan.

Och det har ju SMER redan gjort, år 2008, då man föreslog att regeringen borde överväga att införa någonting i riktning mot Oregonmodellen. 
Jag undrar ändå om inte denna frågas laddning kommer att nödvändiggöra någon form av utredning. Men kanske inte! 

Styrelsen för Rätten till en Värdig Död har arbetat med denna fråga och jag rekommenderade statsrådet att noga ta del av detta.

Jag valde i mina 2 första inlägg att ge röst åt Harald Norbelie, som från andra sidan floden ställde fråga till statsrådet wikström, och Inga-Lisa Sangregorio​ vilka med oerhörd tyngd lyfter fram verkligheten.

Min kollega Johan Hultberg tog av sin partinål och hade två starka inlägg där han entydigt tog ställning i sakfrågan.

Mycket pekar också på att Moderaterna kommer att förespråka att denna fråga utreds.

Som jag alltid säger, verkligheten avgör i längden, denna fråga är i rörelse och gårdagens dialog i riksdagen ser jag som ett stort steg framåt.

Måtte SMER nu ha fått råg i ryggen att åter ta upp sitt förslag från 2008 och summera den utveckling som sker i EU och USA och åter tillskriva regeringen i frågan!
Här länk till debatten både i skrift och tal;
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H310372

Tillagt 29 februari; Dagens Nyheter ger i en ledare tungt eldunderstöd för att denna fråga behöver utredas. Mycket glädjande och ett viktigt steg framåt. Man har precis uppfattat vad frågan handlar om!

2 kommentarer:

Peter sa...

Jag är anhängare av iden att vi som individer har obegränsad rätt till vårt liv och vår död.
Denna rätt tog kyrkan en gång ifrån oss, det är dags att vi tar den tillbaka.
MEN, skulle jag idag överlämna giftsprutan till ett samhälle jag inte litar på?
Aldrig någonsin betror jag dagens samhälle att ha något som helst att skaffa med min förestående död.
Den dagen vi ger samhället möjligheten att korrigera befolkningspyramidens utseende är vi inte längre medborgare i Sverige, vi har då blivit en villkorad kostnadspost i samhällsekonomin.
Våra politiker och vårt samhälle har redan bägge kulorna i ett fast grepp, ytterligare terrorinstrument skall vi inte ge dem. Nu är pensionen den lilla yta av ohotad frihet vi fortfarande förfogar över.
Vem i mogen ålder kommer våga uppsöka läkare då vi inte vet om vi står på listan över onödig kostnad?
Skall vi ha rätt till assisterad dödshjälp måste den administreras MYCKET långt från myndigheter och samhällets kontroll.
Nuvarande system utomlands förefaller vara både patientsäkra som etiskt försvarbara.
Sveriges myndigheter skulle möjligen kunna få betala räkningen från dessa institutioner EFTER att patienten i skydd av anonymitet fått ta del av deras service.
Sverige får under inga omständigheter ha något som helst ägande eller intresse i dessa organisationer, vår död är en privatsak som kräver absolut förtroende för omgivningen.
Detta är något som den svenska staten förbrukat sedan många årtionden, lobotomi, kastrering, indoktrinering, lögner och faktaförvrängning tillsammans med en fullständigt oetisk syn på individens rättigheter gör att aktiv dödshjälp i Sverige är utesluten.

Anonym sa...

Filosfoisk tidsskrift nr 2 1989

"Semantik till vardags och till döds"
av Ingvar Johansson

är väldigt läsvärd, i vart fall för oss som är intresserade av semantik
vad någon ting betyder, egentligen, bara begreppet död, och hjälp är
super intressanta. Leva och dö är för övrigt 2 av de 61 semantiska
primitiven, tillika verb. (semantic primes)

Dvs urbeståndsdelar i alla språk:

VERB EVENT HAPPEN (tex en begravning)

VERB ACTION DO (tex att agera, göra något
VERB ACTION MOVE

VERB MENTAL THINK (tänka är inte tro, utan mer att överlägga/beakta
VERB MENTAL KNOW (ja, vad vet man, att man ska dö,
VERB MENTAL WANT det finns saker man vill, hälsa + handlingsfrihet

VERB EXPERIENTAL SEE
VERB EXPERIENTAL HEAR
VERB EXPERIENTAL FEEL

VERB SPEECH SAY rätten att uttrycka sin vilja
VERB SPEECH WORDS tex i ord
VERB SPEECH TRUE jämte negationen falce, alla ljuger, och det
gäller att komma undan med att tala sanning för
sig själv.

VERB LIFE DIE
VERB LIFE LIVE

EXISTENCE THERE IS
EXISTENCE EXIST

POSSESSION HAVE (SOMETHING) IS (SOMEONE'S) mitt liv är inte ditt.

EVALUATORS GOOD Ett gott levande
EVALUATORS BAD Ett ont levande

Problemet är mindre rätten i sig, utan praktiken, det ska inte vara för lätt, och inte för svårt. S.W