torsdag, december 17, 2015

Riksdagsbeslut om ID-kontroller, min röstförklaring

web-TV; , scrolla ner i talarlistan till höger.Herr Talman

Riksdagsledamöter, Ni som lyssnar,  och Ni som läser detta om ett eller flera decennier när dagens utmaningar är historia, så som det alltid blir.

Under Centerpartiets viktiga idéprogramsdebatt väcktes jag till insikt om att ett litet land i Europeiska Unionen, som Sverige, inte ensidigt kan fastställa sina migrations- eller asylregler betydligt mer generösa än övriga EU-länder. I alla fall inte i en värld med djupa klyftor, någon miljard människor som svälter och kring 60 miljoner på flykt.

Vi enades i Centerpartiet om ett bra idéprogram, med goda visioner och med beaktande av verkligheten.

Sedan dess har jag nu och då lyft fram uppfattningen att Sverige behöver anpassa sina asylregler i EU-riktning. Detta enkla konstaterande har tyvärr ofta bemötts med upprörda känslor och jag har fått kritik för att typ fiska i grumliga vatten och för att t o m uttrycka mig främlingsfientligt eller ”rasistiskt”.  Inget kunde vara mera fel och jag är naturligtvis djupt kränkt över detta.

Dessa grundlösa beskyllningar är i sak obegripliga men förklaras av den ”åsiktskorridor” som i den svenska samhällsdebatten i de bästa avsikter upprätthållits av politiker och media. Den finns inte, eller har inte funnits, brukar dessa ibland hävda. Det är fel och det vet vi som sökt bredda den.

Hade Sverige lyssnat på oss som försiktigt lyfte fram detta, att Sverige borde anpassa sina asylregler i EU-riktning, hade kanske antalet asylsökande till EU som valde att ta sig till Sverige inte varit lika högt som det varit och blivit. Men det är också historia.

Nu tvingar verkligheten samma politiker och partier, och samma ledarskribenter med hög och stolt svansföring, till att föreslå och försvara åtgärder som slår blint och som varit helt otänkbara och som då beskrivits med epitet som jag inte här vill nämna. Nu glöms de heliga principer som alltid tidigare lyfts fram och nu försvaras de drastiska åtgärderna som nödvändiga i en ny verklighet. Jovisst, men principdebatten som fördes tidigare omfattar faktiskt samma principer nu som då. Och den övergripande verkligheten har faktiskt inte förändrats.

Här är vi idag. Panikåtgärder framtvingade av verkligheten. De senaste årens handlingsförlamning har också lyft fram Sverigedemokraterna som ett av Sveriges 3 största partier, inte av egen kraft skulle jag säga, utan framhjälpta av de partier som ville mer än vad som är i längden möjligt.

Regeringen har plötsligt lagt om kursen 180 grader och föreslår nu radikala åtgärder för att förhindra många av de som vill söka asyl i något EU- land att inte längre kunna göra det i Sverige. Vi behandlar idag en proposition tillyxad i all hast med dåligt beredda och mycket långtgående förslag.

Centerpartiet har arbetat fram och sedan lång tid föreslagit rader av konstruktiva förslag för bättre integration, effektivare flyktingmottagning och fler i arbete genom lägre trösklar, bättre regelverk och enklare jobb. Det är mycket beklagligt att starka politiska krafter hittills kunna förhindra att dessa nödvändiga insatser genomförs. Jag hoppas att verkligheten inom kort kommer att göra att Centerpartiets förslag kan förverkligas i bred politisk enighet, jag skulle t o m vilja säga att något annat skulle vara mycket överraskande. Verkligheten är en tung kraft och den talar för Centerpartiets förslag och mot socialdemokraternas och LOs fyrkantiga 1970-talsfundamentalism som bromsar mycket av det som måste göras.

Däremot motsätter sig Centerpartiet, och och Vänsterpartiet, att åtgärder görs för att bromsa det mycket stora inflöde av asylsökande och andra till EU som i hög utsträckning har valt att söka sig till Sverige. Jag anser åtgärder vara nödvändiga men att regeringens förslag har stora brister.

Därför kommer jag att avstå i dagens omröstning.


3 kommentarer:

Bo Gunnarsson sa...

Bra Staffan, men se till att drömpolitikerna inte får för stor påverkan på verkligheten. hur göra detta ?

Anonym sa...

Jag har följt de debatter som finns (oftast bland bloggar) sedan åratal.

Det som har slagit mig nu när vi (Migverket) tydligen ger i princip 100% PUT eller åtminstone asyl om de säger sig vara från Syrien/Eritrea, är att ... på vilka grunder ska just dessa erhålla 100% bifall? Merit Wager har rapporterat att Europeiska Syrier söker sig till Sverige och säger "Asyl, Syrier!. Gör man några kontroller alls och kan man avslöja falska IDn?

Angående Eritrea: Just vad gör detta diktatorland värre än något annat? Eller överhuvudtaget NÅGON från mycket stora länder där det 'bara' är krig i ett hörn, eller ens små länder för den delen som 'bara' är skitländer?

Nej, det är dags att belägga precis alla som kommer utan Id med i bästa fall TUT. Och Eritrea ska plockas bort från 100% listan, följt av Somalia. Dra gränsen vid FNs flyktingkonvention och ni ska få se på nedgång i bifall!

Och inte en jävel ska få ta hit anhöriga utan ett rejält jobb. Och här, eftersom jag vet hur naiva institutioner och regering är, så ska det finnas bevis för att jobbet är reguljärt och inte ett hittepå.

Vidare måste man ta bort idiotin med lägsta gränser för inkomster beroende på vilket *fack* man tillhör. Alla människor är inte stöpt i samma form och klarar sig inte med mindre än minst 25000 efter skatt.

Jag är uppväxt med mantrat "Det är inte dina inkomster som avgör, det är dina utgifter" och enligt min mening stämmer det exakt ned till en viss mycket låg gräns. Betydligt lägre än vissa facks minimilöner.

Anonym sa...

Doooh!

Syftningsfel på "Alla människor är inte stöpt i samma form och klarar sig inte med mindre än minst 25000 efter skatt." Det jag menade är att beroende på hur man är funtad, så klarar man sig på mycket mindre än så efter skatt.