söndag, november 15, 2015

Vi är överens - jag ser framåt!


I politiken kan man ibland tvista en del, främst med andra partier men ibland även inom det egna. Så även i livet i stort, främst utom men ibland även inom familjen.

Nu har jag och min gruppledare Anders W Jonsson talats vid igen, och vi är överens om att de begränsningar som ålagts mig inom riksdagsgruppen nu är borta. Det är jag mycket glad över och nu ser jag framåt. 

Vi är överens om att den gemensamt överenskomna arbetsordningen ska gälla, dvs om man som riksdagsledamot uttalar sig nationellt inom en annan talespersons område ska avstämning först ske med respektive talesperson. Avstämning innebär att talespersonen ska veta om vad som ska hända och ha möjlighet att ha synpunkter. 

Här länk till bakgrunden.

Tillagt 14 aug; Expressens K-G Bergström skriver om det som hände, och våra kommentarer i efterhand. Jag kan komplettera med att avstängningsbeslutet var inte något beslut av riksdagsgruppen utan ett ordförandebeslut möjligen förankrat i presidiet. Min uppfattning är att endast riksdagsgruppen, med alla berörda med, eventuellt kan ta avstängningsbeslut.


Skicka en kommentar