onsdag, november 18, 2015

880 kr skillnad i pension mellan jobb och garanti

Jag gillar att redovisa och diskutera kring det jag driver i politiken, just nu i riksdagen. Och få synpunkter, goda råd och kritik. T ex här på denna blogg.

Men ännu mer på några livliga debattforum på Facebook som jag medmodererar och är aktiv på. Var gärna med och diskutera där, Politisk Centerdebatt, öppen för alla på socialliberal grund som vill bredda och bidra, samt Politisk Allmändebatt, för debatt över block- och partigränser. Tipsa gärna andra med intresse för samhällsutveckling och politik om dessa.

Min avsikt var att även andra riksdagsledamöter och andra förtroendevalda kunde använda forumet som jag, och det sker en del men kunde gärna vara fler. Men mig träffar ni där och kan fråga om det ni vill, eller tala om vad ni tycker.

Jag har de senaste åren funderat kring om det svenska pensions- och bostadstilläggssystemet jämnar ut nettot efter skatt och bostadstillägg mellan den som tjänade 20.000 kr när hen gick i pension, jämfört med den som inga pensionspoäng har och får garantipension.

Jag och Centerpartiet har ju alltid drivit på för att fattigpensionärerna ska få en rimlig garantipension. Vi har lyckats rätt bra med det!

En pensionär som inte yrkesarbetat får nu i netto per månad efter garantipension minus skatt plus bostadstillägg ut 9.510 kr.

En pensionär som yrkesarbetat hela livet med en låg slutlön på 20.000 kr får i netto per månad efter garantipension minus skatt plus ett litet bostadstillägg (1.300 kr)  ut 10.390 kr.

Skillnaden i netto per månad är alltså 880 kr.

Om slutlönen var 25.000 kr blir motsvarande netto (inget bostadstillägg utgår) 10.820 kr per månad. Dvs en skillnad gentemot garantipensionären på 1.310 kr.

Det ska ju löna sig att arbeta, vilket också ska göra att man får en hygglig pension. Är man låginkomsttagare blir pensionen låg, som framgår ovan. Och den är inte så mycket högre än vad garantipensionärerna får ut i netto.

Skulle låginkomsttagaren ha en förmögenhet,i form av sommarstuga eller villa (OBS egen villa räknas ej) eller bankkonto eller aktier erhålles inget bostadstillägg och då sjunker nettot till 9.090 kronor, 420 kr mindre än garantipensionärens netto. Först när kapitalet har minskat eller försvunnit erhåller man de 880 kronorna mer. Det kanske är så att man även med kapital inte kommer lägre i netto än 9.520, men det ska jag forska vidare i.

Det jag grunnar på är om garantipensionärernas netto ska upp ytterligare, så att skillnaden till de som yrkesarbetat bli mindre? Jag känner tveksamhet inför detta. Kanske istället skillnaden är för liten?

Eller borde nettot öka för både den som yrkesarbetat och för garantipensionären? Eller mera för den ena?

Jag är tacksam för synpunkter! Kanske jag lägger en motion nästa höst. Men då måste jag ju ha kommit fram till vad jag tycker...

Jag har tagit fram en rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) som redovisar de siffror jag nämnt, och mycket mer. Är du intresserad av att få den så skriv till min epost staffan.danielsson@riksdagen.se. Blir ni många som är intresserade lägger jag ut den som ett eget blogginlägg.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl enkelt...varför ska man inte koppla nivån till antal år man bott här och varit medborgare? Och låt det gärna ta lite tid innan man blir det...
Som det är nu så känns det även som om pensionärerna skulle byta med fångarna så får de bättre mat och service..

Nej, nånstans har det gått väldigt fel i det här landet. Är det byte av medborgarna som är slutmålet? Eller et kalifat? Man kan ju undra ibland...

Arch sa...

Hej!

Varför ska man få lägre pension om man har sparat ihop till en sommarstuga under livet. Är inte pensionen inarbetad lön? Är det i så fall ok om en person i yrkesverksam ålder får lägre lön alternativt högre skatt om denna har en sommarstuga?

Vänligen
En som knegar

Ann Helena Rudberg sa...

Jovisst det är så att pensionärer ska ha det eländigt. Statens kaka är liten och har alltid varit det, utom för våra föräldrars generation, innan det bestämdes att 90-talskrisen skulle betalas av oss 40-talister, som hade det så bra. Man måste ha sett om sitt hus på andra sätt och vis för att kunna överleva. Eftersom jag själv fyller 70 kommer jag att få mindre i pension nästa år. Man ska helt enkelt inte leva mycket längre än så om staten får bestämma, fast det sägs att vi kan bli 150 år snart och att vi behöver jobba tills vi är 70. Pratet på den nivån går inte ihop. Det är exakt som det var för mina morföräldrar som inte ägde någonting men som hade många barn. Barnen fick och får ta hand om de äldre. Själv har jag tre söner. Det behövs. Det går aldrig att lita till staten eller kommunen. Min sambo som dog i cancer hade också ordnat det för oss genom en livförsäkring som gör att jag kan bo kvar i vårt hus. Så ser livet ut på äldre dagar. Man måste som sagt ha ordnat det för sig själv på ett eller annat sätt.

Anonym sa...

Det är extremt orättvist att arbete inte lönar sig bättre vid pension. Det borde självklart skilja sisådär 5000 efter skatt mellan någon med garantipension och någon som jobbat hela sitt liv och tjänat 25 000, betalat skatt hela sitt liv och då bidragit till samhällets bästa. Den som inte har betalat skatt, förtjänar inte en nästan lika hög pension som någon som jobbat hela ditt liv. Det säger sig ju självt! Det ska vara max socialbidragsnormen.
Som läget är nu lönar det sig ju knappt inte att arbeta, sett till pensionen. Och många oroar dig för att det bara lär bli värre framöver.

Anonym sa...

Om man ser det hela politiskt så är det väl bättre att antigen höja folkpensionen, det krävs ju 40 års bosättning, alternativt låta en rad särbidrag gå in så Svensson kan se på hittepåsiffror och vara glad. Att vara politiker hadlar ju om att få saker att funka och pensionerna är för låga, klart du kan dubbla garantipensionen och slänga på 5k extra på den som har lönedito, allt går ju idag vet vi ju, efter Maggans krumelurer. Nu ser jag inte vad det spelar för roll då hela ditt partis elit verkar vara emot dig.

gruelse sa...

Jämför en äldre invandrare, som oftast inte har betalat in någon inkomstskatt till Sverige och som får Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och maximalt bostadsbidrag, med en garantipensionär, som betalar 32 % i kommunalskatt och som får maximalt bostadsbidrag. Enligt mina beräkningar får den äldre invandraren mer pengar inklusive bostadsbidraget än vad garantipensionären får efter skatt plus bostadsbidraget.

Rätta mig om jag har fel, men varför ska det vara på det sättet?

gruelse sa...

Äldre anhöriginvandrare som inte har genererat någon inkomstskatt till Sverige och som bara har tänkt att leva på bidrag i Sverige resten av sitt liv, får, med Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och maximalt bostadsbidrag, 697 kr mer i månaden netto än vad svenska garantipensionärer med maximalt bostadsbidrag kan få, för inkomståret 2015 och med en kommunalskatt på 32 % och grundavdraget 18900 kr. (Grundavdragets storlek är jag osäker på.)

Garantipensionen 2015 är 7899 kr/mån och max bostadstillägg 5090 kr/mån.
Med kommunalskatt på 32 % och grundavdrag 18900 kr fås en medelskatt på ((12*7899-18900)*0,32)/(12*7899)= 25,62 % , som ger en beskattad garantipension på 5875 kr i månaden.
SUMMA: 10965 kr i månaden för garantipensionären.

Anhöriginvandraren kan 2015 få med Äldreförsörjningsstöd (ÄFS):
ÄFS 5462 kr + Bostadstillägg 6200 kr ger:
SUMMA: 11662 kr i månaden för den äldre anhöriginvandraren.

Således en skillnad på 697 kr i månaden.

Anonym sa...

Om du Staffan Danielsson som förtroendevald säger att det ska löna sig att arbeta när man har blivit pensionär, varför tar du då inte i orättvisan som framgår av följande två fall:

Fall 1.
"En pensionär som yrkesarbetat hela livet med en låg slutlön på 20.000 kr får i netto per månad efter garantipension minus skatt plus ett litet bostadstillägg (1.300 kr) ut 10.390 kr."

Fall 2.
En äldre anhöriginvandrare, som i normalfallet inte någonsin har betalat svensk inkomstskatt till statsfinanserna, är berättigad till Äldreförsörjningsstöd (ÄFS). Hen får för år 2015:
ÄFS 5462 kr + max bostadstillägg 6200 kr ger:
SUMMA: 11662 kr i månaden för den äldre anhöriginvandraren.

Således en skillnad på 1272 kr mellan de fallen till den äldre anhöriginvandrarens favör.

Vad gör då åt denna djupt kränkande orättvisa, som många svenskar känner, Staffan Danielsson?

Mikael sa...

Snälla Staffan. Du är en klok person. Du kan inte kvarstå i ett totalt galet parti.
Nu senast "rasar" Centern mot stängd Öresundsbro, en bro som för övrigt idioten O. Johansson satte hela sin karriär på spel för att stoppa.
Centern anno 2015 är ett direkt samhällsfarliga parti under en mycket farlig partiledare (Annie Lööf).
Jag kommer från en centersläkt men har sedan länge konstaterat att partiet efter Fälldin har blivit kidnappat av extremister. Jag nämner bara 30 miljoner invandrare och mångskiftande så får du själv dra dina slutsatser.
Lämna för guds skull.
Mvh Mikael Svensson

Bernt Gustafson sa...

Skillnaden i pension mellan jobb och garanti är ganska ointressant. I en mycket nära framtid kommer alla att ha samma belopp i allmän pension, oberoende om de tjänat mycket eller inget under sin yrkesverksamma tid.Det finns inget annat sätt att fördela summan som betalas ut från det kraftigt underfinansierade pensionssystemet.

Jag, och många med mig, tycker det klingar falskt när allianspolitiker diskuterar pensionsnivåer. Pensionärerna i allmänhet är störda av att pensionen inom stora inkomstskikt beskattas högre än lön. Extra upprörda blir de när de får klart för sig att motivet för denna orättfärdiga beskattning, nämligen att sysselsättningen skulle öka, är helt falskt. Jag har, inte minst personligen, lagt ner ett enormt arbete på att analysera jobbskatteavdragets effekter och resultatet är entydigt: Om pensionärerna hade fått samma del av skattesänkningen som löntagarna hade sysselsättningen snarare påverkats positivt än negativt! Så innan någon allianspolitiker börjar röra i pensionerna bör de be pensionärerna om ursäkt och se till att INGEN betalar högre skatt på pension än lön.

Även om nettopensionen är av största betydelse för nästan alla pensionärer finns det flera andra frågor att driva, inte minst för Centern. Många äldre har stora problem i vardagen, inte minst de som bor på landsbygden. Centern borde vara det parti av alla som mest värnar om att det överhuvudtaget går att bo på landsbygden om 10-20 år. Här kommer ett offensivt förslag, som jag med varm hand överlämnar:
-Alla som bor på landsbygden ges ett avdrag på inkomstskatten på 20-30 tkr/år
-Halverad arbetsgivaravgift för de som driver företag på landsbygden
-Återinför fastighetsskatten

Bernt Gustafson

Noras Veritas sa...

Problemet är väl mål konflikten mellan att folk inte skall behöva tigga när de blir pensionärer och att pengarna som de son jobbar betalar in skall räcka till alla de som är pensionärer? Vi måste helt enkelt välja vem som skall bli fattigare. Garantipensionen? Den s9m har jobbat? Eller de som jobbar?

Noras Veritas sa...

Problemet är väl mål konflikten mellan att folk inte skall behöva tigga när de blir pensionärer och att pengarna som de son jobbar betalar in skall räcka till alla de som är pensionärer? Vi måste helt enkelt välja vem som skall bli fattigare. Garantipensionen? Den s9m har jobbat? Eller de som jobbar?