torsdag, augusti 06, 2015

Bättre ålderskontroll av enskom under 18 år

Jag skrev 2012 en artikel på DN-debatt om bättre ålderskontroll av ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. Då tog Sverige emot runt 4.000 ensamkommande, motsvarande ca 25 % av alla som kommer till EU på ett år. Statsbudgetkostnaden för mottagande och boende var några miljarder kronor.

Migrationsverkets kontroll av ålder har sedan dess snarast blivit sämre, man gör nästan inga röntgentest och litar i mycket hög utsträckning på de ensamkommandes egna uppgifter, trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är mycket starka. Se t ex denna min debattartikel i Expressen nyligen.

I år beräknas 12.000 ensamkommande välja Sverige, kanske 40 % eller mer av alla de som kommer till EU. Statsbudgetkostnaden för detta har flerdubblats till över 10 miljarder kronor, och migrationsverkets prognoser visar att om några år kan dessa kostnader svara för uppåt hälften av hela Statens anslag för migration.

Sveriges stora attraktionskraft på ensamkommande asylsökande till EU beror bl a av att migrationsverket litar på uppgivna åldersuppgifter i mycket hög utsträckning, riskerar du att bedömas vara över 18 år är chansen för att ändå klassas som barn mycket högre i Sverige än i övriga EU-länder.
Detta för i sin tur med sig betydande nackdelar från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt. Det kan vara så att 10 procent och mer av de som beviljas asyl som barn i Sverige i själva verket är mellan 18 och  25 år. Resultat från andra länder tyder på detta. Det innebär en grav orättvisa mellan de som är över 18 år och söker asyl som vuxna, och de som också är det men söker asyl som barn. Det är dessutom inte rätt mot de barn under 18 som placeras på boenden med vuxna män, de allra flesta ensamkommande under 18 år är ju av manligt kön.
Jag skriver idag i Dagens Samhälle och uppmanar migrationsverket att mycket bättre kontrollera ålder på ensamkommande under uppgivna 18 år, när tveksamhet råder.
Några har replikerat, här är mina 2 svar, och här.
Jonas Andersson, som arbetar på ett boende för ensamkommande i Skellefteå, skriver mycket intressant, och menar att bättre ålderskontroller behövs av hänsyn till barnen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bättre ålderskontroller ja, och om det är sant att verkligen varenda en (detta står jag frågande till) svensk barnläkare vägrar göra ålderskontroller så ... tadaaa, hur in expertis från grannländer då!

Vidare. Det måste bli ett slut på att 'ungarna' kan fungera som ankarbarn. Försörjningkrav ..... Bara en sådan sak torde minska "attraktionen" för Sverige.

Anonym sa...

Hur det är med svenska barnläkares vägran att utföra ålderskontroll känner jag inte till. Men i den värld jag lever i inom Svensk industri innebär en vägran att utföra ålagda arbetsuppgifter ett omedelbart avsked enligt lagen samt en stämpel som innebär att man har mycket svårt att få en ny anställning.


/Eskil

Anonym sa...

Jag frågar mig,hur står de ut, de som hävdar åsikten barn om de minst artonåriga som i floder anländer till Sverige.Har de inte sett bilder på finska barn som under en period kom hit,de var barn!

Anonym sa...

Jag förstår inte heller hur barnläkarna kan vägra att utföra undersökningar för att utröna de påstående minderårigas ålder. Man får ju inte åberopa samvetsfrihet för att slippa utföra aborter, hur kan man då slippa ålderstester?
Och om man nu är läkare och gör ålderstest och inte kan se om personen är över eller under 18 år så får man väl skriva det i utlåtandet, att man inte vet helt enkelt.
Nej, det är obegripligt. Tycker det är förfärligt att resurser läggs på personer som förmodligen inte har rätt till asyl när det finns så många som är förföljda i världen och som skulle räddas till livet om de fick komma till Sverige.

Anonym sa...

Avgrundsdjup skillnad mellan folk och media. En fenomenal sammanfattning på 20 min. https://www.youtube.com/watch?v=mUtmTMDyK4A&feature=youtu.be