lördag, januari 31, 2015

Bör Sverige ta emot fler asylsökande till EU än idag?

Centerpartiet föreslår 20 punkter för bättre integration av nyanlända. Det är bra förslag i rätt riktning.

Jag anser ju att därutöver så behöver några asylregler ses över. Detta mot bakgrund av att en hög andel av asylsökande till EU söker sig till Sverige, och att vi - trots de nya centerförslagen - kan riskera att "gå in i väggen" med växande svårigheter med mottagning,  att klara integration och få i arbete.

På ett sätt finns det en parallell i dagens debatt till Centerpartiets idéprogramsdebatt. Vid presentationen gällde "fri invandring" som slogan och ifrågasattes detta stämplades man lätt som "osolidarisk" och kritisk till "alla människor lika rätt och värde".

Nu gäller Migrationsverkets beslut om Permanent UppehållsTillstånd (PUT) och anhöriginvandring som samma skiljelinje, besluten är närmast heliga och vill man se över dem något i EU-riktning beskylls man genast för att vara ute på djupa vatten.

Det är trist.

Varför är det då rimligt att kunna diskutera t ex PUT? Jo, helt enkelt därför att övriga EU-.länder inte utfärdar sådana utan istället temporära som sedan förlängs.

Jag kan gärna hålla med om att det naturligtvis är tryggare och bättre för flyktingar att genast få besked om PUT och medborgarskap, liksom det naturligtvis vore för alla asylsökande eller invandrare till Sverige att de får samma besked, dvs att gränserna är öppna, alla får stanna.

Bekymret är ju verkligheten, Sverige är en del av Europa och världen och om våra - principiellt riktiga - regler ligger långt före övriga EU- och europaländer i generositet så blir naturligen följden att flyktingar helst söker sig till Sverige. Om vår avsikt är detta, och det finns en stark förankring hos medborgarna för det, så ska naturligtvis reglerna ligga fast eller rimligen bli ändå mer generösa, t ex genom att låta flyktingar söka asyl på Sveriges alla ambassader i världen och genom att utfärda PUT till flyktingar från de flesta flyktingländer.

Vi som bedömer att Sverige vid fastställandet av sina asylregelverk inte enbart kan beakta vad som är principiellt riktigt utan även måste väga in verkligheten omkring oss, t ex hur övriga EU-länders regler är utformade, måste kunna föra fram och diskutera kring detta, vilket är just vad jag gör.

Det är anmärkningsvärt att över 20 % av alla som ges asyl i EU erhåller det i Sverige med 2 % av EUs befolkning. Och än mer, naturligtvis, att ca 35 % av de ensamkommande barnen till EU väljer att söka sig till Sverige.

En i hög grad bidragande orsak till detta är naturligtvis att Sverige har betydligt generösare regler vid asylprövning än alla övriga EU-länder. Min uppfattning är att utmaningen för Sverige att klara mottagning, integration och få i arbete på ett bra sätt nu är så stor att vi kan riskera att "gå in i väggen". Detta skulle kunna ge stora negativa effekter på olika sätt, som i längden skulle kunna hota en fortsatt uthålligt generös migrationspolitik.

Det vore rätt förfärligt om mina farhågor skulle besannas, och jag hoppas verkligen inte det. Men för att förebygga en sådan utveckling argumenterar jag för att några asylregler behöver ses över och anpassas i EU-riktning.

Detta avfärdas blankt av Centerpartiet, all regler är rätt utformade eller för lite generösa och vi ska se till att övriga EU-länder istället anpassar sina regler till de svenska. Det är en god ambition men tyvärr ser jag inga öppningar i den riktningen under överskådlig tid. Och det innebär att Sverige under samma överskådliga tid kommer att ta emot en växande andel av den växande strömmen av asylsökande till EU.


 

9 kommentarer:

Anonym sa...

Inte värt att kommentera Centern och deras politik!

Sumatra sa...

Varför inte bekräfta Centerpartiets engagemang i invandringsfrågan genom att ta någon enstaka miljard ur partikassan och låta pengarna gå oavkortat till mottagningsåtgärder.

Det är alltid lätt att vara generös med andras pengar.

Anonym sa...

Jag är visserligen inte centerpartist utan socialdemokrat, men har läst dina tidigare inlägg om migration/integration och instämmer i mycket. Därför tycker jag inte att det är intellektuellt hederligt av dig att säga att centerns förslag är bra och i rätt riktning när det bara är ytterligare ett bevis på att nyliberala (för att inte säga libertarianska) stureplansvänstern tagit makten i partiet. Borgerlige opinionsbildaren Thomas Gur slaktade i ett inslag i radion igår de borgerligas integrationspolitik. Bill Clinton sa: It´s the economy, stupid. Jag säger: It´s the volymes, stupid! Åtta års borgerlig integrationspolitik har lett till havererad integration. Bara 50% av utrikes födda har arbete efter 7 år. Efter 20 år har bara 70% arbete. Och då inkluderas arbetskraftsinvandrare, vilket innebär att att sysselsättningsgraden för asylinvandrare är ännu lägre. Så låg sysselsättning tål inte välfärdsstaten. Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg med sina miljonlöner tycker att Sverige är ett rikt land som har råd med denna exempellösa asyl- och anhöriginvandring. Jag tror inte att de hundratusentals pensionärer med en pension på 8000 kr i månaden före skatt känner igen sig. Nu har centern åter anslutit sig till miljöpartiets extrema politik. Den miljard som Lööf vill ge kommunerna räcker inte långt. Det räcker bara att se på kostnaderna för försörjningsstöd där 15% utrikes födda får flera gånger mer per capita än inrikes födda, många hela livet. Kanske tycker en del kommunalpolitiker att det är bra. mev för vanliga skattebetalare är statliga skattepengar och kommunala skattepengar helt enkelt skattepengar som vi ska betala. KD och FP ger sig åtminstone på volymfrågan även om det både är bakvägen och otillräckligt. Centren har blivit alliansens sänke. Din motion kommer att slaktas. Du kommer väl att betraktas som kryptoSDare i detta parti som numera ligger till höger om moderaterna.

Dan sa...

I ett läge där välfärden faller fritt och rättsstaten skakar i sina grundfundament måste diskussionen naturligtvis handla om volymer, som påtalas i tidigare kommentar av Danielssons artikel. Att Sverige inte kan påverka flyktingströmmarna eller införa begränsande regelverk utan att bryta mot folkrättsliga konventioner och regelverk, som bla. Mig:s GD påstått, är givetvis fullständigt nonsens.Den politiker som inte är beredd att omgående, för det är lite bråttom, verka för en anpassning av den svenska regelverket för invandring till övriga europeiska länders måste då också tala om för sina väljare att vederbörande därmed inte heller är beredd att vidta några meningsfulla åtgärder för att åstadkomma en förbättrad integration. Naturligtvis finns det ett samband mellan volymer av invandrare (antal människor som vill bli del av en stat och ett dess samhällsfunktioner) och storleken* på den stat/ samhällsfunktioner som ska stå för integrationen.


*Med storlek avses inte den landareal som inte fått någon detaljplan beslutad och vilken man kan se under en inflygning med regeringsplanet

Anonym sa...

Jag förstår mig inte på er politik. Ni gick ju, om jag förstår det rätt, med på att så kallade "papperslösa" skulle få fri skolgång och sjukvård. Människor som har fått beslut från Migrationsverket om att de inte har rätt att vistas här ska alltså få del av välfärden? Samtidigt som de inte behöver betala skatt. Det var helt vansinnigt och i och med den uppgörelsen gick nog många alliansväljare till Sverigedemokraterna i förra valet.

Sverige ska ta emot asylsökande, men alla som söker asyl ska styrka sin identitet och i aktuellt fall (så kallade ensamkommande flyktingbarn) sin ålder. Kan man inte styrka vem man är och sina skäl för ansökan ska man naturligtvis inte beviljas asyl.

Jag tycker att ni har fört en mycket oansvarig politik när det gäller invandringen. Tyvärr tror jag att samhället kommer att bli mycket polariserat, skattebetalningsviljan att sjunka och alla former av extrema ideologier att få ett större fäste i landet.

Unknown sa...

Vittnesmål om hur jag erbjöds ett lån utan säkerhet för bara 2%.
Jag är Farida Agus Setiawati och jag är ett levande vittnesbörd om de goda nyheterna om Amanda Loan Firm.
Lyssna, ingen långivare här är villiga att hjälpa dig, utan de är bara här för att slita dig dina surt förvärvade pengar. Min man och jag sökte för lån från olika långivare på nätet men i slutet var vi lurade och lurade av våra pengar genom olika lån företag på nätet.
Vi lånade även pengar för att betala dessa online långivare men i slutet fick vi ingenting.
Jag och min man var i skuld och vi hade ingen att köra till för att få hjälp, vårt familjeföretag rasat och vi kunde inte få pengar för att möta våra dagliga utgifter tills vi infördes till Mrs Amanda som hjälpte oss genom att erbjuda oss ett oskyddat lån.
Kontakta Mrs. Amanda idag för ditt lån och glömma någon här lovar du lån på grund vid den senare slut kommer du inte få något lån från dem.
För mer information om hur du når Mrs Amanda eller följa hennes låneförfaranden, Skriv mig genom någon av min e-post, faridaaguss@gmail.com och kunfarida@outlook.com.
Eller så kan du skicka ett mail till Mrs Amanda på amandaloan@qualityservice.com, amandarichardssonloanfirm@gmail.com och amandaloanfirm@cash4u.com

Unknown sa...

Hej Am fru, Morgan debra Am en legitim och tillförlitlig lån långivare ger ut lån
på ett tydligt och begripligt villkor på 2% ränta. från
$ 12.000 till $ 7.000.000 USD och Euro bara. Jag ger ut Business lån,
Personliga lån, studielån, billån och lån för att betala räkningar. om du
behöver ett lån vad du behöver göra är att du kontaktar mig direkt
på: morgandebra1986@gmail.com
Gud Välsigne Dig.
Hälsningar,
Morgan debra
E-post: morgandebra1986@gmail.com


Obs: Alla svar måste skickas till: morgandebra1986@gmail.com

Unknown sa...

Hej Am fru, Morgan debra Am en legitim och tillförlitlig lån långivare ger ut lån
på ett tydligt och begripligt villkor på 2% ränta. från
$ 12.000 till $ 7.000.000 USD och Euro bara. Jag ger ut Business lån,
Personliga lån, studielån, billån och lån för att betala räkningar. om du
behöver ett lån vad du behöver göra är att du kontaktar mig direkt
på: morgandebra1986@gmail.com
Gud Välsigne Dig.
Hälsningar,
Morgan debra
E-post: morgandebra1986@gmail.com


Obs: Alla svar måste skickas till: morgandebra1986@gmail.com

Unknown sa...

Lån erbjudande för alla med 2% ränta


Om du behöver ekonomisk hjälp, tveka inte att kontakta oss. Du kan få ett lån i intervallet mellan 50.000 kr och 10.000.000 kr på mycket gynnsamma villkor i all laglighet och tillförlitlighet. För mer information om finansieringsarrangemang, kontakta oss via e-post. E-mail: capakredit@gmail.com