lördag, januari 31, 2015

Bör Sverige ta emot fler asylsökande till EU än idag?

Centerpartiet föreslår 20 punkter för bättre integration av nyanlända. Det är bra förslag i rätt riktning.

Jag anser ju att därutöver så behöver några asylregler ses över. Detta mot bakgrund av att en hög andel av asylsökande till EU söker sig till Sverige, och att vi - trots de nya centerförslagen - kan riskera att "gå in i väggen" med växande svårigheter med mottagning,  att klara integration och få i arbete.

På ett sätt finns det en parallell i dagens debatt till Centerpartiets idéprogramsdebatt. Vid presentationen gällde "fri invandring" som slogan och ifrågasattes detta stämplades man lätt som "osolidarisk" och kritisk till "alla människor lika rätt och värde".

Nu gäller Migrationsverkets beslut om Permanent UppehållsTillstånd (PUT) och anhöriginvandring som samma skiljelinje, besluten är närmast heliga och vill man se över dem något i EU-riktning beskylls man genast för att vara ute på djupa vatten.

Det är trist.

Varför är det då rimligt att kunna diskutera t ex PUT? Jo, helt enkelt därför att övriga EU-.länder inte utfärdar sådana utan istället temporära som sedan förlängs.

Jag kan gärna hålla med om att det naturligtvis är tryggare och bättre för flyktingar att genast få besked om PUT och medborgarskap, liksom det naturligtvis vore för alla asylsökande eller invandrare till Sverige att de får samma besked, dvs att gränserna är öppna, alla får stanna.

Bekymret är ju verkligheten, Sverige är en del av Europa och världen och om våra - principiellt riktiga - regler ligger långt före övriga EU- och europaländer i generositet så blir naturligen följden att flyktingar helst söker sig till Sverige. Om vår avsikt är detta, och det finns en stark förankring hos medborgarna för det, så ska naturligtvis reglerna ligga fast eller rimligen bli ändå mer generösa, t ex genom att låta flyktingar söka asyl på Sveriges alla ambassader i världen och genom att utfärda PUT till flyktingar från de flesta flyktingländer.

Vi som bedömer att Sverige vid fastställandet av sina asylregelverk inte enbart kan beakta vad som är principiellt riktigt utan även måste väga in verkligheten omkring oss, t ex hur övriga EU-länders regler är utformade, måste kunna föra fram och diskutera kring detta, vilket är just vad jag gör.

Det är anmärkningsvärt att över 20 % av alla som ges asyl i EU erhåller det i Sverige med 2 % av EUs befolkning. Och än mer, naturligtvis, att ca 35 % av de ensamkommande barnen till EU väljer att söka sig till Sverige.

En i hög grad bidragande orsak till detta är naturligtvis att Sverige har betydligt generösare regler vid asylprövning än alla övriga EU-länder. Min uppfattning är att utmaningen för Sverige att klara mottagning, integration och få i arbete på ett bra sätt nu är så stor att vi kan riskera att "gå in i väggen". Detta skulle kunna ge stora negativa effekter på olika sätt, som i längden skulle kunna hota en fortsatt uthålligt generös migrationspolitik.

Det vore rätt förfärligt om mina farhågor skulle besannas, och jag hoppas verkligen inte det. Men för att förebygga en sådan utveckling argumenterar jag för att några asylregler behöver ses över och anpassas i EU-riktning.

Detta avfärdas blankt av Centerpartiet, all regler är rätt utformade eller för lite generösa och vi ska se till att övriga EU-länder istället anpassar sina regler till de svenska. Det är en god ambition men tyvärr ser jag inga öppningar i den riktningen under överskådlig tid. Och det innebär att Sverige under samma överskådliga tid kommer att ta emot en växande andel av den växande strömmen av asylsökande till EU.


 
Skicka en kommentar