torsdag, juli 03, 2014

MP kräver ökat läckage till Östersjön, kolla fakta.

Det finns två miljökoncept i det svenska jordbruket, dels det vanliga miljövänliga jordbruket inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, dels certifieringskonceptet "ekologiskt jordbruk".

Båda har olika för- och nackdelar.

En nackdel med ekojordbruket är att det läcker mer växtnäring till Östersjön i förhållande till mängden producerad biomassa. Eftersom ekojordbruket för att införskaffa växtnäring laddar jorden med växtnäring från stallgödsel, kvävefixerande grödor och mycket mekanisk bearbetning, vilket ger läckage. Räknat per hektar läcker inte ekojordbruket mindre, vilket gör Miljöpartiets extrema ekosatsning rätt obegriplig.

Mineralgödsel/handelsgödsel tillförs till etaberade grödor och ger högre skördar och läcker faktiskt mindre. Vill man minska växtnäringsläckaget till Österjön är det alltså contraproduktivt att som Miljöpartiet vilja förbjuda vanligt jordbruk och genom politiska planmål endast tillåta s.k "ekologiskt jordbruk". Även straffskatten på handelsgödsel slår i blindo.

Här är en artikel från ledande svenska jordbruksforskare från 2009. De bedömer att växtnäringsläckaget per producerad skördeenhet är dubbelt så stor från ekojordbruket vid spannmålsodling.

Hushållningssällskapet i Skaraborg redvisar i rapporter från försöksgården Logården mångåriga försöksserier om växtnäringsutlakning från olika odlingssystem.
Förslken indikerar att den ekologiska odlingen läcker dubbelt så mycket N som den konventionella, 9 mot 18 kg/ha. Skörden är c:a hälften. Det finns även mångåriga försöksserier i Halland.

Det moderna miljövänliga svenska jordbruket, och det ekologiska jordbruket, ät två bra miljöalternativt där det ena producerar betydligt mer mat än det andra. Båda har olika för- och nackdelar. Vill man minska växtnäringsläckaget till Östersjön är en storsatsning på ekologiskt jordbruk ologisk eftersom detta läcker mer växtnäring per producerad kg mat.

Det är möjligt att ett upphörande med jordbruk i Sverige skulle något minska växtnäringsläckaget till Österjön. Å andra sidan skulle Sverige då importera all sin mat från andra länder, inte minst runt Östersjön, vars jordar läcker betydligt mer...

Här länk till länkar..! Och här.

4 kommentarer:

A2 sa...

Med modern utrustning för sådd och spridning av gödsel kan man minska läckaget ännu mer, men bara med konstgödsel. Eftersom jordens beskaffenhet inte är homogen är behovet av tillsatt kväve olika på olika delar av fältet. Med enkel kartläggning och gps-styrd precisionsgödsling kan man dels minska den totala mängden gödsel (ekonomiskt, kvävemässigt och CO2-mässigt fördelaktigt) och dels få den att hamna där den gör mest nytta. Motsvarande teknik finns idag inte för naturgödsel, och jag känner inte till om någon utveckling pågår.

Anonym sa...

För en oinvigd,men med minne av jordbruket från 50 talet,undrar jag hur ett 50 tals jordbruk ekologiskt?kan försörja 2 miljoner fler människor nu än 1950?Tilltar dessutom asylinvandringen enligt Mp,s recept undrar jag hur det kommer att sluta...

Anonym sa...

Denna "artikel" tar bara hänsyn till näringsläckage i förhållande till producerad "biomassa", inte mängden producerad näring=föda. Som ett exempel innehåller ej ekologiska morötter mycket mindre magnesium än ekologiska. Så en människa måste äta flera gånger mer morötter för att få i sig samma mängd näring som med ekologiska morötter. Och nu är morötter ändå en av "the clean dozen" dvs morötter suger inte upp och innehåller höga värden av gifter från jorden som "the dirty dozen" gör.

Dag Lindgren sa...

Jag stödde MP i dess ambitioner för Östersjön mot en annan kommentator på en skogsblogg http://hermansundqvist.wordpress.com/2014/07/04/fornybart-uthalligt-hallbart/#comments men fick backa lite.
Jag har hjärtat i skogen och tycker naturskyddföreningen (och WWF) ger en tråkig bild av skogen också. Detta provocerar mig att tänka till. Förut tänkte jag till en hel del om varg vilket faktiskt gav resultat, men eftersom samhället inte är intresserad av vetenskapliga synpunkter lade jag av http://vargdag.wordpress.com/ Regeringen med dess centerpartistiska vargministrar har fått ett bättre formellt erkännande av mig än av någon annan lika kvalificerad "forskare", jag röstar på centern i valet!