fredag, februari 21, 2014

Borg och M tror inte på svenskt jordbruk - Heja C!

Jag gillar Anders Borg. Men ska han "finansiera" Sverige är ett starkt Centerparti omistligt. Med M på egen hand skulle svenskt jordbruk och livsmedelsindustri leva mycket farligt.

Anders Borg uttalar sig i Land Lantbruk idag mycket slarvigt och illa om det svenska jordbrukets framtid under rubriken "Jordbruksindustrin överlever inte". Han verkar tro att framtiden för svensk livsmedelsproduktion ligger i nischproduktion och småskalig förädling och gårdsslakterier osv. All respekt för dessa, men grunden i svensk livsmedelsproduktion måste oundgängligen vara en rationell och konkurrenskraftig växtodling- och animaliproduktion som kan använda Sveriges rika åkerjords- och betesmarksresurser till att uthålligt producera miljö- och djuromsorgsvänlig mat i världsklass.

Jag har skrivit  mycket om detta, om utförsbacken som svensk mjölk- och köttproduktion befinner sig i och om hur utvecklingen kan vändas.

Jag har också starkt kritiserat Moderaternas agerande i viktiga frågor för jordbruk och livsmedelsindustri, och jag har redovisat att Centerpartiet ändå lyckats driva fram betydande förbättringar i alliansen under landsbygdsministern Eskil Erlandssons ledning.

Alla de 100.000-tals och miljoner svenskar som vill slå vakt om ett levande och livskraftigt jordbruk över hela landet, och en dito landsbygd, ska veta att det är Centerpartiet som ständigt av all kraft driver på för detta i riksdag och regering. Jag är riksdagsledamot sedan 2004 och har på nära håll sett och medverkat i detta och kan vittna om att det finns ett parti som alltid har detta fokus, till skillnad från övriga partier som tyvärr har det i begränsad grad eller inte alls. Centerpartiet har också fått igenom mycket i alliansen, men har också gått på några minor när (M)otkrafterna i några frågor blivit övermäktiga (se länkar ovan).

Jag är en varm alliansvän, alliansen har framgångsrikt lett Sverige genom finanskriser och lågkonjunktur med fortsatt stark ekonomi och ökad sysselsättning, och jag tror att valet blir mycket jämnt med goda möjligheter för alliansen att komma ifatt och förbi de 3 rödgröna partier som inte längre samarbetar.

Mitt entydiga råd till alla er som känner starkt för att hela Sverige ska leva, och att de gröna näringarna med livsmedelsproduktionen som en avgörande del ska ges förutsättningar att vända den negativa trenden på viktiga områden, är att ni ger er röst till Centerpartiet! Ett starkare Centerparti i riksdag och regering betyder en starkare röst för en levande landsbygd och för ett livskraftigt jord- och skogsbruk som växer och utvecklas!
 

14 kommentarer:

Sommarfararen sa...

Centern existerar inte efter nästa val och nymoderaterna kommer att vara i spillror. Detta pga av massinvandringen och den icke existerande försvarspolitiken.

Anonym sa...

Sverige verkar styras av vad Borg och Reinfeldt tror. De tror inte på jordbruket. De tror att svensk industri är marginell och knappt sysselsätter några svenskar längre.

De tror inte att vi behöver någon militär försvarsförmåga för de tror inte att det är sannolikt med väpnade angrepp mot Sverige idag. Som om det vore det riksdagens och regeringens beslut idag handlar om. Besluten idag handlar om vilka förmågor vi kommer att ha om 10-20 år. Det är den tid det minst tar från riksdagens beslut till att resultatet finns i verkligheten.

Dagens politiska beslut handlar om omvärlden 2030-2040 och bortom. Själv vågar jag inte tro så mycket om framtiden. Den har alltid visat sig mycket svår att förutspå. Det kan nästa säkert säga att vi vet. Då kan vi också förhålla oss till att vi inte vet hur omvärlden ser ut om 10-20 år. Vad ställer det för krav på t.ex. försvarsförmågorna? Samma resonemang kan säkert appliceras även på jordbrukspolitik.

Men, jag är säker på att Borg och Reinfeldt trodde att muren skulle falla och kalla kriget ta slut redan 1979. De trodde nog att Kiev skulle brinna idag redan 2004 i försvarsbeslutet då?

Tänk om politiken kunde baseras på vad vi vet och vad vi vet att vi inte vet istället? Tänk om besluten kunde vara långsiktigt relevanta, det vill säga det som är bra för vår långsiktiga utveckling - inte bara för partiernas möjlighet att kortsiktigt bli omvalda och säkra välbetalda positioner åt sina lojala karriärpolitiker.

När Borg uttalar sig så handlar det tyvärr varken om vad han tror eller vad han vet, utan snarare om vad han vill. Hans vision om framtidens Sverige. Det är om möjligt ännu mer irrelevant för Sveriges långsiktiga välfärd och tillväxt. Särskilt om hans vilja baseras på tro, hopp och kärlek snarare än fakta och realism. Flum.

Tyvärr är detta inte unikt får de som råkar sitta i regeringsställning nu. Det är symptomatiskt för dagens politiska verklighet oavsett parti. C bör nu känna av väljarnas dom. Alla partier bör nogsamt analysera vad det rekordstora antalet soffliggare betyder i nästa val. (Det är vad jag tror kommer hända). Är det verkligen ett uttryck för ointresse eller är det ett uttryck för vanmakt och missnöje?

Sverige och väljarna behöver inte två arbetarpartier i riksdagen. Vi behöver representation för våra olika intressen. När politiker manövrerar för sina egna intressen snarare än väljarnas, så tappar de legitimitet och undergräver vår representativa demokrati. När högerpartier flyttar sig till den del av skalan där flest röster finns, för att gynna sina intressen - inte väljarnas, så lämnar de flankerna öppna för extremistpartiers framgång.

SD:s framgångar betyder inte att väljarna har blivit mer invandringsfientliga. De är pest-alternativet till höger istället för kolera-alternativet som flyttat åt vänster. Själv väljer jag soffan. En aktiv handling. Inte passiv. Det har ett budskap som säger att för mig finns inga politiska alternativ som kan representera mina intressen och värderingar i det demokratiska riksdagsarbetet. Mitt enda alternativ är alltså det som företräder inget alternativ - soffan.

Om budskapet tas emot så kanske vi kan få en välkommen renovering av svensk politik och ett återställande av representativ demokrati i Sverige. En demokrati där politiker slutar verkar för politikers intressen och börjar verka för väljarnas olika intressen. Där drivkraften är att representera väljargrupperna och inte partierna. Där det är OK att representera även de väljargrupper som alltid kommer vara i minoritet. Även dessa medborgare har en rätt att bli hörda i det demokratiska parlamentsarbetet.

Jag ser fram emot "supervalåret", men särskilt mot ett sundare politiskt liv när dammet har lagt sig efter chocken, nyvalet och den nödvändiga renoveringen av vårt politiska liv.

Det är vad jag tror och hoppas på.

Anonym sa...

Hej Staffan!

Kan du förklara för mig varför fårkött från Nya Zeeland är billigare på Gotland än köttet som våra lokala lantbrukare producerar?

Jag får ofta den frågan, och jag har inget bra svar att ge dem som besöker vår ö och tycker liksom jag att det är mycket märkligt.

Gute.

lotta Östlund sa...

Ja Gotlänning är inte det konstigt? Varför gör man inget så djurbönder i Sverige kan överleva bara regler och avgifter hit och dit och förbud mm. Nu har vi fått det samhället att alla andra gått förbi oss.. Köpa lokalproducerat det är bra om man gillar bra mat så enkelt är det!!

Anonym sa...

Danielsson, du har min respekt för de frågor du driver, du verkar vettig och hur mycket jag än håller med dig om t.ex hur viktigt egen livsmedelsproduktion är. Ditt parti, åtminstone på riksplanet har placerat sig i Fjollträskhörnan och kan gärna gå och dö där.

Anonym sa...

Till Gute: Fårkött från NZ är billigare eftersom fossila bränslen inte betalar sina miljökostnader. Transporten är gratis och då blir det svenska kostnadsläget omotiverat högt i förhållande till stora delar (80%?) av omvärlden.

Mona sa...

Bra skrivet Anonym.Sen tror jag Stureplanscentern skrämde bort många väljare och vem vågar rösta på centern och riskera att dom dyker upp på arenan igen.

Anonym sa...

Staffan, Du har min respekt men särskilt mycket längre in i riksdagens och partiernas boningar räcker det inte.

Jag ser det som rätt självklart att inte svenskt lantbruk kan överleva. Eftersom så många politiker helt okritiskt står med mössan i hand och tror att varje svensk ska tjäna si och så många tusen kronor på det transatlantiska handelsavtalet TTIP.

Åter till svenskt lantbruks överlevnad, se den här videon om hur det går till hos USA:s största hamburgertillverkare och säg sedan att vi bönder har någon stor plats kvar på kartan, annant än som småskaliga.

http://www.youtube.com/watch?v=RHQHPNoyO7c

Anonym sa...

@Gute:
NZ har nästan 10 får/inv. I Sverige är det knappt 0,1 får/inv. NZ är en köttproducent av RANG. Lägg till ett utomordentligt klimat och krånglet att vara bonde/uppfödare i Sverige.

Mao, NZ har ett rejält och lätt producerat överskott, det har inte Sverige.

Göran andersson sa...

Läge för regeringskris, tycker jag annars är Centern bara en menlöst stödparti åt Moderaterna, hur kan Centern sitta i en regering som fullständigt sågar hela jordbruket och livsmedelsindustrin? så illa var det inte ens på 1960 talet när Sossarna skulle utrota jordbruket och köpa maten från Danmark

Anonym sa...

Betyder Anders Borgs uttalande att man kan räkna med att priset på jordbruksmark sjunker?
Eftersom jag har haft långa perioder av arbetslöshet och räknar med att få dålig pension så är jag mycket intresserad av att köpa ett stycke så att jag kan livnära mig genom att själv odla min föda när jag blir gammal.


Anonym sa...

Att svenskt fårkött kostar mer beror både på administration, byråkrati, regler och ett antal andra omständigheter.

Om NZ dessutom subventionerar sin export är det ännu mer markant.

Skatter och avgifter i Sverige ligger på 80 % eller mer, och då är det inte konstigt att det inte är konkurrenskraftigt.

Själva jordbruket och uppfödningen kommer i andra hand.

Att behöva föda upp 5 får, och ge bort fyra för att få förmånen att sälja ett är bisarrt. Och att hela tiden bli tillsagd vad som måste göras för att undgå böter eller sanktioner är ännu mer upprörande.

Sveriges företagare och bönder är bland de tåligaste i världen. Ingen annan hade överlevt det vi ser idag inom stat och kommun.

Anonym sa...

Grunden till hela problematiken är hur pengar skapas i samhället. Riksbanken har i grundlagen RF9:14 monopol på detta, men sedan länge har affärsbankerna tagit kreditskapande som praxis vid utlåning. Se hur RIX-systemets 3 % kapital utnyttjas för att motivera utlåning av de andra 97 %. Att detta inte är en sund praxis kan inses när man nu får facit i hand.

Se positiva pengar banking 101

Räntorna är så låga för att den produktiva sektorn nätt och jämnt kan klara av att betala dessa i nuläget. Inte bara i Sverige, utan i hela världen. Se speciellt USA som har låga räntor, massiva månatliga räddningspaket på över 500 miljarder SEK, höjer skuldtaket för 81:a gången, nekar revision av sin riksbank, ingen industri kvar i landet, fallande kurser och mycket mera.

Mikael Nilsson sa...

Industrijordbruket i Sverige har enligt Anders Borg ingen framtid .
Nu är det några år sedan detta skrevs , och jag har nog insett att han har rätt i om svenskt lantbruk ska överleva och utvecklas så måste producenterna nå konsumenterna själva i mycket större utsträckning.
Vi föder upp köttdjur och legoslakta dessa med återtag , samt säljer köttet i gårdsbutik , reco ring mm.
Låter även legotillverka korv av köttet.
Här har vi en betydligt bättre lönsamhet än att sälja djuren direkt till slakteri.
När bonden kan ta livsmedelsbranchens och butikernas pengar så tjänar ju bonden bättre , det är ju självklart.
Idag föder vi upp ca 50 slaktdjur per år, vi tar tillbaka ca 15 djur till egen försäljning och det bara ökar.
Det har sådan framtidstro så att vi har börjat med vår egen gårdsgris under 2019 , denna har fått ett onormt beröm , så där kommer vi att öka produktionen.
Att centerpartiet jobbar för industrijordbruket är upp till dem, men ska vi få någon lönsamhet och arbetstillfällen på landsbygden så är det närproducerat och försäljning av lokala produkter som gäller. konsumenternas efterfågan kommer automatiskt att leda oss dit, se reco-ringarnas genomslag senaste åren.

Mikael Nilsson