måndag, oktober 14, 2013

Mina sista (?) 13 riksdagsmotioner!


Mina motioner till riksdagen oktober 2013


Jag har uppskattat möjligheten att få lägga egna förslag (motioner) till riksdagen sedan hösten 2004 och tills nu. I opposition 04 och 05 la jag nog 30-40 motioner per år, i regeringsställning har det nog blivit runt 15-20. I år kan det mycket väl vara sista gången, och det blev 13 st.
Motioner har ofta stor spännvidd, från stort till smått. Här är årets motioner med kort beskrivning, oftast lagda tillsammans med en centerkollega: (läs dem i sin helhet via denna länk)


 • Högre lönebidrag till dem med funktionshinder

Lönebidragen har varit oförändrade i mer än ett decennium, och bör höjas. Särskilt angeläget är det att höja dem för de med funktionshinder, eftersom antalet inskrivna med funktionshinder vid arbetsförmedlingen ökat kraftigt.


 • Allemansrätt och bärplockare

Tillsammans med Solveig Zander vill jag att man för att kunna slå vakt om allemansrätten även i framtiden ska förebygga problem som en alltför stark kommersialisering av allemansrätten kan innebära och tydliggöra gränsdragningsproblematiken i förhållande till markägaren. Likaså ska polisen vid olovlig camping snabbt kunna avhysa de som överträder allemansrättens regler.


 • Skärp reglerna vid telefonförsäljning

För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagen skärpas. Många förleds nu att teckna avtal som man inte vill ingå, inte minst äldre. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid telefonförsäljning bör införas, anser jag och Per-Ingvar Johnsson. Bengt Walla (C) i Linköping har bl a coachat denna motion!


 • Öka rättssäkerheten i djurskyddsärenden

Missnöjet ökar med hur djurskyddsärenden hanteras och avgörs. Detta skapar otrygghet i redan pressade näringar. För att kunna öka förtroendet för Länsstyrelsernas djurskyddshantering så föreslår vi att djurägare som inte har förtroende för sin inspektör ska kunna begära en second opinion av en annan inspektör. Erik A Eriksson och jag föreslår också att förvaltningsrätterna i djurskyddsmål ska kunna kompletteras med tekniska råd och särskilda ledamöter med sakkunskap, eftersom detta ofta brister idag. (Motionens ursprung är en debattartikel av Johan Linander och mig).


 • Straff för att delta i terroraktiviteter

En översyn bör snarast göras kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter även om de inte innebär en grundfinansiering eller aktivt deltagande i terrorhandling. Vi vill att det införs en straffrättslig åtgärd som kan tillämpas redan vid ett initialt skede, t ex när någon aktivt deltar i terrorstämplade organisationers träningsläger eller arbetar för eller bidrar till att finansiera dessa gruppers aktivitet. Initiativtagare  till denna motion är Edward Nordén.


 • Satsning på insjöfisket

Denna motion riktar in sig på de svenska insjöarnas rikedom av fisk och den stora potentialen för att öka produktionen och fångstuttagen. Därför bör forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk öka samt bör detta vatten- och miljöarbete samordnas med de nordiska länderna. Initiativtagare till denna motion är eldsjälen för fiske Jonny Ståhl, 1:e vice ordförande i Ög C-distrikt.


 • Individens frihet vid svåra lidanden i livets slutskede

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att låta se över frågan om en rätt och möjlighet för en människa att själv bestämma över sitt öde vid svåra lidanden i livets slutskede.


 • Begränsade synfältsbrister ska inte föranleda körkortsindragning

Många personer som ser bra fråntas varje år sitt körkort, trots att de ofta kört prickfritt i flera decennier. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält, det vill säga att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Därför bör regeringen tillsätta en utredare som analyserar de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv, som tar in både ögon- och trafikexpertis i arbetet och som ska föreslå en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än idag kan behålla sina körkort.


 • Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Brevbärare i tätorter drabbas av arbetsskador i betydande grad, ofta av förslitningskaraktär. Man bär tungt, samt uppför och nedför trappor. Därför har de allra flesta länder infört regler som kräver att låsbara fastighetsboxar installeras i bottenvåningen i flerfamiljshus. Det är hög tid att Sverige likt andra länder åter ser över förutsättningarna för fastighetsboxar i flerfamiljshus, menar jag och Solveig Zander.


 • Regler för vildsvinsslakt- och försäljning

Reglerna för detta är lite väl ambitiösa, vilket kan göra att det utmärkta vildsvinsköttet inte når fullt ut till marknaden som det borde. Ett större förtroende och ansvar borde kunna läggas på jägaren under rimlig kontroll. Kanske skulle även kontrollverksamheten kunna utformas lite smidigare, t ex genom att någon betrodd jägare kan certifieras och anförtros detta i sitt närområde, menar jag och Göran Lindell.


 • Mindre jantelag – ge företagare en andra chans

Företagare som är nära obestånd eller har gått i konkurs behöver bättre förutsättningar från statens sida än i dag för att komma igenom en kris och få en andra chans, anser Anders Ahlgren och jag.


 • Servicegaranti i hela landet

För att hela landet ska kunna leva och utvecklas behövs en garanti för att grundläggande servicefunktioner ska kunna uppnås. En översyn av gällande regelverk behöver göras för att garantera en lägstanivå för grundläggande service i hela landet, menar Helena Lindahl och jag.

7 kommentarer:

Anders Bockgård sa...

Många bra motioner. Stå på dig!

Anonym sa...

Ingen pjåkig samling. Jag har följt dig ett tag och i stort sett verkar du besitta stor portion sunt förnuft. Synd bara att ditt parti numera har blivit mycket av ett Fjollträskparti.

Efter att aldrig ens sneglat på V ens i min gröna ungdom, så har jag börjat uppmärksamma det (lilla) de säger som är vettigt. Så illa ställt är det bland sju.

jan-olov sa...

Ja de är ju alla bra och kloka motioner.
Skulle du inte kunna göra samma sak med försvaret?
En som fortfarande hoppas..

/Jan-Olov holm

Anonym sa...

Precis som du skriver i din motion om självbestämmande i livets slutskede så är det ytterst ovanligt att pat inte kan smärtlindras mycket väl om man får komma till palliativ enhet. Det finns ju också möjlighet till nedsövning den sista tiden vid svårbehandlade smärtor eller ångestskapande andningsbesvär.

Jag tycker att man inte ska lägga på samhället att avliva folk som ber om det, inte ens i svåra situationer. Det är ju trots allt inte förbjudet att ta livet av sig själv. Rent praktiskt är ju många av de som har dödsönskan på slutet ambivalenta och det skulle uppstå en hopplös situation om man skulle försöka värdera pats ambivalens i dessa situationer.

Jag kan förstå det filosofiska argumentet för dödshjälp, men rent praktiskt tycker jag du ska släppa frågan då den ställer till mer än den hjälper.

Hoppas du får fortsätta i Riksdagen samtidigt som jag hoppas att Centern åker ut. Ambivalens... : )

MVH Karlsson82

Anonym sa...

Bra motioner!

Förbud mot böneutrop kanske det inte är läge för just nu. Jag tänkte i alla fall på det när jag läste om attacken på Hemglassbilen:

http://www.expressen.se/kvp/percy-darfor-gick-jag-till-attack-mot-glassbil/

Jag visste inte att folk var så irriterade på glassbilarna. Men kanske kan det bli ett förbud både för deras trudelutt och för böneutropen i framtiden.

Anonym sa...

En lika inlevelsefull kampanj mot glassbilarnas nedskräpning i vår akustiska omvärld ser jag fram emot! I dagens sekulariserade och mångreligiösa Sverige skulle man kunna baka in kyrkornas klockringning i samma förbudspaket. Det vinner såklart inte lika många röster, men det vore konsekvent och hederligt.

M.a.a. rubriken så väcker den tyvärr hopp. Det hade jag inte önskat mig som gammal borgerlig väljare. Försvarsfrågan har tippat lasset och är ett monumentalt misslyckande för regeringen. Dags att skörda frukterna av er uppenbara strävan efter egna särintressen (mandat och regeringsställning som självändamål, inte som ansvarsfullt uppdrag att leda landet) på bekostnad av samhällets allmänintressen.

Hejdå Staffan. Du kan trösta dig med en förmånsfull pension från riksdagen. Du har nog råd att resa till några pensionärer från det gamla gardet och samla tips för en revansch i nästa val. De som förstod vad politiska uppdrag handlar om. De som förstod Centerns själ. De som kunde ta ansvar för hela Sverige och vara statsbärande i regeringsställning. Lycka till.

Göran Andersson sa...

Apropå det här med djurskyddskontroller, beröm från min sida för att du rör vid frågan, för de flesta politiker är djurskyddet för heligt för att ifrågasättas från den här utgångspunkten, men har du någon kommentar till detta samt uttallandet från Joachimsson på landsbygsdepartmentet?
http://gunnela.nu/2013/10/12/svensk-djurskyddslagstiftning-galler-och-ar-notifierad-till-eu-kommissionen/ http://forysta.bloggspace.se/2263017/Hot-och-vald-vardag-for-djuragare/