söndag, september 08, 2013

Mer väljarstöd till Centerpartiet?

Efter vinterns turbulens är nu Centerpartiet på väg uppåt i opinionen, bra! Både vår partiledare och landsbygdsminister lyfter tydligt och starkt fram hela Sverige, och vad gäller landsbygd  och jordbruk har den senaste månaden varit klargörande vilket parti som driver på och vilka som håller emot (rätt många, tyvärr, Centerpartiet behövs!).

Min ärliga uppfattning är att Centerpartiets framtoning i migrationsfrågorna bromsar uppgången och är huvudorsaken till att vi tappade under vintern. Centerpartiets strategi är ju att vara det mest invandringsvänliga partiet i riksdagen, t o m mer pådrivande än Miljöpartiet. Jag anser att det räcker långt att tillsammans med 7 partier stå för den generösa politik som Sverige redan har.

En opinionsundersökning från Novus i början av 2013 tycker jag stärker min tes. Miljöpartiets kraftiga profilering i frågan ger endast 5 % som anser att MPs politik är bäst.

Jag har i några långa blogginlägg analyserat detta, och jag menar alltså att vår stämma 2011 - Nybyggarlandet Sverige - tog ut svängarna lite för mycket i riktning mot en kraftigt ökad invandring, vilket idéprogramgruppens Per Ankersjö sedan marknadsförde under beteckningen fri invandring och öppna gränser.

Jag står självfallet bakom att Sverige ska ha en generös migrationspolitik i EU-tät, och att visionen på lång sikt är fri rörlighet. Däremot är detta inte möjligt för ett av världens rikaste länder att i en värld med dagens enorma klyftor öppna sina gränser. Vinterns debatt handlade till betydande del om detta, och idéprogrammet breddades och förtydligades därför, vilket var helt nödvändigt.

Jag skriver detta blogginlägg efter att ha läst partistyrelsens svar över motionsyttranden till vår stämma i dessa frågor.

Partistyrelsen låter mycket som vid lanseringen av  idéprogramgruppens förslag, vilket bekymrar mig. Alla människors lika rätt och värde - som vi ju alla står bakom - lyfts återkommande fram som grunden till att Centerpartiet vill att EUs gränser ska öppnas samt att Sveriges redan generösa regelverk ska förändras ytterligare i samma riktning.

Inget nämns om att Sverige redan tar ett stort ansvar inom EU genom att en betydande del av de som lyckas fly till EU genom stängda gränser söker sig till Sverige,  ca 13 %  år 2012, samtidigt som Sverige bara utgör 2 % av EUs befolkning. . Inget nämns knappast heller om de påfrestningar som detta ofrånkomligen innebär i ett inledningsskede. Vår lösning på att kunna ge alla som kommer jobb och klara integrationen, där ju Sverige är nästan sämst i EU, är att genomföra Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationspolitik. Den politiken är bra och skulle medföra förbättringar, javisst, men klarar naturligvis inte hur stora utmaningar som helst. Och vi har ju ännu inte fått gehör för den..

När ombuden nu samlas inför vår stämma, och på stämman, blir det nog ingen debatt om detta. Motionerna som inkommit vill se en mer generös migrationspolitik och Nybyggarlandsstämman drog med massivt stöd upp den ram som partistyrelsen fortsätter att hålla sig inom.

Som en liten fritänkande minoritet vill jag ändå söka påverka inom vårt parti. Jag menar ju att det måste vara möjligt att kunna diskutera en och annan regel inom migrationen där Sverige kunde överväga att något närma sig övriga EU-länders synsätt.

Detta tar ingen motion upp av rätt förklarliga skäl, bl a eftersom det knappast finns någon acceptans för det i dagens politiska debatt. Det kan ju också vara så att ingen tycker så, heller.
(Och ja, jag borde ha motionerat).

Partistyrelsen vill istället flytta fram gränserna ytterligare för att möjliggöra för många fler att både arbetskraftsinvandra och söka asyl i Sverige. Jag är tveksam till arbetskraftsinvandring till jobb där många redan köar i Sverige. Här vill partistyrelsen både öka kraven på arbetsgivarna, vilket är bra, men också ytterligare öppna regelverken.

Man vill också pröva ett radikalt förslag att ge utländska medborgare rätt att söka asyl vid Sveriges ambassader runt om i världen. Det låter naturligtvis som det enda rätta, det tycker jag med. Men varför är det så svårt att genomföra?

Jo, idag måste man söka asyl på plats i Sverige, och andra länder. Enda sättet att göra detta är oftast att betala flyktingsmugglare för att komma genom gränser utan pass eller visum. Detta kostar stora pengar typ 100.000 kr eller mer och det gör naturligtvis att de som söker asyl här i stor utsträckning är de som själva eller med hjälp av släkt och vänner kan frigöra sådana belopp. Den överväldigande majoriteten flyktingar utan ekonomiska resurser blir kvar i sina hemländer eller i angränsande länder, ofta i stora flyktingläger och under mycket svåra förhållanden som t ex nu i Syrien. Huvudinriktningen för att hjälpa dem från det internationella samfundet är att få slut på inbördeskrig och att sätta in massiva stödinsatser till flyktingarna där de är.

Men borde inte då EU, eller Sverige, eller USA och andra länder öppna sina gränser för alla flyktingar? Egentligen, ja. Men det är 45 miljoner på flykt, och USAs, EUs och andra länders regelverk ligger hittills fast.

Det är också klart att påfrestningarna skulle bli stora om t ex EU öppnade sina gränser för de flera miljoner som är på flykt i och utanför Syrien, eller för ännu fler. Säg att 2 miljoner får komma och att 15 % väljer Sverige. (Idag är andelen betydligt större). Det skulle innebära 300.000 människor, vilket naturligtvis skulle innebära mycket stora påfrestningar och förmodligen ta resurser från att hjälpa dem på plats. Skulle de fördela sig jämnare inom EU och kanske "bara" 150.000 väljer Sverige är det mer tänkbart men ändå svårhanterligt. Jag inser naturligtvis att flyktingssituationen i och kring Syrien kräver massiva hjälpinsatser där Sverige och EUs länder, och många andra länder, ska ta ett stort ansvar men där frågan är hur det ska ske på bästa sätt.

Effekten om Sverige som partistyrelsen vill pröva skulle låta människor med asylskäl ansöka om asyl i Sverige på plats i sina länder skulle bli likartade. Det stora flertalet flyktingar som idag inte har råd att ta sig till t ex Sverige skulle då kunna ansöka om det på plats. Har de asylskäl skulle de naturligtvis då beviljas det, vilket skulle öka tillströmningen mycket kraftigt. Detta vore naturligtvis mer rättvist mot dem som inte har råd att fly till EU eller Sverige, och en stor del av smugglingverksamheten skulle då också upphöra. Samtidigt måste  konsekvenserna av sådana regelförändringar som partistyrelsen vill pröva analyseras mycket noga, i sak och hur det ska förankras hos väljarna.

Naturligtvis spelar det också en viktig roll om Sverige ensidigt skulle öppna för asylprövning på plats i berörda länder eller om många andra länder också gör det samtidigt. Min inställning är ju, som ni vet, att Sverige ska driva på och få EU och fler länder att ha en generös migrationspolitik, att kunna gå före där vi vill och klarar av det, men där vi också måste kunna inse realiteter och ibland anpassa våra regler till praxis i andra länder.

(Några ändringar den 9 sept: Gunilla Hjelm uppmärksammade mig på några felaktiga fakta i inlägget, jag har kollat och ändrar, vi ska självfallet diskutera efter verkligheten. Andelen asylsökande till Sverige av de som lyckas komma till EU kan för enskilda länder uppgå till 30 %, t ex nu från Syrien. Däremot var Sveriges andel av de som sökte asyl i EU 2012 13 %, 44.000 st, en lite högre siffra än åren dessförinnan. Sverige ligger 4 bland i-länder i EU och världen som tar emot flest asylsökande, i förhållande till befolkningsstorlek ligger vi i täten.)

(uppdaterat åter den 9 september: Jag uppskattar dialogen med Gunilla, som vi också haft på facebook. Hon redovisar sakligt partistyrelsens förslag och frågar hur en "mer invandrar-ovänlig politik" skulle gynna Centerpartiet. En viktig orsak till mina inlägg är att jag anser det så viktigt att kunna diskutera dessa viktiga frågor på ett öppet sätt utan att misstänkliggöras, för att reda ut verkligheten och svara också på de frågor som många medborgare har. Maud sa att vi skulle vara med vid människors köksbordsdiskussioner, jag oroas över att vi saknas vid många köksbord. Nedan från facebooksdialogen, för den intresserade:

Gunilla: "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid
svenska ambassader utomlands.
att slopa kravet på koppling till visst yrke och/eller arbetsgivare vid
arbetskraftsinvandring.
att arbetskraftsinvandrare som arbetat i Sverige i två år ska vara fria att
arbeta inom vilken bransch de vill oavsett om det råder arbetskraftsbrist i
branschen eller ej.
att möjliggöra för arbetskraftsinvandrare att starta företag efter två år som
arbetstagare.
att återinföra och utvidga ”sista länken” för att underlätta för
familjeåterförening.
en utvärdering av etableringsreformen.
att via ekonomiska incitament underlätta för nyanlända att flytta dit jobben
finns.
att regeringen utarbetar en strategi för att uppmuntra kommuner att ge
immigranter stöd av mentor eller värdfamilj, bland annat genom att lära av
goda exempel."


Staffan: Det är nog bara i Sverige man kan benämnas "invandrarovänlig", pch jag har hört betydligt värre epitet, när man står bakom nuvarande politik mer generös än i något annat EU-land. Ja, jag är kritisk till några av PS förslag enligt mitt blogginlägg.

Gunilla: Om du läser mitt inlägg ser du att jag inte kallar dig för invandrar-ovänlig men jag vill att du förklarar på vilket sätt du anser att en mer invandrar-ovänlig politik skulle gynna Centerpartiet.

Staffan: En motfråga till partistyrelsen. Sverige tar emot ca 13 %  (ändrat)av alla asylsökande till EU, och våra resurser är ansträngda. Migrverket har nu beslutat om permanent uppehållstillstånd för Syrienflyktingar, vilket rimligen kommer att öka andelen som väljer Sverige ytterligare (idag ca 30 %). Ovanpå det kommer PS förslag om asylprövning i resp. land mm som väl, om det genomförs, torde flerdubbla antalet asylsökande. Har partistyrelsen gjort någon bedömning av vad den helhet jag beskriver kan innebära i kraftigt ökade flyktingströmmar till Sverige och kostnaderna för detta? Därtill väntar ju fortfarande våra förslag för att skapa arbete genom arbetsmarknadsreformer på att genomföras, har ej majoritet tyvärr. Mot denna bakgrund ifrågasätter jag om PS förslag är något som kommer att öka vårt väljarstöd, eller, vilket jag befarar, istället bromsar den uppgång som äntligen är på gång

Staffan: Om jag ställer yrkande på stämman är tveksamt, min bedömning är att partistyrelsen liksom tidigare har stämman med sig. Och OK, med repliker är det kanske flera debattminuter man har på stämman. Jag för en diskussion för att söka övertyga partistyrelsen, och stämman, att nyansera sig något i den riktning jag tror på. Vad gäller att öppna för att kunna söka asyl i respektive länder såg jag att kommissionär Malmström öppnade för det, för att t ex minska smugglingen. Om partistyrelsens förslag om detta innebär en prövning där effekterna noga analyseras liksom en koppling till hur övriga EU-länder resonerar, då kan jag vara med. Innebär det en prövning i syfte att införa det även om andra länder inte gör det och asylansökningar blir flerdubbelt fler, då tvekar jag. Men situationen i Syrien är fasansfull och helt oförutsägbar så inget kan ju uteslutas i hur EU kommer, eller bör, agera.) 

27 kommentarer:

Anonym sa...

Oavsett detta så har jag svårt att tro att någon i eller kring försvarsmakten kommer att rösta på c.

Anonym sa...

Suck, undrar vem som ska betala kalaset? Hitintills så har försvaret fått betala kostnaderna för skattesänkningarna och den ökande invandringen. Nu när deras pengar är "slut" så får väl de gamla och sjuka betala priset.

Kan garantera att jag inte kommer att lägga min röst på C i nästa val.

Peter

Anonym sa...

Hej Staffan,

Det bästa för Sverige är om Centern försvinner ur svensk politik och aldrig någonsin kommer tillbaka.

Anonym sa...

Som man sår får man skörda. Det är svält på gång för centern.

Anonym sa...

Sverigedemokraterna har en ansvarsfull invandringspolitik: Hjälp flyktingar på plats i stället för att deportera dem från deras respektive fosterland!

Aktieingenjören sa...

Jag håller faktiskt helt och hållet med dig. om att Centerns profilering för fri invandring är en starkt bidragande orsak till att så få vill rösta på er.

Jag är för flyktingmottagande och jag stödjer även en rörlig arbetsmarknad.

Däremot tål jag inte den ihopblandning som vi ser i Sverige där flyktingar, invandrare och arbetsinvandring flyter ihop till en ohanterlig massa där det slutar med att vi får gigantiska kostnader och en skenande segration.

Anonym sa...

Bra inlägg men dessvärre måste jag ge dig fel på en punkt. Sverige är inte ett av världens rikaste länder.
Sverige och då framförallt svenska folket är extremt skuldsatt.
http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-har-aldrig-haft-storre-skulder/

Betänker man sedan att de flesta (speciellt i storstäderna) bara har rätt att bo i sin bostad och inte äger den blir det än mer skrämmande.

Hur många svenskar skulle ha råd att betala flyktingsmugglare 10-15000$ om det skulle ske något fruktansvärt i Sverige?

Nä, det är dags att döda myten om Sverige som ett rikt land då den levnadsstandard vi har bygger på lånade pengar.

Anonym sa...

Påståendet om svenskarnas rikedom är felaktigt. Med en genomsnittlig nettoförmögenhet på 8000 euro placerar sig sverige längst ned på listan över rikedom i EU. Slovenien med 16000 euro ligger lägst i Eurogruppen. Svenska staten är rik. Folket fattigt.

Johannes sa...

Att beskriva andra människor om "påfrestningar" säger allt om din människosyn, Staffan. Må du bli utfryst av de mer inflytelserika i partiet och hamna så långt ned som möjligt på vallistorna.

Det är bedrövligt att läsa dina fördomsfulla och populistiska inlägg. Egentligen borde du lämna Centern eftersom du inte delar dess värdegrund. Den som reagerar på att partiledningen för ofta (?) hänvisar till tanken om alla människors lika värde, lär inte ha mycket gemensamt med övriga centerpartister.

Mikael Nilsson sa...

"Jag är tveksam till arbetskraftsinvandring till jobb där många redan köar i Sverige."

Ajajaj. Räkna med att du måste göra en pudel för det där uttalandet om du vill behålla din plats i Centerpartiet. "Främlingsfientlig" och "rasist" blir annars epiteten som dina partikamrater ger dig.

Anonym sa...

Det är hedervärt att du försöker ingjuta någon slags rimlighet i invandringsfrågan inom Centerns toppgarnityr, som en representant för gräsrötterna. Men än bättre är kanske att inse att partiet är kapat av nyliberalerna, att väljarna insett detta och lämnat. Det parti du ser som ditt finns ej mer.
Ha det gott!

Staffan Danielsson sa...

Johannes. Du vet bäst och vill väl och jag är fördomsfull och populistisk och borde lämna Centerpartiet. Trevligt diskussionsklimat, NOT! Jag står alltså, vilket jag alltid upprepar, bakom Sverige generösa migrationspolitik. Det gör t ex inte Norges och Finlands och Danmarks partier,som nästan alla är mer restriktiva. Förmodligen borde väl Centerpartiet bryta sin a kontakter med sina systerpartier, är väl din mening. Och andra svenska partier med sina. Men OK, jag kan inte uttrycka mig tydligare än jag gör i mina inlägg, och vill du fördöma mig, och väldigt många andra, så är det ju upp til dig. Jag respekterar att du kan vilja väldigt mycket mer i riktning mot fri invandring än jag tror är möjligt, trist att du inte respekterar mig eller vill föra en saklig dialog.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Johannes sa...

Så vad finns att diskutera? Du tillhör en med rätta undanskuffad minoritet i partiet som ser på icke-svenskar som en påfrestning för samhället. Med den synen på dina medmänniskor har du fjärmat dig från Centerns kärnvärden. Dessa kan vi aldrig kompromissa om. Sedan må du upprepa hur många gånger du vill att du är för en generös migrationspolitik. Ingen tror dig.

Staffan Danielsson sa...

Nej, vi är nog vid vägs ände, Johannes. Du uttalar dig tvärsäkert om Centerpartiets kärnvärden och jag är en förkastlig minoritet när jag resonerar, vilket var och en kan läsa igenom på min blogg.
Vad är dina kvalifikationer för det?
För egen del har jag varit med i Centerpartiet sedan 1970-talet, och har med hjärta och glöd kämpat för våra kärnvärden sedan dess, mycket i landsbygds- och miljöfrågor samt för solidaritet och grundtrygghet.

Johannes sa...

Staffan, i dessa frågor ikläder du dig gärna en offerroll, där du anser dig vara missförstådd och orättvist behandlad. Denna hållning är till förväxling lik SD:s påstådda martyrskap.

Du sticker ut hakan och uppfattar dig kanske som självständig och modig. Men i den fria debatten ingår också att man kan bli påklistrad etiketter och epitet om man företräder en unken människosyn. Det är inget konstigt med det. Det är en rätt som vi alla kan och bör ta oss.

Staffan Danielsson sa...

De föraktfulla epitet dom du grundlöst söker klistra på mig drabbar alla som vill föra en nyanserad migrationsdebatt utifrån en generös grundsyn. Och klassar i ett slag all övriga EU-länder som "unkna" och rasistiska, skulle jag tro.

Aktieingenjören sa...

Alltid lika fascinerande när du blir anfallen och förolämpad av människor som minsann hävdar att det är "högt i tak".

Mina tankar går alltid till Cornucopias inlägg om de goda människorna när jag läser sånt...
http://cornucopia.cornubot.se/2013/03/frihet-och-mindre-stat-ar-enda-skyddet.html

Anonym sa...

Bra att du försöker med något sansat alternativ Staffan.
Tyvärr har du nu dragit på dig rasistkostymen och kommer att ha mycket svårt att ta av den igen. Du har rätt i det mesta, en mer sansad flyktingpolitik hade fler tolererat.
Men din åsikt är inte välkommen som du redan märkt, jag försökte också uttrycka mig på samma sätt men fick välja att avgå.
Jag ville fortsätta mitt värv som politiker och bytte parti och fortsätter att verka för en generös invandrings och flyktingpolitik men med förnuftet kvar.

Marcus sa...

Med människor som "Johannes" på förtroendeposter kommer C rasa ut ur riksdagen snabbt. Sorgligt att se hur han sparkar respektlöst mot en partiveteran som försöker föra en debatt. Presentera några sakargument för en gång skull?

Det jag som utomstående tidigare sett som C:s "kärnvärden" är värnandet om landsbygden, miljöpolitik, pragmatism i de flesta andra frågor. Frågan är vad dessa rosenkindande idealistiska nyliberaler tror sig kunna åstakomma med Centern? Ryggklappar från Stockholmsbaserade journalister?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Titt som tätt brukar självutnämnda godhetsnissar, till vilka jag räknar signaturen ”Johannes”, slänga sig med det särpräglade svenska uttrycket ”alla människors lika värde”. Uttrycket har bl.a. kommit att bli en oantastlig floskel som slängs i ansiktet på åsiktsmotståndare för att döda saklig samhällsdebatt, men framför allt för att slå vakt om och legitimera massinvandringen till Sverige.

Hitintills har det varit så i svensk samhällsdebatt, att när någon hävdar ”alla människors lika värde” så vet hen att hen inte behöver motivera utifrån logiska och sakliga resonemang längre. Hen har nämligen eleverat sig själv till en högre, känslomässigt förankrad godhetsposition, som inte kan/får ifrågasättas. All vidare konstruktiv debatt är därmed dödförklarad.

”Alla människors lika värde” borde tas bort ur det svenska språkbruket, eftersom det är ett orimligt påstående. Alla människor har inte lika värde. Inte minst signaturen ”Johannes” har visat hur hen nedvärderar Staffan Danielsson för att han för fram åsikter som inte överensstämmer med hens åsikter i invandringsfrågan. Överallt i världen gäller normalt sett att: en nära familjemedlem är mer värd än en okänd människa på andra sidan jordklotet. Även försäkringsbolagen ger olika värden på olika människor när de bestämmer vilkoren för livförsäkringar. En kristen har genom sin ickemuslimska tro ett lägre värde än en muslim, enligt merparten av världens muslimer.

Med stor sannolikhet är ”alla människors lika värde” en översättningsgroda baserad på FN:s Universella deklaration om mänskliga rättigheter (UDHR) från 10 december 1948, som Sverige har skrivit under. Ingenstans står det ”All human beings equal value” i http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml , utan:

”Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Article 1.
•All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Det är stor skandal, att bland de vanliga grodorna som brukar hoppa ur munnen på godhetsnissarna, att även ovanstående översättningsgroda ska få hoppa ut och döda den konstruktiva samhällsdebatten samt cementera den sociala oron i det svenska samhället.

Anonym sa...

Medborgaren har en poäng. Du resonerar i termer vad som skulle vara bra åsikter för partiet och dess förmåga att vinna val. Du borde resonera i termer om vad som skulle vara bra för Sverige och väljarna om ni kommer till makten.

Att naket och ogenerat vädra karriärpolitikerns tankar om kampen för att behålla framtida värv och förmåner vinner dig inga röster.

Varför strävar du egentligen efter makt och väljarstöd? För ditt och partiets skull eller för väljarnas och Sveriges skull?

Om det inte är det senare så ska ni ut ur riksdagen. Tyvärr med alla andra röstprostituerade karriärister också.

Vi behöver nya partier. SD har integritet, men jag vill rösta på Fälldins center eller Bohmans moderater. De som såg som sin uppgift att kunna leda landet. För hedern i uppdraget och för landets skull.

Idag väljer jag med eftertryck soffan. Tolka det hur ni vill, för jag har ändå inget hopp.

Johannes sa...

Staffan, nu har du chansen att visa att du verkligen är för en generös flyktingpolitik. Du tänker väl underteckna upproret mot främlingsfientlghet?

Eller hur var det nu? Så snart du träffar på nyanlända flyktingar blir du bekymrad och tänker: "Där har vi nya påfrestningar för det svenska samhället. Dessutom måste vi ställa oss avvisande till osvenska företeeelser som böneutrop och alltför avvikande klädval".

Anonym sa...

Johannes, jag har läst Expressenartikeln:

” Vi vill med denna text bjuda in organisationer, privatpersoner och företag att ta ställning för vårt upprop och att tillsammans lova varandra att stå emot fördomarna som florerar.
Stöd vårt upprop för ett Sverige för oss alla!”

Uppropet är ett exekverande i känslomässigt pjoller och kliniskt rent från sakligt underbyggda argument, varför jag förstår att du appelleras av det. Jag kan dock som svensk skattebetalare inte utan vidare stödja ett upprop som vill göra Sverige till Mellanösterns socialkontor. Enligt Nyamko Sabuni 2009 så är mediantiden 7 år för en invandrare att få ett riktigt jobb efter besked om permanent uppehållstillstånd.

Eftersom jag, och jag tror många med mig men till skillnad från dig, vill leva i ett land vars samhälle kännetecknas av inre harmoni i samhället så kan jag inte heller av detta skäl stödja den massinvandring som du talar dig varm för, Johannes. Liten invandring går jag med på, men inte massinvandring.

Tyvärr är Sverige inte längre den fredliga idyll som det var några decennier tillbaka, och vi har en oroande brottslighetsutveckling, som sammanhänger med massinvandringen.

Här är data på antalet polisanmälda misshandelsfall per 100000 invånare för år 2004 och 2010.
Sverige: 729,4 (2002)_____936,6 (2010)
Finland: 553,4 (2003)_____616,3 (2010)
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS12_Assault.xls

Enligt BRÅ:s hemsida var antalet anmälda fall av:
* fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång 240 (2006) och 329 (2010), en ökning med 37 %.
* våldtäkt inkl. grov 4208 (2006) och 5960 (2010), en ökning med 42 %.

Enligt BRÅ 2005:17 är utrikes födda relaterat till sin andel av befolkningen överrepresenterade i brottsstatistiken. T.ex. har utrikes födda, jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar, en ”överrisk” på 5 gånger bland misstänkta för våldtäkt eller försök till våldtäkt. För dödligt våld och försök till mord och dråp är ”överrisken” 4,2 gånger.

Johannes inser du inte hur massinvandringen i grunden förstör nationalstaten konungariket Sverige? Har du ingen respekt för vad våra svenska förfäder har byggt upp och trott på? Vilka är de som ska föra vidare de traditioner och värderingar till kommande generationer, som vi har fått från tidigare generationer, när de etniska svenskarna blir en minoritet i sitt eget land omkring 2050 tack vare massinvandringen?

Anonym sa...

Du ska ha cred för att du försöker Staffan, men det verkar tyvärr som om att ditt parti har blivit kapat av centerhatare. Det ska till ett mirakel om Centern klarar spärren om de ska driva en så uppenbart destruktiv politik.
Asyl direkt vid t.ex Syriska ambassaden med garanterade PUT skulle ju ge en flyktingvåg av aldrig skådat slag. Finns det någon konsekvensanalys bakom det här förslaget eller är allt som vanligt bara floskler som inte får ifrågasättas?
MVH Karlsson82