torsdag, juli 11, 2013

Assar Lindbeck på Centerns linje

i flera avseenden, t.ex om sänkta ingångslöner, lärlingssystem och reformerad arbetsrätt.

Detta framgår av en mycket intressant intervju i tidskriften NEO, av dess chefredaktör Paulina Neuding. Jag länkar till artikeln och kommer att citera en del ur den nedan, och rekommenderar varmt den hugade att teckna en prenumeration!

Assar Lindbeck håller dock inte med de krafter inom Centerpartiet, främst CUF, som tror att fri invandring är realistisk med dagens väldiga klyftor i världen. Assar resonerar ungefär som jag själv, och kanske fungerar hans argumentation bättre, därför citerar jag detta avsnitt:

"Under våren har det pågått en debatt om invandringens ekonomiska effekter, där man bland annat från centerpartistiskt håll har hävdat att fri invandring skulle vara en ekonomisk vinstaffär för Sverige. Hur ser du på det?
– Alltså, låt mig först säga att invandring har berikat Sverige i många avseenden. Det är bara att se på den svenska kultursektorn, hur många framstående invandrare vi har där. Det är också så att invandrare har lägre genomsnittsålder än svenskar, vilket ger en jämnare åldersfördelning i landet. Och det underlättar potentiellt finansieringen av våra äldre. Potentiellt.
– Men det förutsätter att människor kommer i arbete, och invandrare kommer i alltför låg utsträckning i arbete. Skälet är förstås att det är många fler nu som inte är arbetskraftsinvandrare och många som är lågutbildade. Och Sverige är inte särskilt väl rustat för att integrera stora grupper lågutbildade.
Varför inte?
– Det sammanhänger med att vi har höga ingångslöner. Vi har hög arbetslöshet bland lågutbildade svenskar, och vi har ingen fungerande bostadsmarknad eftersom den har förstörts av hyresregleringen. Så invandrare kommer till kommuner där de inte får arbete eller bostad. Och då får man inte de samhällsekonomiska vinster som man skulle kunna få av invandringen.
– Så slutsatsen är att en välfärdsstat av svensk typ med höga ingångslöner och en icke-fungerande bostadsmarknad – vi klarar inte hur stor invandring som helst utan att det blir stor arbetslöshet och socialbidragsberoende bland invandrare.
Hur bedömer du dagens situation i det avseendet?
Assar Lindbeck har haft flera konstutställningar, och även skrivit klassisk musik. Här ett av hans verk. Foto: Christopher Hunt.
Assar Lindbeck har haft flera konstutställningar, och även skrivit klassisk musik. Här ett av hans verk.
Foto: Christopher Hunt.
 
 
– 60 procent av socialunderstödet går redan till invandrare. Invandrare har fem gånger så stor sannolikhet att leva på socialbidrag som en infödd. Så redan nu har vi problem. Det betyder att vi måste ha en reglerad invandring.
– Vi är ett rikt land med en välfärdsstat och vi är nio miljoner invånare i en värld där tre, fyra miljarder människor skulle betraktas som urfattiga. Det är klart ett sånt land inte kan ha fri invandring.
Klarar vi dagens nivåer?
– Det är en öppen fråga. Jag vet inte om vi gör det faktiskt. Det är en fråga om storlek och hastighet och eventuella ändringar av vårt mottagningsförhållande. Vi kan naturligtvis bli bättre på svenskundervisning och så vidare. Men det är marginellt i förhållande till storleken på problemet.
Du har myntat idén om insider-/outsidersamhället, där de som är inne i systemen, som har jobb och bostad, agerar på ett sätt som missgynnar outsiders. Ska segregationen förstås ur ett insider-/outsiderperspektiv?
– Ja, det är klart, vi är ett insider-/outsidersamhälle. Både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.
Vad kan man göra åt det?
– På arbetsmarknaden tror jag att lösningen ligger i att man inrättar lärlingssystem, för inom ett sådant kan även fackliga organisationer acceptera lägre ingångslöner. Sänka löner med lärlingssystem.
Och uppluckrad arbetsrätt?
– Ja, troligen det också.
– Det här med fri invandring, de som pläderar för det, de gör ett antagande om att lönenivån ska sänkas tillräckligt mycket för att människor ska få jobb. Men det ligger inte särskilt väl i linje med svenskt samhälle. Man kan inte göra om ett land hur som helst, det har sina normer och sina mål.
– Välfärdsstaten klarar inte vilken belastning som helst. Ska man då säga att man ska offra lönenivån för lågutbildade svenskar? Ska man göra på det viset att välfärdsstaten ska finansieras med dramatiskt höjda skattenivåer? Det tycks inte de som är anhängare av fri invandring bekymra sig över. Men det gör jag."

6 kommentarer:

Anonym sa...


Internationellt är detta inga
konstiga synpunkter bland social-
demokrater. Se boken After the third
way. the Future och the Social
Democracy. Det är endast i den
förljugna offentligheten i Sverige
man inte kan diskutera dessa problem sakligt. Ett seminarium kring invandringens ekonomi i Alme-
dalen är svårt att tänka sig.

Anonym sa...

Jag lider med dig Staffan och alla dina kloka kollegor, Centerpartiet har spårat ur och gör sig till ett politiskt åtlöje, vi är flera som har gått ur partiet och kommer att söka nya vägar inom politiken lagom innan valet!

Hälsningar från Gotland f.d C

Anonym sa...

Vad är egentligen själva syftet eller säg "vinsten" och då inte bara en ekonomisk utan för hela samhället, med att byta ut den svenska befolkningen mot människor från andra kontinenter som bärs av helt andra värderingar och kulturer OCH vilkas syn på hur familj och samhället i stort skall vara beskaffat skiljer sig radikalt från det svenska?

Varför tror du egentligen att vi har den typ av samhällen vi har i Norden? Tror du det beror på ländernas befolkning och de värden och traditioner dessa har eller tror du att det beror på den geografiska platsen.

Dvs tror du verkligen att människor så fort de sätter sin fot på svensk mark, eller med miljöpartiet Åsa Romsons ord, åker T-bana i Stockholm, så kommer man att omfattas av de värderingar på vilket vårt samhälle byggts?

Varför vill du riskera hela vårt samhälle och därmed framtiden för våra egna barn och barnbarn med en överhängande risk att även vårt land skall bli ett nytt Libanon eller Jugoslavien inom 30-50 år?
Varför?

Anonym sa...

Tydligen lite svårt för vår agendadrivande press att sätta epitetet rasist på sådana som Assar och Tino. Och nu när man inte gör det så ignorerar man istället, helt tyst.. Så tråkigt debattklimat i sverige för tillfället.

Ser att Annie är förvånad över de åsikter som finns på landsbygden. Vilket väl är ungefär de åsikter som Assar (och då även Staffan) för fram här. Synd att sunt bondförnuft lämnat centern sedan länge. Tiden i riksdagen är räknad för c.

Lika viktig att Annie lämnar partiordförande-rollen som det var för Mona att lämna dito i S. Skillnaden är bara att Centern åker ut, medan sossarna hade råd att tappa 10-15 procentenheter.

Anonym sa...

Hej Staffan!
Du får ursäkta att det tog ett tag, men dröjsmålet gör bara min post ännu mer angelägen (jag menar eftersom du fortfarande är i livet). Jag skriver angående din artikel i Svenska Dagbladet den 2 december 2012. Där anger du att du tillhör den idag synnerligen exklusiva gruppen "Vi som minns upptakten till de båda senaste världskrigen". Upptakten till Första Världskriget kan, med en strikt definition, sägas ha utspelat sig från 1912. Våra första minnen får vi vid kanske fyra år. I vilket fall som helst så menar du att du är runt 105 år gammal, eftersom du minns detta?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-se-over-regler-for-invandring_7709304.svd
Du ser ju inte riktigt så gammal ut. Eller också är det väl så att du, i likhet med så många andra Centerpartister, bara har otur när du tänker - och formulerar dig?

Unknown sa...

Man kan faktiskt minnas upptakten till de båda världskrigen även om man inte levde då. Historiekunskaper är viktiga, och att de hålls vid liv. Jag är född 1947 och minns väl det kalla kriget.