onsdag, juli 03, 2013

Ansvarslöst om jordbruket, MP och SNF!

Naturligtvis ska Sveriges och världens jordbruk bli allmer resurseffektivt genom god växtnäringsbalans och försiktig användning av kemiska medel och genteknik.

Men att som MP, SNF och delvis faktiskt socialdemokraterna, vilja storsatsa på ekologiskt jordbruk och därmed säga blankt nej till mineralgödsel mm är ansvarslöst.

En storskalig övergång till ett jordbruk i Sverige och världen utan modern teknik i dessa avseenden skulle snabbt öka matbristen och ge en matprisexplosion.

Redan svälter 800 miljoner människor i världen och enligt FAO måste matproduktionen i världen öka med 70 % till 2050 genom högra skördar. Att då i stor skala minska skördarna med 30-50 procent genom övergång till ekologiskt jordbruk är enligt min mening en ansvarslös politik.

Eko är en viktig nisch men världen kan inte under överskådlig tid mättas med mat med ett jordbruk som säger blankt nej till växtnäringstillförsel med mineralgödsel.

Här några länkar där jag utvecklar min argumentation, här och här (OBS, ironi!) och här och här!

Jag utvecklar detta gärna vidare i dialog eller debatt med varje hugad! tel 0703-228199!

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet och måsta ta matchen med partiet med den beteckningen som ofta står för extremt radikala positioner vilket skulle - som i jordbrukets fall - få förödande konsekvenser, genom matsbrist och prisexplosion samt tyvärr också för Sveriges del genom ökad import och växande nedläggning av jordbruk och livsmedelsindustri.

3 kommentarer:

Kew Nordqvist (MP) sa...

Käre Staffan!
Att du med ett gökurs envishet upprepar dina argument, gör dem inte mer korrekta. Ekologisk odling i utvecklingsländer ökar produktionen - inte minskar.Jag delar, som du vet, uppfattningen att vi ska öka den inhemska jordbruksproduktionen. I första hand ska åkermarken användas till mat. Åkermarken behöver ökat skydd, därför vill jag se åkermarken som riksintresse.
Sedan,Staffan, har du inte funderat ut en mer passande beskrivning på ett odlingssystem som idag omfattar 16% av odlingsarealen och 13% av mjölkproduktionen, 33% av köttdjuren, än det nedsättande uttrycket nisch?
För övrigt är det också så att maten räcker idag åt alla, egentligen. Här får vi erkänna att politiken har misslyckats. Jag skulle också kunna peka på fler vapen i arsenalen, såsom minskat svinn, minskad/ändrad köttkonsumtion. Telefonnumret är noterat, men är inte det Eskils? :)

Forskare på SLU sa...

Jag kom precis hem från en konferens i Afrika och Kews argumentation är en sanning med mycket stor modifikation.

Problemet är att Afrikanskt jordbruk i dagsläget är oerhört ineffektivt. Oavsett vilken metod man använder kommer man nämligen att på kort sikt öka produktionen genom att stödja Afrikanska bönder med västerländsk expertis. Den här typen av försök genomförs hela tiden i olika länder men i grund och botten misslyckas man av två orsaker.

1) Svårt att bibehålla intresse och kompetens. Kvartalskapitalismen i Väst är ingenting mot den kortsiktighet som finns i många Afrikanska länder. Vi har till exempel givit upp försöken med ring-vaccinering av mul och klövsjuka. Tanken med ring-vaccinering är att man immuniserar djuren runt ett mul och klövsjuka utbrott och därigenom stoppar epidemin utan att slakta djur. Problemet är att vaccinerade djur ökar i värde vilket innebär att de omedelbart säljs eller stjäls vilket gör hål i "ringen". På liknande sätt brukar eko-jordbruk väldigt snabbt börja använda både bekämpningsmedel och monokulturer då experna åkt hem.

2) Låga mineralhalter. Afrikanska jordar är extremt urhlakade på mineraler och alla produktionsökningar innebär en hård belastning. Det fungerar i några år men därefter blir det ohållbart att bedriva lönsamt jordbruk på de flesta marker i Afrika.

Magnus Redin sa...

Något av det dummaste med eko-odling är att vissa mineraler räknas som naturliga och bra och andra som onaturliga och dåliga.

Både här och i Afrika borde man utgå från vad jorden behöver för att bli bördigare och tillföra det som behövs, ibland är det t.o.m. spårmetaller som är giftiga i stora mängder samt åstadkomma lokala kretslopp för gödsel, matrester, urin och bajs.

Och när man använder bekämpningsmedel skall man för 17 ha kunskap om vad man håller på med och inte blaska på som om det vore undermedel.