torsdag, maj 16, 2013

Sverige en stormakt i flyktingmottagande

FNs flyktingorgan UNHCR redovisar antalet asylsökande i de industrialiserade länderna under 2012. 44 länder tog emot 479.300 asylsökande, den högsta siffran sedan 2003.

USA tog emot 83.400, vilket visar hur svårt det är att kunna ta sig till USA med gällande visumkrav.

I Europa tog 38 länder emot 355.500.

I de nordiska länderna sökte 62.900 människor asyl. 70 procent av dessa, 43.900, sökte sig till Sverige. Till Norge kom 9.800 och till Danmark 6.200.

Av länderna i Europa hade endast Tyskland (64.5009 och Frankrike (54.900) fler asylsökande än Sverige.

Av flyktingar från Syrien sökte 24.800 asyl i de industrialiserade länderna. Ca en tredjedel av dessa, 7.800, valde att söka sig till Sverige, Sverige tog emot flest, Tyskland näst flest och övriga länder långt mindre.

Orsaken till att så många av världens flyktingar söker sig till Sverige torde bero på att vi har förmånligare regelverk än många andra länder, t ex vad gäller regler för uppehållstillstånd och anhöriginvandring, samt naturligtvis på att vi är ett av världens rikaste länder.

Allt detta ska vi vara stolta över och det finns en bred samsyn i Sverige om att vi ska ha en fortsatt öppen och generös politik i dessa frågor. Som jag tidigare skrivit om på denna blogg anser jag dock att det måste vara möjligt att diskutera enskilda regelverk och om de bör bli än mer generösa eller kanske i några avseenden mer närma sig regelverken i våra grannländer.

Det är, tycker jag, svårt att förstå de i den svenska debatten som söker hävda att Sverige har en jämfört med andra länder hård och restriktiv politik på dessa områden. Verkligheten är ju den motsatta!

 

9 kommentarer:

jan-olov sa...

I denna fråga instämmer jag med dig och här hittar du potentiellt en finansierings källa till en utökad försvarsbudget.

Magnus Redin sa...

För att även få det att fungera under ekonomiskt dåliga tider måste vi bli ännu bättre på att lära ut hur vårt samhälle fungerar och åstadkomma nya arbeten av alla typer. Lyckas vi inte med detta kommer förmågan att ta emot flyktingar att minska och lyckas vi bra kommer den att öka.

Mattias sa...

Vilken märklig text. Vi tar emot en massa människor. Helt rätt. Är de flyktingar? Nej inte enligt FN. Du vet också att 5% är de med flyktingskäl, de övriga släpper vi in för att vi är "snälla". De letar efter bättre liv givetvis, men ditt språkbruk korrumperar och förleder. Och resultaten låter inte vänta på sig. Den stora mellanösternbefolkningen i Malmö har nu enligt DN så gott som drivit ut alla judar ur staden, bra jobbat. Samma tendenser finns i resten av landet. Sedan har vi de ekonomiska problemen med att släppa in folk och samtidigt ge 1) PUT (trots att kriser ofta tar slut en dag) och 2) fritt uppehälle och samma välfärdsrättigheter som medborgare. Den stora invandringen och den fria accessen till välfärdsservicen är det som kommer att fälla många kommuner framöver, då det är dessa som har försörjningsansvaret som du så väl vet. Det här är ju en katastrofalt dålig vänsterpolitik som dessutom är djupt omoralisk. Kanske dags för en smula eftertanke.

Mattias sa...

Som food for thought, kolla denna samling med data om Malmös utveckling sen nittiotalet. http://super-economy.blogspot.se/2013/05/malmo-case-study-in-multiculturalism.html

Anonym sa...

Stolta?..för..vad?.. Här har vi i generationer, jobbat, betalat skatt, och...får nu en klapp på axeln av "några som slipper" ta ansvar för alla fattiga i världen.Men det har vi svenskar inget problem med, vi tar så gärna över hela världens ansvar..för alla fattiga och behövande. Och skulle vi bara knysta om, att vi kanske inte klarar av att ta ansvar för alla i hela världen...så blir vi kallade RASISTER...och det orkar vi inte med..skampålen är något vi svenskar har fått lära oss att stå vid. Trots vad jag har skrivit , så tror jag att tiden, för ljugande politiker och journalister snart är förbi:-)Vi Svenskar är värda mycket bättre än det skräp av politiker som styr vårt land..."journalister" är inte ens värda namnet, i det nya mediala klimat som kommer där de inte längre får sista ordet, kan dom tacka för sig och gå hem:-)

gruelse sa...

Staffan Danielsson, ta och studera följade tabell:

Arbetslösheten inrikesfödda 15 - 24 år i kvartal 1:
* 2006___23,0 %
* 2013___24,8 %
Arbetslösheten utrikesfödda 15 - 24 år i kvartal 1:
* 2006___36,0 %
* 2013___41,2 %

Sysselsättningsgraden inrikesfödda 15 - 24 år i kvartal 1:
* 2006___34,8 %
* 2013___38,6 %
Sysselsättningsgraden utrikesfödda 15 - 24 år i kvartal 1:
* 2006___29,7 %
* 2013___24,9 %

Arbetslösheten inrikesfödda 15 - 74 år i kvartal 1:
* 2006___6,9 %
* 2013___6,9 %
Arbetslösheten utrikesfödda 15 - 74 år i kvartal 1:
* 2006___14,1 %
* 2013___16,7 %

Sysselsättningsgraden inrikesfödda 15 - 74 år i kvartal 1:
* 2006___65,9 %
* 2013___66,3 %
Sysselsättningsgraden utrikesfödda 15 - 74 år i kvartal 1:
* 2006___54,9 %
* 2013___56,7 %

Källa: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0401&lang=1

Tidpunkterna, första kvartalet 2006 och första kvartalet 2013, är valda för att få ett kvitto på Alliansens s.k. Arbetslinje. Mot bakgrund av ovanstående tabell, tycker du inte det är oärligt gentemot de svenska skattebetalarna, att hävda i den politiska retoriken, att invandringen behövs för att rädda välfärden och finansiera en allt mer åldrande befolkning?

Anonym sa...


Kan vi som är, "lite" tvivlande till alla dessa människor som vill bli försörjda av oss svenska arbetare..,FÅ... ett svar av.. ER.. svenska politiker som nu tydligen har bestämt er för att våra gränser ska vara helt öppna för alla som vill komma hit och bli försörjda... Övertyga oss om hur detta ska gå till...vårt näringsliv...arbeten som inte finns, ens för oss som pratar svenska...ingenstans i hela världen har ett samhälle av olika religioner..och folkslag fungerat tillsammans utan att sluta i ett totalt blodbad, vi är väldigt många som inte vill vara försökskaniner för något vi vet kommer att gå åt (h...)

Anonym sa...

Dags för en analys snart angående vad som händer i Stockholm? Hur många miljoner invandrare till ville Annie ta emot och sätta i getton? Eller ska man lösa invandringen bättre då när man tar emot miljontals i stället för som nu hundratusentals?

Och hur extrema är vi redan? Enligt dr Tino Sanandaji (själv från Iran) så tar sverige emot mer invandrare än USA på 1890 talet (då USA tog emot som mest). Helt extrema nivåer per capita. Och så har det varit i flera år nu.

Vore nått för er politiker att faktiskt förmedla, gå in på Tinos blogg eller be honom ta fram fakta åt er. Fakta kanske skulle kunna hjälpa till så att ni politiker sansar er en aning.

Anonym sa...

Men jag blir så ledsen av att se alla dessa halvrasistiska kommentarer här.
Dessa människor är ju på flykt och de är ju som oss. Vi har ett stort land, en av västvärldens bästa välfärder. Varför ska vi inte kunna ta emot flyktingar och dela med oss lite?
Vi kan utan svårighet klara av ett flyktingmottagande på 500,000 flyende per år i minst 5 år De skulle tillföra mycket till den ganska fattiga svenska kulturen. Och vi behöver immigranter för att inte landet ska dö ut av för lite barn. När de får jobb så skulle skatteinkomsterna öka med 37 miljarder per år. 37 !. det är många vårdplatser. Vi måste ju räkna med hur mycket de tillför. Jag läste någonstans att en flykting inte går arbetslös så länge. Det finns knappt några långtidsarbeteslösa bland flyktingarna. De skaffar sig ett jobb ganska snart. Det är ni svenskar som inte vill jobba. Se bara på glesbygden. Så mycket den skulle växa med ett sånt flyktingmottagande. Man startat företag eller hittat jobb i diverse områden..
Sveriges folk måste värna om humanismen. Välkomna de lidande.