onsdag, januari 02, 2013

Strategi för tryggad livsmedelsförsörjning!

På DN debatt kräver rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet Lisa Sennerby Forsse och VD:n för Stockholm Environmental Institute Johan Kuylenstierna att Regeringen tar initiativ till att arbeta fram en brett förankrad strategi för en tryggad svensk och global livsmedelsförsörjning! Jag anser deras debattartikel och klara ställningstagande oerhört viktigt!

Jag instämmer helt och fullt i detta, och det är faktiskt lite förvånande att en borgerlig regering med Centerpartiet vid rodret i landsbygds- och miljödepartementen ännu inte har tagit initiativ till en parlamentarisk livsmedelsberedning eller livsmedelskommitté i detta syfte.

Det regeringen glädjande nog har aviserat är att den ska låta utreda vilka hinder för tillväxt som hämmat den svenska livsmedelsproduktionen och vilka möjligheter som finns att vidta åtgärder för att dess konkurrenskraft ska förbättras. Det är bra!

Jag har dock länge argumenterat för att det vore oerhört värdefullt om denna analys kunde ske i en brett sammansatt livsmedelsberedning eller parlamentarisk kommitté, senast i detta blogginlägg från oktober i år. Jag tog också upp detta i riksdagsdebatten om årets jordbruksbudget den 17 december 2012.

Varför har då inte detta skett. Vem/vilka är det som bromsar? Jag befarar att det är alliansens största parti och finansministern som motsätter sig detta, och jag hoppas att ledande företrädare för Centerpartiet svarar på DN debatt - eller i annat sammanhang - och ger beskedet att vårt parti i regeringen ska driva denna fråga med största kraft!

1 kommentar:

Anonym sa...

"Varför har då inte detta skett. Vem/vilka är det som bromsar?"

En egen Strategi för tryggad livsmedelsförsörjning!

Hur skulle det se ut i ögonen på våra parlamentariker i Bryssel?

När vi fortfarande närde tankar på total- och civilförsvar var ju en självständig försörjning av livsmedel en naturlig del av detta

Hur ska vi kunna klara oss i en krissituation om vi inte kan lösa vår egen livsmedelsförsörjning?

Men det är klart - vi får ju hjälp av Norge inom en vecka!

De tar säkert med sig livsmedel då - som de köpt i stormarknaderna vid svenska gränsen...