tisdag, januari 08, 2013

Ökad försvarsbudget och Natoanalys..?!

Folk och försvar i Sälen börjar på söndag.
Jag skriver på SvD Brännpunkt några möjligen brandfacklor i frågor som jag tänker lyfta i Sälen och jag hoppas blir debatterade.
Jag kritiserar de båda stora partiernas passivitet i en fråga så här, vilken..?:
"De båda stora svenska partierna passar i frågan och deras gemensamma passivitet verkar leda till att ingen sådan analys kommer att genomföras. De bär därmed ett stort ansvar för att omvärldsanalysen och därmed försvarsdebatten och det kommande försvarsbeslutet kan komma att vila på en osäker grund. "

Tillagt 10 jan: Ewa Stenberg skriver i DN om ÖB, försvarsministern m fl ( bl a mig) angående hur länge Sverige kan försvaras. KDs Mikael Oscarsson ger sitt stöd till mitt krav om en förutsättningslös utredning av avd ett NATOmedlemskap skulle innebära för Sverige.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi ska inte FUNDERA på att gå med i NATO fören vi har fixat vår egen försvarsförmåga.

Anonym sa...

Det är nog dags att du med flera nu tar erat ansvar. På 1990 talet
början fanns det 16st bataljonstridsgrupper (1st i varje brigad), dessa hade mobtid på 24h. Utöver detta efter ett antal dagar 16 brigader. Ett hundratal fristående bataljoner och ett hemvärn på 100000man.Förbanden var övade i stor grad och vi hade ett fungerande KFÖ system. Vi hade fortfarande ett flygvapen med en basorganisation spridd över hela landet och vi hade även en flotta. Materiel fanns i ladorna, ammuntionen lagrad i bergrum och amförråd.
Vart är vi idag?
Det krävs otroligt stora omtag och det bör ske snarast!

Anonym sa...

Det börjar bli tröttsamt med det eviga tjatet om "här och nu", flexibelt och insatsberett", "komplexa, oförutsägbara och gränslösa" o.s.v. Problemet är att ett försvarsbeslut aldrig hinner bli verklighet innan det är dags för nästa bantning. Det nya fina insatsberedda försvaret (som aldrig tycks bli färdigt) är bara liten, liten spillra av det försvar vi hade innan FB-00. Vi behöver inte 8 manöverbataljoner, utan 5 armefördelningar, dvs. 100000 man.

Anonym sa...

Ni som tycker att Sveriges försvarsbudget ska ökas - varför?