tisdag, januari 08, 2013

Ökad försvarsbudget och Natoanalys..?!

Folk och försvar i Sälen börjar på söndag.
Jag skriver på SvD Brännpunkt några möjligen brandfacklor i frågor som jag tänker lyfta i Sälen och jag hoppas blir debatterade.
Jag kritiserar de båda stora partiernas passivitet i en fråga så här, vilken..?:
"De båda stora svenska partierna passar i frågan och deras gemensamma passivitet verkar leda till att ingen sådan analys kommer att genomföras. De bär därmed ett stort ansvar för att omvärldsanalysen och därmed försvarsdebatten och det kommande försvarsbeslutet kan komma att vila på en osäker grund. "

Tillagt 10 jan: Ewa Stenberg skriver i DN om ÖB, försvarsministern m fl ( bl a mig) angående hur länge Sverige kan försvaras. KDs Mikael Oscarsson ger sitt stöd till mitt krav om en förutsättningslös utredning av avd ett NATOmedlemskap skulle innebära för Sverige.
Skicka en kommentar