söndag, december 02, 2012

Några regelverk för migrationen behöver diskuteras

Jag skriver idag en debattartikel på SvD Brännpunkt om vikten av en fortsatt öppen och generös migrationspolitik, där huvudfokus ska vara att förbättra integrationen och få människor i arbete.

Men där det också behöver vara lite högre tak i debatten där relevanta frågor som medborgare funderar över måste kunna diskuteras av de etablerade partierna och rätas ut eller föranleda justeringar av gällande regelverk på någon punkt vid behov. Jag är där av samma uppfattning som Erik Ullenhags statssekreterare Jasenko Selimovic och har berört dessa frågor också i detta blogginlägg och detta.

Jag tar upp två sådana exempel, dels att åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn kan behöva anpassas till praxis i andra länder (se min DN debattartikel från i våras, och detta), dels att det är relevant att diskutera hur stor andel av flyktingströmmen till EU som Sverige uthålligt kan ta emot, integrera och få i arbete. Det kan vara fler än idag men kanske också färre, beroende på hur våra regelverk utformas i förhållande till regelverken i våra grannländer och andra EU-länder.

Jag är mycket medveten om att det finns två uppfattningar om vilken strategi som är bäst för att slå vakt om en fortsatt generös migrationspolitik. Den helt dominerande förespråkar att lägga all kraft på att få integrationen att fungera och att människor kommer i arbete, och att inte diskutera t ex de två frågor jag tar upp.

Enstaka röster i debatten menar liksom jag att om inte de frågor som människor ställer kan diskuteras och besvaras och rätas ut, så riskerar på sikt extrema krafter att gynnas och t o m kan det finnas en risk att opinionen i dessa frågor kan börja svänga. För att förhindra detta har jag skrivit min artikel, jag är medveten om att jag kommer att få kritik för den och jag inbjuder er med kritik och synpunkter att kommentera på min blogg, jag ska lyssna och diskutera.


Tillagt den 4 dec:
Två tunga centerpartister replikerar snabbt idag på min debattartikel. Ok att de flesta har analysen att migrationsfrågan endast handlar om bättre integration och fler i arbete. Men naturligtvis sårar det mig djupt att två kamrater i en replik på Brännpunkt anser min artikel för "märklig och för oss främmande hållning".

 

30 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Hej Staffan! Jag tycker det är bra att du diskuterar detta! Skrev om det här:
http://annhelenarudberg1.blogspot.se/2012/12/bra-staffan-danielsson.html

Anonym sa...

Noterar att du minns upptakten till första världskriget. Grattis på 130-årsdagen!

Fredrik

Mina Betraktelser sa...

Du är ju en av de "accepterade" politiker som står närmast Sverigedemokraterna så det är väl inte särskilt märkligt att just du lyfter fram dessa frågor...

Anonym sa...

Staffan Danielssom får svar på tal av den förnämligt insatta Merit Wager.

Bl a skriver Merit:

- "Men Sverige har redan bra regler för invandring; problemet är ”bara” att de inte följs. Så det är alltså inte nya regler som behövs utan det som behövs är att man följer de lagar och regler som redan finns."

- " Att Sverige skulle kunna påverka andra länder att ta emot fler icke-flyktingar och icke-skyddsbehövande, det finns inte på kartan. Däremot, om Sverige blev mer som andra EU-länder och inte accepterade identitetslöshet och allehanda bedrägerier och lögner på asylområdet, då skulle i stället Sverige närma sig övriga EU-länder vad gäller antalet faktiska flyktingar och skyddsbehövande, och då skulle antalet asylsökande minska och bli mer i paritet med antalet i andra EU-länder."

http://meritwager.wordpress.com/2012/12/02/riksdagsledamoten-staffan-danielsson-c-men-kanske-behover-ocksa-sverige-pa-nagon-punkt-narma-sig-andra-lander/

Det som Staffan Danielsson kommer med är i stort sett bara "snömos".

Inget nämner han heller om Centerpartiets (Annie Lööfs) ide om "40 miljoner invånare" i Sverige, dvs Sverige rymmer 30 miljoner invandrare till.

"Tack vare stora folkvandringar från t.ex. Afrika har dagens Europa befolkats och kunnat utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt." tycker (C).

"Hade vi haft den migrationspolitik som Kanada har hade vår population idag kunnat uppgå till hela ca 40 miljoner. Det skulle innebära mycket arbetskraft som vi är i behov av för morgondagens välfärd. Många av de landsbygdsproblem som råder idag hade kanske också kunnat vara lösta då." tycker (C).


Nisse sa...

40 miljoner i Sverige, varav kanske 20-30 kommer från Afrika ?

Det blir många nya områden som Tensta och Rosengård, det...

Hur tänker man inom Centern inför Sveriges framtid, kan man undra. Svaret är nog att man inte tänker överhuvudtaget. Det har nu ca 97% av den svenska väljarkåren upptäckt!

Roger Svensson sa...

Ett lovvärt försiktigt försök (testballong?) att faktiskt diskutera sakfrågorna, med både hängsle och livrem för att undvika anklagelser om ”rasism”, men når inte ända fram. Artikeln utgår från premissen ”Sverige har en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik som har stort stöd bland befolkningen”, men det finns faktiskt litet stöd för detta påstående. T.ex. enligt en undersökning av YouGov visade att 58 procent av svenskarna tyckte att Sverigedemokraterna hade den bästa flykting- och invandringspolitikspolitiken och enligt SOM-institutets senaste undersökningar så är det 41 procent som anser att ”det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar” och 31 procent som anser ”det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar”. Sen blir det nästan parodiskt när man läser ”I första hand bör självfallet Sverige verka för att EU-länderna anpassar sig till Sveriges regelverk”. Varför i hela friden skulle något annat land vara intresserat av att ta efter Sveriges misslyckade politik? Snarast bör den ju utgöra ett avskräckande exempel.

Seriösa liberaler som t.ex. Dick Erixon och Adam Cwejman har betydligt mer att erbjuda än detta. De sticker t.ex. inte under stol med att omfattande invandring av nuvarande karaktär kräver att man till stora delar avskaffar välfärdsstaten och den svenska arbetsmarknadsmodellen för att de som kommer hit utan speciell kompetens skall kunna erbjudas arbete. Vill man inte ha denna utveckling så måste man helt enkelt bedriva en betydligt restriktivare/selektivare invandring. Statsvetaren Peter Santesson är kanske den som skriver de skarpaste analyserna om dagens invandrings/integrationspolitiken, ett måste att läsa för den som är seriöst intresserad: inslag.se

Staffan Danielsson sa...

Jag står för en generös migrationspolitik, men där enskilda regler som föranleder frågor och kan behöva justeras får diskuteras.
SD är extrema och isolationistiska, men så länge övriga politiker inte vågar eller vill diskutera kring t ex de två frågor jag har lyft - inom ramen för en fortsatt generös politik - så verkar proteststödet närmast öka.
Och så länge som varje sansad dialog kring t ex de två frågor jag lyfter bemöts med att man "står nära SD" så är det förståeligt att nästan alla avstår från detta heta debattområde.

Eftersom jag har en övertygelse om att den dialog jag vill öppna behövs och bromsar SDs tillväxt och faktiskt gagnar en fortsatt generös migration tar jag risken att bli sågad av många som anser sig veta bättre.

Känsla-tanke-handling sa...

Staffan,du får räkna med att kallas för näthatare vilket är favoritepitetet på de personer som vågar säga sin mening öppet om invandringen på nätet.
Låt dig inte nedslås av detta eftersom du är inne på helt rätt väg om du vill attrahera de väljare som är missnöjd med invandringspolitiken.

Veine Backenius sa...

Varför inte driva att EU tar över flyktinpolitiken i en solidarisk anda?

AD sa...

SD är extrema och isolationistiska

I förhållande till vad?

Efter vad jag ser så ligger SDs önskemål i linje med den flyktingpolitik som redan bedrivs i närliggande länder.

SD skulle kunna säga "låt oss anta den flyktingpolitik" som Finland bedriver nu.

Tycker du att det är något "extremt och isolationistiskt", Staffan Danielsson?

Anonym sa...

Staffan, du har korrekt identifierat problemet att man måste börja prata om frågan. Även om det på kort sikt leder till att SD ökar (allt måste bli sämre innan det kan bli bättre, som bekant).

Men för att kunna höja taket i debatten måste ni alla fatta armkrok och ta strid mot media, därför att tyckarna från gamla 68-vänstern som styr klimatet kommer att attackera er som bindgalna rovdjur och upprepa gamla deviser som "underblåser främlingsfientliga strömningar" och "fiskar i grumliga vatten". Denna taktik har använts för att tysta debatten i decennier. För över 20 år sen fick självaste Carl Bildt sitta i Aktuellt och och bemöta anklagelser från Lars Adaktusson om att Moderaterna är ett odemokratiskt parti som gynnar rasism. Då sa Bildt "man måste kunna diskutera flyktingpolitik. Det är farligt att moralisera bort varje debatt". Den farliga vägen har vi varit inne på sedan dess, det är detta undertryckande av normala oskyldiga åsikter som gjort att man fått leta sig ända ut till ytterkanten (SD) för att få dem representerade i riksdagen. Att din rubrik i princip är en upprepning av vad Bildt sa 1990 visar att ingen förbättring har skett.

Taket kan bara lyftas om ALLA partier hjälps åt och bildar något slags oligopol som håller ihop i mediamotvinden, för dom kan inte gärna rasistanklaga ALLA riksdagspartier. Bara ni har makten att normalisera debattklimatet så att man kan prata om detta på samma sätt som man gör i andra EU-länder. Sen får kultursidorna bröla och skrika så mycket de vill... de tystnar till slut.

AD sa...

En av få riksdagsmän som vågar uttrycka vad han anser är Thoralf i SD.

Jag tycker han är en modig hedersman, som mycket väl företräder sina väljare (och Sveriges väl).

Läser man idag på hans blogg, http://www.thoralf.se/ så framgår det t.ex att

"Men Kenneth Gustafsson, chef på Kumlaanstalten, gör bedömningen att var tredje fånge på det fängelset är muslim."
Källa: tidningen Dagen.

Thoralf skriver vidare att:

"Det är till och med chefen på Kumlaanstalten som säger det. Ingen kan motsäga dessa uppgifter, inte ens Expressen. Frågan är om inte Kenneth Gustafsson är rasistisk när han pekar ut så många muslimer på Kumlaanstalten enligt ”rännstensmedias” definition.

Till detta kan vi sedan givetvis också gissa att många av internerna har invandrarbakgrund eller är utländska medborgare men inte är muslimer. Inofficiella siffror säger att ca 70 procent av de som sitter i svenska fängelser har utländsk bakgrund."

Staffan Danielsson. Skulle du kunna göra skäl för ditt höga arvode och kontrollera om Thoralfs påstående stämmer?

Dvs sitter det 70% fångar i Sverige med utländsk bakgrund?

Politisk Debatt sa...

Hej Staffan,

Jag tycker du som Riksdagsledamot skall jobba med dessa frågor om du tycker de är intressanta. Jag uppfattar dig som mycket pålitlig och insiktsfull i vad du gör av vad jag sett.

Däremot tycker jag du skall jobba med saken på ett mycket mer lokaliserar ingångs och tillvägagångssätt. Jag vet inte vad för friheter riksdagsarbetet ger dig, men det vet du nog bäst själv. Att skriva debattartiklar och att diskutera frågeställningar med problematik blir alltför abstrakt och ganska så meningslöst som jag ser det och kommer inte att leda till något resultat. Det är på det lokala planet i kommunerna och i de olika länen mäniskorna finns och det är också där som människor möter varandra i verkligheten. Jag tror kanske också du i första hand skall fokusera på småorterna, medelstora orter och landsbygden och kanske inte på de tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

Jag ser på migrationsinfo.se det finns en hel del regional statistik, men denna statistiken är mycket fokuserad på befolkningsstatistik och inrikes relaterat utrikes födda, ålderstrukturer och så vidare. Vad som är intressant är hur olika grad av invandring påverkar det lilla lokala samhället i praktiken. All erfarenhet, kunskap och lärdom kanske kan samlas på migrationsinfo.se tillexempel. Hur påverkas näringslivet lokalt, hur påverkas kommunal ekonomi och verksamhet, hur påverkas skola och sjukvård i stort sett och så vidare, förändras samhället och på vilket sätt. Jag inser naturligtvis att det kan skilja från plats till plats och det är också med all säkerhet väldigt olika på många olika sätt. Samhällen påverkas och förändras ju av en massa olika anledningar.

Som exempel ser jag på migrationsinfo.se att Gotlands län år 2010 hade minst andel utrikes födda i hela Sverige, 4,6%. Älderstrukturen ser ut att vara väldigt jämnt utspridd på Gotland. I Blekinge län var år 2010 10,46% av befolkningen utrikes födda. Blekinge verkar ha markant stor andel av befolkningen som är 65+. Det står också att av invandrarna i Blekinge som är ifrån andra delar av världen än EU/EFTA hade 40,4% förvärvsarbete år 2008 vilket är den lägsta andelen i landet. Vad betyder dessa skillnader för de olika länen om det betyder någon skillnad. Jag tror som agt alltid att vetskap och kunskap alltid är nyckeln til att kuna förändra saker. att hålla på att debattera med tillexempel Sverigedemokrater om abstrakta saker verkar ganska så meningslöst tror jag.

Jesper sa...

Hej Staffan!

Jag gör en annan analys jag. Den kanske låter hård, men jag vill bara spegla debattklimatet och hur det kan se ut med en terminologi som ligger lite närmre en lösning.

Problemet: Hur mycket socialdemokrati tål Sverige?

http://jesperahlin.wordpress.com

Anonym sa...

Det är såna som du Danielsson som har skapat Tensta, Rinkeby, Rosengård och andra ghetton. Nu börjar ni få kalla fötter och ångra vad ni ställt till med. Så dags!

Anonym sa...

Hej Staffan,
Varför ska väljarna lita på centern? Ni menar ju att Sverige är ett "nybyggarland" och ni vill släppa in 30 miljoner invandrare.

Du skriver dessutom i ett svar bland kommentarerna att du vill att Sverige fortsatt ska ha en generös invandringspolitik varför mina frågor är logiska:

1. Du skriver om hållbar invandring men ert partiprogram talar om "nybyggarlandet Sverige" och 30 miljoner invandrare - hur ska ni ha det egentligen?

2. När du skriver "generös" menar du då att den gentemot tungt skuldsatta och hårt beskattade svenskar orättfärdiga omfördelning av svenskt välstånd till främlingar ska fortsätta? Är det inte sunt förnuft att se om sitt eget hus innan man börjar med någon annans..?

3. Ni i Alliansen har under era 6 år vid makten skapat ett samhälle få svenskar vill ha - hårt segregerat, mycket våldsamt och med en allt sämre samhällsservice trots ett av de högsta skattetrycken i världen - varför får vi inte folkomrösta om migrations- och integrationspolitiken?

4. 2010 erhöll invandrare 60.2% av SAMTLIGA socialbidrag. Invandrartäta områden är så fattiga att övriga svenska kommuner i landet via Robin Hood-skatten måste hålla dem under armarna. Regeringen planerar "nystartzoner" för att invandrare ska ha en chans att konkurrera mot svenska bolag (ännu en nackdel för svenskar). Invandringen och integrationen kostar oss skattebetalare mellan 50 och 350 miljarder per år beroende på vilken av de tre beräkningsmodellerna man använder medans ni i regeringen envist hävdar att invandrinmg är lönsamt, är det rentav så att ni ljuger? Hur lönsam är er invandring egentligen?

5. Enligt FN:s Human Development Index kommer Sverige att om 20 år vara ett u-land sämre än Kuba, är det ansvarig och god förvaltning av det som en gång i tiden var ett av världens bästa samhällsbyggen?

Hade regeringen varit i det privata näringslivet hade ni blivit åtalade...

Tacksam för svar!

/orolig svensk, country manager, civ.ek. och styrelseledamot (i etablissemangets ögon: obildad, lågutbildad, arbetslös, främlingsfientlig och rasistisk etniskt svensk bonnläpp)

Blivande fattighjon sa...

Hej Staffan!
De senaste åren har det varit ständiga nedskärningar och varsel inom offentlig sektor. Jag jobbar själv inom universitetsvärlden och jag blir arbetslös till nyår. Eftersom jag är 55+ så räknar jag inte med att jag ska kunna få något mer riktigt jobb efter det. I alla fall inte i Sverige. Arbetsuppgifter finns, jag har specialistkompetens. Samhället såg inte ut så när jag utbildade mig på 80-talet. Är det helt fel att tro att de ständiga nerskärningarna och besparingskraven inom offentlig sektor hänger ihop med kostnaderna för invandringen? Hälsningar från ett blivande fattighjon

Anonym sa...

Hej Staffan! Kan du vänligen lämna ut någon källa som styrker ditt påstående att den förda invandringspolitiken har brett folkligt stöd.

De undersökningar jag har tagit del av (som redovisas tidigare i detta kommentarsfält) pekar på den totala motsatsen.

Avpixlat sa...

Avpixlat skriver om Staffan Danielsson på

http://avpixlat.info/2012/12/03/centerpartist-vill-se-over-svensk-invandringspolitik/

Där kan man kommentera fritt.

Anonym sa...

Hej Staffan,
Först blev jag väldigt positiv till ditt inlägg och att du faktiskt tar upp det här. Men sedan låter det som om du gör det för att inte Sverigedemokraterna skall tillåtas växa. Målet måste ju vara att invandringspolitiken skall fungera för Sverige, inte att "slå ner ett annat parti".
När man flyger och får säkerhetsinstruktionerna så framhålls alltid att man skall sätta på sig sin egen andningsmask FÖRST, sedan hjälpa eventuella barn o sätes-grannar som behöver hjälp. Detta är inte själviskhet utan att om ingen är stark nog så finns det ingen som har ork att hjälpa de svagare. Dvs vi måste först se om vårt eget hus så att vi har skola och vård som fungerar med starka företag och en sund ekonomi. DÅ kan vi klara att hjälpa andra. Om vi inte klarar av detta är det bara en tidsfråga innan vi är så svaga själva att vi inte kan hjälpa NÅGON annan. Applicera det tankesättet på invandringspolitiken och du skall se att du får med dig folk!
Jag har nyligen återvänt till Sverige efter sisådär 20 år utomlands och häpnar över den utveckling som skett i Sverige. Jag vet själv hur det är att vara invandrare (i annat land), vilka krav o förväntningar som ställs osv. För hela vår familj är det helt naturligt, och något vi uppskattar, att umgås med folk från all världens olika etniska grupper, olika sociala samhällsklasser, åldrar osv. Däremot är det för mig helt chockerande hur man sparar och sänker standarden på i princip ALLT (vård, äldrevård, skola etc etc) annat utom invandringen som är en helig ko som inte kan röras. Det är att gräva Sveriges grav, det ni politiker gör !
Visste du förresten att in "riktig" invandrare har helt andra och väsentligt bättre förmåner än en svensk som åter-invandrar efter säg 20-30 år utomlands? Vi är definitivt inga människor som förväntar oss bidrag, men av en rad olyckliga omständigheter och otur har vi inte inkomster att leva på en, förhoppningsvis kortare, tid. Jag har inte lyckats få jobb än (dålig timing med varsel osv), och tills dess har vi som enda inkomst barnbidraget. Dvs vi är 3 personer som skall leva på 2300 SEK till ALLT (el, VA, mat, transport, kläder, telefon osv). Hade vi varit invandrare hade vi haft rätt till etableringsstöd osv, enligt uppgift 13-20 000 SEK. Men eftersom vi är svenskar utan A-kassa o rätt till socialbidrag eller bostadsbidrag, finns i vårt fall ingen hjälp att få. Vi skall klara oss på enbart barnbidrag. Finns det något land i världen som behandlar sina egna medborgare så mycket sämre än icke-medborgare? När jag frågade på arbetsförmedling o försäkringskassan fick jag bara beskedet att jag kunde väl låna av någon tills det löst sig med jobb!! Säger man det till en utländska invandrare också, eller är det bara svenska (åter-)invandrare som står utanför all s.k. "välfärd"? Regelverket ni skapat gör allt för invandrare, men glömmer svenska medborgare.

Anonym sa...

Hej Staffan,
Först blev jag väldigt positiv till ditt inlägg och att du faktiskt tar upp det här. Men sedan låter det som om du gör det för att inte Sverigedemokraterna skall tillåtas växa. Målet måste ju vara att invandringspolitiken skall fungera för Sverige, inte att "slå ner ett annat parti".
När man flyger och får säkerhetsinstruktionerna så framhålls alltid att man skall sätta på sig sin egen andningsmask FÖRST, sedan hjälpa eventuella barn o sätes-grannar som behöver hjälp. Detta är inte själviskhet utan att om ingen är stark nog så finns det ingen som har ork att hjälpa de svagare. Dvs vi måste först se om vårt eget hus så att vi har skola och vård som fungerar med starka företag och en sund ekonomi. DÅ kan vi klara att hjälpa andra. Om vi inte klarar av detta är det bara en tidsfråga innan vi är så svaga själva att vi inte kan hjälpa NÅGON annan. Applicera det tankesättet på invandringspolitiken och du skall se att du får med dig folk!
Jag har nyligen återvänt till Sverige efter sisådär 20 år utomlands och häpnar över den utveckling som skett i Sverige. Jag vet själv hur det är att vara invandrare (i annat land), vilka krav o förväntningar som ställs osv. För hela vår familj är det helt naturligt, och något vi uppskattar, att umgås med folk från all världens olika etniska grupper, olika sociala samhällsklasser, åldrar osv. Däremot är det för mig helt chockerande hur man sparar och sänker standarden på i princip ALLT (vård, äldrevård, skola etc etc) annat utom invandringen som är en helig ko som inte kan röras. Det är att gräva Sveriges grav, det ni politiker gör !
Visste du förresten att in "riktig" invandrare har helt andra och väsentligt bättre förmåner än en svensk som åter-invandrar efter säg 20-30 år utomlands? Vi är definitivt inga människor som förväntar oss bidrag, men av en rad olyckliga omständigheter och otur har vi inte inkomster att leva på en, förhoppningsvis kortare, tid. Jag har inte lyckats få jobb än (dålig timing med varsel osv), och tills dess har vi som enda inkomst barnbidraget. Dvs vi är 3 personer som skall leva på 2300 SEK till ALLT (el, VA, mat, transport, kläder, telefon osv). Hade vi varit invandrare hade vi haft rätt till etableringsstöd osv, enligt uppgift 13-20 000 SEK. Men eftersom vi är svenskar utan A-kassa o rätt till socialbidrag eller bostadsbidrag, finns i vårt fall ingen hjälp att få. Vi skall klara oss på enbart barnbidrag. Finns det något land i världen som behandlar sina egna medborgare så mycket sämre än icke-medborgare? När jag frågade på arbetsförmedling o försäkringskassan fick jag bara beskedet att jag kunde väl låna av någon tills det löst sig med jobb!! Säger man det till en utländska invandrare också, eller är det bara svenska (åter-)invandrare som står utanför all s.k. "välfärd"? Regelverket ni skapat gör allt för invandrare, men glömmer svenska medborgare.

Anonym sa...

Om till och med en så ytterst försiktigt formulerad trevare i den här frågan möts av en sådan onyanserad hysteri från dina partikollegor - "en både märklig och för oss främmande hållning, som Staffan Danielsson ger uttryck för": Johan Hedin & Hans Dahlgren i dagens SvD - då måste det nästan börja bli dags för dig att överväga att byta parti. Det är bara att inse att det inte finns något kvar av den gamla Centern längre.

Anonym sa...

Du liksom dina partivänner säger att ni värnar asylrätten. Enligt mitt sätt att se är ni på väg att fördärva denna viktiga rättighet för människor på flykt. Detta genom att så gott som alltid ge PUT istället för TUT, såsom det faktiskt var tänkt från början.
Att människor så fort det åter är möjligt åker tillbaka för att åter bygga upp hemlandet - för det är väl meningen att krigshärjade länder åter ska bli beboeliga och fungera? För de skall väl inte exploateras av främmande folk?

Sedan verkar ni politiker tro att Sverige har obegränsat med pengar. Eller snarare att svenskar både kan och vill försörja all världens folk. Om ni tror det så kan ni ju lika gärna höja u-hjälpen till 90-95 % av BNP på en gång.

När ni fyller på med hundratusentals nya invånare i landet och då företrädesvis i redan tätbebyggda områden, utan att infrastrukturen anpassas i motsvarande grad såsom elnät, vägar, avlopp och vattenreningsanläggningar, sjukvård, polis och andra myndigheter för att bara ge några exempel - förutom att vi redan har bostadsbrist och brist på arbeten - så undrar man hur ni "tänker".
Ser ni människor som utbytbara "klossar" eller bara som en siffra?
Inser ni inte att en god och stabil sahällsstruktur är enormt värdefullt men även något skört? Det om något borde väl alla dessa etniska/religiösa/kulturella krig såsom i Libanon, forna Jugoslavien eller som nu i Syrien och tidigare i Libyen, där klanmotsättningar härjar ha lärt oss.
Människor som bor i ett land och under lång tid organiskt bundits samman av ett gemensamt språk, historia, seder och bruk till ett folk bildar naturligtvis ett annorlunda samhälle än om människor som inte ens kan göra sig förstådda med varandra under kort tid föses samman med varandra.
Delar man inte ens samma slags världsbild eller syn på relationer människor emellen eller till staten så är nog risken överhängande att man bygger ett mycket instabilt och sårbart samhälle där inbyggda framtida konflikter är mycket troliga.
Är ni politiker verkligen beredda att bära det ansvaret på era axlar för landet och bära det ansvaret och även stå till svars för ert handlande om allvarliga konflikter skulle komma att drabba framtida generationers svenskar, era egna barn och barnbarn endast för att bevisa er vara "världsbäst" på invandring? Eller än värre, något så patetisktoch omoget i sammanhanget som "för att inte gynna SD"? Ett stort ansvar ni har att bära! Hoppas ni sover gott om nätterna, för det skulle inte jag göra i era skor..

Ni talar ofta som om en i princip oreglerad invandring vore möjlig bara" trösklarna till arbetsmarknaden sänks". Men vilken typ av jobb och till vilken lön anser ni människor som ej kan språket och/eller är outbildade kan få? Vilken minimilön? 5,000 eller 10,000 kr/månad? Skall en vuxen med 5-7 barn försörja sig på det? Hur skall de bo? Eller skall de svenska skattebetalarna skjuta till mellanskillnaden så även de får en skälig levnadsstandard?

Som bekant så är ju Sverige ett både kallt och mörkt land stora delar av året varför kåkstäder av korrigerad plåt intill våra städer knappast är tänkbart eller ens önskvärt. Dessutom så vill ju inget parti heller se en ökad s.k. barnfattigdom så någon måste ju betala även för det trots att skattebasen per capita lär minska om en växande andel är låglönejobbare.

Innebär de "sänkta trösklarna" i realiteten att allt mer av skattebetalarnas pengar skall gå till transfereringar emedan investeringar i landet och i kommande generationers framtid i form av vägar, järnvägar, god undervisning till våra barn, forskning etc ges en allt mindre andel av våra gemensamma resurser?
Ofta dillas det om att arbeten växer när samhället växer. Frågan är väl i så fall bara med vilken typ av jobb.

Flyttas en stor del av u-ländernas befolkning hit så får vi deras samhälle här på exakt samma sätt som svenskar i förskingringen ofta bibehåller sin svenskhet för jo den finns, en svensk kultur finns på precis samma sätt som andra folk har sin kultur.

Anonym sa...

Glömde tilläga att jag tycker det är bra att du försöker lyfta denna vår tids mest betydelsefulla fråga över sandlådenivån som tyvärr utmärker dina politiska meningsfränder. Vilka jag anser betett sig oerhört omoget och skamligt åt.
Stå på dig!
Du har antagligen betydligt fler bakom dig bland ditt partis gräsrötter än dessa hycklande åsiktmannekänger. För till syvene och sist så är det ju de s.k. gräsrötterna ni företräder och har fått ert mandat från.

Martin sa...

Måste säga att nivån på kommentarerna här är väldigt hög och speglar nog rätt väl vad "vanligt folk" tycker, givetvis med ett fåtal undantag.

Även jag reagerade på skrivningen om att det finns ett starkt stöd för dagens generösa flyktingpolitik. Hur kommer du fram till den slutsatsen? Det enda jag hört i den riktningen är att SD bara fick 5,7% i förra valet och att det därmed skulle vara 94,3% av befolkningen som tycker som övriga 7 partier, dvs fortsatt massinvandring är bra. Även en lågutbildad ung man från landsbygden förstår att detta naturligtvis bara är nys.

Sedan tror jag iofs inte att din testballong är seriös. Det är, precis som utspelet om ålderstester, bara ett sätt att försöka fiska in tillräckligt många röster för att säkra 4%-spärren i nästa val. Du är väl utvald som "offerlamm" inom partiet och får take one for the team, så att säga. Om inte så tillhör du fel parti och tids nog inser du säkert att du har en given plats på SD-bänken.

Anonym sa...

Vanligtvis gillar jag det du skriver och även i stort sett detta.

Att svenska folket gillar hög invandring det är sant om man inte duckar för villkoren bakom. Jag har redan övergivit allt vad tron heter på de sju etablerade partierna då inget av dessa är intresserade av att titta på vad svenskarna anger som villkor för just den höga invandringen.

Tack vare att ghettofieringen är så pass tydlig i Sverige så är det endast ett fåtal svenskar som märker av den personligen eller är tillräckligt pålästa. Många som sätter vissa villkor, som anpassning till våra seder (taget ur Mångfaldsbarometern) lever i högeligen svenska områden där de invandrare som finns, ja de anpassar sig just precis som önskemålet är! Inga problem där inte. Men med den ökande takten på invandringen från problematiska områden så sprider sig också problemen. Det finns helt enkelt inte jobb till alla.

Invandring ska styras av landets behov. Gör vi tvärtom, så måste invandrarna anpassas efter skarans storlek, dvs vi får väl slå upp tältläger a la andra flyktingländer som inte inbillar sig att de kan ge jobb till de som kommer. Det räcker med tält, mat och viss skola/sjukvård.

Anonym sa...

Tillhanda: Johan Hedin (C) och Hans Dahlgren (C)

Angående er debattartikel "Sverige ska och kan ta emot fler flyktingar" i SvD 121203.

Är ni medvetna hur stor del av världens flyktingströmmar som Sverige får ta emot jämfört med de andra industrialiserade länderna?

Sverige intar förstaplatsen 2010, enligt nedan och UNHCR,

http://www.unhcr.org/4d8c5b109.pdf :

Antalet asylsökanden 2010 och antal asylsökanden per 1000 invånare visas i kolumn 2 respektive 3:

Sverige_________31820_______3,4

Cypern__________2860________3,3

Liechtenstein_____110_________3,1

Norge___________10060_______2,1

Belgien__________19940_______1,9

Schweiz_________13520_______1,8

Luxemburg_______750_________1,5

Österrike_________11020_______1,3

Grekland_________10270_______0,9

Danmark_________4970________0,9

Och i absoluta tal:

USA____________55530___0,2

Frankrike________47790___0,8

Tyskland________41330___0,5

Sverige_________31820___3,4

Kanada_________23160___0,7

För nivån på ensamkommande flyktingbarn, som kom till Sverige 2011 jämfört med hela EU:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/archives/2012/09/20120928_sv.htm :

"Över 12 000 barn sökte asyl runtom i EU förra året. I Sverige lämnades 2657 ansökningar in från minderåriga 2011, främst från barn från Afghanistan, Somalia och Irak."

Då EU:s folkmängd är 503 miljoner och Sveriges folkmängd 9,5 miljoner, borde Sverige ta emot 227 barn om antalet ska fördela sig jämnt över hela EU. Således tar Sverige emot 12 ggr mer än vad som vore rättvist.

Varför ska Sverige ta emot 12 gånger fler ensamkommande flyktingbarn per 1000 invånare än EU-genomsnittet?

Varför anser den svenska regeringen att ett generöst flyktingmottagande är positivt för Sverige, när övriga 26 regeringar i EU-27 uppenbarligen anser att det är negativt för deras respektive länder?

Det är nog en hel del av oss svenska skattebetalare, som betalar de förtroendevaldas riksdagsarvoden/löner, som vill ha svar på ovanstående frågor med hänvisning till "förtroendekontraktet". Förtroende ska inte missbrukas. Förtroende är något man ska ha respekt för och vårda.

Anonym sa...

Hej Staffan!
Jag förstår uppriktigt inte hur man tänker när man anser denna massinvandring från tredje världen och i synnerhet från den muslimska världen som något positivt och tom, som EU liksom många andra politiker, främst inom Mp och C, faktiskt uttala ett önskemål om en ännu större invandring från västra Asien och Afrika.

Tänker man inte på anledningen bakom massinvandringen till Sverige?

Är en massflykt från tredje världen verkligen något positivt? Är det inte bättre att stimulera så att alla dessa människor som kommer hit istället bygger upp fungerande samhällen i sina egna hemländer?
Eller är det meningen att dessa länder skall förbli underutvecklade och biståndsberoende med ständiga konflikter och flyktingströmmar för att på så sätt få vissa i vårt samhälle att känna sig "goda"?

En mindre vacker sida av detta "Globala mynt" är väl att man samtidigt går de globala råkapitalisternas ärende och underlättar för både banksters och andras rovdrift av både råvaror och billig arbetskraft.
Se forts.

Anonym sa...

Forts. del 2
Det är det globala storkapitalet som skapar en "post-nationalistisk" tidsålder, inte folket. Ett av de mest centrala verktygen är att skapa en internationell identitet med "universella värderingar" bemyndigade av internationella organ såsom FN och genom att förstöra nationell identitet.
Hur gör då detta mest effektivt? jo innifrån. Genom massförflyttning av människor av helt främmande kulturer runt halva klotet till våra västländer. Vi hör ju nästan dagligen hur svenskhet och att vara svensk, i alla fall etnisk svensk ifrågasätts. Av politiker, som vår stadsminister, liksom av media.

Samtidigt undermineras medelklassen som utgör den stabiliserande faktorn i samhället. Välfärden raseras och när samhället blir mer i obalans uppstår konflikter och vi får ett mer repressivt samhälle där befolkningen hela tiden övervakas och är rädd att göra, uttrycka eller tänka "fel saker" - som Staffans artikel gett vid handen liksom regeringes utredning utförd av Bengt Westerberg om "rasism" och Expos hjärntvätt av skolbarn liksom deras jakt efter "feltänkare" inom fack, på arbetsplatser och på nätet där i princip allt idag räknas som rasism eller att ha bruna tankar.....

Forts....

Anonym sa...

Forts. del 3
EU utövar en allt mer central kontroll av människor både via ny övervakning men än mer sofistikerat genom gemensam planering av utbildningsväsendet men även inom forskning och annat. Folk blir allt mer historielösa och våra ungdomar är snart helt okunniga om historiens lärdomar och landvinningar såsom individens fri- och rättigheter och därmed i förlängningen betydelsen av frihet.

Vi ser allt mer av en gemensam politik där väl ca 70% av alla beslut som rör Sverige och oss svenskar nu tas i Bryssel. Dvs icke-valda EUkrater ger sig själva rätten att bestämma över allas vår utveckling och framtid och fr a påverkas vi av vad USA gör. Om nya lagar och förordningar inte antas kunna accepteras i ett land och gå igenom nationellt så kan de ju alltid lämnas över till FN som alltmer verkar agera som en självbestämmande makt.
Sedan har vi ju NATO som allt mer verkar uppträda som FNs särskilda arme' som nu även blandar sig i suveräna staters inre angelägenheter - för både vapen, pengar och militär träning ges till s.k. "oppositionella" annars skulle nog konflikter snart slagits ner. Om ex Libyer fått det så mycket bättre kan man nog ha olika åsikt om.
sen har vi ju alla andra NGOs.

Låter jag konspiratorisk? Hur många hade ens hört talas om islam för 20-30 år sedan eller trott att vi skulle ha moskeer liksom ghetton runt om i landet? Halalmat i skolor och "hedersmord", bilbränder, rån och våldtäkter mm på löpande band? Eller få sparken om man är kritisk mot islam eller den nu förda invandringspolitiken?
Låter jag pessimistisk? Ja, utvecklingen eller snarare nervecklingen av vårt samhälle går mycket fort.
Efter att under de senaste åren lyssnat på riksdagsdebatter, läst och följt politiska debatter utomlands har jag rent ut sagt chockerats av den låga nivån och av hur okunniga alltför många svenska politiker är. Man ganska mörkrädd när flosklerna står som spön och det enda argumentet är "allas lika värde och rätt"
Hopp ställer jag nu enbart till SD liksom till politiker inom alliansen och S, som i likhet med Staffan tycks ha både förnuft och sitt bondförstånd kvar samt har kurage och förmågan att tänka själv. Jag hoppas man inser vad som sker och har kurage nog att sätta ner foten - för våra barn, barnbarn och kommande generationers skull.