tisdag, december 04, 2012

För stränga synfältskrav för de som ser bra! Interpellation

Jag har sedan min första tid i riksdagen för 6-7 år sedan engagerat mig i deras situation, som ser bra men har vissa brister i sidoseendet (i sina synfält) och som ibland fråntas eller inte erhåller körkort p g av för stelbenta regelkrav på testresultat i olika "maskiner".

Jag har skrivit flera motioner och jag har diskuterat detta med Transportstyrelsens ansvariga och med Diabetes- och Glaucomförbunden, eftersom de som drabbas av dessa sjukdomar ibland kan berövas sina körkort på grund av synfältsbrister, ibland korrekt men ibland också, enligt min uppfattning, på grund av alltför stränga och fyrkantiga regelverk.

Jag har också haft kontakt med många människor som fråntagits sina körkort trots mångårig prickfri körning och ibland trots att man klarat testerna i vissa maskiner men inte andra, eller vissa gånger men inte alla.Och med ett antal som kämpar och har kämpat för sina körkort, men som sällan lyckas om man har kommit in i Transportstyrelsens "rullor".

Här några länkar till mediareportage om denna viktiga fråga, här från ett värdefullt dialogmöte arrangerat av svenska Diabetes- och Glaucomförbunden, här en pressrelease från Glaucomförbundet i Östergötland, här en DN-artikel kring dessa frågor, här i Aftonbladet om Thomas Hammarströms kamp, här i Expressen om Tony Svensson, här utvecklar chefsläkare Lars Englund på Transportstyrelsen Sveriges fastställda regelverk och ytterligare sin syn här, , här en artikel i Smålandsposten med bl a trafikforskaren professor Kjell Ohlsson, här en intervju med Kjell Ohlsson i Ögontrycket.


Jag har arbetat med denna fråga i sex år och inser att vad som gäller är transportstyrelsens medicinska råds och ögonläkares bedömning och alltmer exakta regelkrav vid olika synfältstester i olika "maskiner" där man bara får se framåt. Har man då vissa brister i detta oerhört stressande test så ryker körkortet. Nästan ingen möjlighet finns att genom uppkörning eller test i körsimulator och genom en samlad bedömning kunna erhålla eller återfå körkortet, trots att man ser bra och kört prickfritt mycket länge.

I andra länder tillämpas vanligen en mer samlad bedömning där inte synfältsmaskinen lyfts upp till den nästan enda avgörande faktorn.

I aktuell synkravsdebatt i Sverige försvarar transportstyrelsen att människor med successivt sämre syn och åldersbetingade förändringar i t ex synfältet ändå kan anförtros avgöra om man kan fortsätta att köra eller ej. Jag stöder den uppfattningen. Detta motiverar också en lite större flexibilitet i behandlingen av en människa som ser bra men har vissa brister i sitt synfält, anser jag.

Genom att kraven har skärpts på läkares anmälningsplikt kommer allt fler människor att nu få genomgå tester i olika synfältsmaskiner och fråntas sina körkort så snart man inte klarar de exakt uppställda villkoren.
Mot denna bakgrund lyfter jag nu denna viktiga fråga till debatt i Sveriges riksdag genom denna interpellation till Trafikminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Jag hoppas få till stånd en utredning kring detta, samt att mer forskningsmedel satsas på att utveckla körsimulatorer.

2 kommentarer:

Kersti S sa...

Håller helt med! Och ibland är det den tätaste dimma eller snöglopp, men det är inte allmänt körförbud för det!

M sa...

Hej!
Jag har mejlat dig och hoppas verkligen du har tiden att svara.

MVH