torsdag, december 20, 2012

Julbrev till Centerpartiets styrelse!


Julbrev till Centerpartiets styrelse

Några rader från mig, som ju ska företräda centerrörelsen i Östergötland och Sverige i Sveriges Riksdag.

Det är en mycket viktig diskussion som nu väntar fram till att partistyrelsen redan om någon månad ska lägga fram sitt förslag till stämman i mars om nytt idéprogram.
Som ni vet har jag redan diskuterat Sveriges migrationspolitik en tid, med inriktningen att Sverige ska ha en fortsatt öppen och generös politik men att för att bromsa SD behöver etablerade politiker och partier ge svar på frågor som diskuteras vid de köksbord som Maud ju ville att vi skulle finnas vid. Här länkar till några av mina blogginlägg.

Utöver punkten om fri invandring i Ankersjögruppens förslag finns det flera andra principiella frågor att förhålla sig till, bl a om hur stark betoningen på frihet och individen och minskad stat ska vara i förhållande till rättvisa, solidaritet och trygghet. Den insiktsfulle Yngve Sunesson skriver bra om detta i en ledare i Hallands Nyheter (länk från min blogg).

Det är oerhört ont om tid, och jag ska nu noga som vi alla läsa idéprogramgruppens förslag. Jag hoppas att vår partiledare och partistyrelsen nu visar stort ledarskap genom att lyssna på hela centerrörelsen och lägger fram ett programförslag till partistämman som kan samla partiet och där en del kantigheter i programförslaget tas bort och viss breddning kan ske! 

God Jul och Gott Nytt År!

Staffan Danielsson
Nuvarande riksdagsledamot för Centerpartiet i valkrets Östergötland

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Staffan!

Är det en slump att du undertecknar med nuvarande riksdagsledamot och inte bara riksdagsledamot?

Jag befarar att det föreslagna idéprogrammet går igenom extrastämman utan större ändringar. Det tycks finnas ett stort stöd för det bland riksdagsledamöter, regionråd m.m.

Om så blir fallet är Centerpartiets tid all.

Vill också passas på att önska dig en God jul och ett Gott nytt år!

F.d Centerpartist

Anonym sa...

1)
Välskriven artikel av Lars Vikinge, Ledamot i kommunfullmäktige Linköpings kommun för Centerpartiet och Ledamot i kretsstyrelsen Centerpartiet i Linköpings kommun:

"Kanske blir det istället idéprogramgruppens förslag om fri invandring som blir ögonöppnaren. För detta utspel har satt igång vad som mest av allt liknar ett inbördeskrig bakom kulisserna i partiet. Till skillnad mot många andra kritiker av detta utspel ser jag förslaget om fri invandring inte ens som en vacker utopi. För bakom de högstämda fraserna om att idén om alla människors lika värde skulle vara det som ligger bakom förslaget döljer sig en helt annan tankekonstruktion; nämligen att om staten dragit sig tillbaka och var och en får klara sig bäst de kan och vill, så är det inte så farligt att öppna gränserna heller. De livsdugliga kommer att klara sig och de andra går under. Detta sätt att tänka är ett bra exempel på det moralfilosofen Harald Ofstad kallade för förakt för svaghet, och det är vad Stureplanscenterns ideologi handlar om, oavsett om det sedan handlar om att legalisera knarket, legalisera prostitution, privatisera hela sjukvården och utbildningssystemet inklusive finansieringen av dessa."

http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/19/h-gerliberalerna-i-centerpartiet-hyser-f-rakt-mot-svaga

2)
"Centerkollegor kräver Per Anckersjös avgång"

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5385285

Staffan Danielsson sa...

Jag är nuvarande riksdagsledamot som diskuterar migration i utkanten av partistrategin, och som fått en del central kritik.

Finns den kritiken även i min valkrets blir ju situationen bekymmersam för mig, även om min huvudinriktning är att ge mitt bästa till valet 2014.

Och jag är mycket olycklig över att programgruppen menar att står man upp för mänskors lika rätt och värde så är det ohållbart att inte förespråka fri invandring.

Kan Östergötland ha en riksdagsledamot som inte gör det..., vilket jag naturligtvis menar att jag helt och fullt gör även om jag nöjer mig med en fortsatt öppen och generös svensk migrationspolitik i världsklass med ungefär dagens regelverk.

Anonym sa...

Citat: "står man upp för mänskors lika rätt och värde så är det ohållbart att inte förespråka fri invandring."

Innebörden av ovanstående citat är absurd i ett flertal avseenden, inte minst ur logisk synpunkt. Fri invandring har ju ingenting att göra med människors lika rätt och värde!

Jag står upp för människors lika rätt och värde i deras egna hemländer. Men varför Engelsmän skulle ha lika rätt att köra till vänster här i Sverige begriper jag inte.

Inte heller begriper jag varför araber skulle ha lika rätt att tvångsgifta och könsstympa varandra här i Sverige.

Vad jag däremot begriper är att upphovsmannen till ovanstående citat saknar såväl bondförnuft som förmåga till logiskt tänkande. Han har de facto hål i huvet!

Logikern