måndag, november 05, 2012

Sveriges försvarskostnader i underkant

Jag har sedan ca 2008 återkommande pekat på att Sveriges försvarskostnader i procent av BNP har sjunkit från 2,5 procent på 1980-talet till under 1,2 procent, några länkar som visar det här och här och här och här och här.

Det kändes som en bekräftelse när SvD toppade hela första sidan med en jämförelse mellan länders försvarskostnader i procent av BNP som ett stapeldiagram (hittar ej länk till just detta, men ändå något närliggande i SvD i somras).

Jag har också pekat på att Sverige på 1980-talet låg högst av de nordiska länderna men att vi nu ligger i botten, vad gäller försvarskostnader i procent av BNP.

En del motdebattörer har menat att måttet är inexakt och knappeligen bör användas. Jg menar alltjämt att det är ett internationellt vedertaget sätt att jämföra länders försvarsansträngningar, och relevant att använda.

FOI har nu kommit med en purfärsk intressant rapport som jämför just försvarskostnader i procent av BNP, och som bekräftar den bild jag sedan länge har givit!

Tillagt 22.40: Jag glömde ju att säga mitt eviga mantra, FOI-rapporten underbygger ju verkligen den andra punkten jag alltid för fram, Sverige behöver analysera sina militära samarbeten och hur de bör utvecklas, eller ej.
I försvarsberedningen kommer jag att driva på för att analyser ska göras över hur samarbetet i Norden kan utvecklas, givet läget idag men även i ett tänkt läge med hela Norden alliansfritt respektive med i Nato.

 

3 kommentarer:

jan-olov sa...

FOI rapport bekräftar det du sagt under lång tid.Bra!
Ännu viktigare är att göra en jämförande styrkeanalys inte mellan nordiska länder men väl mellan Norden och Ryssland enl min mening.

Anonym sa...

Klart besked från NATO-chefen Fogh Rasmussen:
Sverige kan inte påräkna NATO:s hjälp i händelse av militärt angrepp. NATO kommer endast hjälpa sina egna medlemsländer. Så allt vad Reinfelt och Borg säger är lögn från början till slut. Sanningen är att Sverige har noll försvar.

Anonym sa...

Det är obegripligt att en borgerlig regering kan inta en sådan hållning i fråga om försvaret. Den som var ung 1939-40 har minnen av tillståndet i dåvarande försvar. När huset börjar brinna är det för sent att teckna en brandförsäkring!!
M H