måndag, oktober 08, 2012

Bra rutet om Hållbart lantbruk, ATL!

Lantbrukets affärstidning ATL ryter i en knivskarp ledare till om de fortsatta kostnadspålagor som det moderna miljövänliga svenska lantbruket nu föreslås fortsätta att bära.

Det är Kemikaliinepektionen som vill låta Sverige ha fortsatta särregler för hur i EU godkända bekämpningsmedel ska kunna användas i svenskt jordbruk. Som alltid kommer ju användningen att ske i mindre och mer försiktig omfattning än i andra länder.

Jordbrukets rapport om att hållbarheten i svenskt jordbruk utvecklats rejält i rätt riktning är mycket glädjande. Det är däremot inte Kemikalieinspektionens ensidiga fokus på att ge det svenska jordbruket fortsatta konkurrensnackdelar, vilket ökar importen från länder med större användning av bekämpningsmedel som inspektionen helt vill förbjuda i Sverige.

Sverige måste lära sig att ge det svenska jordbruket regelverk i nivå med de bästa länderna i EU. Sedan är det upp till lantbruket att kunna gå ännu längre och lägga in de kraven i certifierade koncept som Krav och Svenskt Sigill m fl. Då finns förutsättningar att kunna få ut ett merpris, annars oftast inte. Tyvärr, men en realitet.

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Klart att Sverige ska kunna föra fram egna regler som ligger utöver det som EU bestämt - om det är svenska folkets mening!
Bönderna har att rätta sej efter landets lagstiftning - vill vi inte ha gifter i Sverige är det upp till de folkvalda att besluta det - o inte manipulera folkviljan

Folkpartist

Nina sa...

Till anonym: men då räknar vi bönder med att den svenska befolkningen köper de svenska varorna som ör producerade enligt svensk lag. Och inte den billigare maten som ör producerad under annan lagstiftning -och därmed är billigare! Uppenbarligen funkar det inte så, Thailandsresan, tv-spelen och kläderna går före matkonstnaden!