söndag, september 09, 2012

Tar Sverige emot för få flyktingar?

Anna Dahlberg på Expressens ledarsida skriver idag en tänkvärd krönika, tycker jag, "Vi måste välja väg i flyktingpolitiken".

Jag tänker ungefär som hon. Och jag har debatterat det i några debattartiklar tidigare, t ex denna i DN om ålderstest av ensamkommande flyktingbarn, samt på Newsmill.

Mediadebatten i Sverige har bara en växel i denna fråga. Sverige har för stränga regler och många fler borde beviljas asyl än som sker.

Just nu skärskådar Sveriges radio i återkommande reportage frågan om ifall tonåringen Ali, som flytt från Afghanistan till Iran och till Italien och nu till Sverige, ska sändas tillbaka till Italien i enlighet med EUs regelverk. Ali har uppgivit att han behandlats illa av italiensk polis och att han våldtagits i ett flyktingboende där. Han är traumatiserad och bedöms av expertis inte klara den avvisning, som är beslutad.
Finalnd och Danmark som tar emot några hundra ensamkommande flyktingungdomar per år till skillnad från Sveriges flera tusen, utmålas nu som föredömen.

Aftonbladets Anders Lindberg anser att Sverige liksom Finland och Danmark ska stoppa avvisningar till Italien i nuvarande läge, vilket kan vara rimligt. Han kritiserar Sveriges flyktingpolitik och kritiserar Miljöpartiet för att man genom uppgörelserna med regeringen bl a om att flera 10.000-tals somialiska anhöriga ska få uppehållstillstånd och genom uppgörelsen om vård av papperslösa nu är medansvariga för en "inhuman" flyktingpolitik.

Detta exempel visar på debattklimatet. Trots att Sverige har en internationellt sett generös invandrings- och flyktingpolitik, och trots att Miljöpartiet alldeles uppenbart är det parti som allra mest vill göra den ännu generösare, angrips man nu från Aftonbladet (S) för att ha en alldeles för restriktiv inställning. Detta är anmärkningsvärt.

En läkare skriver på SvD Brännpunkt och stödjer att  flyktingar med traumatiska uppleverlser bakom sig bör få stanna i Sverige. Han uppger att av vårdplatserna på Malmös ungdomspsykiatriska akutklinik är 25 procent hänförliga till ensamkommande flyktingungdomar.

Jag inser och förstår och känner självklart också starkt för alla de ömmande skäl som talar för att flyktingar ska få stanna i Sverige.

Samtidigt är det uppenbart att Sverige, som är ett rätt litet land, inte kan ta emot de tiotals miljoner människor som är på flykt i världen. Vi måste därför ha regelverk för att ge asyl som relaterar till t ex övriga EU-länders.

Uppenbarligen anser flyktingar till EU att Sverige har de bästa regelverken, eftersom en så oproportionerligt stor andel av t ex ensamkommande flyktingungdomar väljer att ta sig till Sverige, ca 25-30 procent.

Menar Anders Lindberg, Aftonbladet, och menar Miljöpartiet att detta är en alldeles för låg andel och att Sverige istället borde sträva efter att ta emot 50 eller 75 procent av flyktingungdomarna? Min uppfattning är att Sverige ska ha en öppen och generös linje i dessa frågor, men att det finns gränser för hur stor andel Sverige kan klara att ta emot. Barnfattigdomens ökning och den höga arbetslösheten i många invandrargrupper liksom problem med att klara integrationen i det svenska samhället  är indicier på att vi redan ligger högt i vår migrationspolitik.

Därför är det bra att Anna Dahlberg tar upp dessa viktiga frågor till debatt.

Jag är också tacksam för kommentarer till detta blogginlägg och ser fram mot en dialog i frågan, inte minst från de som valt in mig i Sveriges riksdag, östgötar som valde Centerpartiets valsedel i valet 2010 och där över 9 procent kryssade mitt namn.
 
Skicka en kommentar