måndag, september 03, 2012

Ska JAS Gripens uppgradering utredas på nytt?

Det pågår en livlig debatt om det svenska försvaret på de anonyma försvarsbloggarna och i Svenska Dagbladet, framförallt, men även i andra riksmedia.

Det är bra att försvarsfrågor diskuteras!

Ett inlägg från en FOI-analytiker på SvD Brännpunkt är ett bra exempel på varför det är så viktigt att försvarsberedningen analyserar Sveriges militära samarbeten utifrån olika aspekter, inte minst vad gäller hur långt det samarbete i Norden som "alla" förespråkar kan drivas givet nuläget och var gränserna går, men även hur olika framtida handlingsalternativ kan påverka resursavvägningen mellan olika försvarsgrenar. Självfallet ska analysen ske utifrån olika framtida handlingsalternativ och vad de innebär för försvarets inriktning.

En del av debatten sker mellan besvikna försvarsbloggare och SvDs ledarsida om att alliansens försvarsbudget är alltför knapp relativt hur stor den borde vara. Detta kan givetvis alltid diskuteras, och även jag har ju tydligt redovisat att i det finns en hel del som talar för att budgetnivån borde höjas i kommande inriktningsbeslut, vi får se var försvarsberedningens analyser landar.

Jag borde kanske inte blanda mig i debatten om moderaternas "svek", som SvDs P J Anders Linder framställer det. Men ändå, någon synpunkt.

P J Anders Linder skriver om 2004 års "olyckliga" försvarsbeslut, och det är riktigt att riksdagsdebatten då fördes i ett högt tonläge från framförallt M som kanske inte helt korresponderade med den faktiska skillnaden mellan de rödgröna och den allians som höll på att formas.

Jag vill minnas att skillnaden handlade om 400 mkr det första budgetåret, samt att Arvidsjaurs verksamhet inte skulle läggas ned. Den omfattande nedläggningen i övrigt av många garnisoner hade ett brett stöd i riksdagen, och jag vet inte om Linder menar att ett antal av dessa borde funnits kvar?

Efter regeringsskiftet 2006 visade det sig att de rödgröna med S i spetsen ändå hade "bjudit till" 2004, eftersom de rödgröna budgetarna i opposition visade sig ligga runt 2 miljarder kr lägre än alliansens försvarsbudget. Först under Håkan Juholts korta ordförandetid ökade S plötsligt på sin budget med 2 miljarder upp till alliansens nivå, medan V och MP fortfarande vill skära ner med denna summa. Denna "Juholteffekt" har knappast noterats men är förvisso anmärkningsvärd.

Ser man den positivt är det bra att S så plötsligt kunde lägga till 2 miljarder! Ser man den negativt är det anmärkningsvärt att S la sig så platt för V och MP i de rödgröna budgetarna 2006 till 2010.

Socialdemokraternas kraftiga höjning av sin försvarsbudget innevarande budgetår kan möjligen indikera att det kan finnas utsikter för att även försvarsberedningens analyser kan röra sig i samma riktning, vi får som sagt se.

Försvarsbloggaren Wiseman - kanske med särskilda kunskaper om stridsflyget - kritiserar i ett inlägg på SvDs ledarblogg regeringens förslag att anskaffa 40-60 JAS Gripen EF utan att enligt honom anslå tillräcklig finansiering. (Han är dock i grunden positiv till att JAS Gripen ska uppgraderas).

Han menar att regeringen inte lyssnar på ÖB och att man agerar innan försvarsberedningens omvärldsanalyser är klara.

Visst är regeringens förslag vad gäller antalet JAS Gripen lägre än vad ÖB har föreslagit (40-60, där jag förespråkar 60, istället för ÖBs 60-80). Men Försvarsmakten och ÖB har efter genomgripande analyser kommit fram till att det är JAS Gripen-systemet som ska uppgraderas och utgöra vårt stridsflyg åtminstone fram till ca 2040, och här delar regeringen helt ÖBs uppfattning. (ÖBs och regeringens intervall möts också, som framgår, i siffran 60. Vi får se var försvarsutskottet kommer att landa.)

Här har också regeringen stöd av en bred riksdagsmajoritet, som vid flera tillfällen uttalat att man förväntar sig att regeringen i närtid återkommer med förslag till riksdagen om JAS Gripens uppgradering. Vid riksdagens beslut om att på oppositionens förslag tillsätta en luftförsvarsutredning för tiden efter år 2040 markerades det också tydligt att en grundförutsättning i det arbetet skulle vara den uppgradering av JAS Gripen som riksdagen ska besluta om.

Skulle, som Wiseman möjligen menar, frågan om JAS Gripens uppgradering börja analyseras på nytt av försvarsberedning och/eller luftförsvarsutredning, skulle beslut i frågan skjutas flera år framåt samtidigt som den industri som tillverkar planen skulle leva i osäkerhet och Schweiz likaså.

Jag anser att detta vore olyckligt ur flera aspekter och står helt bakom den tidsplan som regeringen och en bred riksdagsmajoritet har lagt fast. Det innebär också att jag har fullt förtroende för de noggranna analyser som försvarsmakten och ÖB har gjort och som utgör grunden för kommande beslut om JAS Gripens uppgradering.

 

34 kommentarer:

Anonym sa...

Få kritiserar att Gripen uppgraderas, däremot trixandet med ekonomin och att inte sannfärdigt presentera vad saker verkligen kostar. Att ett tillskott på 300Mkr skulle täcka denna uppgradering tror inte ens tant Agda på.
Senaste exemplet på trixande är statsflyget där FM inte får debitera mer än 10800kr/h trots verkliga kostnader på >50000kr/h. De enda som luras är ministrar utan ekonomisk kunskap som faktiskt tror att det är billigare att åka enkelresor med detta än att resa reguljärt. /Bosse

Wiseman sa...

Staffan,

Uppgraderingen görs nu utan detta stridsflygsystems plats i luftstridskrafterna analyserats djupare, där till exempel framtida samspel med luftvärnet bör utgöra en grund och Flygvapnets offensiva förmåga (anfall av kvalificerade markmål på större avstånd) en annan. Framförallt bör man fundera på vilken förmåga som finns i omvärlden och vad vi vill uppnå med vår egen förmåga. Ska det vara dimensionerande att genomföra defensivt luftförsvar i Sverige? Ska det vara stöd till grannländerna genom att på stora avstånd ut över Atlanten genomföra framskjutet luftförsvar eller sjömålsbekämpning? Ska vi kunna delta i internationella operationer där eget luftherravälde ännu ej upprättats?

Detta är politiska frågor. Inte något för Försvarsmakten att gissa sig till.

Jämför gärna med Finland där man nu genomför en omfattande anskaffning av attackvapen för första gången sedan andra världskriget tack vare att man äntligen kunnat skaka av sig VSB-paktens ok. Där finns det en djupare analys som visar på hur man bäst kan använda luftstridskrafterna till landets försvar och landet tar med ens steget från sämst i Norden på utnyttjande av luftmakt till förstaplatsen. Ny jumbo är… Sverige.

Risken är mycket, mycket stor att det inte blir något Super alls med nya Supergripen. Det verkar bli en lösning som snarast avhjälper brister som finns idag, men inte alls är anpassade för den perioden som nu inte ska utredas.

Anonym sa...

Debatten handlar om att det får vara nog med klåparaktig och klåfingrig hantering av svensk säkerhets- och försvarspolitik. Nu får ni hantera området seriöst och för vad det är. Det handlar om ett grundläggande fundament i staten Sverige. Det fundament som hanterar nationens och medborgarnas yttre säkerhet. Det är inte främst ett politikområde som ger få röster. Det är inte en budgetregulator. Det är inte ett program för näringspolitisk stimulans. Det är inte bortkastade pengar för att det kostar dyra pengar i beredskap hemma, lika lite som vi betraktar brandkåren som bortkastade pengar. Vi som kritiserar är inte "invasionsförsvarskramare" som inte har begripit den nya hotbilden och kopplingen mellan säkerhetspolitik och stridskrafternas utformning. Redan med aktuella uppgifter till FM så är det enorma problem med finansieringen på lite längre sikt, pga bland annat uppskjutna materielanskaffningar. Utöver detta kommer en oroande omvärldsutveckling i närområdet. Den analysen och dessa fakta har ni redan tillgång till, men verkar blunda för. Vi kräver att ni tar ert (och vårt) jobb på allvar och börjar göra rätt. T.ex. "analys före utgift". Duger inte anonyma försvarsbloggares analys, så gör då en egen. Duger inte ÖBs analys, så gör då en egen, eller tillsätt en ÖB som ni litar på. Men gör det! Måttet är rågat efter 30 års nedrustning och experimenterande ända in i kaklet. Nu får det vara slutlekt! Vi vill se åtgärder som visar att ni har förstått situationens allvar. Inte bara business as usual, för läget är inte as usual längre. Utrymmet att spara och experimentera har era företrädare gjort slut på nu. Många dugliga ledare inom FM har redan lämnat det sjunkande skeppet. Ännu fler lär inte lägga sin röst på alliansen i nästa val där alternativen förskräcker. I slutänden riskerar vi ett FM som blivit en avstjälpningsplats för människor utan bättre alternativ. Ett FM som inte håller måttet och kan användas inom ramen för önskad säkerhetspolitik. En utgift och platshållare för medel till diverse "satsningar". Ett FM som inte kan attrahera personal då jobbet verkar sunkigt och livsfarligt med otydliga uppgifter, dålig ersättning och undermåliga förutsättningar. Nu är tid för våra politiker att agera och visa kompetens och handlingskraft. Med den klumpigt utformade och framförda nyheten om Gripen-utvecklingen lyckades ni försöka släcka en brasa med bensin... Gör om, gör rätt!

Anonym sa...

Staffan,

Hade någon frågat mig mellan åren 1994-2010 om jag någonsin skulle kunna lägga min röst på något som direkt eler indirekt gagnar S så skulle svaret varit NEJ.

I mitt tycke så är en socialistisk inriktining av politiken i allmänhet och försvarspolitiken i synerhet en katastrof.

Nu kan jag lova dig att om inget radikalt kommer ur försvarsberedningen som kommer medföra stora tillskott till försvarsbudgeten så kommer min röst indirekt gangna S. Jag lägger mig på soffan eller stöder ett missnöjesparti.

När man under 6 år har missköt en av statens kärnuppgifter så radikalt som Alliansen gjort så finns det bara en sak att göra - bidra till att ge er SPARKEN!

//Jonas75

Anonym sa...

Situationen är väl inte ny.

För en sådär 70-80 år sedan, så hade man i den eviga fredens anda efter första världskriget mer eller mindre totalt nedrustat svensk militär förmåga. Aldrig mera krig i Europa. I en tidigare stormakt växte missnöjet med den nya världsordningen. Man önskade inget hellre än att återta sin forna storhet. I smyg rustades och byggdes offensiv kapacitet. Maktspråket blev tydligare och tydligare i takt med att musklerna växte. Omvärlden ville hellre tro på den eviga freden och betraktade utvecklingen som pittoresk och harmlös. En dag annekterades ett grannland. Man talade samma språk och befolkningen tog emot ockupationsmakten med öppna armar. Europas ledare började bli lite oroliga, men insåg också att man hade mycket att förlora på en konflikt. Insatserna hade helt plötsligt blivit väldigt stora, då man insåg vilken makt den forna stormakten åter hade skaffat sig. Då var makten främst i termer av militär och kulturell/ideell styrka. Idag handlar mycket av makten om kontroll över energikällor och flöden, utöver militär makt att bibehålla denna kontroll. Snart nog annekterades ytterligare länder i närområdet med mer eller mindre trovärdiga svepskäl. Europas ledare ville fortfarande inte släppa tanken om den eviga freden och hoppades på en politisk lösning. Man var militärt inte byxade att möta aggressionen med något motsvarande maktspråk, utan valde att agera undfallande. Till sist insåg man att en väpnad konflikt var oundviklig, krig förklarades och det var starten på andra vårldskriget. Något som ingen trodde på innan så klart. I detta stod Sverige med byxorna nere, då det politiska samfundet reagerat alltför sent på händelseutvecklingen. När det har hänt är det nämligen alltid för sent. Så även i framtiden. Som en följd av att stå byxlösa så saknade politiken handlingsfrihet och många ideal fick offras i en pragmatisk och undfallande politik. Kanske var det en kostnadseffektiv väg genom kriget? Med tur och politisk skicklighet (eller avsaknad av politiska skrupler?) så klarade vi oss igenom kriget utan att bli indragna. Långt efter kriget hade vi en militär förmåga som gav politisk handlingsfrihet att oberoende av omvärlden diktera en svensk politik och linje i omvärlden. Idag ser vi en i många stycken liknande utveckling i omvärlden. En skillnad är att det är inte motståndaren som nu utgår från ett ekonomiskt underläge, utan tvärtom. Vad vi vet med säkerhet är att om/när det skorpar till sig, så kommer vi inte vara rustade med den militära förmåga som ger politiken tyngd och handlingsfrihet. Vi kommer inte stå oberoende, utan tillsammans med våra allierade. I detta sammanhang är det allierade prioriteter som t.ex. ställs mot förlusten av svenskt territorium. Vad är Gotland och Övre Norrland värt i jämförelse med risk för energikris och bromsad tillväxt i Europas stormakter? Vad är en god relation med Sverige värd i förhållande till långsiktigt säkrade energileveranser och en förnöjd väljarbas i t.ex. Tyskland, Polen och Frankrike?

Vad är svensk utrikespolitisk handlingsfrihet och inflytande värt?

Svaret är: jättemycket, men vad har det med försvarsanslag att göra? Vad har det med vår näringspolitiska satsning på svensk flygindustri att göra? Nu är kalla kriget slut och alla krig är historia! Dagens människor är mycket mer civiliserade och kloka.

Anonym sa...

En reflektion är att den nu makthungriga stormakten kanske inte riktigt delar den i väst rådande uppfattningen om nya hotbilder och nya krigföringsdoktriner. De verkar vara mer konservativa i sin syn på relationer mellan stater och användning av militärt maktspråk. Med väst kraftsplittring på många olika typer av hot och förmåga att möta dessa, så blir ju det militära verktyget ännu mer effektivt för en motståndare. Frågan är om det är vår idealbild av morgondagens hot, eller de faktiska hoten, som ska vara dimensionerande?

Anonym sa...

Brandkårsanalogin:

Vi tror inte längre på olyckor och bränder i framtiden. Vi kan spara hur mycket som helst på brandkåren.

(Varför ska vi betala dyra pengar för den rörliga brandstationen "NBG", om den aldrig kommer att användas för att släcka en brand? Vad är det för nytta med brandmän som bara står och väntar i beredskap OM det skulle börja brinna? Till dyra pengar dessutom! Lägg ner skiten för f-n).

Hoppsan, det började viss brinna. Nu måste vi utveckla brandkåren samtidigt som den ska släcka. Istället för att ett hus brann ner, så tog det flera år och en hel stad innan branden var släckt.

Hjälmanalogin:

Jag är så duktig att jag inte behöver hjälm. Men, om vi kunde förutspå olyckor så skulle de väl aldrig inträffa? En olycka är per definition något som ingen önskar, men likväl så händer de ideligen, Alltså bär vi hjälm för säkerhets skull, för vi är så kloka att vi inser att ibland händer saker utom vår kontroll.

Varför är det så svårt att se det enkla?

Anonym sa...

De allierades analys av hotbilden efter första världskriget innebar satsningar på ett statisk försvar av första världskrigets modell. Man byggde fasta försvarslinjer och befästningar, t.ex. Maginot-linjen. Man satsade på ny teknik och materiel för en krigföring byggd på lessons learned från första världskriget. Tyskarna insåg att de aldrig skulle kunna nå framgång med en sådan krigföring. Man utvecklade istället en helt ny krigföring baserad på dåtidens teknologiska innovationer, t.ex. fordonsteknik och radio. Under västoffensiven 1940 krossades de allierades motstånd trots numerärt och teknisk överläge. Man var rustade för fel krig. Det tog sedan flera år och ett utdraget lidande innan man kunde vända krigslyckan.

Kan samma misstag upprepas igen?

Är det godtyckligt hur ett materielsystem utformas? Vilken doktrin som styr utformningen av t.ex. ett flygvapen, dess förmågor och materielsystem?

Historien säger oss att medvetna beslut är viktiga om man bryr sig om sammanhanget och målet. Om ämnet är näringspolitik och arbetslinjen kanske det inte spelar någon roll.

Anonym sa...

Är risken för väpnad konflikt i vårt närområde med oss som aktiv part, en fråga oberoende från dagens mer aktuella politikområden och -frågor? Samhället står opåverkat i ett sådant scenario? Risken är obefintlig? Endast om svaret är JA, så kan jag acceptera att svensk säkerhets- och försvarspolitik hanteras med vänster hand bakom ryggen, skygglappar och ögonbindel som om det vore ett medel för åtgärder inom andra politikområden. Är svaret JA, så kan jag istället inte acceptera att en enda skattekrona läggs på området försvar och säkerhet.

Anonym sa...

Försvar handlar inte bara om yttre säkerhet, det handlar om att garantera nationens och medborgarnas långsiktiga frihet, oberoende, handlingsfrihet, trygghet och samhällets stabilitet. Därigenom blir övriga satsningar på tillväxt och kvalitet i vårt gemensamma samhälle långsiktigt tryggade.

"Försvar" skapas inte enbart genom militära medel utan främst genom politiska medel inom flera samverkande politikområden, som i vissa fall underbyggs av militära förmågor.

Vi vill gärna se politiker och en försvarsberedning som har en professionell och kunnig utgångspunkt i samhällsbyggandets ABC. Det är faktiskt er alldeles egna domän som ni borde excellera inom. Idag övertygar ni inte...

Staffan Danielsson sa...

Wiseman, de frågor du tar upp om luftstridskrafternas utformning i sin helhet vad gäller luftvärn med mera är självfallet relevanta frågor för försvarsberedningen och regeringen att överväga inför nästa inriktningsbeslut.

Däremot menar jag att det är bra att frågan om vårt stridsflyg fram till åtminstone 2040 nu ska beslutas i närtid, och att det blir en uppgradering av JAS Gripen. Utifrån den förutsättningen finns det sedan många viktiga frågor att avväga vad gäller luftförsvaret i sin helhet.

Kritiken mot att frågan är för dåligt beredd håller jag inte med om, försvarsmakten har gjort mycket noggranna analyser och det finns en bred riksdagsmajoritet i frågan.

Försvarsbudgetens storlek och avvägning mellan olika försvarsgrenar i framtiden får bedömas när försvarsberedningens, försvarets och regeringens olika analyser har processats klart.

Anonym sa...

Jag gillar analogier.

Jag vet inte riktigt vilken sorts bil jag behöver. Har inte analyserat det ännu... Vet nog inte heller riktigt vilken budget jag har för bilen, det beror väl på vilken bil jag behöver.

Dock bestämmer jag mig i förväg för att köpa däck av en viss dimension till en stor del av befintlig bilbudget. Jag misstänker att budgeten kommer att behöva öka, men vet inte med hur mycket. Jag hoppas att utrymmet för ökningar rymmer den investering jag beslutat idag. Jag hoppas att det blev rätt däck och att de inte tog ett för stort utrymme av det slutliga budgetutrymmet för bilen. (Det är ju faktisk en bil jag behöver, inte bara fina däck...)

Låter denna strategi som en välgenomtänkt och ansvarsfull hantering av skattemedel?`

Ja, om ett ingångsvärde är att oavsett vilken typ av bil den kommande analysen kommer att identifiera behov av, så kommer det anslås budgetutrymme för det. Om däcken blev lite fel så kommer det anslås budgetutrymme för att bygga om dem / byta ut dem.

Det tror väl ändå ingen på?

Nä, logiken haltar betydligt. Mycket chansning med skattemedlen i denna fråga.

Erkänn åtminstone att ni har misslyckats att i tid ta fram nödvändigt underlag för denna viktiga fråga. Visst är det viktigt och bra att beslutet kommer nu, det håller vi alla med om, men underlaget är helt åt h-e och det kan inte komma som en överraskning för sittande alliansregering. Ni har medvetet struntat i detta politikområde, undanlåtit att genomföra nödvändiga analyser och förankring inför beslut, och nu vill ni inte ta kritiken? Aviserade utredningar tar fram beslutsunderlagen EFTER beslut? Det låter heltokigt för en enkel skattebetalare. Kommer ni att överhuvudtaget omvärdera ert framtida agerande inom området försvar och säkerhet?

Anonym sa...

Vilket är egentligen värst? Att köpa toblerone för 10 kr med riksdagens betalkort eller att besluta om investeringar om 90 miljarder med 30 års bindning i vald förmåga utan att ha koll på långsiktiga förmågebehov och budgetkrav.

Vi vet tyvärr redan svaret på den frågan. Den senare frågan är alldeles för komplex för att funka på löpen. Vilken tur ni har Staffan! :-)

Anonym sa...

Det är säkert så att det finns goda underlag som beskriver vad man från Saab, FM och flygvapnet vill göra med stridsflygsystemet. Er uppgift bör dock vara att kritiskt granska detta ur ett helhetsperspektiv och säkerställa att beslutet blir väl avvägt med hänsyn till alla andra konkurrerande behov som skattebetalarna behöver få tillgodosedda. Nu har ni valt ett näringspolitiskt helhetsperspektiv och konstaterat att ur perspektiven sysselsättning, tillväxt och industriell stimulans så är det ett bra beslut.

Men var tog det försvarspolitiska helhetsperspektivet vägen? Var finns underlagen som hjälper er att kritiskt granska, avväga och prioritera ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv? Jo, det tycker ni kan vänta till efter beslutet...? Är inte vårt stridsflygsystem ett av många medel för att realisera Sveriges behov av försvarsförmågor? Kan beslutet vara oberoende av hur det behovet ser ut? Kräver inte vår exportlagstiftning att utveckling och export innebär nytta för svenskt försvar?

Vi chansar att vi får pang för pengarna ur ett försvarsmaktperspektiv med avvägda förmågor mellan försvarsgrenarna och kollar det senare...? Det låter ganska galet och oseriöst.

Gustav, ingenjör sa...

Den kommande försvarsberedningen kommer att vara ett spel för gallerierna. Regeringen har beslutat hur många Gripar som behövs. Försvarsberedningens uppgift kan på sin höjd vara att räkna bakåt hur mycket försvar vi får, och vilken hotbild det motsvarar. Vad som behövs är att moderaterna l nästa val får ca 15%, det bygger ödmjukhet! Nuvarande politiska modell där allt går via stats och finansminister imponerar nog på f.d sovjetiska byrokrater.

Det är bisarrt att se den enorma detaljstyrning som sker över försvarsmakten, av personer utan relevanta kunskaper. Normalt brukar tjänstemännen med relevanta kunskaper utarbeta förslag som sedan politikerna väljer.. Inom försvaret hoppar politikerna över tjänstemannen och väljer själva. Med skrämmande resultat som följd.

Men det spelar ingen roll då;

"fjorton sökande per tjänst.."
"en budget i balans.."
"en oförändrad budget, när de flesta skär ner.."

Nåväl 2014 kommer nog alliansen inte få många försvars intresserades röster. Jag är allvarligt övertygad att (s) med (mp) inte kan lyckas sämre inom försvaret än vad alliansen har lyckats med.

Anonym sa...

Instämmer till fullo med Wiseman´s inlägg. Det finns ingen tanke bakom detta anskaffningsbeslut. Det luktar industristöd lång väg.

Jo, man har lagt ner alldeles för många förband i landet. Vi MÅSTE ta höjd för sämre tider som troligtvis kommer i takt med att bristen på olja och gas blir en realitet. Rysslands enda exportvara är just olja, gas och andra naturtillgångar. Skulle inkomsterna från dessa tillgångar sina/falla bort, så kommer Ryssland(Putin)att bli en mycket nyckfull och farligt desperat granne.// Peter

Anonym sa...

Problemet Staffan är att ni inte följer de rekommendationer som FM mfl inom försvaret kommit fram till utan hittar på egna slutsatser. DÄR har du frågan som bör diskuteras, dvs varför frångår NI det som de sakkunniga kommit fram till gällande JAS. Och ni svarar inte på dessa frågor då de ställs överallt.

Wiseman sa...

Staffan,

Det måste onekligen komma ett beslut om framtida stridsflyg inom en mycket nära förestående framtid eftersom JAS 39C/D bäst föredatum snabbt närmar sig och omloppstiden när det gäller kvalificerad krigsmateriel är många år. För stridsflygplan är ett decennium som bekant närmaste en regel när det gäller beställning till operativ tjänst.

Men vad är det för flygplan vi får och vad är det för flygplan vi ska ha? Man kan göra hur noggranna analyser som helst, men det flygplan som beställs är knappast det flygplan som analysen kommer fram till behövs. Därtill är det ju ett faktum att det flygplan Sverige kommer att köpa är det flygplan Schweiz beställer. Utan att överdriva kan man lugnt sluta sig till att en schweizisk luftförsvarsutredning eller motsvarande skulle komma till helt andra slutsatser än en svensk baserad på just hur närområdet ser ut, geografi, krav på expeditionärt uppträdande och en uppsjö andra faktorer. Vad är då Försvarsmaktens analyser värda? Mycket, mycket lite blir svaret.

Vad fösvarsberedningens, regeringens med flera analyser kommer fram till spelar inte så stor roll i det här läget. Beslutet inom Regeringen är ju redan taget och det utan någon större eftertanke eller analys. Det är tydligen åter läge att påminna om att Försvarsmakten avböjt att kommentera Regeringens besked eftersom man inte har någon information om hur Regeringen räknat och väljer att avvakta budgetpropositionen.

Det är nog få som tolkar detta som tecken på en nära samverkan i det som är en ödesfråga för svenskt försvar. Det beslut som nu fattats avseende anskaffning av JAS 39E på Schweiz villkor blir en plattform som vi bygger fast oss i och som kommer att låsa svenska flygstridskrafters förmåga under decennier framöver och därmed också vara gränssättande för Sveriges försvarsförmåga och ytterst förmåga att föra en självständig politik.


Ska man tala beslutsbehov så kan man konstatera att det nu är 6 år tills SK 60 ska utrangeras och ännu finns ingen ersättare framtagen eller ens utredd. Det är mycket, mycket kort tid för att få fram en ersättare på. Vilken finansiering som finns för detta kan man definitivt fråga sig.

Staffan Danielsson sa...

Behöver vårt flygvapen en uppgraderad JAS Gripen för 2020- och 2030-talet?
Svaret är ja, och regeringen kommer att utveckla detta i en kommande proposition till riksdagen, där försvarsmaktens grundliga analys och förslag utgör grunden. Det är trist att Wiseman anser försvarsmaktens analyser vara mycket, mycket lite värda...

Schweiz köper en offererad JAS Gripen E/F, som jag är övertygad kommer att tjäna dem mycket väl!

Anonym sa...

Du svarar inte på frågan Staffan, varför frångår ni de fakta som Försvarsmakten kommit fram till? Och varför berättar ni inte vad det är som ligger bakom beslutet och samtidigt visar på de fakta som Ni säger att Försvarsmakten kommit fram till som rättfärdigar beslutet? Eller är det helt enkelt så att Ni inte kan visa dessa fakta pga att alla vet att de fakta som Försvarsmakten faktiskt kommit fram till är helt andra än de som nu lett till beslutet? Du slänger bara ut en massa anklagelser nu men du svarar inte heller på de frågor som ställs!

Staffan Danielsson sa...

Svar till dig, senaste anonym:

Regeringen följer ju ÖBs förslag att uppgradera JAS Gripensystemet.

Myndighetschefer brukar inte alltid få sina budgetäskanden beviljade till punkt och pricka, och regeringen har prutat ner ÖBs föreslagna antal stridsflygplan från 60-80 till 40-60, sannolikt efter en intern dialog där möjligen finansdepartementet pressat fram den lägre siffran.

Det ska bli intressant att läsa den kommande budgeten och dess analyser som ju blir utgångspunkten för försvarsutskottets behandling av frågan. Min uppfattning är att Sveriges försvar behöver ett modernt flygvapen, och att nivån 40 JAS Gripen E/F är alltför låg.

Vad gäller försvarsbudgetens storlek har ÖB visat på att utan tillskott väntar mycket hårda besparingar. Nu skjuter regeringen till 300/200 mkr per år de närmaste åren.

Vid analyserna inför nästa försvarsbeslut får det prövas om denna budgetnivå är tillräcklig eller om det kan behövas ytterligare ökning, vilket jag menar att en hel del talar för.

Och som ni vet,jag anser det också mycket viktigt att analysera försvarets inriktning beroende på hur nära vi vill samarbete med länderna i Norden, inom EU och med Nato på detta område.

Wiseman sa...

Staffan,

Du verkar tolka in mycket i det som skrivs. Nåväl.
”Behöver vårt flygvapen en uppgraderad JAS Gripen för 2020- och 2030-talet?” Nej, vårt flygvapen behöver en relevant stridsflygplattform för samma period. Om den heter JAS 39E, JSF eller något annat spelar mindre roll. Huvudsaken är att den är teknologiskt relevant. Med tanke på den ringa numerären 40-60 bör den också vara överlägsen andra plattformar i operationsområdet.

Försvarsmakten har gjort många analyser genom åren och det är bara att konstatera att det blir inte alltid så bra, speciellt inte när det ska gå fort och framförallt inte när det finns en bakomliggande agenda som styr vad som ska bli resultatet. OPS, PRIO, det nya personalförsörjningssystemet med flera. I samtliga fall har levererats underlag som sedan visade något felaktiga.

Även om nu analysen av en uppgradering av JAS 39 skulle vara helt korrekt – vad är det då som säger att Regeringen har följt dessa rekommendationer? Vad är det som säger att den version som beställs är den som Försvarsmakten specificerat för att ge möjlighet att gå ner till den mycket blygsamma numerären 60-80 flygplan för att kunna hantera ett begränsat militärt angrepp i en vecka? Du vet ju själv inte vad som står i underlaget eftersom ni i Försvarsutskottet valt att låsa in papperna utan att titta på dem.

Den här frågan handlar mycket lite om Sveriges framtida försvarsförmåga. Den är långt underordnad att hålla skorstenen på bruket rykande.

Den JAS 39E som Schweiz köper kommer säkert att tjäna dem väl. Frågan är hur väl den kommer att tjäna Sverige. Där finns det stor anledning att oroas.

Anonym sa...

Låsa in papper med underlag? För att undvika att röja sekretess eller för det mer ryggradslösa "plausible deniability"? "Det hade jag faktiskt ingen aning om?"

Det borde ingå i hög lön och goda pensionsavtal att våga ta ansvar och hålla sig informerad? Det är väl för att jobbet är krävande och risken att åka ut är hög som lön och förmåner är tilltagna? Man måste lita på tjänstemän utan att egentligen kunna granska alla detaljer. Det är ändå chefen som tillsätter tjänstemännen, så ansvaret är inte orimligt. Och välbetalt. Hur kan politikerförakt komma som en överraskning???

Anonym sa...

@ Staffan

Med stor sannolikhet har Schweiz och Sverige olika krav på det nya planet. Det skall användas på olika sätt både taktiskt och operativt.
Får vi oss tilldelade den typen av plan som Schweiz vill ha är vi illa ute.

Till detta kommer en beväpning av planen som inte är finansierad eller planerad.
(Där kan jag berätta att 200 milj per år inte räcker speciellt långt)

I övrigt tycker jag att du lyckats undvika att svara på en enda fråga!
Så fungerar bara riksdagsdebatterna och brukar inte leda till speciellt snabba eller lysande förslag.

Då får väl allt hålla med om att detta beslut endast har industriekonomiskt och arbetsmarknadsmässiga skäl. Skulle det vara taget av andra skäl saknar det både grund och tak.

Beslutet om bolagsskatten var ni ju, efter viss vånda, med om att fixa till. Det blev ett mer rakt och klart beslut!

Hur har du räknat när du säger att 300/200 miljoner per år räcker?
Räcker till vad???

Planet är väl dessutom tänkt att ingå i luftförsvaret?
Vad kommer utredningen att säga om samspelet mellan det nya luftvärnet och andra delar ingående i detta?
Vad kommer detta nya system av system att kosta?
Hur stor del kommer att belasta Gripensystemet p.g.a. nuvarande beslut?

Att rattonykterheten skulle minska drastiskt, om man ställde in alla blåskontroller, är det bara politiker som skulle gå på.

Den här affären är det också bara politiker som gått på. Kan du se ett samband.
Fortfarande har du allianskollegor som tror att försvarsbudgeten har varit oförändrad sedan tiotalet år tillbaka. Där har ni ett problem att ta tag i!

När du pratar om försvarmaktens analyser så har dessa oftast bara varit ett underlag som det politiska systemet använt i budgetförhandlingar. Förklara gärna hur underlagen och analyserna innan den så kallade "amatörernas afton" såg ut?
Vad är din uppfattning att prislappen ligger på ett återtagande av dessa neddragningar i materielplanen kommer att kosta?

Till slut har redan frågan om SK60 varit uppe. Det är sex år kvar. Hur ser centerpartiets lösning ut?
Som du vet finns det ett antal materielområden som har allt ifrån -15 till +15 år kvar på sin livcykel. Hur ser centerpartiet på dessa problem?
Har partiet en aning om kostnaderna, ens mellan tummen och pekfingret?

Teaterdirektören.

PS!Det förekommer frågor i texten.
PS!Hur går med ubåtsanskaffningen?

Anonym sa...

Till de som inte har en aaaaning vill jag rekommendera Budgetunderlag 2013 som kvällsläsning.

Ett klipp för de ovetande!
BU2013

"Anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar 1:3 och Vidmakthållande,
avveckling av materiel och anläggningar 1:4 är i balans ekonomiskt men inte
operativt. Den ekonomiska balansen har, likt tidigare år, åstadkommits genom att
anskaffningsbeslut förskjutits framåt i tiden med reducerad framtida användbarhet
av krigsförbanden som följd."

Teaterdirektören.

Anonym sa...

En lekman till taktiker kan se att Schweiz inte har några större behov att slå mot fientligt landstigningstonnage..

Anonym sa...

De behöver inte heller flyga långt, knappt hänga länge?Däremot behöver de gå kort och vertikalt, dvs. snabbt och brant ta sig upp på höjd? Lite annan driftprofil kanske?

Anonym sa...

Ja, frågan är väl möjligen i just Schweiz fall - varför och mot vem? Fast alla länder tar uppenbarligen inte sin självständighet för given oavsett om landet har lyxen av en obetydlig geostrategisk roll.

M

Anonym sa...

Du skall ha all respekt Staffan som ställer dig upp offentligt och tar emot dom smällar som egentligen Moderaterna borde tagit hand om.

Men det finns några saker i ditt resonemang som retar mig och som har direkt beröring på det uteslutande näringspolitiska beslut som tagits angående nästa generation Gripen. Jag ser nämligen inte den röda tråden i alliansens försvarspolitik.

Jag kan tex inte någonstans i dina inlägg utläsa Centerpartiets vision och strategi om utformningen av framtidens försvar av Sverige där nästa generation Gripen borde vara en del av den. För det kan väl inte vara så illa att det idag bara finns ett blankt papper där det med nyligen torkat bläck står Gripen och inget annat?

Jag skulle gärna vilja ha mer kött på benen angående helheten. Vilka vapensystem och vapengrenar skall vi enligt centerpartiet lägga i malpåse eftersom finansieringen inte på långa vägar motsvarar den nivå som krävs för att upprätthålla kvalitén över hela linjen?

Jag skulle också vilja veta om ni överhuvudtaget har kunskap om vilka vapensystem som är föremål för en omsättning inom en 10-årsperiod?

Anonym sa...

Efter att ha läst, lyssnat och värderat inläggen i försvars-debatten framstår det allt tydligare att flertalet politiker saknar de grundkunskaper som erfordras för att dra några som helst korrekta slutsatser inom det aktuella sakområdet.

Sakfrågor bör självfallet endast diskuteras av fackmän och specialister inom det aktuella sakområdet.

Politikerns roll bör inte vara att tala mot bättre vetande, utan att lyssna, sammanväga och besluta i enlighet med expertisens uppfattning. Att diskutera saker man inte begriper är ett kardinalfel.

Flygsoldat 113 Bom

Bajsgropen på Korsö sa...

Varför inte vara ärliga och meddela svenska folket att nationellt försvar som kan stå på egna ben inte längre är en del av den politiska agendan överhuvudtaget?
Förutom hos SD.

FM är utformad för att delta i kolonialpolisiära uppdrag under NATO-befäl, det är allt vi klarar idag.

Har någon av er mod att erkänna detta offentligt?

Jag stöder Gripenköpet, men det får inte bara vara stöd till försvarsindustrin och NATO!!

chris sa...

Vart försvann F planen till Sverige då? Det verkar ju inte vara tänkt att köpa sådana enligt denna offert:

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/aktuell/mitteilung/120828a.parsys.40699.downloadList.63680.DownloadFile.tmp/120828kasernengesprd.pdf

Staffan Danielsson sa...

Tack för många inlägg. jag ser att wiseman m fl anser att jag inte svarar på frågor. Jag menar att jag gör det, men att en del frågor är sådana som ska beredas av t ex försvarsberedningen och där jag inte kan ge svaret innan analysen är gjord.
Det försvar vi har idag är en sak, sedan är det viktigt att vi utvecklar det framöver beroende på omvärldsutveckling mm.

Anonym sa...

Nej, det är många frågor som berör redan fattade beslut och bakgrunden till dessa. Det vore märkligt om de inte kan besvaras utan en försvarsberedning. Det vore ju att underkänna ert eget beslutsunderlag. V.v. och svara nu på de frågor som berör redan fattade beslut, t.ex. hur regeringen räknade att 200-300 miljoner per år skulle kompensera för merkostnaderna vid anskaffning av Gripen.