onsdag, september 05, 2012

Bromsa inte vindkraft, Försvaret!

Jag har skrivit en del om Försvarets, sedan den 1 april 2010, rätt rigida inställning till vindkraften.

Jag brukar få några försvarsvänner på mig, som tycker att detta är en liten fråga. Jag håller inte med. Här behöver två riksintressen samsas bättre än idag, försvar och förnybar energi.

Försvaret och flygvapnet ska försvara det Sverige vi har och vill bygga, inte förhindra att det byggs.

Men det gör man nu genom alldeles för stora krav på att stora delar av södra och mellersta Sverige ska vara fria från just vindkraftsverk. Jag befarar att detta kan föranleda en diskussion om försvarets starka ställning med närmast vetorätt i t ex  miljöbalken, i riktning mot att den bör likställas med andra riksintressen.

Företrädare för vindkraften belyser på DN debatt hur försvaret vill stoppa stora vindkraftsprojekt, och det finns fler exempel. De vädjar till regeringen att sätta ner foten och ge projekten tillstånd. Jag hoppas att pågående prövning av regeringen kommer att resultera i att projekten får tillstånd, och vet att Centerpartiet ger dessa frågor hög prioritet.18 kommentarer:

Askträdet sa...

Vindkraftverk är även de rigida vilket innebär problem när de kolliderar med stridsflygplan.

Anonym sa...

Tycker du nu bara massa saker, eller bygger du dina åsikter på faktiska underlag om flygvapnets behov med hänsyn till taktiska och operativa krav?? Förutsätter att du är MYCKET insatt i dessa frågor när du uttalar dig på det sätt du gör.

/H

Jakob Wedman sa...

Jag håller helt med Staffan på den här punkten. Varken det säkerhetspolitiska läget eller Försvarsmaktens omfattning skulle idag motivera den starka ställning som riksintresset för totalförsvar har. Om Försvarsmakten inte inser behovet av att jämka olika riksintressen så kommer med stor sannolikhet reglerna ses över vilket kan leda till att Försvarsmaktens särställning försvinner.

Jakob Wedman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Danielsson sa...

Vid regeringens prövning av de aktuella överklagandena förs säkert en dialog mellan partierna...

Hela regeringen bör dock beakta hur viktig satsningen på förnybar energi är, och vilket brett stöd detta har i riksdagen!

Anonym sa...

Jag förstår inte problemet. Om FM blockerar 51% av landytan söder om Dalälven torde 49% vara tillgängligt för utbyggnad? Eller är det så att FM historiskt valt platser för egen verksamhet där det blåser extra mycket dvs runt flygplatser och inom skjutområden? Föga troligt.
Om man låter sätta upp vindkraftverk och därigenom stör ut radarsignaler och radiolänkstråk, vem får stå för notan om FM blir tvungna att flytta på sina installationer och vad kommer det att kosta?

Kew Nordqvist, (MP) Tranås sa...

Ta dig för pannan, Staffan, men jag håller med dig!

Bo Neregård sa...

Vindkraften är inte så viktig för vår framtida elförsörjning och det är enbart själva energikällan som är förnyelsebar. Vi har ett stort avfallsberg av icke förnyelsebart kompositmaterial från utrangerade propellrar framför oss. Vindkraften tar stor plats i den visuella miljön och medför en rad andra miljöintrång. På våra breddbrader blåser det dessutom sällan när elenergibehovet är som störst.
I synen på konflikten med försvaret håller jag dock med Staffan.

Staffan Danielsson sa...

Visst är 49 procent tillgängligt, försvaret är generöst som inte kräver 100 procents säkerhet kan någon tycka...
Min kritik är att Försvarets krav på fria ytor från just vindkraftsverk nog är unikt i världen, i andra länder går det utmärkt att kombinera flygverksamhet med vindkraftverk på ett helt annat sätt än vad just det svenska försvaret från 1 april 2010 plöstligt valde att hävda.

Vi tycker nog lika i mycket, Kew, frånsett kanske hur snabbt jordbruket i Sverige och världen kan säga blankt nej till modern teknik i vissa avseenden..:)

Pål Börje sa...

Vad är förnybar energi?
Herr Albert Einstein sa: Energi är oförstörbar.
Om den inte kan förstöras, så kan den inte heller förnyas, moderniseras, uppdateras. Den kan bara förflyttas mellan olika tillstånd.
BIO-bränsle, som är på modet, är en bluff. Den genererar mer CO2 än vad fossila bränslen gör.
Skall jorden ha en chans - då måste vi totaländra allt. Att säga med några vindsnurror och ett par miljoner solpaneler så fixar det sig, bara jag får flyga till Thailand på semester. Det är bedrägeri.
CO2 utsläppen från människa får i princip bara vara det som skapas när vi skiter och andas. All annan är av OND. Då kanske det finns hopp att jordens liv existerar om 4-8 generationer (140-280 år)

JH sa...

Apropå de 49 procenten som i södra Sverige sägs vara lediga. Reflekterar ingen av er som tycker att det är mycket över att det finns andra intressen än Försvarsmakten också? Vägar och järnvägar, städer och annan bebyggelse osv. Ytan som finns kvar när Försvarsmakten sagt sina generella nej är inte så stor som vill påskinas.

Dessutom fascineras jag över det faktum att Försvarsmakten i Sverige behöver helt andra fria områden än Försvarsmakterna i andra länder. Den svenska Libyeninsatsen utgick från Sicilien och där finns vindkraftverk och de utgjorde inga problem för de svenska JAS-planen. Varför skulle då vindkraft i Sverige utgöra problem för samma plan? Och hur kommer det sig att Försvarsmakten inte såg de stora problem med vindkraft innan 2010 som man ser nu?

Staffan har helt rätt som påpekar att Försvarsmakten måste sansa sig

Askträdet sa...

Alla som tror att Sverige är unikt då bara våra flybaser begränsar vindkraftsutbyggnad behöver nog lära sig att söka information på nätet...

http://www.reuters.com/article/2010/01/27/us-energy-wind-blades-idUSTRE60Q4SI20100127

http://www.charlotteobserver.com/2012/08/31/3491176/proposed-nc-wind-farm-on-collision.html

Staffan Danielsson sa...

askträdet, detta vet vi mycket väl.

http://staffandanielsson.blogspot.se/2011/12/forsvar-flygfalt-och-vindkraft.html

Men faktum kvarstår, Visa mig på något annat land där försvarsintresset vill lägga en död vindkraftshand över halva landytan i en tredjedel av landet??

Anonym sa...

Att det byggs vindkraft norr om Dalälven säger att det är något fel. Då den delen sedan länge är självförsörjande på el. Och exporten söderut är omfattande. Det är snarare subventionerna (läs "elcertifikat") av vindkraften som ska utredas.

Askträdet sa...

Nu har Cornucopia dessutom slagit hål på vindkraftslobbyns mytbildning så kanske dags att omvärdera?
http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/vindkraftsbolag-gnaller-pa-felaktiga.html

Anonym sa...

Det finns allvarligare bekymmer än vindsnurror. Det är hög tid att ägna oss åt väsentligheter, närmare bestämt åt vår usla och i flera avseenden obefintliga försvarsförmåga.

Enligt Östgöta Correspondentens ledarsida 2012-09-07 har den ryska björnen vaknat och rustar så det knakar i grannskapet. De enda som fortfarande sover tungt i sina vinteriden tycks vara svenska politiker.

Vår försvarsförmåga behöver inledningsvis komma i fas med upprustningen och förmågelyftet i vår omgivning, så att vi kan upprätthålla fred och frihet inom Sveriges gränser.

På grund av de senaste årens försummelser, kapitalförstöring och misshushållning med skattemedel behöver Försvars-makten helt eller delvis rekonstrueras och återuppbyggas.

Återuppbyggnaden av vårt nedrivna och skrotade försvar är definitivt inte gratis. För att på sikt komma i fas med utvecklingen i vår omgivning behöver försvarskostnaderna för de närmaste fem åren ökas från nuvarande 40 miljarder SEK/år till åtminstone 600 miljarder SEK/år.

Observera att ovanstående premie för vår försäkring mot ofred och ofrihet kan vara tilltagen i underkant!

Flygsoldat 113 Bom

Staffan Danielsson sa...

Endast en dum-Bom kan föreslå 600 miljarder kr i försvarsbudget för Sverige.
Jag antar att Bom menar 60 miljarder, en ökning från idag med 50 procent. Även det är en dramatisk ökning som jag anser vara helt orealistisk med mkt små möjligheter att vinna riksdagens gillande.

Hade den föreslagits i ett läge typ senare delen av 1930-talet hade den nog t o m varit för liten, men min bedömning är att där är vi inte alls idag.

Anonym sa...

@ Staffan Danielsson

"Endast en dum-Bom kan föreslå 600 miljarder kr i försvarsbudget för Sverige."

Vem som egentligen har hål i huvudet kan diskuteras i ett land där försvarspolitiker som är ansvariga för medborgarnas liv och säkerhet river ned en fungerande försvarsmakt i en tid då Ryssland uppträder hotfullt och rustar som aldrig tidigare i historien!

Alla som inte är tappade bakom en gödselstack på östgötaslätten inser nog vilken åsikt som är mest adekvat i det här fallet.

Flygsoldat 113 Bom