söndag, juli 15, 2012

allemansrätt, bärplockning och även stöld i Mehedeby.

(tillagt 21 juli: här en länk från förra året, som ledde till att Bergviks skog, Tierps kommun och Polisen i år i ett info brev på flera språk bjöd in till två lägerplatser längs skogsvägar)

ATL skriver om Mehedeby i norra Uppland som "invaderas" av flera 100-tals bärplockare från Bulgarien. Även SVT Gävledala rapporterar om 400-600 från andra EU-länder som anlänt till skogarna i Söderhamn. Natalia säger att det är svårt att flytta varje dag, det finns inga bär, de har inga pengar, bensinen är slut. Arbetarbladet skriver också, liksom UNT.

Från ATLs artikel:
"I slutet av veckan hölls ett möte mellan kommunen, polisen och skogsbolaget Stora Enso, som upplåtit lägerplats, sedan det kommit långt fler plockare än någon hade räknat med.
Tillsammans ska parterna nu försöka få plockarna att samlas i lägren där kommunen ordnat med sopcontainrar, eldstäder och bajamajor."

"Örjan Brodin, närpolischef i Tierp,  säger att vissa ortsbor uttryckt oro, men att inga brott inrapporterats kring plockarna.
De man hittills pratat med är alla bulgarer och eftersom de är EU-medborgare har de all rätt att vara här, betonar han."

Jag känner lantbrukare i området som är djupt oroade. Visst har bulgarer rätt att resa inom EU. Visst har Sverige en allemansrätt som väl gäller alla som är i och besöker Sverige.

Men! Allemansrätten måste respekteras och utnyttjas med omdöme. Både av svenskar och de som befinner sig i Sverige.

Rimligen får man inte slå upp läger längs skogsvägar och etablera dem för många nätter utan markägarens tillstånd. Rimligen måste om tillfälliga lägerplatser med markägarens och kommunens tillstånd etableras detta ske med beaktande av de regelverk som finns med krav på god sanitet och upprätthållande av ordning och reda. Rimligen måste kommunala beslut om detta ske enligt sedvanlig praxis.

Det torde väl också åvila bäruppköparna ett ansvar för att organisera bärplockarnas vistelse. Om människor från Bulgarien reser till Sverige för att med stöd av allemansrätten plocka bär, och sedan hittar för lite och pengarna tar slut, kan läget snabbt bli desperat.

Om det uppkommer störningar med anledning av att tillfälliga provisoriska "campingplatser" plötsligt etableras, och detta drabbar t ex ortsbefolkningen på olika sätt, t ex genom oro och risk för stölder, vem bär då ansvaret?

Den upplåtande markägaren? Kommunen? Polisen? Bäruppköparen?  Eller bär ingen ansvaret?

I Mehedeby har nu en dieselstöld skett på ett lantbruk, och lantbrukare vågar inte lämna sina gårdar.

Det behövs  en debatt om allemansrätten och dess gränser, och om Sveriges allemansrätt i framtiden kan tillämpas på samma sätt som idag - vilket skiljer sig från andra EU-länders - med anledning av ett alltmer oorganiserat utnyttjande av den genom t ex bärplockning. Samt om hur bärplockandet måste organiseras i ordnade former, eller ej...

Är verksamheten idag organiserad eller ej? Här informationsbrev från två skogsbolag, Polisen och Tierps kommun, på olika språk. DN skriver också om den organiserade bärplockningen i Sveriges skogar, liksom även Hela Hälsingland. I Folkbladet i Västerbotten diskuteras allemansrättens gränser. Även DN uppmärksammar faktiskt denna landsbygdsporblematik i en purfärsk ledare. Och Arbetarebladet, igen.
TV4 har idag (16/7) toppat sin 19-sändning med detta, och även sänt regionalt.

Idag 17 juli har kommunen haft ett välbesökt infomöte i Mehedeby.15 kommentarer:

Bo Neregård sa...

Ansvaret bärs väl av dem som först röstade för vårt inträde i EU och sedan röstat in delegater som ivrat för dess utvidgning.

Staffan Danielsson sa...

Jag är en varm EU-vän, för samarbete mellan Europas länder för att förhindra krig och för ekonomiskt välstånd.
Om däremot vår svenska allemansrätt utnyttjas till allt större kommersialisering i ordnade och oordnade former med effekter som de jag länkat till behöver detta diskuteras och åtgärder vidtas.

Anonym sa...

Det här är på inget sätt en fråga om allemansrätten utan helt en fråga för ordningsmakten om att lag och ordning ska uppehållas.
Staffan försök inte slå ett alag för att ta bort allemasrätten då det redan finns för många vägbommar och hinder till vår natur. Ta istället gärna hit fler som vill göra skäl för brödfödan genom att utföra sysslor som "lata" svenskar inte vill göra.

Staffan Danielsson sa...

Allemansrätten var en sedvanerätt så att lokalbefolkningen kunde plocka bär och svamp mm. Bra så. Men är det verkligen rimligt att den i stor skala kan kommersialiseras i oordnade former på sätt som nu sker?

Anonym sa...

Frågan är hur man löser detta utan att kasta ut barnet med badvattnet. Dvs, att få bukt med missbruk utan att inskränka den ursprungliga allemansrätten där var och en kan plocka bär för egen konsumtion och ta sig en tur i skogen. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här så att man inte skapar en början på slutet för allemansrätten.

Jörgen L sa...

Detta är väl i första hand en arbetsrättslig fråga och inte en fråga för allemansrätten? Problemet uppstår ju i första hand för att näringen inte tar ansvar för sina säsongsarbetare. Det bör lösas snarare genom hur arbetstillstånd delas ut etc, att det ska ställas krav att för sådant här arbete ska det finnas en seriös arbetsgivare som organiserar bärplockningen och tar ansvar för att de som ska jobba med detta också klarar tillvaron på plats och är informerade om vilka regler som gäller.

Om bara detta kan fungera så klarar nog naturen och marken i de flesta fallen belastningen.

Det känns som att argumentationen annars mest är till för att ge markägarna möjlighet att ta ut hyra för att vistas i skogen, och jag tycker det är viktigt att inte tumma på allemansrättens grundprinciper i det avseendet.

Anonym sa...

Bär för egen konsumtion är väl ingen som missunnar någon att ta. Men detta är något helt annat. Kommersiellt utnyttjande. Markägarna vågar förstås inte organisera sig och säga ifrån. LRF gör förmodligen inte heller något som förbättrar situationen. LRF var för övrigt en ivrig påskyndare att Sverige skulle gå med i skitEU. Här var det inte fråga om att varje medlem skulle ta ställning. Nej, enligt uppgift skickade överförmyndare LRF ut personliga brev till alla medlemmar och uppmanade dom att rösta JA. Nu står vi där. Vad gör vi nu??

Anonym sa...

Jag är boende i Mehedeby,det känns så där... I skogen runt om byn finns det MINST 10 läger med allt från bara 50 till uppemot 200 personer. Dessa människor har inga pengar hur tror folk att de försörjer sig?? Ni som tycker att det är ok att de kommer så tala gärna om var ni bor så ska jag personligen gå o tala om vart de är välkomna!! Jag vill ha min tvätt o mina sopor i fred, måste du rota i soporna ok men det som ligger kvar på gatan efter vem tar hand om det? Jag?? Jag har ju lagt det i soporna 1 gång redan... Bencin slangas ur bilar, odlingar lensas. Jag säger inte att de inte får plocka bär för det får de visst men det finns INGA bär!!! Butikerna i Tierp har stora problem med snatterier och även butikernas sopcontainrar lensas. Så alla ni som tycker att det är så ok att låsa in allt löst på din tomt och bara ha den soppan i bilen så att det tar dig dit du måste och som tycker att det är så jävla ok att de springer på din tomt nattetid säg bara vart fan jag ska hänvisa dom!!!!!!!!!!! Lätt att bo i lägenhet på Södermalm eller dyligt när man inte har dom i krokarna och tycka tt det är ju så bra att dom e här det gör väl inge? Jag tycker inte att det är ok längre när man hör om småbarnsfamiljer vars barn inte vågar vistas på egen tomt i rädsla för blåbärsplockare, inte ok med stölder men så länge de inte finns i DITT område då är det ok eller??

Anonym sa...

Så som föregående skribent beskriver skall vi absolut inte behöva ha det i Sverige i dag. Vad gör massmedia som jämt håller med det utländska. Skäller dom som säger sanningen för rasister.

Staffan Danielsson sa...

Jag har sett på TV4 kl 19 idag den 16 juli, som toppade med denna nyhet. Man berättar dock inte hela sanningen, så som du boende i Mehedeby ser den, dvs att det slangas bensin, grönsaker tas, snatterier. (jag vet inte detta, har endast ditt anonyma påstående, men det går ju att kolla).
Med tanke på deras uppenbart obefintliga marginaler låter det inte helt otänkbart, tyvärr.

Att det stals och slangades diesel från en närbelägen gård igår är uppenbart, 500 liter eller mer i dunkar och i traktorer mm.

Det kan ju vara tjuvar utan koppling till bärplockarna, visst, men sannolikheten är ju tyvärr hög för att koppling kan finnas.

TV4 nöjde sig med att visa på att soptunnor gås igenom, och nämnde ej att stölder begåtts i närheten.

Sådan nyhetsförmedling är vanlig, att inte misstänkliggöra människor. Jag kan förstå motiven, men mot det står ändå att korrekt redovisa vad som händer i en bygd när oron stiger.

Ansvarsfrågan är inte oviktig, vem bär ansvaret för att tillfälliga lägerplatser upprättas utanför all allemansrätt, och om situationen spårar ur? Jag noterar att Bergvik skog - markägaren - tillsammans med Stora Enso, Polisen och Tierps kommun i infobrev på olika språk bjuder in till de två lägerplatserna vid Mehedeby.

Bo Neregård sa...

Jo Staffan, jag vet att du är varm anhängare av EU eller snarare så het att det luktar vidbränt. Inte ens de mest uppenbara negativa konsekvenserna av medlemsskapet kan förmå dig att uttrycka något av den skepsis som presumtiva och bortfallna väljare i ditt parti alltid hyst.

Staffan Danielsson sa...

Bo, oavsett EU så kommer alltid människor att resa över nationsgränserna. Jag tycker det är bra att människor i Europa, inom EU, utvecklar en gemensam inre marknad för handel och resor mm, men det kanske du motsätter dig.

Däremot är det inte acceptabelt att tänja allemansrättens gränser som nu sker, och där uppenbarligen kontakterna mellan bäruppköpare och bärplockare är otillräckligt utformade. Här behövs åtgärder, det kan handla om allemansrättens gränser och upprätthållande, markägares ansvar när man upplåter mark, anställningsförhållandet mellan bäruppköpare och hugade bärplockare mm.

Bo Neregård sa...

Staffan, du vet att jag, visserligen med stor tvekan, röstade för vår EU-anslutning. Jag tror dessutom att jag är mindre rädd för fria rörelse över nationsgränser både av varor och människor än vad du är. Men jag anser att EU-imperiet blivit ett misslyckande och det tycker också dagens ledare i ÖC (oberoende allianskramare). Läs den!

Anonym sa...

Ja, tacka vet jag fredliga Medhedebybor:
http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article12730316.ab?showMoreImages=false

/EU-vän

Anonym sa...

"Jag tycker inte att det är ok längre när man hör om småbarnsfamiljer vars barn inte vågar vistas på egen tomt i rädsla för blåbärsplockare, inte ok med stölder men så länge de inte finns i DITT område då är det ok eller??"

Ovan är såklart ytterst anmärkningsvärt och jag är förvånad att du samt dina partikollegor inte tar väljarna på större allvar. Människor kan alltså inte vistas på sina egna tomter och det här nonchaleras av media samt makthavare. Skandal!!!

Föraktet gentemot er som bor så långt ifrån verkligheten växer sig starkare för varje dag. Min familj, till stora delar jägare och bönder kommer inte lägga sina röster på Centerpartiet i nästa val. De skäms rent ut sagt över vilka som numera representerar dem, eller rättare sagt icke representationen.