fredag, juni 15, 2012

Försvarsbudgeten efter 2015...

Svenska Dagbladet hade igår fått tillgång till ett arbetspapper i regeringskansliet om att utreda besparingar inom försvaret.

Den kände försvarsbloggaren Wiseman är som vanligt snabb med att kommentera.

Dagens eko rapporterade igår.

För Centerpartiets del har vi hårt drivit på för att försvarsberedningen - med förankring i riksdagens partier - ska tillsättas för omvärldsanalys och dialog inför nästa försvarsbeslut år 2014. Försvarets ramar, och Jas Gripens uppgradering är givna frågor att diskutera, även om regeringens kommande proposition om Gripen sannolikt bereds separat. Underlag från försvaret, försvarsdepartementet och regeringskansliet ingår självfallet i beredningens arbete

Vår uppfattning är att det behövs en uppgradering av JAS Gripen för att den ska kunna matcha andra länders flygvapen. Här är Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet mer tveksamma eller helt negativa.

Att bereda olika handlingsalternativ för att få en försvarsbudget i balans efter 2015 är naturligtvis inte fel. Och att det tas fram arbetspapper inom berörda departement är det heller ingen dramatik i. De går ju i vanlig ordning till "samordningen" för beslut.

Jag sa i ekot att det verkligen inte finns något stort utrymme för att lägga ned ytterligare förband. Och visst kan beredningsunderlaget utgå ifrån förutsättningen oförandrade försvarsramar men i den slutliga avvägningen mellan besparingar och ev resurstillskott har jag tidigare hävdat att även en viss ramökning kan bli aktuell.

Visserligen skär länder i vår omvärld, frånsett Ryssland.., ner sina försvarsbudgetar men Sveriges försvarskostnader i procent av BNP har på 25 år sjunkit från 2,5 procent till 1,2 procent. Och från att ha legat högst i Norden till att idag ligga lägst.

Hur ska då besparingar inom försvaret beredas. Här bör regeringen tänka till. Riksrevisionen har starkt kritiserat den s.k "genomförandegruppens" arbete. Jag anser det viktigt att försvarsmaktens synpunkter väger tungt, och att försvarsmakten på lämpligt sätt involveras i beredningsarbetet.16 kommentarer:

jan-olov sa...

Vi försvarar inte Sverige med nedskärningar i andra länders försvarsbudgetar.
Det är ett icke argument!
Ryssland upprustar och använder en kalla kriget retorik och uppenbarligen kartplanering a la Makrov.
Putin agerande sista tiden gör väl varken dig eller mig lugnare.

Sveriges försvarsmakt befinner i ett uselt tillstånd att försvara oss.
Ingen tillrättalagd förevisningsövning kan rätta upp detta att vi massförstört vårt försvar baserat på just monetärt analysarbete från finansdepartementet som uppenbarligen upprepas igen.

Aldrig lär vi oss.

Bra att du kommenterar och jag hyser ändå visst hopp när jag läser din bloggoch lysssnade på lunchekot

Kn jan-olov Holm

Anonym sa...

Argumentet att andra länder i vårat närområde rustar ner är väl egentligen ett argument för at vi borde rusta upp?
Enligt solidaritetsförklaringen förväntar vi ju oss att våra grannländer kommer till vår hjälp när det behövs. Om dessa länder rustar ner så minskar ju möjligheterna att hjälpa oss. Det rimliga här borde vara:
Våra grannländer rustar ner och Ryssland (det enda potentiella hotet) rustar upp vilket betyder att vi borde höja våra försvarsanslag rejält.
Istället tar man allt detta som argument för att Sverige också borde fortsätta den huvudlösa nedrustningen..

1,2 % av BNI är ett hån mot det svenska folket vilket försvarsmakten skall skydda. Det är också ett hån mot våra grannländer vilka vi högtidligt har lovat hjälp.
Med oförändrade ramar (och icke inflationsuppräknat) är SIDA´s budget större än försvaret år 2015-16.
Är det ok? Är det så vi vill ha det? Har vi gett politikerna mandat att använda våra skattepengar så?


//Jonas75

Anonym sa...

Ett par generella kommentarer om alliansens försvarspolitik (som egentligen huvudsakligen borde riktats mot Karin Enström):

1. Jag finner det mycket märkligt att man sjösätter en satsning på nästa generations stridsflygplan utan att först genomfört en ordentlig utredning om försvarsmaktens behov vad gäller alla vapengrenar. Att tillsätta en luftvärnsutredning för perioden bortom 2040 är naturligtvis inget annat än snömos. Vi har inte klarat av att sia om utvecklingen på 10 års sikt (Berlinmurens fall, Georgienkrisen etc.) så hur skall vi då klara av 30 års framförhållning? Det gör vi naturligtvis inte.

2. Det finns en oförmåga från politiskt håll att fatta beslut eller att genomföra tidigare fattade beslut. Ett paradexempel är hangarer till F17 där de nya helikoptrarna snart står på helikopterplattan under bar himmel medans hangarerna, som varit fanns med i försvarsbeslut 2004, efter 8 (!) års handläggande fortfarande inte är ett dugg närmre det första spadtaget. Nu är det Stefan Attefall (KD) som inte klarar av att ta ett beslut.

3. Till sist, det finns en makalös oförmåga från politiskt håll att faktiskt ta ansvar för de beslut som fattats. Istället kastas skiten till höger och vänster på både försvarsindustri och försvarsanställda. Detta är djupt ohederligt och ökar den klyfta som redan uppstått mellan politiker och försvarsindustri/försvarsmaktsanställda. Ett exempel där är Allan Widman (FP) som beklagar sig över senfärdigheten i Visbyprojektet samtidigt som han själv var delaktig i genomförandegruppens beslut om att stryka beväpningsalternativ till just korvett typ Visby.

Börja med att jobba på dessa tre punkter så finns det en grund att återskapa förtroendet på. Fortsätt på den tidigare vägen med floskler som att budgeten är i balans och klyftan växer till sig...

Lars Gyllenhaal sa...

Förutom Ryssland har Norge och minst en baltisk stat de senaste månaderna höjt försvarsanslag, Norge med 7%.

Tycker det är pinsamt att alla norska medier tagit upp höjningen men hittills vad jag vet noll svenska. Är vi grannar eller???

Mvh,

Lars

Anonym sa...

Min analys:

Socialdemokratisk försvarspolitik fram till 2006 gick ut på att stödja försvarsindustrin (s k närings/jobbpolitik). Några förband annat än i powerpoint hade inte Sverige.

När alliansen tog över skedde en omprioritering där fokus blev att försöka skapa en reell försvarsförmåga med tillgängliga, användbara förband. För att finansiera detta antog man en materielförsörjningsstrategi som syftar till att köpa befintlig materiel och inte utveckla själv. Vidare genomförs ekonomiska omföringar från stödverksamhet till operativ verksamhet.

Problemet blir nu när regerignen beslutat att återgå till näringspolitik (genom uppgradering av JAS) och att detta ska ske med befintliga ekonomiska anslag.

Försvarets anslag klarar inte av både socialdemokratiskt industrikramande och att utveckla en ett tillgängligt användbart försvar.

Kvar finns fyra alternativ, rangordnade enligt mitt önskemål som försvarsvän:

1. Mer anslag(som kan finansiera uppgradering och ett användbart försvar)
2. Skippa uppgraderingen och fokusera på att skapa ett användbart, tillgängligt försvar.
3. Återgå till industristödspolitiken med häftiga utvecklingsprojekt med konsekvensen att vi endast har powerpointsförband.
4. Det som den moderata arbetsgruppen (enl SvD) föreslår dvs att försöka göra både alternativ 2 och 3 men med bibehållen ekonomisk ram.

Anonym sa...

Av länderna i vårt närområde så är det hälften som höjer sina anslag o hälften som minskar. Att då påstå att de flesta minskar anslagen är direkt felaktigt. Vi har ett försvar nu som inte kan försvara landet och att nu börja diskutera förslag om ytterligare nedskärningar är ett hot mot vår säkerhet.

Anonym sa...

Av länderna i vårt närområde så är det hälften som höjer sina anslag o hälften som minskar. Att då påstå att de flesta minskar anslagen är direkt felaktigt. Vi har ett försvar nu som inte kan försvara landet och att nu börja diskutera förslag om ytterligare nedskärningar är ett hot mot vår säkerhet.

uppgiven sa...

@anonym

39E/F handlar inte om "näringslivspolitik" utan just om att skapa användbara förband. Krig är en materielsport, och det gäller inte minst inom flyget. I den utpräglade duellstriden så finns det helt enkelt inget pris för andra plats även om det svider i plånboken.

En utveckling av 39-systemet är dessutom helt i linje med den nya materielförsörjningsprincipen eftersom den förespråkar vidmakthållning/utveckling av befintlig materiel som förstahandsalternativ. Alternativen till att _inte_ utveckla 39E/F är helt enkelt att köpa ett nytt flygplansystem eller att frånsäga oss förmågan till luftförsvar. Och utan luftförsvar är inga förband användbara.

Anonym sa...

@ uppgiven

För ett flygvapen med en luftförsvarsförmåga i balans behövs nu först och främst utbyggnad av bassystemet, fortifikatoriskt skydd, luftvärn för att skydda baserna samt vapen till C/D.

Om vi beställer E/F nu får vi "gammal" teknik i flygplanet kring 2020. C/D är konkurrenskraftigt fram till 2025-2027. Därefter behövs en uppgradering. Avvaktar vi 10 år får vi ett betydligt bättre E/F-flygplan. Anledningen till att regeringen vill beställa nu har snarare med export- och näringslivspolitik att göra än reellt försvarsmaktsbehov.

Gammal socialdemokratisk försvarspolitik således!! Mer vad som är bra för Wallenberg än för försvaret!!

Anonym sa...

Staffan, försvaret ska ha mer pengar!

uppgiven sa...

@anonym

Ja, det är mycket som behövs för att få ett bra luftförsvar. Men allt annat blir meningslöst utan flygplan som kan möta motståndarens med en chans att vinna.

Ditt resonemang om "gammal teknik" förstår jag inte. Skrovstorlek och inre bränslemängd blir knappast föråldrade. Innehållet i flygplanen kommer att förändras över tid oavsett om vi pratar C/D eller E/F.

Att vänta med att beställa en uppgradering tills C/D inte är konkurrenskraftig uttalas "förmågeglapp"...

Slutligen så är det så att ett svenskt luftförsvar kräver att vi håller SAAB igång. Såvida vi inte vill byta flygplan helt och hållet, men då är vi tillbaka till vad som blir billigast...

Wiseman sa...

@anonym som var @uppgiven:

Nej, C/D är ingalunda konkurrenskraftig till 2025-2027. Det finns alla skäl att ifrågasätta om den ens är konkurrenskraftig till decennieskiftet. Förvisso får man intressantare innehåll i E/F om man väntar några år, men allt handlar om var och när man vill hantera glappet.

C/D som plattform, byggandes på A/B, har inneboende svagheter som är följder av hur verkligheten såg ut för A/B. Dessa fundamenta kommer aldrig att återkomma.

E/F, beroende på hur den kommer att se ut, är i större eller mindre mån ett avhjälpande av nutida problem i C/D.

Vad som behövs för 2025 är det ingen som får utreda parlamentariskt. Det finns en redan en militär utredning som i hög grad täcker in mycket av problematiken. Den lär dock inte helt falla industrin och därmed beslutsfattarna helt i smaken.


Summa summarum: Antingen köper man en maxad variant av E/F till förbandstjänst tidigt 2020-tal eller också köper man ett annat flygplan. Att inte välja något är ett oacceptabelt val.

Staffan Danielsson sa...

Tack för kommentarer.

Jag tycker det är relevant faktor att jämföra Sveriges försvarskostnader med andra länders.
En slutlig bedömning av om försvarsbudgeten ska vara oförändras, (sänkas) eller höjas ska självfallet göras i slutskedet av omvärldsanalys och när vidden av besparingar, och vilka, är kända om ingen höjning görs.
Vad gäller behovet av uppgraderingen av Gripen har jag samma bedömning som Wiseman, den behövs och bör beslutas i närtid, andra alternativ lär på sikt bli kostsammare givet att Sverige ska behålla ett starkt flygvapen, vilket jag ser somm en fortsatt nödvändighet.

Där skiljer sig min uppfattning från Folkpartiets, Vänsterpartiets och Miljöpartiets som alla förespråkar olika varianter av status quo eller lägre.

jan-olov sa...

Staffan,

Ja det är mkt relevant att konstatera att vi har Norden och en av Europas lägsta BNP andel avsatt till försvar speciellt med vår geopolitiska situation och iaktagen närområdesutveckling.
Vi underpresterar!

Ja det är rätt ordning analys först pengar sedan.

Du bör tala med dina allianskollegor inom M ännu intensivare och uthålligare än du säkert redan gör.

Jag kan inte tro att M ledamöter köper detta. Vad säger dom?

M agerande är så upprörande så jag finner inga ord och de ord jag hittar passar inte på denna blogg..

Vi har idag uppenbara problem att bemanna utrusta och öva ett fragment till IO2014.
Då säger M plocka in Gripen E/F minst 30 miljarder och lämna försvarsanslaget prolongerat.

Då säger jag Samtliga försvarsvänner lägg rösten på ett annat parti i nästa val än M.

Till oppositionen säger jag

Ställ mistroendevotum i Sveriges Riksdag mot regeringens hantering av vårt lands försvar.

Jag vill att regeringen skall falla och att folket skall få chansen att välja en ny Riksdag och regering.

Jag uppmanar alla att kontakta sina riksdagsledamöter och påverka dem och kräva misstroendevotum i Sveriges Riksdag.

Sveriges Riksdag skall representera folket och det gör ni inte idag Fråga efter fråga representerar ni er själva och partikollektivet.

Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...

Är djupt orolig för sveriges försvarsförmåga i dag och känner ett riktigt obehag inför framtiden. Att moderaterna "glömmer" bort Rysslands militära upprustning skrämmer mig kanske ännu mer. Jag förstår mig helt enkelt inte på deras resonemang. Finns ingen logik i det hela.

Om en ickedemokratisk fascistisk granne upprustar militärt varför ska då vi rusta ner?? I synnerhet med solidaritetsförklaringen i bagaget, så kan man fråga sig om vederbörande beslutsfattare har drabbats av någon form av mental sinnesstörning.

Sverige bör i rimlighetens namn ha ett avskräckande försvar inte ett talibanförsvar som vi har i dag. För att nå dit så bör kommande jobbskatteavdrag gå till försvaret och försvarets andel av BNP bör ligga i paritet med norges. Det är dags att rusta upp det svenska försvaret för framtiden // Peter

Anonym sa...

Väl formulerat, Peter. Du fångar precis det som många känner.