måndag, juni 18, 2012

Batalj med Strilaren 2!

Jag uppskattar och har stor respekt för min kollega Allan Widman (FP), som jag kamperat med sedan 2006 i försvarsutskott och - beredning.

Allan är reservofficer med ett stort kontaktnät och besitter djupa försvarskunskaper, både i helikopter- och markperspektivet. Han formulerar sig träffsäkert och är en av de ledande i svensk försvarspolitik och -debatt. Han och Folkpartiet är starkt engagerade i försvarsfrågorna utifrån mycket tydliga ståndpunkter.

Allan har förtjänstfullt drivit t ex veteranfrågorna och har också givits förtroendet att utreda dem vilket han skött utmärkt vilket givit den veteranpolitik Sverige har idag, väsentligt bättre än tidigare.

Ibland sticker både Folkpartiet och Allan ut i frågorna, och vill mer. Natomedlemskap är det kanske tydligaste exemplet.

Jag har några gånger riktat kritik mot vad man driver och hur man driver det.

Självfallet får man tåla mothugg, och jag är alls ingen perfekt varken människa eller försvarspolitiker. Nu slår bloggaren Strilaren 2 (alter ego för Allan Widman)  tillbaka och granskar mina egna ansedda tillkortakommanden.

Vad gäller Helikopter 14 och Visbykorvetterna har vi olika syn, Allan hade velat avbryta utvecklingen av båda "för många år sedan", jag ser inte hur vi kunnat slänga så mycket investerade pengar i sjön genom att inte fullfölja. Och jag instämmer i att både Gripen- och Visbysystemen måste ha en tillräcklig beväpning.

Vad gäller att försvarets"svarta hål" från 2015 kan kräva en viss höjning av försvarsbudgeten är det förvisso sant att varken jag eller mitt parti krävt något sådant i nu-läget. Jag har dock länge tydligt uttalat att detta kan komma att behövas och att det finns argument för det. Vi får se när omvärlds- och andra analyser har gjorts inför nästa försvarsbeslut.


6 kommentarer:

Anonym sa...

Allan är ständigt kritisk till Visby-korvetterna. Han hade hellre köpt en afrika-färja. Hans tankar kommer dock på skam i ett närområdesperspektiv som nu är beställt för de blå stridskrafterna. Genom att klaga på Visby vill han förflytta belysningen från hans inblandning i genomförande-gruppens tokiga förslag. Tyvärr lyssnar han inte på marin sakkunskap som inser att Visby behövs. I A argumentation verkar det inte som om FP sitter i regeringen.

M & C

jan-olov sa...

väldigt fint personligt och försonligt skrivet inlägg. Respekt. Bra

Det är oerhört bra att du vågar stå upp mot M och kanske internt C och artikulera att det kommer behövas mer pengar.

Stå på dig. Du har de flesta med dig på det som följer försvarsfrågor eller är involverade i försvarsmakten.

Tack Staffan.

Kn Jan-olov Holm

Herman sa...

Staffan!

Titta på mitt debattinlägg. Du finner det på

Hälsningar från vännen Herman

Herman sa...

Staffan!

Titta på mitt debattinlägg. Du finner det på

http://krigskonster.blogspot.se/

Hälsningar från vännen Herman

Anonym sa...

Herman,

Stå på dig du också, klartext är det enda som håller i långa loppet. Särskilt nu i vårt tid när, enligt uppgift på diverse bloggar, försvarets köpkraft halveras vart 15:e pga. inflation, kostnadsökningar och den förda politiken med oförändrad anslagsram över tiden.

// JR

Anonym sa...

"Vi får se när omvärlds- och andra analyser har gjorts inför nästa försvarsbeslut."

Jag förstår inte alls vad du menar. Analys om Rysslands förmågekapacitet i ett 10-års perspektiv har nyligen lämnat av FOI och Försvarsmakten har lämnat in sitt kompletterande underlag för några veckor sedan om hur de ser på den ekonomiska situationen för materielanslaget. Dessutom har den stora stridsflygutredningen av FM lämnats in.

Vad mer krävs för att C ska ta en ståndpunkt? Väntar man på att Anders Borg ska berätta för C vad som gäller oavsett?