onsdag, maj 16, 2012

SvD Brännpunkt: Sverige och Nato

Jag summerade i ett blogginlägg igår vad jag tidigare sagt och skrivit om Sveriges militära allianser.

Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren på SvD Brännpunkt inför Natos toppmöte i Chicago.

"Centerpartiet vill därför snarast se att försvarsminister Karin Enström tillsätter den utlovade försvarsberedningen och ger den i uppgift att påbörja en förutsättningslös analys av vår omvärld och av Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Frågan om ett svenskt Nato-medlemskap bör vara en del av denna analys."

"Vårt nära samarbete med Nato har i mångt och mycket tillkommit utan någon bredare diskussion kring frågan vare sig inom politiken eller i den övriga samhällsdebatten. Nu anser Centerpartiet att dessa tysta närmanden har kommit till vägs ände."

"Vi utgår från att ytterligare närmanden till Nato inte sker förrän analyser gjorts, en bred debatt har förts och förhoppningsvis en bred samsyn har uppnåtts i frågan."

7 kommentarer:

jan-olov sa...

Mkt bra Staffan Danielsson!

Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...

Om jag mins rätt avskaffades neutralitetspolitiken officiellt i och med utrikesdeklarationen 1991. Det ät två decennier sedan.

Anonym sa...

Om jag mins rätt avskaffades neutralitetspolitiken officiellt i och med utrikesdeklarationen 1991. Det ät två decennier sedan.

Magnus Redin sa...

Vi borde gå med i Nato och uppgradera försvaret så vi blir en välfungerande del av ett Nato där de flesta medlemmarna inklusive USA är under ekonomisk och militär försvagning.

Det innebär att vi måste klara av mer på egen hand innan det går att få hjälp och vi måste öva förmågan att ta emot hjälp från natoländer.

När vi gör detta kan vi även få en förmåga att hjälpa andra natoländer, vi har redan demonstrerat att vi kan skicka ca 1/8 del av flygvapnet på avlägsna uppdrag, det går att göra mer för nära grannar om vi börjar med att få försvaret på svensk mark att fungera väl.

Då huvuddelen av den globala hotbilden har en grund i resursfrågor borde vi även satsa på att bli ett inom Nato ledande land inom civilförsvar och oljeoberoende försvar. Det ger större trygghet för samhället och civila spin-off effekter som både är bra för försörjning och klimat.

Anonym sa...

Jävligt bra att det finns ngn som vågar titta ut från skamvrån när det gäller svensk försvarsförljugenhet. Men nu har du sagt A kan vi nu berätta för Svenska folket om den stora Natoövningen i Norr som avslöjades av en flygplanskrash? Sedan B och det stora frågan vad vill ni delge oss i er försvarspolitiska mål för folket som alla andra vet? Jag syftar på neutralitetspolitiken som eg inte existerar realt. Sedan de viktigaste om ni nu gjorde som ni sagt ni gjort under 50 år tror du inte aggressionen istället gjort oss till ett mål? År det inte dags att bli neutrala?

Anonym sa...

100datingwebsites.com

Anonym sa...

The information were very helpful for me, I've bookmarked this post, Please share more information about this
Thanks