måndag, maj 14, 2012

kommunal ekomat 30-60 procent dyrare

Jag är övertygad om att diskussionen om Sveriges och världens livsmedelsproduktion kommer att växa snabbt till en stor riksdebatt, omfattande den livsmedelsbrist som börjar närma sig när världsbefolkningen snart ökar med 2 miljarder människor och FAO anser att världens matproduktion behöver öka med 70 procent till 2050.

Debatten kommer också att öka angående den väg som "alla" svenska politiker, journalister och konsumenter hett förespråkar, att den ekologiska nischproduktionen på 5 procent på alla sätt ska stimuleras att öka, trots att avkastningen då sjunker med ca 10 - 50 procent och priserna ökar med 30 till 60 procent.

Jag menar att först måste den sedan flera decennier kraftiga matimporten hejdas genom att det dominerande vanliga miljövänliga jordbruket prioriteras vid uppsättande av riksdagsmål och mål för kommunal upphandling.

Så resonerar dock inte oppositionen i riksdagen. När
riksdagen den 2 maj diskuterade landsbygdspolitik var Socialdemokraternas Pyry Niemi, Miljöpartiets Kew Nordqvist och Vänsterpartiets Jens Holm rörande överens, det är genom ytterligare satsningar på stöd till just ekologisk produktion som landsbygden och lantbruket får liv.

Ingen av dem talade om det moderna miljövänliga svenska jordbruket i övrigt, som svarar för 95 procent av livsmedelsproduktionen. Jo, Kew Nordqvist hade ju en del krav på att eftersom det "konventionella jordbruket inte betalar sina miljökostnader" så behöver "samhället gå in och korrigera dessa felaktigheter" genom att låta "förorenaren betala" vilket inte sker idag...Kew nämnde återinförd handelsgödselskatt och höjd skatt på bekämpningsmedel till att börja med.

Miljöpartiets krav på ytterligare pengar till ekojordbruket visste däremot inga gränser; Högre ekostöd, ett nytt särskilt omställningsstöd, ett kunskapsstöd för kommunernas kostansvariga, säljfrämjande åtgärder i detaljhandeln, en ny ekostrategi med nya högre mål vara bara "några exempel".

Miljöpartiet har just föreslagit att reseavdragen ska tas bort, ett dråpslag mot bosättning på landsbygden. Med ytterligare beskattning av det vanliga miljövänliga jordbruket kommer det att snabbt tappa ytterligare till importen samtidigt som floden av pengar över ekojordbruket inte alls kommer att kunna kompensera detta. MP driver alltså jordbruket utomlands och driver fram en kraftigt ökad import av mat med sina förslag, vilket är förödande fär både miljö, djurskydd och landsbygd. Beklämmande.

En färsk rapport från Agrifood (SLU/Lunds universitet) visar att kommunernas ekomatsupphandling främst handlar om mjölk, kaffe och bananer till ett merpris på ca 30 procent. Skulle man köpa in även kött, potatis och ris och övriga livsmedel ekologiskt skulle merkostnaden bli över 60 procent. Nära hälften av inköpen avser importerad ekomat.

Ytterligare analys från mig  i blogginlägget "Kära Sveriges ekologiska lantbrukare"!

1 kommentar:

Anders Persson sa...

Brist på mat var antagligen en viktig anledning till att varg och björn försvann från stora delar av vårt land på 1800-talet.

Tack vare mineraler (fosfor,kalium mm.) från gruvbrytning och olja är det för tillfället ett rikligt utbud i våra livsmedelshallar. Frågan är hur länge?